Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про собівартість будівельно-монтажних робіт


 
      ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 14-312/11-470 від 29.10.96
   м.Київ
 
 vd961029 vn14-312/11-470
                 Київській експериментальній
                 виробничо-будівельній фірмі "ПСП"
                 252049, м.Київ,
                 вул.Урицького, 45
 
      Про собівартість будівельно-монтажних робіт
 
   Головна державна податкова інспекція України розглянула лист
фірми "ПСП" та повідомляє.
   1. Відповідно до статті 11 Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) і з метою забезпечення єдиних
засад формування  собівартості  будівельно-монтажних робіт, що
виконуються будівельними організаціями, а також підприємствами,
які здійснюють будівельно-монтажні роботи господарським способом,
незалежно від форм власності  й  підпорядкування,  постановою
Кабінету Міністрів  України  від  9 лютого 1996 року N 186
( 186-96-п ) затверджено Типове положення з планування, обліку і
калькулювання собівартості будівельно-монтажних робіт.
   Пунктом 2 Загальної частини Типового положення визначено, що
собівартість будівельно-монтажних робіт - це витрати будівельної
організації, безпосередньо пов'язані з виконанням на свій ризик і
власними силами  будівельно-монтажних  робіт  за  замовленням
підприємств, установ, організацій та громадян.
   За характером участі в процесі виробництва та способами
включення у собівартість  будівельно-монтажних  робіт  витрати
поділяються на:
   прямі, які  безпосередньо  пов'язані   з   виконанням
будівельно-монтажних робіт  по відповідних об'єктах обліку за
прямою ознакою;
   непрямі (накладні),  які  пов'язані  з  організацією  та
управлінням виконання будівельно-монтажних робіт і відносяться до
діяльності в  цілому будівельної організації або структурного
підрозділу. Зазначені витрати включаються у собівартість об'єктів
обліку за спеціальними способами.
   До витрат, які не враховані в нормах накладних витрат, але
належать до накладних витрат, відносяться, зокрема, витрати, що
враховуються договірною ціною (відповідно до пункту 3 додатку до
Типового положення  з  планування,  обліку  і  калькулюванню
собівартості будівельно-монтажних робіт ( 186-96-п ).
   Для підприємства, що виконує будівельно-монтажні роботи "під
ключ", тобто є замовником і підрядчиком одночасно, договірною
ціною виступає ціна реалізації.
   Отже, витрати, не передбачені нормами накладних витрат на
будівельно-монтажні роботи,  але  враховані  ціною реалізації,
відносяться на  собівартість  будівельно-монтажних  робіт  і
підлягають відшкодуванню покупцями.
   2. До вступу в дію постанови Кабінету Міністрів України від
14 серпня 1996 року N 951 ( 951-96-п ) реалізація продукції
(робіт, послуг) за цінами нижчими від собівартості або  вартості
придбання з віднесенням збитків в дебет рахунку 80 не протирічила
підпункту 9.8.7 пункту 9.8 статті 9 Закону України від 28 грудня
1994 року "Про оподаткування прибутку підприємств" (334/94-ВР ) та
пункту 54 Положення про організацію бухгалтерського обліку і
звітності в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 3 квітня 1993 року N 250 ( 250-93-п ) із внесеними
змінами та доповненнями.
   Разом з тим, ця постанова внесла зміни до пункту 54 Положення
про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні і
починаючи з 30 вересня 1996 року уцінка проводиться згідно з
Положенням про порядок уцінки  і  реалізації  продукції,  що
залежалась, з  групи  товарів  широкого  вжитку  і продукції
виробничо-технічного призначення,    затвердженим    наказом
Мінекономіки і Мінфіну від 10 вересня 1996 року N 120 ( z0546-96 )
та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 вересня 1996
року за N 546/1571 на виконання пункту 2 постанови Кабінету
Міністрів України від 14 серпня 1996 року N 951 ( 951-96-п ).
   3. Пунктом 3 Постанови Верховної Ради України від 27 червня
1995 року N 247/95-ВР встановлено, що до передачі  об'єктів
житлового фонду, які перебувають на балансі підприємств, місцевим
Радам народних  депутатів,  вони  відносяться  до  об'єктів
соціально-культурного призначення  і  для  цілей оподаткування
балансовий прибуток зменшується на суму витрат по їх утриманню
відповідно до статті 3 Закону України "Про опдаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ).
   Кабінету Міністрів України доручено забезпечити до 1 січня
1996 року передачу об'єктів житлового фонду, які перебувають на
балансі підприємств і організацій, на баланс органів місцевого
самоврядування (за їх згодою), крім гуртожитків та житла (згідно з
пунктом 4 вищеназваної Постанови).
   Отже, об'єкти житлового фонду, що залишились на балансі
підприємств і організацій через неприйняття на баланс органів
місцевого самоврядування до 1 січня 1996 року, в 1996 році також
відносяться до об'єктів соціально-культурного призначення і для
цілей оподаткування балансовий прибуток зменшується на суму витрат
по їх утриманню.
 
 Перший заступник начальника            В.В.Регурецький
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.3047
EUR29.38498
RUB0.40836
PLN6.82768
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка