Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про собівартість будівельно-монтажних робіт


 
      ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 14-312/11-470 від 29.10.96
   м.Київ
 
 vd961029 vn14-312/11-470
                 Київській експериментальній
                 виробничо-будівельній фірмі "ПСП"
                 252049, м.Київ,
                 вул.Урицького, 45
 
      Про собівартість будівельно-монтажних робіт
 
   Головна державна податкова інспекція України розглянула лист
фірми "ПСП" та повідомляє.
   1. Відповідно до статті 11 Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) і з метою забезпечення єдиних
засад формування  собівартості  будівельно-монтажних робіт, що
виконуються будівельними організаціями, а також підприємствами,
які здійснюють будівельно-монтажні роботи господарським способом,
незалежно від форм власності  й  підпорядкування,  постановою
Кабінету Міністрів  України  від  9 лютого 1996 року N 186
( 186-96-п ) затверджено Типове положення з планування, обліку і
калькулювання собівартості будівельно-монтажних робіт.
   Пунктом 2 Загальної частини Типового положення визначено, що
собівартість будівельно-монтажних робіт - це витрати будівельної
організації, безпосередньо пов'язані з виконанням на свій ризик і
власними силами  будівельно-монтажних  робіт  за  замовленням
підприємств, установ, організацій та громадян.
   За характером участі в процесі виробництва та способами
включення у собівартість  будівельно-монтажних  робіт  витрати
поділяються на:
   прямі, які  безпосередньо  пов'язані   з   виконанням
будівельно-монтажних робіт  по відповідних об'єктах обліку за
прямою ознакою;
   непрямі (накладні),  які  пов'язані  з  організацією  та
управлінням виконання будівельно-монтажних робіт і відносяться до
діяльності в  цілому будівельної організації або структурного
підрозділу. Зазначені витрати включаються у собівартість об'єктів
обліку за спеціальними способами.
   До витрат, які не враховані в нормах накладних витрат, але
належать до накладних витрат, відносяться, зокрема, витрати, що
враховуються договірною ціною (відповідно до пункту 3 додатку до
Типового положення  з  планування,  обліку  і  калькулюванню
собівартості будівельно-монтажних робіт ( 186-96-п ).
   Для підприємства, що виконує будівельно-монтажні роботи "під
ключ", тобто є замовником і підрядчиком одночасно, договірною
ціною виступає ціна реалізації.
   Отже, витрати, не передбачені нормами накладних витрат на
будівельно-монтажні роботи,  але  враховані  ціною реалізації,
відносяться на  собівартість  будівельно-монтажних  робіт  і
підлягають відшкодуванню покупцями.
   2. До вступу в дію постанови Кабінету Міністрів України від
14 серпня 1996 року N 951 ( 951-96-п ) реалізація продукції
(робіт, послуг) за цінами нижчими від собівартості або  вартості
придбання з віднесенням збитків в дебет рахунку 80 не протирічила
підпункту 9.8.7 пункту 9.8 статті 9 Закону України від 28 грудня
1994 року "Про оподаткування прибутку підприємств" (334/94-ВР ) та
пункту 54 Положення про організацію бухгалтерського обліку і
звітності в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 3 квітня 1993 року N 250 ( 250-93-п ) із внесеними
змінами та доповненнями.
   Разом з тим, ця постанова внесла зміни до пункту 54 Положення
про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні і
починаючи з 30 вересня 1996 року уцінка проводиться згідно з
Положенням про порядок уцінки  і  реалізації  продукції,  що
залежалась, з  групи  товарів  широкого  вжитку  і продукції
виробничо-технічного призначення,    затвердженим    наказом
Мінекономіки і Мінфіну від 10 вересня 1996 року N 120 ( z0546-96 )
та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 вересня 1996
року за N 546/1571 на виконання пункту 2 постанови Кабінету
Міністрів України від 14 серпня 1996 року N 951 ( 951-96-п ).
   3. Пунктом 3 Постанови Верховної Ради України від 27 червня
1995 року N 247/95-ВР встановлено, що до передачі  об'єктів
житлового фонду, які перебувають на балансі підприємств, місцевим
Радам народних  депутатів,  вони  відносяться  до  об'єктів
соціально-культурного призначення  і  для  цілей оподаткування
балансовий прибуток зменшується на суму витрат по їх утриманню
відповідно до статті 3 Закону України "Про опдаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ).
   Кабінету Міністрів України доручено забезпечити до 1 січня
1996 року передачу об'єктів житлового фонду, які перебувають на
балансі підприємств і організацій, на баланс органів місцевого
самоврядування (за їх згодою), крім гуртожитків та житла (згідно з
пунктом 4 вищеназваної Постанови).
   Отже, об'єкти житлового фонду, що залишились на балансі
підприємств і організацій через неприйняття на баланс органів
місцевого самоврядування до 1 січня 1996 року, в 1996 році також
відносяться до об'єктів соціально-культурного призначення і для
цілей оподаткування балансовий прибуток зменшується на суму витрат
по їх утриманню.
 
 Перший заступник начальника            В.В.Регурецький
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка