Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про оподаткування прибутковим податком доходу, отриманого за кордоном


 
      ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 17-214-а/11-457 від 29.10.96
   м.Київ
 
 vd961029 vn17-214-а/11-457
                         Укренергочормет
                         310072, м.Харків
                         вул.Леніна, 58
 
      Про оподаткування прибутковим податком доходу,
           отриманого за кордоном
 
   Головна державна  податкова  інспекція України розглянула
вашого листа щодо порядку оподаткування прибутковим податком
доходів громадян України, відрядженим за кордон у довгострокове
відрядження, отриманих в іноземній валюті, і повідомляє.
   Оподаткування прибутковим податком доходів та порядок надання
пільг для усіх громадян України, незалежно від їх статусу,
регулюється Декретом Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992
року N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян", статтею 1 якого
визначено,  що  платниками прибуткового податку в Україні є
громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства як
ті, що мають так і ті, що не мають постійного місця проживання в
Україні.
   Відповідно до статті 2 цього Декрету об'єктом оподаткування у
громадян, які мають постійне місце проживання в Україні (в цілому
не менше 183 днів у календарному році), є сукупний оподатковуваний
доход за календарний рік (що складається з місячних сукупних
оподатковуваних  доходів),  одержаний з різних джерел як на
території України так і за її межами.
   При визначенні сукупного оподатковуваного доходу враховуються
доходи, одержані як в натуральній формі, так і в грошовій
(національній або іноземній валюті). Сплата податку з доходів,
одержаних в  іноземній  валюті,  провадиться  в  українських
карбованцях. Доходи, одержані в іноземній валюті, перераховуються
в українські гривні за курсом, що встановлюється Національним
банком України на дату одержання доходу.
   З метою усунення подвійного оподаткування доходи, одержані за
межами  України громадянами з постійним місцем проживання в
Україні, включаються до складу сукупного оподатковуваного доходу,
що підлягає оподаткуванню в Україні.
   Суми податку, сплачені за кордоном з одержаних за межами
України доходів громадянами з постійним місцем проживання в
Україні, зараховуються при сплаті ними прибуткового податку в
Україні. Зарахування сплачених за межами України сум податку
провадиться лише у разі письмового підтвердження податкового
органу відповідної іноземної держави факту сплати (утримання)
податку.
   Отже, у  разі, коли зазначені у вашому листі громадяни
працюють у зовнішньоекономічному  об'єднанні  "Тяжпромекспорт"
(Росія), тобто за межами України, більше 183 днів на рік і це
документально підтверджується, і, крім того, за цей період не
мають доходів з джерел в Україні, то вони не зобов'язані подавати
до державної податкової інспекції за місцем проживання декларації
про сукупний річний доход, оскільки вони не являються резидентами
України.
   Враховуючи наведене, громадяни України, які отримують доходи
в іноземній валюті за кордоном, оподатковуються у наведеному вище
порядку, як передбачено Декретом "Про прибутковий податок з
громадян" ( 13-92 ). Виняток становлять лише суми на відрядження,
які відносяться до  компенсаційних  виплат  і  до  сукупного
оподатковуваного доходу громадян не включаються в межах норм,
передбачених чинним законодавством.
 
 Перший заступник начальника               О.І.Шитря
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка