Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода про Японський грант (Проект реформування державного сектора) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку як Розпорядником коштів гранту, що надається Японією від 4 грудня 1996 р.


 
       МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
          Угода про Японський грант
       (Проект реформування державного сектора)
             між Україною та
      Міжнародним банком реконструкції та розвитку
         як Розпорядником коштів гранту,
            що надається Японією
            від 4 грудня 1996 р.
 
   Угода від 4 грудня 1996 р. між Україною (Одержувач) та
Міжнародним банком реконструкції та розвитку (Банк), який виступає
як Розпорядник коштів гранту, що надається Японією (Японія).
   Оскільки (А) У  відповідності  до листа-угоди від 30 липня
1990 р. між Японією, Банком та Міжнародною асоціацією розвитку
(Асоціація), Японія звернулася з пропозицією  до  Банку  та
Асоціації, а Банк та Асоціація вже погодилися з цією пропозицією
про те, щоб Банк та Асоціація розпоряджалися коштами гранту, який
має  надатися  Японією, для фінансування окремих програм та
проектів, що підтримуються Банком та Асоціацією, як це може бути,
у відповідності до положень такого листа-угоди;
   Оскільки (Б) Японія вже погодилась надати Одержувачеві грант
із згаданих коштів гранту (Грант) для фінансування витрат на
надання технічної допомоги, описаної у Додатковій статті 2 до цієї
Угоди (Технічна допомога) на терміни та на умовах, визначених
нижче і
   Оскільки (В) частини А, Б та В Технічної допомоги будуть
виконуватися Банком у відповідності з окремою угодою про надання
гранту  від  того  самого числа, що супроводжує першу, між
Одержувачем та Банком, який виступає від свого власного імені та
як Розпорядник Гранту, у терміни та на умовах, визначених у такій
угоді далі;
   Отже зараз  сторони  цієї  Угоди  у  формі цієї Угоди
домовляються про таке:
               Стаття I
          Загальні умови. Визначення
   Розділ 1.01. (а) Нижченаведені  положення  Загальних умов,
якими можна користуватися при наданні позик та гарантійних угод
Банку, від 1 січня 1985 р. із змінами, викладеними далі у
параграфі (б) цього розділу (Загальні умови), становить невід'ємну
частину цієї Угоди:
   (і) Стаття I;
   (ii) Розділи 2.01 (1), (2), (3), (4), (6), (8), (9), (10),
(11), (18) та (20), 2.02 та 2.03;
   (iii) Розділ 3.01;
   (iv) Розділ 4.01 та перше речення Розділу 4.09;
   (v) Стаття V;
   (vi) Розділи 6.01, 6.02 (а), (в), (г), (д), (е), (и) та (ї),
6.03, 6.04 та 6.06;
   (vii) Розділ 8.01 (б);
   (viii) Розділи 9.01 (а) та (в), 9.04, 9.05, 9.06, 9.07, 9.08
і 9.09;
   (ix) Розділи 10.01, 10.03 та 10.04, а також
   (x) Стаття XI.
   (б) Загальні умови змінені таким чином:
   (i) термін "Банк", ужитий у будь-якому місці в Загальних
умовах, крім Розділів 2.01 (8) та 6.02 (е) цих Загальних умов і
останнього використання цього терміну у Розділі 5.01 вказаних
Загальних умов, означає Міжнародний  банк  реконструкції  та
розвитку, що виступає як Розпорядник Гранту у відповідності з
листом-угодою між Японією та Банком і Асоціацією, які зазначаються
у частині (А) преамбули до цієї Угоди, тільки за винятком, що у
Розділі 6.02 термін "Банк" також включає  Міжнародний  банк
реконструкції та розвитку, який виступає від власного імені;
   (ii) термін "Позичальник", ужитий у будь-якому місці  в
Загальних умовах, означає Одержувача;
   (iii) термін "Угода про позику", ужитий у будь-якому місці в
Загальних умовах, означає цю Угоду;
   (iv) термін "Позика", ужитий у будь-якому місці в Загальних
умовах, означає Грант, що надається;
   (v) термін "Позичковий рахунок", ужитий у будь-якому місці в
Загальних умовах, означає Рахунок Гранту, будь-який рахунок, що
відкривається Розпорядником у його облікових документах на ім'я
Одержувача, якому кредитуються кошти Гранту;
   (vi) термін "Проект", ужитий у будь-якому місці в Загальних
умовах,  означає  технічну  допомогу, опис якої міститься у
Додатковій статті 2 даної Угоди;
   (vii) Розділ 4.01 змінюється, щоб читатися так: "Зняття
коштів з Рахунка Гранту здійснюється в доларах; однак в разі, якщо
витрати, які мають бути профінансованими з Гранту, вже сплачені
або мають бути сплаченими в іншій валюті, то Розпорядник, на
прохання Одержувача, купує таку валюту у відповідності до заяви на
зняття коштів";
   (viii) друге речення Розділу 5.01 змінюється, щоб читатися
так: "За винятком випадків інших домовленостей Розпорядника  та
Одержувача, зняття коштів неможливе:
   (а) для витрат на території будь-якої країни, що не є членом
Банку, або за товари вироблені, або за послуги, забезпечені з
таких територій; чи
   (б) з ціллю будь-якого платежу особам чи юридичним особам,
або за будь-які іноземні товари, за умови, що такий платіж чи
імпорт, як про це відомо Розпорядникові, заборонені одним з рішень
Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, зафіксованих у Главі
VII Статуту Організації Об'єднаних Націй ( 995_010 )".
   Розділ 1.02. У рамках даної Угоди, якщо контекст не вимагає
іншого, декілька термінів, визначених у Загальних умовах та у
преамбулах до даної Угоди, мають відповідні значення, викладені у
цьому документі далі; а нижченазвані терміни мають такі значення:
   (а) "Спеціальний рахунок" означає рахунок, вказаний у Розділі
2.02 (б) цієї Угоди;
   (б) "МФО" означає Міністерство фінансів Одержувача; та
   (в) "ЧВП" означає Частину впровадження Проекту, яка має бути
визначеною в МФО задля цілей Технічної допомоги.
              Стаття II
               Грант
   Розділ 2.01. Задля  цілей Частини Г  названої  Технічної
допомоги Розпорядник погоджується уможливити для Одержувача в
терміни та на умовах, що викладені нижче або які згадуються у цій
Угоді, з виручки від Гранту, кошти, сума яких дорівнює ста
тридцяти восьми тисячам ста доларів ($138,100).
   Розділ 2.02. [(а)] Кошти Гранту, вказані у Розділі 2.01 цієї
Угоди, можуть зніматися з Рахунка Гранту у відповідності до
положень  Додаткової статті 1 до цієї Угоди, оскільки така
Додаткова стаття може зазнавати змін час від часу за згодою між
Одержувачем та Розпорядником, на покриття витрат, вже здійснених
(або, якщо Розпорядник дає на таке свою згоду, що мають бути
здійсненими) у відповідності до обгрунтованого кошторису виконання
Частини Г Технічної допомоги і які мають бути профінансованими з
Гранту.
   (б) Одержувачу дозволяється, для завдань Частини Г Технічної
допомоги, відкрити та працювати із спеціальним депозитним рахунком
у доларах у будь-якому комерційному банку, прийнятному для Банку,
на термін та на умовах, які задовольняють Розпорядника, включаючи
відповідний захист коштів від заліку, конфіскації та арешту.
Вклади на рахунок та зняття коштів зі Спеціального рахунка
виконуються згідно з положеннями Додаткової статті 4 до даної
Угоди.
   Розділ 2.03. Датою завершення є 1 травня 1997 року або інша,
більш пізня дата, яку встановлює Розпорядник. Про таку більш пізню
дату Розпорядник негайно повідомляє Одержувачу.
              Стаття III
       Виконання Частини Г Технічної допомоги
   Розділ 3.01. (а) Одержувач  виконує  Частину Г  Технічної
допомоги  з  належною ретельністю та ефективністю та згідно
відповідної адміністративної та фінансової практики, і забезпечує,
настільки  негайно,  як  це  потребується, кошти, засоби та
можливості, послуги та інші ресурси, необхідні для виконання
Частини Г Технічної допомоги.
   (б) Без обмеження положень параграфа (а) цього Розділу та за
винятком, коли Одержувач та Розпорядник домовляються іншим чином,
Одержувач виконує Частину Г Технічної допомоги у відповідності до
Програми впровадження, яка подається далі у Додатковій статті 5 до
цієї Угоди.
   Розділ 3.02. За винятком, коли Розпорядник дає згоду на інше,
забезпечення консультантських послуг, необхідних для Частини Г
Технічної допомоги та яке має бути профінансованим з Гранту,
визначається положеннями Додаткової статті 3 до цієї Угоди.
   Розділ 3.03. (а) Одержувач  веде  або стежить за веденням
обліку та рахунків, щоб адекватно відображати, у відповідності до
прийнятої практики бухгалтерського обліку, операції, ресурси та
витрати стосовно Частини Г Технічної  допомоги  установ  чи
представництв Одержувача, що є відповідальними за виконання такої
Частини.
   (б) Одержувач:
   (і) має облікові документи та рахунки, вказані у параграфі
(а) цього Розділу [і те саме стосовно Спеціального рахунка] щодо
кожного з фінансових років, в які  проводилися  аудиторські
перевірки, що ведуться згідно з відповідним правилами проведення
аудиту, належним чином застосованих  незалежними  аудиторами,
прийнятними для Розпорядника;
   (іі) надає Розпорядникові якнайшвидше, але ні якому разі не
пізніше, ніж через [чотири] місяці після закінчення кожного з
таких років, звіт про виконання такої аудиторської перевірки
названими  аудиторами, у такому обсязі та з таким ступенем
докладності, про які Розпорядник вже помірковано повідомив наперед
у своїй заявці.
   (ііі) надає Розпорядникові будь-яку іншу інформацію стосовно
вказаних облікових документів та рахунків, а також аудиту таких
матеріалів, коли Розпорядник час від часу буде  помірковано
звертатися з проханням про це.
   2. (в) Для всіх витрат, на які кошти знімалися з Рахунка
Гранту на основі відомостей про витрати, Одержувач:
   (і) веде або стежить за веденням,  у  відповідності  з
параграфом (а) цього Розділу, облікові документи та рахунки, що
відображають такі витрати;
   (іі) зберігає,  принаймні  протягом року після того, як
Розпорядник вже отримав звіт про виконання аудиторської перевірки
за відповідний фінансовий рік, у якому мало місце останнє зняття
коштів з Рахунка Гранту, всі облікові документи (контракти,
замовлення, рахунки-фактури, рахунки до оплати, розписки та інші
документи), що засвідчують такі витрати;
   (iii) надає можливість представникам Розпорядника здійснювати
перевірку таких облікових документів; і
   (iv) гарантує, що такі облікові документи і рахунки будуть
враховані при проведенні щорічної аудиторської перевірки, про яку
йдеться у параграфі (б) цього Розділу, і що у звіті про виконання
такого аудиту вказані аудитори висловлюють свою думку про те,
наскільки  рахунки про витрати, подані протягом відповідного
фінансового року, а також процедури та механізм внутрішнього
контролю їх підготування, можуть бути підставою для виправдання
відповідного зняття коштів.
   Розділ 3.04. Для цілей Розділу 9.07 Загальних умов та без їх
обмеження Одержувач:
   (а) підготовлює,  згідно  з  правилами,  прийнятними для
Розпорядника, та надає Розпорядникові не пізніше ніж через шість
(6) місяців після Дати закінчення або такої дати, яка може бути
узгодженою для цієї цілі між Одержувачем та Розпорядником, план
використання результатів Технічної допомоги у майбутньому;
   (б) надає Розпорядникові виважену  можливість  обмінятися
думками з Одержувачем щодо названого плану.
              Стаття IV
           Ефективність. Термін дії
   Розділ 4.01. Ця  Угода набуває чинності з моменту, коли
Розпорядник  надішле  Одержувачу  повідомлення  про  визнання
задовільними свідоцтв, наданих Одержувачем Розпоряднику, щодо
того, що виконання та укладання Одержувачем цієї Угоди було
належним чином оформлене чи ратифіковане з додержанням всіх
необхідних державних процедур та що ця Угода має обов'язкову силу
для Одержувача відповідно до її умов.
   Розділ 4.02. Ця Угода продовжуватиме залишатися чинною, доки
не будуть повністю використані кошти Гранту, та сторони цієї Угоди
не виконають всі свої зобов'язання у відповідності до цієї Угоди.
               Стаття V
             Представництво
   Розділ 5.01. Міністр  фінансів  Одержувача  виступає  як
представник Одержувача для цілей, викладених у Розділі 11.03
Загальних умов.
   Розділ 5.02. Нижченаведені  адреси  призначені для цілей
Розділу 11.01 Загальних умов:
   Для Одержувача:
       252008 Україна
       Київ, вул. Грушевського 12/2
       Міністерство фінансів
   Для Розпорядника:
       International Bank for
       Reconstruction and Development
       1818 H Street, N.W.
       Washington, D.C. 20433
       United States of America
       Телеграфна адреса:          Телекс:
           INTBAFRAD          197688 (TRT)
           Washington, D.C.      248423 (RCA)
                         64145 (WUI) або
                         82987 (FTCC)
   Засвідчуючи вищенаведене, сторони цієї Угоди, діючи через
своїх належним чином уповноважених представників,  погодилися
поставити свої підписи під даною Угодою в день і рік, зазначені
вище.
   Україна
                      Повноважний представник
   Міжнародний банк реконструкції та розвитку
   як Розпорядник Гранту
                      Повноважний представник
            Додаткова Стаття 1
            Зняття коштів Гранту
   1. Наведена нижче таблиця містить категорії позицій, які
мають бути профінансованими у відповідності з цією Угодою, з
коштів Гранту, вказаних у Розділі 2.01 цієї Угоди; розподіл коштів
Гранту за кожною категорією та відсоток витрат по позиціях,  як
вони мають фінансуватися у кожній із категорій:
            Сума коштів, виділена  Відсоток витрат
            з Гранту (Подано    які мають
            у  доларовому      фінансуватися
 Категорія        еквіваленті)
 
 
 (1) Консультантські     138 100        100%
   послуги для
   Частини Г
   Технічної допомоги _________________
       Всього ___138 100________
   2. Незважаючи на положення вищевказаного параграфа 1, зняття
коштів стосовно платежів для покриття витрат, зроблених до дати
цієї Угоди, не робиться.
   3. Розпоряднику дозволяється вимагати, щоб зняття коштів
виконувалося на підставі рахунків про витрати стосовно витрат на
консультантські послуги згідно контрактів, що не перебільшують
   (i) еквівалент у $100 000 для консультаційних фірм і
   (ii) еквівалент $50 000 для окремих осіб, і у відповідності
до термінів та умов, які Розпорядник може висунути у своєму
повідомленню Одержувачеві.
            Додаткова стаття 2
           Опис Технічної допомоги
   Мета Технічної допомоги - уможливити підготування проекту
реформування державного сектора, який зараз фінансується Банком,
що могло б бути спрямовано на підтримку зусиль Уряду Одержувача
шляхом укріплення інституційних засад для державного управління та
фінансового об'єднання.
   Технічна допомога  представлена  нижченаведеними  видами
діяльності, за умови змін останніх згідно до домовленостей,  до
яких час від часу можуть доходити Одержувач і Розпорядник з метою
досягнення таких цілей:
   Частина А: Реформування пенсійної системи
   Надання технічної допомоги  Одержувачеві  у  зв'язку  з
реформуванням пенсійної системи, включаючи сюди
   (i) підготування вивчення можливостей для створення нової
пенсійної системи та  корективних  заходів,  необхідних  для
запобігання розвалу існуючої системи;
   (ii) проведення семінару за результатами такого вивчення; та
   (iii) спеціальні пошукові виїзди керівників вищої ланки,
задіяних у керуванні пенсійною системою, її  поліпшенні  та
розбудові.
   Частина Б: Раціональна організація урядової системи
   Забезпечення технічної допомоги Одержувачеві у сферах
   (i) дерегуляції адміністративних процедур та
   (ii) реформування системи державної служби.
   Частина В: Фінансовий федералізм
   1. Забезпечення  технічної допомоги у проведенні аналізу
системи оподаткування та збирання податків,  наголошуючи  на
розподілі влади між центральними та місцевими органами влади у
сфері оподаткування та збирання податків, а також розподілу
доходів від податків.
   2. Допомога у проведенні дослідження факторів та механізмів,
пов'язаних  із  зняттям  соціальних  обов'язків  з державних
підприємств та взяттям на себе обов'язків  по  забезпеченню
соціальних послуг місцевими органами влади.
   Частина Г: Реформування  податкової  системи  та системи
управління
   Забезпечення технічної  допомоги  Одержувачеві  у  сфері
реформування податкової системи та системи управління, включаючи
   1. Перегляд системи управління Одержувача податком на додану
вартість, наголошуючи на політиці збирання податків та податкових
знижок, а також на підготуванні курсу навчання системі управління
податком на додану вартість.
   2. Підготування звіту, який би свідчив про факт поліпшення
стратегії щодо основних складових  тієї  чи  іншої  системи
автоматичної обробки податкових декларацій.
   3. Перегляд даних стосовно збирання митних платежів  та
допомога у розробці стратегії поліпшення ефективності управління
митницями Одержувача.
            Додаткова стаття 3
      Консультантські послуги стосовно Частини Г
            Технічної допомоги
   1. Консультантські  послуги стосовно Частини Г Технічної
допомоги забезпечуються згідно контрактів, що укладаються  у
відповідності  до  "Основних положень залучення консультантів
позичальниками  Світового  банку  та  Світовим  банком  як
установи-виконавця", виданих Банком у серпні 1981 року (Основні
положення про залучення консультантів).  Наприклад,  строкові
завдання,  такі  контракти  побудовані на основі стандартних
контрактів на консультантські послуги, виданих Банком, із такими
змінами  в  останніх,  як це ще було наперед погоджено із
Розпорядником. Якщо Банком не подані стандартні форми контрактних
документів, використовуються інші стандартні форми, прийнятні для
Розпорядника.
   2. Всупереч положенням параграфа 1 цього Розділу, "Основні
положення про залучення консультантів", які вимагають попереднього
огляду або затвердження Розпорядником бюджету, коротких переліків,
процедур відбору, листів-запрошень, пропозицій, оцінкових звітів
та контрактів, не поширюються на
   (а) контракти про залучення консалтингових фірм на суму, у
еквіваленті меншу від 100 000 доларів США кожний, або
   (б) на  контракти  про  залучення  до  роботи  окремих
консультантів, якщо витрати у еквіваленті оцінюються на суму у
еквіваленті меншу ніж 50 000 доларів США кожний.
   Однак вказані винятки стосовно попереднього перегляду не
стосуються
   (а) технічного завдання для таких контрактів,
   (б) вибору консалтингової фірми за умови єдиної можливості,
   (в) призначення у критичній ситуації, якщо така виважено
визначена Розпорядником,
   (г) доповнень  та  змін  до  контрактів  з  залученням
консалтингових фірм, що призводять  до  збільшення  вартості
контрактів у еквіваленті до 100 000 доларів США або більш того,
або
   (д) доповнень та змін до контрактів про залучення окремих
консультантів, що призводять до збільшення вартості контрактів у
еквіваленті до 50 000 доларів США або більше.
            Додаткова стаття 4
            Спеціальний рахунок
   1. За для цілей цієї Додаткової статті:
   (а) термін "прийнятна категорія"  означає  Категорію  1,
встановлену далі у параграфі 1 Додаткової статті 1 цієї Угоди;
   (б) термін "прийнятні витрати" означає витрати за умови
виваженої вартості товарів та послуг, необхідних для Проекту і які
мають бути профінансованими з виручки з Гранту, що час від часу
виділяються  на певну прийнятну Категорію у відповідності з
положеннями Додаткової статті 1 цієї Угоди; та
   (в) термін "Санкціоновано перераховані кошти" означає кошти,
у еквіваленті рівні $ 50 000, які необхідно зняти з Рахунка Гранту
і перерахувати на Спеціальний рахунок у відповідності до параграфа
3 (а) цієї Додаткової статті.
   2. Виплати із Спеціального рахунка здійснюються виключно на
прийнятні витрати у відповідності до положень цієї Додаткової
статті.
   3. Після  отримання  Розпорядником  свідчень,  що  його
задовольняють, про те, що Спеціальний рахунок вже належним чином
відкрито, Санкціоновано перераховані кошти та наступні зняття
коштів з метою поповнення Спеціального рахунка здійснюються таким
чином:
   (а) Для зняття Санкціоновано перерахованих коштів Одержувач
направляє на ім'я Розпорядника заявку або заявки на перерахування
на Спеціальний рахунок суми або сум, які не перевищують загальну
суму Санкціоновано перерахованих коштів. На основі такої заявки
або заявок Розпорядник, від імені Одержувача, знімає з Рахунка
Гранту і перераховує на Спеціальний рахунок суму або суми, вже
зазначені у заявці або заявках Одержувача.
   (б) (і) Для  поповнення  Спеціального  рахунка  Одержувач
надсилає на ім'я Розпорядника заявку на перерахування сум на
Спеціальний рахунок через проміжки часу, які  встановлюються
Розпорядником.
   (іі) До або на час звертання з такою заявкою Одержувач
надсилає  на ім'я Розпорядника документи та інші свідчення,
необхідні згідно з параграфом 4 цієї Додаткової статті, для певної
виплати або певних виплат, стосовно яких подається прохання про
поповнення. На основі кожної з таких заявок Розпорядник, від імені
Одержувача, знімає з Рахунка Гранту і перераховує на Спеціальний
рахунок таку суму, яка вже була раніше вказана  у  заявці
Одержувача, і яка вже фігурувала у названих документах та інших
свідченнях, і яка має бути виплаченою зі Спеціального рахунка на
покриття прийнятних витрат. Всі такі перерахування здійснюються
Розпорядником з Рахунка Гранту в рамках відповідної прийнятної
Категорії, і у відповідній сумі у еквіваленті, як це вже було до
того підтверджено вказаними документами та іншими свідченнями.
   4. Для  кожної  з  виплат,  здійснюваної Одержувачем зі
Спеціального рахунка, Одержувач, на час, який виважено встановлює
Розпорядник, надсилає на ім'я Розпорядника такі документи та інші
свідчення того, що така виплата була здійснена виключно для
прийнятних витрат.
   5. Всупереч положенням параграфа 3 цієї Додаткової статті,
від Розпорядника не вимагається здійснювати подальші перерахування
на Спеціальний рахунок:
   (а) якщо, у будь-який час, Розпорядник вже раніше встановив,
що  всі  подальші  зняття  коштів  виконуються  Одержувачем
безпосередньо з Рахунка Гранту у відповідності до положень Статті
V Загальних умов та параграфа (а) Розділу 2.02 цієї Угоди;
   (б) якщо  Одержувач вже не спромігся надіслати на ім'я
Розпорядника, у проміжок часу, визначений у Розділі 4.01 (б) (іі)
цієї Угоди, жодного звіту про виконання аудиторської перевірки,
який має бути надісланим Розпорядникові у відповідності  із
зазначеним Розділом щодо аудиторської перевірки обліку та рахунків
стосовно Спеціального рахунка;
   (в) якщо,  у  будь-який  час, Розпорядник вже повідомив
Одержувача про свій намір призупинити повністю або частково право
Одержувача здійснювати зняття коштів з Рахунка Гранту відповідно
до положень Розділу 6.02 Загальних умов; або
   (г) як тільки загальна сума незнятих коштів Гранту, виділена
на прийнятні категорії, мінус загальна сума всіх несплачених
спеціальних зобов'язань, взятих на себе Розпорядником відповідно
до Розділу 5.02 Загальних умов у зв'язку з Проектом, дорівнює у
еквіваленті подвоєній сумі Санкціоновано перерахованих коштів. В
такому разі, зняття з Рахунка Гранту решти незнятих коштів Гранту,
виділеної на прийнятні Категорії, відбувається за процедурами, які
визначає Розпорядник і письмово повідомляє про це Одержувачу. Такі
подальші зняття коштів здійснюються лише після і у розмірах, які
вже до того задовольнили Розпорядника тим, що всі такі кошти, що
залишаються на депозиті на Спеціальному рахунку станом на дату
такого повідомлення, будуть використані на здійснення платежів на
покриття прийнятних витрат.
   6. (а) Якщо Розпорядник визначає у будь-який час, що той чи
інший платіж зі Спеціального рахунка:
   (і) було здійснено на покриття якихось витрат,  або  у
розмірах, що не є прийнятними відповідно до параграфа 2 цієї
Додаткової статті; або
   (іі) не були підтверджені свідченнями, наданими Розпоряднику,
Одержувач, негайно після отримання письмового повідомлення від
Розпорядника:
   (А) надає такі додаткові свідчення, які  може  захотіти
отримати Розпорядник; або
   (Б) перераховує на Спеціальний рахунок (чи, якщо так схоче
Розпорядник, повертає Розпорядникові іншим чином) кошти на суму,
що дорівнює сумі такого платежу, чи частині такого платежу, який
не є прийнятним або не був підтвердженим. До того часу, доки
Розпорядник не погодиться  на  щось  інше,  ніякі  подальші
перерахування  Розпорядником  на  Спеціальний  рахунок  не
здійснюються, доки Одержувач не надасть такі свідчення або не
здійснить таке перерахування чи повернення коштів, як це може
виявитися необхідним за конкретних умов.
   (б) Якщо  Розпорядник вже визначив у будь-який час, що
будь-яка непогашена на Спеціальному рахунку сума не буде заявленою
на покриття подальших виплат на прийнятні витрати, Одержувач,
негайно після отримання письмового повідомлення від Розпорядника,
повертає Розпорядникові таку непогашену суму коштів.
   (в) Одержувачеві дозволяється, після письмового повідомлення
Розпоряднику, повернути Розпорядникові всі або частину певних
коштів на депозит Спеціального рахунка.
   (г) Кошти, повернені на ім'я Розпорядника у відповідності до
параграфа 6 (а), (б) та (в) цієї Додаткової статті, кредитуються
на Рахунок Гранту для їх наступного зняття або погашення згідно з
відповідними положеннями цієї Угоди, включаючи Загальні умови.
            Додаткова стаття 5
           Програма впровадження
   1. Відповідальність за загальне керування та впровадження
Технічної допомоги, як це описано у Додатковій статті 2 цієї
Угоди, покладається на МФО.
   2. Відповідальність за управління та нагляду за виконанням
окремих завдань стосовно Частини Г Технічної допомоги, включаючи
матеріально-технічне забезпечення, видатки, фінансові та інші
звіти та аудиторські перевірки може бути переданою  ЧВП  у
відповідності із технічним завданням, прийнятним для Розпорядника.
   3. З метою виконання своїх повноважень у відповідності із
Частиною Г Технічної допомоги ЧВП призначає керівника проекту,
рівень кваліфікації та коло повноважень  якого  мають  бути
прийнятними для Банку.
   4. МФО гарантує, що всі роботи та програми, які мають бути
виконаними у відповідності із Частиною Г Технічної допомоги,
виконуються офіційними представниками Одержувача з  достатньо
кваліфікованим персоналом, відповідними ресурсами і можливостями
та згідно відповідного технічного завдання, прийнятного  для
Розпорядника.
   5. Спеціальні програми та види діяльності виконуються згідно
бюджету, графіка та плану робіт, прийнятних для Розпорядника.
   Грант TF 029546
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка