Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про порядок введення в обіг та обліку ювілейних монет, що мають гривневий номінал і є дійсним засобом платежу


 
          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
       Департамент готівково-грошового обігу
             П О Р Я Д О К
 
 N 11-115/1744-4240 від 05.12.96
   м.Київ
 
 vd961205 vn11-115/1744-4240
                  Республіканському банку Криму
                  Обласним та  по  м.Києву  і
                  Київській області управлінням
                  Національного банку України
                  ОПЕРУ
                  Центральному сховищу
                  Центру міждержавних розрахунків
                  Національного банку України
 
   Про порядок введення в обіг та обліку ювілейних монет,
   що мають гривневий номінал і є дійсним засобом платежу
 
   При цьому надсилаємо уточнений "Порядок введення в обіг та
обліку ювілейних монет, що мають гривневий номінал і являються
дійсним засобом платежу", затверджений постановою Правління НБУ
від 28.11.96 N 313, реєстраційний N 401 від 05.12.96 р.
   Лист за N 11-115/1673-7074 ( v7074500-96 ) від 28.11.96 р.
вважати недійсним.
 
 Директор департаменту
 готівково-грошового обігу              Н.В.Дорофєєва
 
               Порядок
    введення в обіг та обліку ювілейних монет, що мають
     гривневий номінал і є дійсним засобом платежу
   Монета надходить до Центрального сховища Національного банку
України і зараховується на позабалансовий рахунок N 9901 "Резервні
фонди Національного банку України гривні і монети в сховищах",
індекс 7 "Ювілейна монета".
   Видається монета з Центрального сховища Національного банку
України  обласним  управлінням НБУ на підставі розпорядження
заступника Голови Правління НБУ. При цьому сума виданих монет за
номінальною вартістю списується з рахунку N 9901, індекс 7.
        I. Введення в обіг ювілейних монет
   Бухгалтерські проводки,  що  здійснюються  в  обласних
управліннях НБУ:
 
При надходженні монет      Приход рахунку N 9901,  індекс 7
з Центрального сховища НБУ    за номінальною вартістю.
 
При перерахуванні монет з   1) Видаток рахунку N 9901, індекс 7
резервних фондів до оборотної  - за номінальною вартістю;
каси             2) Дебет рахунку N 030 (символ 38 у
                 статистичній звітності за ф.748)
                 Кредит рахунку N 882 - за
                 номінальною вартістю;
               3) Контроль за видами монет ведеться
                 позасистемно (в установах банків
                 облік монет ведеться окремо за
                 видами монет чи наборів);
               4) Дебет рахунку N 882
                 Кредит рахунку N 882500 ОПЕРУ НБУ
                 за номінальною вартістю.
   У Національному банку України:
               1) Дебет рахунку N 882500
                 Кредит рахунку N 026 - за
                 номінальною вартістю;
               2) Дебет рахунку N 026
                 Кредит рахунку N 025
                 "Монета, випущена в обіг".
         II. Реалізація ювілейних монет
          в обласних управліннях НБУ
 
При надходженні грошей      Дебет коррахунку (каси)
за ювілейні монети -       Кредит рахунку N 904 - за
                 відпускною ціною.
 
При видачі ювілейних монет  1) Дебет рахунку N 904 - за
з оборотної каси         відпускною ціною
                 Кредит рахунку N 030 - (символ 71
                 або символ 61) за номінальною
                 вартістю
                 Кредит рахунку N 904/1 на суму
                 різниці між відпускною  ціною,
                 номінальною вартістю  і  сумою
                 податку на добавлену вартість
                 Кредит рахунку N 904/2 на суму
                 податку на добавлену вартість.
   Обласні управління НБУ після реалізації монет повинні в кінці
місяця перерахувати суму різниці між відпускною ціною, номінальною
вартістю монет і сумою податку на добавлену вартість в операційне
управління НБУ на рахунок, а розрахунки за податком на добавлену
вартість провести самостійно згідно з Інструкцією "Про порядок
обчислення, сплати податку на добавлену вартість", затвердженої
наказом ГДПІ від 10.02.93 р. N 3 ( z0018-93 ).
   При цьому, сума, що підлягає перерахуванню до ОПЕРУ НБУ,
розподіляється та зараховується в ОПЕРУ на такі рахунки:
   - суми, що підлягають зарахуванню в фонд розвитку монетного
виробництва України:
               2-а) Дебет рахунку N 904/1
                  (облуправління)
                  Кредит рахунку 012901
                  (ОПЕРУ НБУ)
   - суми, що підлягають зарахуванню в доход банку:
               2-б) Дебет рахунку N 904/1
                  (облуправління)
                  Кредит рахунку 555960.401
                  (Ювілейна монета "Софіївка")
                  Кредит рахунку 555960.702
                  (Ювілейна монета "Петро
                  Могила")
   (Надалі за кожним видом ювілейних монет ОПЕРУ НБУ відправляє
окремий особовий рахунок для обліку доходів, який повідомляє
обласним управлінням).
   В операційному управлінні НБУ облік доходів ведеться за
окремим видом монет.
    III. Реалізація ювілейних монет у комерційних банках
               України
 
При перерахуванні грошей     Дебет рахунку N 904/1
за монети управлінню НБУ:    Кредит коррахунку - за відпускною
                 ціною НБУ.
 
При одержанні монет      1) Дебет рахунку N 031 (символ 37
з управління НБУ:        або символ 32) за номінальною
                 вартістю
                 Дебет рахунку N 904/3 на суму
                 різниці між відпускною ціною НБУ
                 і номінальною вартістю
                 Кредит рахунку N 904/1 за
                 відпускною ціною НБУ;
               2) Контроль за видами монет ведеться
                 позасистемно (в установах банків
                 облік монет ведеться окремо за
                 видами монет чи наборів);
 
При продажі монет клієнту:  1) Дебет коррахунку (каси)
                 Кредит рахунку N 904/4 за
                 відпускною  ціною  комерційного
                 банку;
               2) Дебет рахунку N 904/4 за
                 відпускною  ціною  комерційного
                 банку
                 Кредит рахунку N 031 (символ 61)
                 за номінальною вартістю
                 Кредит рахунку N 904/3 на суму
                 різниці між відпускною ціною НБУ
                 і номінальною вартістю.
                 Кредит рахунку N 904/2 на суму
                 податку на добавлену вартість
                 Кредит рахунку N 960 на  суму
                 доходу банку.
   Обласним управлінням НБУ, Центральному сховищу, ОПЕРУ НБУ,
Центру міждержавних розрахунків НБУ до 5-го числа кожного місяця
надсилати  в  управління  організації  виготовлення, захисту,
експертизи грошей та нумізматики НБУ звіт за місяць про реалізацію
монет за встановленою формою.
   З прийняттям  цього  порядку  вважати таким, що втратив
чинність, лист N 25008/246 ( v_246500-95 ) від 24.05.95.
 
 Директор департаменту
 готівково-грошового обігу
 Національного банку України             Н.В.Дорофєєва
 
 Директор фінансового департаменту
 Національного банку України             О.М.Кандибка
 
 Головний бухгалтер -
 директор департаменту бухгалтерського
 обліку та розрахунків -
 Національного банку України               П.М.Сенищ
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка