Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Інструкції про порядок перерахунку звітних і планових показників соціального і економічного розвитку України та бюджетів усіх рівнів з українських карбованців у гривні


 
         МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
         МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 131/208/288/88 від 26.09.96    Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   11 жовтня 1996 р.
 vd960926 vn131/208/288/88      за N 595/1620
 
      Про затвердження Інструкції про порядок
      перерахунку звітних і планових показників
      соціального і економічного розвитку України
      та бюджетів усіх рівнів з  українських
            карбованців у гривні
 
   На виконання пункту 14 рішення Державної комісії з проведення
в Україні  грошової реформи "Про заходи щодо підготовки до
проведення грошової реформи" від 26 серпня 1996 року N 1/96
( v0001348-96 ), Н А К А З У Є М О:
   Затвердити Інструкцію  про порядок перерахунку звітних і
планових показників соціального і економічного розвитку України та
бюджетів усіх  рівнів  з  українських  карбованців  у гривні
(додається).
 
 Міністр економіки України               В.М.Гуреєв
 
 Міністр фінансів України             В.М.Короневський
 
 Міністр статистики України             О.Г.Осауленко
 
 В.о.Голови Правління Національного
 банку України                    В.С.Стельмах
                      Затверджено
                  спільним наказом
                  Міністерства економіки України
                  Міністерства фінансів України
                  Міністерства статистики України
                  Національного банку України
                  від 26.09.96 N 131/208/288/88
              Інструкція
     про порядок перерахунку звітних і планових
     показників соціального й економічного розвитку
      України з українських карбованців у гривні
            Загальні положення
   1. Інструкція розроблена на виконання рішення  Державної
комісії з проведення в Україні грошової реформи "Про заходи щодо
підготовки до проведення грошової реформи" від 26 серпня 1996 року
N 1/96 ( v0001348-96 ) (п.14).
   2. Перерахування усіх вартісних звітних і планових показників
у гривні здійснюється у такому співвідношенні: 1 гривня дорівнює
100000 карбованців. При цьому в останньому розряді цифр менше
півкопійки відкидаються, а півкопійки і більше округлюються до
однієї копійки.
   3. Методика  обчислення звітних показників соціального й
економічного розвитку України у зв'язку з проведенням грошової
реформи залишається незмінною.
         Перерахування звітних показників
          Макроекономічні показники
   1. Розрахунки національних рахунків, міжгалузевого балансу,
балансу основних фондів, балансу грошових доходів та  витрат
населення за 1995 рік проводити в млрд.карбованців. Починаючи з
1996 року розрахунки здійснювати в тис.гривень в цілих числах без
десяткових знаків.
   2. Розрахунок валового внутрішнього продукту, його складових
та основних  показників  балансу  грошових доходів та витрат
населення України за 1 півріччя, 8 місяців та серпень поточного
року проводити в млрд.крб., а в публікаціях та експрес-інформаціях
дані щодо валового внутрішнього продукту - у трлн.карбованців.
   3. Баланс грошових доходів та витрат населення України за
вересень, III квартал та 9 місяців поточного року складати в
гривнях відповідно до касових оборотів  Національного  банку
України.
   4. Розрахунок валового внутрішнього продукту за 9 місяців
поточного року проводити в тис.гривень.
   5. Інформацію про наявність, рух основних фондів та їх
амортизацію (знос) за 1996 рік подавати в тис.гривень у цілих
числах без десяткових знаків.
            Фінансові показники
   1. Вартісні показники бухгалтерської звітності, згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 12 вересня 1996 року
N 194 ( z0544-96 ), погодженим з Мінстатом України, починаючи зі
звітності за 9 місяців, наводити в тис.гривень без десяткових
знаків.
   2. Для розрахунку темпів зростання показників 1996 року в
порівнянні з 1995 роком показники останнього перерахувати у гривні
за співвідношенням, прийнятим для проведення грошової реформи.
           Показники промисловості
   1. Починаючи зі звіту за вересень, III квартал та 9 місяців
1996 року, всі вартісні показники наводяться у гривнях.
   2. Для обрахунків обсягів виробництва у порівнянних цінах на
01.01.96 р.  ціну на кожний вид продукції, робіт та послуг
необхідно перерахувати у гривні.
   3. У статистичних формах щодо продукції NN 1-П, 3-П, 29-АПК
вартісні показники наводяться в тис.гривень (тис.грн.) з одним
десятковим знаком.
        Показники агропромислового комплексу
   Збір та розробка вартісних показників у поточній звітності за
серпень, включаючи дані з початку 1996 року, проводяться без змін
- у карбованцях, а починаючи зі звітів за вересень, III-й квартал
та 9 місяців поточного року, в гривнях.
        Показники капітального будівництва
   Всі вартісні показники наводяться в тис.гривень у цілих
числах.
   Базисну кошторисну вартість підрядних будівельно-монтажних
робіт у цінах 1993 року (ф.N 1-кб) наводити в тис.гривень з двома
десятковими знаками. Інформацію про  ціни  (ф.N  1-ціни(буд))
наводити в гривнях (графи 2-5 - у цілих, графа 6 - з двома
десятковими знаками).
          Показники торгівлі та послуг
   1. Всі вартісні показники, що містяться у звітності з питань
торгівлі та послуг, наводяться в тис.гривень із одним десятковим
знаком. Виняток становлять:
   форма N 2 "Бланк щомісячної реєстрації цін на міському
ринку", форма N 4 "Блокнот реєстратора цін на міському ринку", де
ціни на товари наводяться у копійках, а на товари з кодами 501-512
- у гривнях.
   Середні ціни у ф.N 6 (графи 2, 5), ф.N Б-2 (графи 2, 5)
обчислюються у гривнях за центнер або копійках за кілограм; ціни
за олію, молоко свіже, інші молочні продукти - у копійках за літр;
ціни за птицю - у копійках за штуку; ціни за яйця - у копійках за
десяток; ціни за худобу - у гривнях за голову; ціни за квіти і
квіткову розсаду - у гривнях за тис.штук.
         Показники транспорту та зв'язку
   1. Вартісні показники звітів підприємств  транспорту  та
зв'язку, починаючи зі звіту за вересень, III квартал і 9 місяців
поточного року, а також у цілому за 1996 рік, подавати  в
тис.гривень із одним десятковим знаком.
   2. Такі вартісні показники, як тариф, ціна, доходна ставка,
собівартість, обчислюються в гривнях із двома десятковими знаками.
             Показники праці
   Починаючи зі  звітів  за  вересень вартісні показники у
звітності з питань праці необхідно наводити в гривнях з одним
десятковим знаком.
          Показники соціальної сфери
   Більшість вартісних  показників  із  питань  соціальної
статистики наводяться у звітності в гривнях цілим числом. Винятки
становлять:
   ф.N 2-тп(повітря),  розділ  4,  графи  3,  4,  8;
ф.N 64-санаторій-профілакторій,  розділ 4,  графа 1,  ф.N 64,
рядок 38, розділ 5, графа 1, рядок 15; ф.N 65, розділ 5, графа 1,
рядок 15,  де  інформація наводиться в тис.гривень з одним
десятковим знаком;
   ф.N 1-АП, у графах 17-21 та в довідці (розділ А, пункт 3,
розділ В, розділ Г, пункти 1 та 2), де всі показники наводяться в
гривнях із одним десятковим знаком.
      Показники науки, інформатики та інновацій
   Всі вартісні показники, починаючи зі звіту за 9 місяців
1996 року, наводити в тис.гривень із двома десятковими знаками.
         Показники життєвого рівня та цін
   Починаючи зі звітів за вересень 1996 року, ціни й тарифи на
споживчі товари та послуги подаються  в  гривнях  із  двома
десятковими знаками.
   Вартісні показники, що стосуються бюджетів сімей, починаючи
зі звітів за вересень, III квартал, 9 місяців та рік у цілому,
наводяться в гривнях із двома десятковими знаками.
             Динамічні ряди
   1. Динамічні ряди валового внутрішнього продукту, обсягів
промислового та  сільськогосподарського виробництва, показників
балансів грошових доходів та витрат населення, основних фондів та
міжгалузевого балансу перерахувати у тис.гривень у цілих числах
починаючи з 1995 року.
   2. Динамічні ряди вартісних показників у фактичних цінах за
галузями економіки не перераховувати. Для порівнянь і аналізу
перевести у гривні тільки дані 1995 року та наводити їх і в
карбованцях, і в гривнях. Починаючи з 1996 року показники наводити
тільки в гривнях. Показники динамічних рядів середніх цін і
тарифів перевести в гривні з двома десятковими знаками починаючи з
1995 року.
        Перерахування звітних та планових
         показників бюджетів усіх рівнів
   1. Звіти про виконання бюджетів усіх рівнів за 1995 рік
складаються і  затверджуються  в  мільйонах  карбованців. Для
здійснення порівняння звітних та планових показників бюджетів на
1996 рік та наступні роки із звітними даними за 1995 рік і
попередні роки усі показники наводяться в гривнях. При цьому ті
показники, що складені в українських карбованцях перераховуються у
гривневий еквівалент за  співвідношенням:  1  гривня  дорівнює
100000 карбованців.
   2. Звіти про виконання бюджетів усіх рівнів за I півріччя,
8 місяців та серпень 1996  року  складаються  в  українських
карбованцях, а починаючи із  звіту за вересень, 9 місяців,
IV квартал 1996 року та рік в цілому, у гривнях. При складанні
звітів за 9 місяців 1996 року та наступні періоди 1996 року
наростаючими підсумками з початку року звітні дані за 8 місяців
ц.р.  і  попередні  періоди,  що  складені  в  українських
карбованцях, перераховуються в гривні і додаються до звітних даних
за вересень і наступні періоди року, що складаються в гривнях.
   3. Звіти про виконання бюджетів усіх рівнів за 1996 рік
складаються і затверджуються в гривнях. При цьому звіти про
виконання сільських,  селищних  та  міських  (міст  районного
підпорядкування) бюджетів подаються і затверджуються в гривнях, а
звіти про виконання інших бюджетів - у тисячах гривень.
   4. Планові показники бюджетів усіх рівнів на 1996 рік, що
затверджені в установленому порядку в українських карбованцях,
перезатвердженню органами, що затверджують відповідні бюджети, не
підлягають.
   Ці показники на період до кінця року перераховуються у
гривневий еквівалент  українського  карбованця  відповідно  до
призначень, затверджених в українських карбованцях.
   Для порівняння фактичних даних щодо виконання бюджетів усіх
рівнів за 9 місяців та наступні періоди 1996 року з плановими за
відповідний період вони перераховуються у гривні незалежно від
того, в яких одиницях були складені звіти за попередні періоди.
   5. Фінансування з бюджетів усіх рівнів, починаючи з 2 вересня
1996 року, здійснюються в гривнях.
   6. Кошториси бюджетних установ та організацій, які були
затверджені в українських карбованцях, після 2 вересня 1996 року
перераховуються у гривневий еквівалент без їх перезатвердження.
   7. Всі зміни, доповнення та уточнення до показників бюджетів
усіх рівнів, кошторисів бюджетних установ, що проводяться після
2 вересня 1996 року, здійснюються в гривнях із перерахунками за
весь період з початку бюджетного року.
   8. Усі розрахунки показників проектів бюджетів усіх рівнів на
1997 рік здійснюються в гривнях. Бюджети усіх рівнів на 1997 рік
подаються на затвердження і затверджуються в тисячах гривень, крім
сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування)
бюджетів, які подаються і затверджуються в гривнях. У такому ж
порядку складаються і подаються зведення бюджетів.
         Показники банківської діяльності
   1. Перерахування всіх вартісних показників проводиться згідно
з загальними положеннями цієї Інструкції.
   2. Перерахування балансів банків здійснюється відповідно до
Інструкції про порядок перерахування статей балансів банків та
обліку операцій в установах банків у зв'язку з обміном карбованців
на гривні, затвердженої постановою Правління НБУ від 22 серпня
1996 року N 219 ( v4820500-96 ).
   3. Показники грошово-банківської статистики, починаючи зі
звітів за вересень, III квартал та 9 місяців 1996 року, наводяться
в тис.гривень без десяткових знаків.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка