Законы Украины

Новости Партнеров
 

Тимчасовий порядок обліку доходів та видатків Державного і галузевих інноваційних фондів


 
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
             П О Р Я Д О К
 
 N 02-02/599-1690 від 03.10.96
   м.Київ
 
 vd961003 vn02-02/599-1690
                 Державному і галузевим
                 інноваційним фондам
                 Міністерству фінансів Автономної
                 Республіки Крим
                 Фінансовим управлінням областей,
                 міст Києва і Севастополя
                 Територіальним органам Державного
                 казначейства
                 Регіональним управлінням
                 Національного банку України,
                 Республіки Крим, областей,
                 міста Києва і Київської області
                 Установам комерційних банків
                 Головній державній податковій
                 інспекції
 
            Тимчасовий порядок
       обліку доходів та видатків Державного і
         галузевих інноваційних фондів
         
    ( Із змінами, внесеними згідно з Листом Нацбанку 
     і Головного управління Державного казначейства України
     N 12-211/1187-6816 від 19.11.96 
     N 02-02/652-2069 ( v2069201-96 ) від 05.11.96 )
 
   1. Цей порядок впроваджується на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 23 вересня 1996 року N 1154 ( 1154-96-п ),
згідно з яким кошти Державного і галузевих інноваційних фондів
зараховуються до Державного бюджету України на балансовий рахунок
N 100.
   2. Для зарахування надходжень до Державного інноваційного
фонду регіональні управління Національного банку України на ім'я
управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі відкривають рахунки по
балансовому рахунку N 100, розділу 52, параграфу 1, символ
звітності банку 52.
   Для зарахування надходжень до галузевих інноваційних фондів
установи уповноважених банків на ім'я територіальних органів
Державного казначейства відкривають рахунки по балансовому рахунку
N 100, розділу 52, параграфу 2, символ звітності банку 93".
   (Абзац 1 пункту 2 змінено згідно з Листом Національного банку
України і Головного управління Державного казначейства України від
19.11.96 р. N 12-211/1187-6816 і від 05.11.96 р. N 02-02/652-2069
( v2069201-96 )
   Підприємства, установи,  організації-платники  обов'язкових
внесків, подають установі банку, в якій вони обслуговуються,
платіжні доручення по перерахуванню коштів (обов'язкових внесків,
штрафних санкцій, пені) до Державного і галузевих інноваційних
фондів на вищезазначені рахунки. Термін платежу - 15 число місяця
наступного за звітним. У платіжних дорученнях на перерахування
коштів до Державного інноваційного фонду та галузевих фондів
зазначаються: розділ, параграф, символ звітності банку.
   Відповідальність за  правильність  оформлення  платіжних
документів згідно з бюджетною класифікацією несуть платники.
   3. Установи уповноважених банків  подають  територіальним
органам Держказначейства виписки по вказаних рахунках з доданням
відповідних первинних документів. Щоденно разом із звітом по формі
N 412 складається розшифровка символа 93 по групі 4 у розрізі
міністерств і відомств по символах, що приміняються при складанні
розшифровки по групі 3.
   Для забезпечення  контролю  за  своєчасним  та  повним
перерахуванням підприємствами обов'язкових внесків до Державного і
галузевих інноваційних фондів  на  рахунки  Держказначейства,
уповноважені представники зазначених фондів отримують в органах
Держказначейства довідки та відповідні документи про щоденні
надходження.
   4. Для  здійснення  фінансування  видатків  Державний
інноваційний фонд, міністерства і відомства подають Головному
управлінню Державного казначейства затверджений в установленому
порядку кошторис витрат, узгоджений з Міністерством фінансів
України.
   5. Виходячи із потреби в коштах, відповідно до затверджених
кошторисів, та в межах фактичних надходжень до бюджету Головне
управління Державного казначейства фінансує Державний і галузеві
інноваційні фонди відповідно по розділах 244 та 245 бюджетної
класифікації шляхом перерахування коштів на поточні бюджетні
рахунки N 120, що відкриваються на їх  ім'я  в  установах
Національного банку України. Подальше фінансування здійснюється на
бюджетні рахунки, що відкриваються в установах уповноважених
банках згідно постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня
1996 року N 401 ( 401-96-п ).
   6. Державний і галузеві інноваційні фонди подають звітність
по формі N 2-мдб по використанню коштів відповідних фондів
Головному управлінню Державного казначейства до 8 числа місяця,
наступного за звітним.
 
 Міністр фінансів України              В.Короневський
 
 N 02-02/599-1690 від 03.10.96 р.
 
 В.О.Голови Правління Національного
 банку України                     В.Стельмах
 
 N 12-116/1365-5894 від 03.10.96 р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка