Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про порядок здійснення контролю за надходженням товару за імпортними контрактами


 
          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
        Департамент валютного регулювання
               Л И С Т
 
 N 13-211/2903-5896 від 03.10.96
   м.Київ
 
 vd961003 vn13-211/2903-5896
                   Республіканському банку Криму
                   Регіональним управлінням НБУ
                   Комерційним банкам
 
     Про порядок здійснення контролю за надходженням
         товару за імпортними контрактами
 
   Направляємо для використання в роботі і безумовного виконання
"Порядок здійснення контролю за надходженням товару за імпортними
контрактами", затверджений постановою Правління  Національного
банку України" N 254 від 2 жовтня 1996 року, реєстр N 392 від
03.10.96 ( v0392500-96 ).
 
 Перший заступник
 Голови Правління                    В.О.Бондар
                         Додаток
                   до  постанови  Правління
                   Національного банку України
                   від 2 жовтня 1996 року N 254
                   реєстр N 392 від 03.10.96 р.
      Порядок здійснення контролю за надходженням
         товару за імпортними контрактами
   Відповідно до ст.11 Декрету Кабінету Міністрів України "Про
систему валютного регулювання і валютного контролю" N 15-93 від
19.02.93 р. та керуючись ст.16 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 872-12 ) Національний банк України з
04.10.96 р. вводить порядок здійснення контролю за надходженням
товарів (робіт, послуг) за імпортними контрактами  за умови
купівлі-продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному
ринку.
   1. Порядок реєстрації  імпортних  контрактів,  за  якими
передбачено надходження товарів (робіт, послуг) у разі здійснення
передоплати в будь-якій формі на користь нерезидента:
   1.1. Відповідно до п.2.1 "Порядку контролю за надходженням
товару (робіт, послуг) за імпортними контрактами, на підставі яких
була  здійснена  купівля іноземної валюти на міжбанківському
валютному ринку України" (дивись нижче за текстом) уповноважений
банк, у разі звернення клієнта з заявкою на купівлю іноземної
валюти на міжбанківському валютному ринку  України,  реєструє
наданий клієнтом контракт, на підставі якого буде здійснена
купівля іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
   1.2. Уповноважений банк приймає до виконання заявку клієнта
на купівлю іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку
України  під контракти, якими передбачено надходження товару
(робіт, послуг) на умовах здійснення передоплати в будь-якій
формі, тільки під зареєстрований у цьому банку контракт на імпорт
товарів (робіт, послуг) та шляхом укладення з клієнтом, оформленої
відповідно до чинного законодавства, угоди про надання банківської
гарантії виконання умов контракту (надходження товару (робіт,
послуг)  або  повернення  валютної  виручки  у  встановлені
законодавством терміни). Така  гарантія  надається  державній
податковій  адміністрації  за  місцем  реєстрації  суб'єкта
господарської діяльності,  за  дорученням  якого  вона  була
виставлена. У разі ненадходження товару (робіт, послуг) або
неповернення валютної виручки у встановлені законодавством строки
уповноважений банк несе зобов'язання в обсязі наданої гарантії
перед держбюджетом.
   У разі  настання гарантійного випадку державна податкова
адміністрація списує в визначеному законодавством порядку суму
недоодержаних коштів у межах гарантії з коррахунку уповноваженого
банку в гривні за курсом НБУ на дату стягнення. У разі відсутності
необхідної  суми гривень на коррахунку уповноваженого банку,
відкритому в НБУ, розмір стягнення гарантованої суми фіксується за
курсом  на  день  першого  списання коштів. У разі надання
Національним банком України ліцензії на продовження  строків
розрахунків за контрактами, дія банківської гарантії автоматично
продовжується до строку, що вказаний у ліцензії. Відповідно до
Інструкції Національного банку України "Про порядок здійснення
розрахунків у іноземній валюті за експортно-імпортними операціями
на умовах відстрочки платежів чи поставок" N 139 ( v0139500-94 )
від 16.06.94 р. з доповненнями, уповноважений банк, який здійснив
купівлю іноземної валюти, на  20-ий день  після  закінчення
90-денного терміну надходження товару  (робіт,  послуг)  має
повідомити Державну податкову адміністрацію про ненадходження
товару (робіт, послуг) або неповернення авансового платежу.
   2. Порядок контролю за надходженням товару (робіт, послуг) за
імпортними контрактами, на підставі яких була здійснена купівля
іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України:
   2.1. Уповноважений банк під час купівлі іноземної валюти на
міжбанківському валютному ринку України на виконання  заявок
клієнтів оформляє спецкартку, якій присвоюються номер і дата.
Спецкартка реєструється в  окремому  журналі,  прошитому  та
пронумерованому, а також скріпленому печаткою та зареєстрованому в
НБУ (відповідне управління НБУ має поставити власну печатку на цей
журнал).  Журнал  повинен  зберігатись  в грошовому сховищі.
Спецкартка має таку форму:
                    Спеціальна картка обліку
                    закупівлі іноземної валюти
   Назва клієнта           N _________
 
 
1. N контракту, дата.
2. Сума контракту.
3. Дата здійснення платежу (списання з валютного рахунку клієнта).
4. Дата надходження товару (дата фактичного перетинання товаром
  митного кордону, підписання акта виконаних робіт або надання
  послуг).
5. Предмет контракту.
6. Реквізити контракту (банківські реквізити нерезидента,  на
  користь якого перераховуються кошти).
7. N банківської гарантії (у разі передоплати).
8. N митної декларації та дата (при надходженні товару, акта
  виконаних робіт або надання послуг).
9. Нарахована пеня (кількість днів/сума).
10. Місце купівлі іноземної валюти (УМВБ/УМВР).
                         (дата заповнення)
   2.2. Якщо контрактом передбачена передоплата,  спецкартка
заповнюється  у  двох  примірниках,  один  з яких надається
уповноваженим банком відповідному  управлінню  НБУ  разом  з
ксерокопією контракту для здійснення контролю.
   2.3. У разі здійснення фактичної купівлі валюти банк ставить
відмітку "валюта куплена" на оригіналі контракту або на оригіналі
митної декларації та повертає їх клієнту.
   2.4. Купівля іноземної валюти на міжбанківському валютному
ринку України здійснюється лише за наявності необхідної суми в
гривні на розрахунковому рахунку клієнта на момент укладення угоди
з купівлі іноземної валюти. Це  повинно  бути  підтверджено
платіжними документами, які засвідчують списання суми коштів в
гривні, необхідної для купівлі іноземної валюти, з розрахункового
(позичкового) рахунку на окремий аналітичний рахунок балансового
рахунку N 903.  У разі  відсутності  коштів  у  гривні  на
розрахунковому рахунку клієнта банк може надати короткостроковий
кредит. При цьому наданий кредит повинен бути відображений на
позичковому рахунку клієнта.
   Куплена іноземна валюта може бути перерахована на виконання
контракту  безпосередньо  з  коррахунку банку, який здійснив
купівлю, або направлена до обслуговуючого банку, в якому  є
основний валютний рахунок клієнта, з обов'язковим відображенням за
валютним рахунком цього клієнта. У разі, якщо уповноважений банк
виконав заявку не власного клієнта, то куплена іноземна валюта
відображається в той же день за рахунком N 076, відкритому
уповноваженим  банком  не для власного клієнта, з подальшим
повідомленням (не пізніше наступного робочого дня) обслуговуючого
банку клієнта про здійснену операцію. Пересилання копії спецкартки
для здійснення подальшого контролю  за  надходженням  товару
(робіт, послуг) в терміни згідно з вимогами чинного законодавства
здійснюється електронною поштою. Копія спецкартки надається також
відповідному управлінню НБУ (згідно з п.2).
   Валютні кошти, придбані на міжбанківському валютному ринку
України, повинні бути перераховані на користь нерезидента протягом
п'яти банківських днів з моменту зарахування таких сум на валютний
рахунок резидента. При цьому уповноважений банк, який здійснив
купівлю валюти  клієнта,  повинен  забезпечити  перерахування
придбаних валютних коштів на користь нерезидента або за заявкою
клієнта - на основний рахунок клієнта, відкритий в обслуговуючому
банку.
   У разі відмови клієнта, по заявці якого була куплена іноземна
валюта, або повернення іноземної валюти від нерезидента, без
виконання контракту, іноземна валюта повинна бути продана протягом
5-ти робочих днів на Українській міжбанківській валютній біржі.
   Будь-яка операція уповноваженого банку з купівлі іноземної
валюти на міжбанківському валютному ринку України, в т.ч. через
інший уповноважений банк, в якому відкриті коррахунки як у гривні,
так і в іноземній валюті, повинна бути в обов'язковому порядку
відображена у балансі банку (це стосується і тих операцій, які
здійснюються банком протягом дня без зміни залишків коштів на
рахунках).
   2.5. Дія цього Порядку не поширюється на операції з купівлі
іноземної валюти під індивідуальні ліцензії Національного банку
України, купівлю іноземної валюти  під  погашення  облігацій
державної внутрішньої позики і відсотків за ними, повернення
інвестиції та прибутку за нею, передачу права вимоги боргу та
інші, які регламентуються окремими нормативними актами  НБУ.
Порушення уповноваженими банками вимог цього Порядку тягне за
собою застосування штрафних санкцій відповідно до ст.16 Декрету
Кабінету Міністрів УкраЇни "Про систему валютного регулювання і
валютного контролю" ( 15-93 ).
   2.6. З моменту введення в дію цього Порядку, "Правила
здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України" N
19029/1050 ( v1050500-93 ) від 07.06.93 р. втрачають дію в
частині, що суперечить цьому Порядку.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка