Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про розклад засідань Верховної Ради України на жовтень 1996 року


 
            П О С Т А Н О В А
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
      Про розклад засідань Верховної Ради України
            на жовтень 1996 року
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
   Запропонований постійними комісіями Верховної Ради України
розклад засідань Верховної Ради України на жовтень 1996 року
затвердити (додається).
 
 
 Голова Верховної Ради України            О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 1 жовтня 1996 року
     N 384/96-ВР
 
              Затверджено Постановою Верховної Ради
               України від 1 жовтня 1996 року
                     N 384/96-ВР
             Складено за поданням постійних комісій
             згідно розгорнутого Плану законотворчої
             роботи Верховної Ради України на друге
                  півріччя 1996 року
               РОЗКЛАД
          засідань Верховної Ради України
             у жовтні 1996 року
 
реєстраційний
  номер
  проекту
               1 - 4 жовтня
      Про перелік  проектів  законодавчих  актів,  які
      пропонуються Президентом України для розгляду на сесії
      Верховної Ради України в позачерговому порядку як
      невідкладні у вересні 1996 року (лист  Президента
      України від 7 вересня 1996 року N 1-14/583)
  +   Про перелік питань для  розгляду  Верховною Радою
      України в жовтні 1996 року
  +   Про заступника Голови Верховної Ради України
 
0521  Н  Про пропозиції Президента України до Закону України
      "Про державне регулювання ринку цінних паперів"
               Відповідальний - Таранов О.В.
 
0788+   Проект Закону України про  ратифікацію Угоди  між
      Урядом України  і  Урядом Соціалістичної Республіки
      В'єтнам про уникнення подвійного оподаткування  та
      попередження податкових ухилень стосовно податків на
      доходи і капітал
              Відповідальний - Суслов В.І.
 
0787+   Проект Закону України  про  ратифікацію Угоди між
      Урядом України і Урядом Республіки  Індонезія  про
      уникнення  подвійного оподаткування та попередження
      податкових ухилень стосовно податків на доходи
              Відповідальний - Суслов В.І.
 
0790+   Проект Закону України про ратифікацію Конвенції між
      Урядом України  і  Урядом  Румунії  про  уникнення
      подвійного оподаткування та попередження податкових
      ухилень від сплати податків стосовно доходу і капіталу
              Відповідальний - Суслов В.І.
 
0789+   Проект Закону України про ратифікацію Конвенції між
      Урядом України і Урядом  Королівства  Бельгії  про
      уникнення  подвійного оподаткування та попередження
      податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно
              Відповідальний - Суслов В.І.
 
2540+   Про  застосування статті 37 Закону  України  "Про
      державний бюджет на 1995 рік"
              Відповідальний - Суслов В.І.
 
0817+  Н Проект Закону  України  про  внесення  змін  до
      Цивільного Кодексу Української РСР (щодо статті 381)
              Відповідальний - Суслов В.І.
 
0452+ Н  Про пропозиції Президента України до Закону України
      "Про Рахункову Палату Верховної Ради України"
              Відповідальний - Суслов В.І.
 
0765+   Проект  Закону  України  про  внесення  змін  і
      доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України "Про
      акцизний збір" (стосовно медичного спирту)
              Відповідальний - Суслов В.І.
 
0846+   Проект Закону України про внесення змін до статті 22
      Закону України "Про зайнятість населення"
              Відповідальний - Суслов В.І.
 
0847+   Проект Закону  України  про формування  Фонду для
      здійснення заходів   щодо   ліквідації  наслідків
      Чорнобильської катастрофи  та  соціального  захисту
      населення
              Відповідальний - Суслов В.І.
 
0854  к* Про проект Закону України про формування обласних і
      районних бюджетів на 1997 рік
              Відповідальний - Азаров М.Я.
 
0318+ *  Проект  Закону України про субсидії населенню  для
      відшкодування витрат  на  оплату житлово-комунальних
      послуг (третє читання)
              Відповідальний - Буздуган Ю.О.
 
0856+   Проект  Закону  України  про  державні гарантії
      відновлення заощаджень громадян України
              Відповідальний - Буздуган Ю.О.
 
0538+   Проект Закону України  про ратифікацію  Угоди між
      Урядом України та Урядом  Республіки  Молдова  про
      гарантії прав громадян в галузі пенсійного забезпечення
              Відповідальний - Буздуган Ю.О.
 
0508+ Н  Про пропозиції Президента  України до Закону України
      про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу
      України  і  кодексу  України  про  адміністративні
      правопорушення  (щодо  статей  Закону України "Про
      зв'язок")
              Відповідальний - Кожушко О.М.
 
0695+   Проект  Закону України про приєднання  України до
      Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування
      моряків та несення вахти 1978 року
              Відповідальний - Кожушко О.М.
 
0702+   Проект Закону України  про  приєднання  України до
      Генеральної угоди  про  привілеї та імунінети Ради
      Європи, 1949 року та протоколу до Генеральної угоди про
      привілеї та імунінети Ради Європи 1952 року
              Відповідальний - Олійник Б.І.
 
0855+ к* Проект Закону України про Вищу Раду юстиції
              Відповідальний - Стретович В.М.
 
0259+   Проект Закону України про застосування амністії в
      Україні
              Відповідальний - Жир О.О.
 
0752+ к* Проект Закону України про Конституційний Суд України
      (друге, третє читання)
              Відповідальний - Стретович В.М.
 
2554-+ к* Про призначення членів Конституційного Суду України
2559            Відповідальний - Стретович В.М.
 
2417,   Проекти постанов Верховної Ради України про призначення
2567    і звільнення суддів Вищого арбітражного суду України
              Відповідальний - Стретович В.М.
 
0720+   Проект  Закону  України  про доповнення до Закону
      України "Про    колективне   сільськогосподарське
      підприємство" (стосовно довірчих товариств)
              Відповідальний - Даниленко А.С.
 
0685+ к* Проект Закону України про метрологію та метрологічну
      діяльність
              Відповідальний - Череп В.І.
 
0535  к* Проект  Закону України  про  космічну  діяльність
      (друге читання)
              Відповідальний - Мухін В.В.
 
0509+   Проект Закону України про громадянство України (нова
      редакція)
              Відповідальний - Буткевич В.Г.
 
0459+  Н Про зауваження Президента України до Закону України
      "Про звернення громадян"
              Відповідальний - Буткевич В.Г.
 
0018+ *  Проект Закону України про внесення змін і доповнень до
      Кримінального та Кримінально-процесуального  кодексів
      України  і  Кодексу  України  про  адміністративні
      правопорушення щодо посилення  відповідальності  за
      посягання на життя, здоров'я, майно суддів, працівників
      правоохоронних органів, осіб, які беруть участь в
      охороні громадського правопорядку та громадян (друге
      читання)
              Відповідальний - Жир О.О.
 
0770+  Н Проект Закону України про внесення змін і доповнень до
      статті 222  Кодексу  України  про  адміністративні
      правопорушення
              Відповідальний - Жир О.О.
 
0797+  Н Проект Закону України про внесення змін до деяких
      законодавчих актів України щодо посилення кримінальної
      відповідальності у вигляді штрафу
              Відповідальний - Жир О.О.
 
0795+  Н Проект Закону України про внесення змін до Кодексу
      України про  адміністративні  правопорушення  щодо
      посилення адміністративної відповідальності у вигляді
      штрафу
              Відповідальний - Жир О.О.
 
0842    Проект Закону України  про амністію осіб, які брали
      участь у масових акціях протесту проти несвоєчасних
      виплат заробітної плати, пенсій, стипендій та інших
      соціальних виплат з лютого по липень 1996 року
              Відповідальний - Жир О.О.
 
0798+  Н Проект Закону України про внесення змін до деяких
      законодавчих актів   України   щодо   посилення
      відповідальності у вигляді штрафу
              Відповідальний - Жир О.О.
 
0484+  к* Проект Закону України про внесення змін і доповнень до
      Закону України "Про статус народного депутата України"
      (друге читання)
              Відповідальний - Шейко П.В.
 
2549+  к Про структуру апарату Верховної Ради України
 
0745+   Проект Закону України  про ратифікацію  Угоди між
      Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії
      про застосування гарантій у зв'язку з Договором про
      нерозповсюдження ядерної зброї
              Відповідальний - Павловський М.А.
 
0647+   Проект Закону України про ратифікацію Рамкової
      конвенції ООН про зміну клімату
              Відповідальний - Філіпчук Г.Г.
 
0588+   Проект Закону про приєднання України до  Конвенції
      1979 року про охорону дикої флори і фауни та природних
      середовищ існування в Європі
              Відповідальний - Філіпчук Г.Г.
 
0833+   Проект Закону України про участь України в Конвенції
      про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення,
      головним чином як середовище існування водоплавних
      птахів
              Відповідальний - Філіпчук Г.Г.
 
0713+   Проект Закону України про ратифікацію Консульської
      конвенції між Україною і Республікою Молдова
              Відповідальний - Олійник Б.І.
 
0714+   Проект Закону України про ратифікацію Консульської
      конвенції між Україною і Литовською Республікою
              Відповідальний - Олійник Б.І.
 
2261+   Проект Постанови Верховної Ради України про заснування
      Національної парламентської  групи  України з метою
      вступу до Міжпарламентського Союзу та подальшої участі
      в його роботі
              Відповідальний - Олійник Б.І.
 
2564+   Про  звернення   народного   депутата   України
      Звягільського Ю.Л.
              Відповідальні: Жир О.О.
                      Шейко П.В.
      Про особливості стану агропромислового комплексу в
      Україні
              Відповідальний - Даниленко А.С.
        15-18 та 29-31 жовтня - 1 листопада
 
0866  к  Про Програму діяльності Уряду
              Відповідальний - Таранов О.В.
      Основні  показники  соціально-економічного  розвитку
      України на 1997 рік
              Відповідальний - Таранов О.В.
 
0851+  * Проект Закону України про Державний бюджет України на
      1997 рік
              Відповідальний - Азаров М.Я.
 
0162  к* Проект Закону України про внесення змін і доповнень до
      Закону "Про приватизацію майна державних підприємств"
      (третє читання)
              Відповідальний - Таранов О.В.
 
0844+   Проект Закону України про внесення змін до деяких
      законодавчих актів  України у зв'язку з прийняттям
      Закону України "Про поставки продукції для державних
      потреб"
              Відповідальний - Таранов О.В.
 
0723+   Проект Закону України про внесення доповнень до деяких
      законодавчих актів  України у зв'язку з прийняттям
      Закону України "Про промислово-фінансові групи"
              Відповідальний - Таранов О.В.
 
2489+ Н  Проект Постанови Верховної Ради України про тлумачення
      Постанови Верховної Ради України від 4 лютого 1994 року
      N 3948-XII  "Про  майно загальносоюзних громадських
      організацій колишнього Союзу РСР"
              Відповідальний - Таранов О.В.
 
0645  * Проект Закону України про  електронний обіг цінних
      паперів та систему національного депозитарію України
      (друге читання)
              Відповідальний - Таранов О.В.
 
0773+   Проект  Закону України про ратифікацію Угоди  між
      Україною та Швейцарською Конфедерацією про торговельне
      та економічне співробітництво
              Відповідальний - Таранов О.В.
 
0774+   Проект Закону України про ратифікацію Угоди між Урядом
      України та  Урядом  Республіки   Болгарія   про
      торговельно-економічне співробітництво
              Відповідальний - Таранов О.В.
 
0775+   Проект Закону України про ратифікацію Угоди між Урядом
      України та  Урядом  Аргентинської  Республіки  про
      торговельно-економічне співробітництво
              Відповідальний - Таранов О.В.
 
0776+   Проект Закону України про ратифікацію Угоди між Урядом
      України та Урядом Федеративної Республіки Бразилія про
      торговельно-економічне співробітництво
              Відповідальний - Таранов О.В.
 
0777+   Проект Закону України про ратифікацію Угоди між Урядом
      України і Союзним Урядом Союзної Республіки Югославія
      про торгівлю та економічне співробітництво
              Відповідальний - Таранов О.В.
 
0823+ Н  Проект Закону України про визнання такими, що втратили
      чинність, деяких Декретів Кабінету Міністрів України
      (щодо  скасування  монопольного  права на зовнішню
      торгівлю деякими видами товарів)
              Відповідальний - Таранов О.В.
 
0712+   Проект Закону України про внесення змін до деяких
      законодавчих актів України (щодо орендних відносин)
              Відповідальний - Таранов О.В.
 
0583+   Проект  Закону  України про ратифікацію Угоди про
      сприяння у  створенні  та  розвитку  виробничих,
      комерційних, кредитно-фінансових, страхових і змішаних
      транснаціональних об'єднань
              Відповідальний - Таранов О.В.
 
0811+ Н  Проект Закону України про акцизний збір
              Відповідальний - Суслов В.І.
    Н* Проект Закону України про податок на добавлену вартість
              Відповідальний - Суслов В.І.
 
0809+ Н  Проект Закону України про внесення змін і доповнень до
      Закону України "Про систему оподаткування"
              Відповідальний - Суслов В.І.
 
0810+Н к  Проект Закону України про місцеві податки і збори
              Відповідальний - Суслов В.І.
 
0710+   Проект Закону України  про  встановлення вивізного
      (експортного) мита  на  відходи та брухт чорних і
      кольорових металів
              Відповідальний - Суслов В.І.
 
0674+   Проект Закону України про внесення доповнення  до
      статті 52 Закону України "Про банки і  банківську
      діяльність" (стосовно Пенсійного фонду)
              Відповідальний - Суслов В.І.
 
0317    Проект Закону України про декларування доходів та майна
      фізичних осіб
              Відповідальний - Суслов В.І.
 
0654  к* Проект Закону України про Державний матеріальний резерв
      (друге читання)
              Відповідальний - Азаров М.Я.
 
0329+   Проект Закону України про внесення змін і доповнень до
      Кодексу України  про  адміністративні правопорушення
      (стосовно правил технічної експлуатації сільгоспмашин)
              Відповідальний - Даниленко А.С.
 
0503+   Проект Закону України про захист рослин
              Відповідальний - Даниленко А.С.
 
0026+ *  Проект Закону України про внесення доповнень і змін до
      деяких законодавчих  актів  України  в  зв'язку  з
      прийняттям Закону України  "Про  статус  народного
      депутата України" (друге читання)
              Відповідальний - Стретович В.М.
 
0288+ к* Проект Закону України про політичні партії в Україні
              Відповідальний - Стретович В.М.
 
0628+   Проект Закону України про державну виконавчу службу
              Відповідальний - Стретович В.М.
 
0630+   Проект Закону України про виконавче провадження
              Відповідальний - Стретович В.М.
 
0629+   Проект Закону України про визнання та виконання в
      Україні рішень  іноземних  судів  та  арбітражів
              Відповідальний - Стретович В.М.
 
0468+   Проект Закону України про ратифікацію Договору між
      Україною та Монголією про правову допомогу у цивільних,
      сімейних, трудових та кримінальних справах
              Відповідальний - Стретович В.М.
 
0345/4   Проект Закону України про вибори народних депутатів
              Відповідальні: Стешенко О.М.
                      Стретович В.М.
0859+  к* Проект Закону України про місцеве самоврядування в
      Україні
              Відповідальні: Стешенко О.М.
                      Стретович В.М.
 
0857  к Проект Закону України  про  обласну,  Київську та
      Севастопольську міську державну адміністрацію
              Відповідальні: Стешенко О.М.
                      Стретович В.М.
 
0858  к Проект Закону України про районну, районну в містах
      Києві та Севастополі державну адміністрацію
              Відповідальні: Стешенко О.М.
                      Стретович В.М.
 
0016+   Проект Закону України про внесення змін і доповнень до
      Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративні
      правопорушення (стосовно розповсюдження порнографії та
      культу насильства і жорстокості)
              Відповідальний - Жир О.О.
 
0677+   Проект Закону України про внесення змін до Закону
      України "Про порядок одержання згоди Ради народних
      депутатів на притягнення депутата до відповідальності"
              Відповідальний - Жир О.О.
 
0243+   Проект Закону України  про доповнення  статті  75
      Кримінального Кодексу України у зв'язку з прийняттям
      Закону України "Про біженців"
              Відповідальний - Жир О.О.
 
0326+ *  Проект Закону України про внесення змін і доповнень до
      статей 155-8,  198-2  Кримінального  і ст.45, 46-1
      Кримінально-процесуального Кодексів  України  (друге
      читання)
              Відповідальний - Жир О.О.
 
0827+ *  Проект Закону України про внесення змін і доповнень до
      Кримінального Кодексу та Кодексу про адміністративні
      правопорушення (стосовно обману покупців і порушень
      податкового законодавства)
              Відповідальний - Жир О.О.
 
0821+ Н  Проект Закону України про внесення змін і доповнень до
      деяких законодавчих  актів України щодо боротьби з
      контрабандою та порушеннями митних правил
              Відповідальний - Жир О.О.
 
0670+   Проект Закону України про ратифікацію Конвенції про
      маркування пластичних вибухових речовин з метою їх
      виявлення
              Відповідальний - Мухін В.В.
 
0783+   Проект Закону України про ратифікацію Угоди між Урядом
      України та   Урядом   Сполученого   Королівства
      Великобританії і Північної  Ірландії  про  надання
      взаємодопомоги  у  боротьбі  з  незаконним  обігом
      наркотиків
              Відповідальний - Омельченко Г.О.
 
0784+   Проект Закону України про ратифікацію Угоди між Урядом
      України та   Урядом   Сполученого   Королівства
      Великобританії  і  Північної Ірландії про арешт і
      конфіскацію доходів та знарядь, пов'язаних із злочинною
      діяльністю, за винятком незаконного обігу наркотиків
              Відповідальний - Омельченко Г.О.
 
0704+   Проект Закону України про внесення змін і доповнень до
      Закону України   "Про   боротьбу  з  корупцією"
              Відповідальний - Омельченко Г.О.
 
0819+ Н  Проект Закону України про внесення змін і доповнень до
      Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів,
      психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів"
              Відповідальні: Омельченко Г.О.
                      Спіженко Ю.П.
 
0632+   Проект Закону України про психіатричну допомогу
              Відповідальний - Спіженко Ю.П.
 
0579+   Проект Закону України  про  приєднання України до
      Будапештського договору  про  міжнародне  визнання
      депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури
      та інструкції до нього
              Відповідальний - Сторіжко В.Ю.
 
0779+   Проект Закону України про охорону прав на типології
      інтегральних мікросхем
              Відповідальний - Сторіжко В.Ю.
 
0675+   Проект  Закону  України  про  професійних  творчих
      працівників та творчі спілки
              Відповідальний - Косів М.В.
 
0864+ Н  Проект Закону України про Кабінет Міністрів України
              Відповідальні: Стешенко О.М.
                      Стретович В.М.
 
0165+   Проект Закону України про внесення змін до статті 73
      Кодексу законів про працю України
              Відповідальні: Косів М.В.
                      Буздуган Ю.О.
  +   Проект Постанови Верховної Ради України про Керівника
      апарату Верховної Ради України
       Питання, які можуть бути розглянутими
            при наявності часу
 
0568    Проект господарського (комерційного) кодексу України
              Відповідальний - Таранов О.В.
      Звіт Національного банку України за 1995 рік
              Відповідальний - Суслов В.І.
      Проект Закону України про внесення змін до статті 16
      Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо
      нормативних документів Національного банку України
              Відповідальний - Суслов В.І.
 
0786    Проект Закону України про грошову одиницю України
              Відповідальний - Суслов В.І.
      Проект податкового кодексу України
              Відповідальний - Суслов В.І.
 
0815+ к* Проект   Закону  України  про  проект   основ
      законодавства України  про  соціальне  страхування
              Відповідальний - Буздуган Ю.О.
 
2366+   Проект Постанови Верховної Ради України про порядок та
      умови надання і використання дотацій та субвенцій з
      державного бюджету України, республіканського бюджету
      Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів
              Відповідальний - Азаров М.Я.
 
0462  к* Проект Закону України про відпустки (третє читання)
              Відповідальний - Буздуган Ю.О.
      Проект Закону України  про  закони  і  законодавчу
      діяльність
              Відповідальний - Стретович В.М.
 
0073  к  Проект Закону України про нормативні правові акти в
      Україні (друге читання)
              Відповідальний - Стретович В.М.
 
2464    Проект Постанови Верховної Ради України про Положення
      про Погоджувальну раду депутатських груп і фракцій
      Верховної Ради України
              Відповідальний - Стешенко О.М.
 
0411  к* Проект Закону України про Уповноваженого Верховної Ради
      України з прав людини
              Відповідальний - Буткевич В.Г.
 
0567+   Проект Закону України про внесення змін і доповнень до
      статті 29 Закону України "Про статус депутатів місцевих
      Рад народних депутатів"
              Відповідальний - Омельченко Г.О.
 
0456+   Проект Закону України про скасування Закону України
      "Про порядок одержання згоди Ради народних депутатів на
      притягнення депутата до відповідальності"
              Відповідальний - Омельченко Г.О.
 
0569+   Проект Закону України про внесення змін і доповнень до
      Кримінально-процесуального кодексу України  (стосовно
      кримінальної  відповідальності за  злочини, вчинені
      депутатами місцевих Рад народних депутатів)
              Відповідальний - Омельченко Г.О.
 
2302    Проект   Національної    програми     розвитку
      гірничо-металургійного комплексу України
              Відповідальний - Череп В.І.
      Звіт Тимчасової слідчої комісії для перевірки порушень
      Законів України про Державний бюджет України на 1994 і
      1995 роки
              Відповідальний - Пустовойтовський В.С.
 
 Примітка
 Н - Питання, внесені Президентом України як невідкладні
 к - Питання, які потребують розгляду у зв'язку з прийняттям
    Конституції України
 * - Питання, визначені для першочергового розгляду
 + - Питання, матеріали з яких вручені депутатам
                        Секретаріат
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка