Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку продажу вантажних автомобілів марки "ГАЗ" сільгосптоваровиробникам за зерно, що надійшло до держресурсів за держзамовленням 1996 року


 
  МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
         МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 348/150/239 від 11.11.96      Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   21 листопада 1996 р.
 vd961111 vn348/150/239        за N 678/1703
 
   Про затвердження Порядку продажу вантажних автомобілів
  марки "ГАЗ" сільгосптоваровиробникам за зерно, що надійшло
      до держресурсів за держзамовленням 1996 року
 
   На виконання  розпорядження Кабінету Міністрів України від
17 жовтня 1996 року N 661-р ( 661-96-р ) Н А К А З У Є М О:
   1. Затвердити Порядок продажу вантажних автомобілів марки
"ГАЗ"  сільгосптоваровиробникам  за  зерно,  що  надійшло до
держресурсів за держзамовленням 1996 року (що додається).
   2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра сільського господарства і продовольства Ковальчука А.С.
та заступника Міністра фінансів - начальника Головного управління
Державного казначейства Тентюка В.П.
 
 Міністр сільського господарства
 і продовольства України                А.І.Хорішко
 
 Міністр економіки України               В.М.Гуреєв
 
 Міністр фінансів України             В.М.Коронєвський
 
                       Затверджено
                  наказом Міністерства сільського
                  господарства і  продовольства
                  України, Міністерства економіки
                  України   та   Міністерства
                  фінансів   України    від
                  11 листопада 1996 р.
                  N 348/150/239
    Порядок продажу вантажних автомобілів марки "ГАЗ"
    сільгосптоваровиробникам за зерно, що надійшло
      до держресурсів за держзамовленням 1996 року
   На виконання  розпорядження Кабінету Міністрів України від
17 жовтня 1996 року N 661-р ( 661-96-р ) Міністерство сільського
господарства і продовольства, Міністерство економіки, Міністерство
фінансів та Міжнародний центр торгівлі "Енергія-Плюс" встановлюють
Порядок   продажу   вантажних  автомобілів  марки  "ГАЗ"
сільгосптоваровиробникам за зерно, що надійшло до  державних
ресурсів за держзамовленням 1996 року (надалі - Порядок), який
регулює відносини, що виникають при укладанні  договорів  з
товаровиробниками та постачальницькою організацією при продажі до
державних ресурсів зерна в обмін на автомобілі марки "ГАЗ".
   1. Міністерство сільського господарства  і  продовольства
України разом з Мінсільгосппродом Автономної Республіки Крим,
управліннями  сільського  господарства   і   продовольства
облдержадміністрацій доводять до управлінь сільського господарства
та  продовольства  райдержадміністрацій  порядок  забезпечення
сільгосптоваровиробників вищезазначеними автомобілями.
   2. Управління сільського  господарства  та  продовольства
райдержадміністрацій разом з районними інспекціями заготівлі і
якості   продукції,   заготівельними   підприємствами   та
сільгосптоваровиробниками усіх форм власності визначають потребу у
зазначених  автомобілях  і  направляють  замовлення   до
Мінсільгосппроду  Автономної  Республіки  Крим  та  управлінь
сільського господарства та продовольства облдержадміністрацій.
   3. Мінсільгосппрод Автономної Республіки Крим, управління
сільського господарства та продовольства  облдержадміністрацій
подають узагальнені дані про потребу сільгосптоваровиробників у
вищевказаних автомобілях Мінсільгосппроду України та Міжнародному
центру  торгівлі  "Енергія-Плюс"  (надалі  -  постачальницька
організація), м.Київ-252070, вул.Спаська, 24/15.
   4. Управління  сільського  господарства  та продовольства
райдержадміністрацій разом з районними інспекціями по заготівлі та
якості  продукції  організують  укладання  договорів  між
сільгосптоваровиробниками,  заготівельними  підприємствами  та
постачальницькою організацією про поставку автомобілів в рахунок
оплати зерна, що надійшло до держресурсів за державним замовленням
1996 року за еквівалентами, затвердженими розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 17 жовтня 1996 року N 661-р ( 661-96-р ).
   5. Для оформлення продажу вантажних автомобілів за зерно, що
знаходиться на відповідальному зберіганні, його власник подає
заготівельному  підприємству  перший  та  другий  примірники
прибуткових накладних форми Ф. N 13, на підставі яких отримує
приймальну квитанцію форми N ПК-9,10 (в чотирьох примірниках) з
поміткою "За продаж вантажних автомобілів марки ГАЗ", яка є
необхідною  умовою  укладання  договору  з  постачальницькою
організацією та продажу вантажних автомобілів. Вартість зерна
визначається, виходячи з цін відповідної культури та класу зерна
згідно з додатком до розпорядження Кабінету Міністрів України від
17 жовтня 1996 року N 661-р.
   Податок на добавлену вартість на  зерно  відповідно  до
Постанови Верховної  Ради України від 21 жовтня 1994 року N 223
( 223/94-ВР ) "Про стан реалізації Постанови Верховної Ради
України  "Про  подолання  кризового стану в агропромисловому
комплексі" не справляється.
   6. Відділення Державного казначейства у районах у 3-денний
термін  реєструють  укладені  між  сільгосптоваровиробниками,
заготівельними підприємствами та постачальницькою організацією
договори про продаж вантажних автомобілів марки "ГАЗ" за зерно, що
надійшло до державних ресурсів за держзамовленням 1996 року.
   7. На підставі укладених договорів, квитанції форми N ПК-9,10
та довіреності власника зерна постачальницька організація передає
сільгосптоваровиробникам із складу в м.Києві відповідну кількість
вантажних  автомобілів, які пройшли митне оформлення. Продаж
автомобілів фіксується актом передачі-прийняття (додаток N 1),
який   складається   у  4-х  примірниках,  окремо  для
сільгосптоваровиробника, заготівельного підприємства, відділення
Державного казначейства у районі, постачальницької організації.
   8. Постачальницька  організація  веде реєстри приймальних
квитанцій форми N ПК-9,10 та актів передачі-прийняття вантажних
автомобілів і передає їх відділенням Державного казначейства у
районах.
   9. Відділення Державного казначейства у районах на підставі
укладених  договорів,  реєстрів приймальних квитанцій  форми
N ПК-9,10 та актів передачі-прийняття автомобілів в 10-ти денний
термін з дня подання реєстрів здійснюють  оплату  отриманих
сільгосптоваровиробниками автомобілів постачальницькій організації
за рахунок коштів, передбачених на  фінансування  державного
замовлення на зерно на 1996 рік, шляхом їх перерарухування на
розрахунковий рахунок Міжнародного центру торгівлі "Енергія-Плюс"
N 2467892, що знаходиться в Головному відділенні Промінвестбанку
м.Києва, МФО 321206, Код ОКПО банку 22958005 .
   10. Кошти державного бюджету України, спрямовані на придбання
сільськогосподарської техніки в рахунок бюджетної позички для
закупівлі сільськогосподарської продукції за державним замовленням
1996 року, відносяться відповідно  до  класифікації  доходів
Державного  і  місцевих  бюджетів  на розділ 160, параграф 5,
стаття 32, символ звітності банку 41.
   11. У  10-ти  денний термін після проведення остаточних
розрахунків з постачальницькою організацією відділення Державного
казначейства  України  у  районах  разом  із  заготівельними
підприємствами складають акт передачі-прийняття заборгованості по
бюджетній позичці, наданій для проведення остаточних розрахунків
за зерно за державним замовленням 1996 року та дані до нього
(додатки N 2, N 2.1). Акт та дані до нього складаються у трьох
примірниках,  один  з  яких  передається Державній інспекції
заготівель і якості сільськогосподарської продукції.
   12. Мінсільгосппрод Автономної Республіки Крим, управління
сільського  господарства та продовольства облдержадміністрацій
разом з постачальницькою організацією подають, щодекадно (10, 20,
30 числа) довідку про стан отримання сільгосптоваровиробниками
вантажних автомобілів марки "ГАЗ" згідно  з  розпорядженням
Кабінету Міністрів від 17 жовтня 1996 року N 661-р.  ( 661-96-р )
(додаток N 3)  до  Мінсільгосппроду  та  Мінфіну України для
перерахування коштів обласним і районним державним казначействам.
   13. Контроль за виконанням цього порядку покладається на
Міністерство  сільського  господарства,  Головне  управління
Державного  казначейства  та  Міжнародний  центр  торгівлі
"Енергія-Плюс".
 
                       Додаток N 1
                до  Порядку  продажу  вантажних
                автомобілів    марки   "ГАЗ"
                сільгосптоваровиробникам за зерно,
                що надійшло до держресурсів  за
                держзамовленням 1996 року
                Акт N
         передачі-прийняття автотехніки
____________________________________ від "___" _________ 1996 року
    (місце складання)
__________________________________________________________________
        (назва постачальницької організації)
в особі керівника ______________________________________________
              (прізвище, ім'я та по батькові)
відповідно до Порядку, затвердженого наказом Мінсільгосппроду,
Мінекономіки, Мінфіну України від 11 листопада 1996 року N
348/150/239, Договору N ___ від "___" __________  1996  р.,
квитанції ПК-10 N ___ від "___" _________ 1996 р. та довіреності
товаровиробника N ___ від "___"_____________1996 р., передав, а
__________________________________________________________________
       (назва товаровиробника та його адреса)
в особі _________________________________________________________
         (прізвище, ім'я та по батькові)
згідно з еквівалентами обміну зерна на автотехніку, затвердженими
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.10.96 року N
661-р, прийняв такі вантажні автомобілі:
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 |  Продано автомобілів    | Здано зерна до держресурсів  |
 |———————————————————————————————|———————————————————————————————|
 |Наймену-|К-сть|Ціна за |Варті- |Наймену- |К-сть|Ціна за |Вар- |
 |вання та| шт. |одиницю,|тість, |вання  |тонн |1 тонну,|тість,|
 |марка  |   | грн. | грн. |культур |   | грн. | грн. |
 |техніки |   |    |    |     |   |    |   |
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 Всього: на суму _________ грн. Всього: на суму __________ грн.
         (цифрами)             (цифрами)
 ________________________________  ______________________________
    (сума прописом)           (сума прописом)
   Цей акт складений в 4-х примірниках, в тому числі для:
____________________________________________________ -1 примірник
       (назва постачальника)
____________________________________________________ -1 примірник
       (назва товаровиробника)
____________________________________________________ -1 примірник
    (назва заготівельного підприємства)
відділення Державного казначейства в ________ районі -1 примірник
 
Техніку    Техніку     Погоджено з      Погоджено з
передав    прийняв     заготівельним      відділенням
               підприємством      Державного
               в ___________      казначейства
               районі         в __________
                           районі
Підпис    Підпис     Підпис         Підпис
 
__________  ___________   _____________      ____________
(постачаль-  (господарство) МП            МП
ник)     МП
МП
                       Додаток N 2
                  до Порядку продажу вантажних
                  автомобілів   марки   "ГАЗ"
                  сільгосптоваровиробникам   за
                  зерно,  що  надійшло   до
                  держресурсів за держзамовленням
                  1996 року
             Акт N _________
     передачі-прийняття заборгованості по бюджетній
     позичці, наданій заготівельним  підприємствам
     для авансування закупівлі зерна (остаточних
     розрахунків) за державним замовленням 1996 року
 
_______________________            ____________________
  місце складання                  дата
   Відділення Державного казначейства у _______________ районі в
особі ______________ та __________________________________________
              (назва заготівельного підприємства)
особі _______________________ відповідно  до  Порядку  продажу
вантажних автомобілів марки "ГАЗ" сільгосптоваровиробникам за
зерно, що надійшло до держресурсів за держзамовленням 1996 року,
затвердженого наказом Мінсільгосппроду, Мінекономіки та Мінфіну
від 11 листопада 1996 р. N  348/150/239,  склали  цей  акт
передачі-прийняття заборгованості по бюджетній позичці, наданій
для авансування закупівлі зерна (остаточних розрахунків)  за
держзамовленням з _______________ по ____________ 1996 року.
           (додається)
   Заборгованість по бюджетній позичці в сумі __________________
                           (цифрами)
__________________________________________________________________
             (прописом) грн.
 
  передав                   прийняв
 
Керівник ___________________     Керівник ____________________
відділення Державного        _____________________________
казначейства у районі        (заготівельного підприємства)
    М.П.                   М.П.
 
                        Додаток N 2.1
                   до Порядку продажу вантажних
                   автомобілів  марки  "ГАЗ"
                   сількосптоваровиробникам за
                   зерно,  що  надійшло  до
                   держресурсів       за
                   держзамовленням 1996 року
                Дані
   до акта передачі-приймання заборгованості по бюджетній
   позичці,  наданій  заготівельним  підприємствам для
   авансування закупівлі продовольчого зерна та сортового
   насіння  (остаточних  розрахунків) за  державним
           замовленням 1996 року.
 
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 | N |Назва |Сума    | Кількість зерна, що підлягає поставці |
 |п/п|товаро-|бюджетної | за держзамовленням в рахунок наданих |
 |  |вироб- |позички, що| авансів, або оплачено непроавансовану |
 |  |ника  |передається| частину                |
 |  |    |(млрд.грн.)|———————————————————————————————————————|
 |  |    |      |Усього| У тому числі за видами культур |
 |  |    |      |(тонн)|                |
 |———|———————|———————————|——————|————————————————————————————————|
 | 1 |  2  |   3   | 4  | 5 | 6 |  7 |  8 | 9  |
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 _____________________________
        Разом
 
 Керівник відділення Державного   Керівник_____________________
 казначейства в _______________   _____________________________
 районі               (заготівельного підприємства)
   М.П.                М.П.
                        Додаток N 3
                 до  Порядку  продажу вантажних
                 автомобілів   марки   "ГАЗ"
                 сільгосптоваровиробникам   за
                 зерно,  що   надійшло  до
                 держресурсів за держзамовленням
                 1996 року
               Довідка
      про стан отримання сільгосптоваровиробниками
      ____________________________________ області
         Автономної Республіки Крим
      вантажних автомобілів марки "ГАЗ" згідно  з
      розпорядженням Кабінету Міністрів України
         від 17 жовтня 1996 року N 661-р
 
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 |  Продано автомобілів    | Здано зерна до держресурсів  |
 |———————————————————————————————|———————————————————————————————|
 |Наймену-|К-сть|Ціна за |Варті- |Наймену- |К-сть|Ціна за |Вар- |
 |вання та| шт. |одиницю,|тість, |вання  |тонн |1 тонну,|тість,|
 |марка  |   | (грн.) |(грн.) |     |   | (грн.) |(грн.)|
 |техніки |   |    |    |     |   |    |   |
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 Всього: на суму _________ грн. Всього: на суму __________ грн.
         (цифрами)             (цифрами)
 ________________________________  ______________________________
    (сума прописом)           (сума прописом)
 
 Міністр сільського господарства
 і продовольства Автономної
 Республіки Крим
 
 Начальник управління сільського      Генеральний  директор
 господарства і продовольства       Міжнародного   центру
                      торгівлі "Енергія-Плюс"
 ______________ облдержадміністрації
  (Підпис)                    (Підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка