Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про відображення відстрочених платежів та пільг


 
        МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
             Н А К А З
 
 N 267 від 20.12.96          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   20 грудня 1996 р.
 vd961220 vn267            за N 731/1756
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінфіну 
    N 37 ( z0151-98 ) від 19.02.98 )
    
     Про відображення відстрочених платежів та пільг
 
   Відповідно до  постанов  Верховної  Ради  України  від
22 листопада 1996 р. N 541/96-ВР "Про продовження дії статті 28
Закону України "Про Державний бюджет України на 1996 рік" та від
6 грудня 1996 р. N 573/96-ВР "Про звільнення від оподаткування
грошових коштів, які спрямовуються на проведення новорічних і
різдвяних свят для дітей та підлітків та на придбання новорічних
та різдвяних подарунків" Н А К А 3 У Ю:
   1. Пункт 3.16 Інструкції про порядок заповнення форм річного
бухгалтерського  звіту  підприємства,  затвердженої  наказом
Міністерства  фінансів України від 18 серпня 1995 р. N 139
( z0321-95 ) із змінами та доповненнями, затвердженими наказом
Міністерства фінансів  України від 28 жовтня 1996 р. N 231
( z0657-96 ), доповнити абзацами такого змісту:
   "У вписуваних рядках "Відстрочені платежі до: бюджету (405)
______, державних позабюджетних фондів (410) _______" підприємства
промисловості, транспорту,  агропромислового  та  будівельного
комплексів показують заборгованість з податків і платежів до
бюджету та державних позабюджетних фондів, що  не  сплачені
платниками за станом на 1 січня 1996 року, та сум пені, штрафних
та фінансових санкцій (надалі - фінансових санкцій), що підлягали
стягненню з підприємств та організацій за станом на 1 січня
1996 року, щодо яких відповідно до чинного законодавства прийняті
рішення про відстрочку.
   На підставі рішення про відстрочку платежів підприємства
кредитують  рахунок  95  "Інші позикові кошти" субрахунок 3
"Відстрочені платежі до бюджету і державних позабюджетних фондів"
у кореспонденції з рахунками:
   68 "Розрахунки з бюджетом" - з сум податків і платежів до
бюджету, включаючи нараховану суму фінансових санкцій;
   69 "Розрахунки по  соціальному  страхуванню"  -  з  сум
відрахувань  на  обов'язкове  державне соціальне страхування,
включаючи нараховану суму фінансових санкцій;
   65 "Розрахунки по позабюджетних платежах" - з сум відрахувань
до Державного інноваційного фонду, Державного фонду сприяння
зайнятості  населення,  Фонду  розвитку  паливно-енергетичного
комплексу, Державного, галузевих і регіональних фондів охорони
праці та інших позабюджетних фондів, включаючи нараховану суму
фінансових санкцій.
   При сплаті відстрочених платежів, податків, відрахувань і
фінансових санкцій відповідна сума списується в дебет рахунку 95
субрахунок 3 у кореспонденції з кредитом рахунків 65, 68, 69.
   Після закінчення терміну відстрочки  платежів,  податків,
відрахувань і фінансових санкцій сальдо субрахунку 3 рахунку 95
закривається у кореспонденції з кредитом рахунків 65, 68, 69.
   Аналітичний облік відстрочених платежів ведеться за видами
податків і платежів до бюджету та державних позабюджетних фондів."
   2. Пункт 3.17 після слів "благодійної діяльності" доповнити
словами "а також перераховані юридичним особам, метою яких не е
отримання прибутку, кошти на проведення безоплатних новорічних і
різдвяних свят та на придбання новорічних і різдвяних подарунків
для дітей та підлітків при проведенні новорічних і різдвяних
свят".
 
 Заступник Міністра                   А.В.Литвин
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка