Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про доповнення до Плану рахунків бухгалтерського обліку в банках України


 
       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 326 від 20.12.96
   м.Київ
 
 vd961220 vn326
 
         Про доповнення до Плану рахунків
       бухгалтерського обліку в банках України
     ( Зміни в текст не внесені. Додатково див.
                   Лист Нацбанку
      N 12-211/45 ( v1_45500-97 ) від 16.01.97 )
 
   У зв'язку з завершенням грошової реформи, а також з метою
удосконалення  бухгалтерського  обліку  в  банках  Правління
П О С Т А Н О В Л Я Є:
   1. Затвердити доповнення до листа від 25.12.95 року N 332
( v0332500-95 ) "Про план рахунків".
 
 Голова Правління                  В.А. Ющенко
                        Додаток N 1
                    до  постанови  Правління
                    Національного банку України
                    від 20 грудня 1996 року
                    N 326
         Додаток N 3 до Плану рахунків
       бухгалтерського обліку в банках України
       (реєстраційний N 332 від 25.12.95 р.)
   У зв'язку з закінченням роботи щодо проведення грошової
реформи з урахуванням доповідних записок департаменту валютного
регулювання вносяться зміни та доповнення до Плану рахунків
бухгалтерського обліку в банках України ( v0332500-95 ).
   З розділу III "Кошти" виключаються рахунки:
   - N 036 "Каса комерційних банків",
   - N 041 "Кошти Національного банку України у дорозі",
   - N 044 "Кошти комерційних банків у дорозі",
   - N 045 "Карбованці в обмінних пунктах".
   Змінюється назва та характеристика рахунків:
   - N 040 "Приписні каси, каси  безбалансових  відділень,
віддалених робочих місць касирів банку".
   Призначення рахунку: облік національної валюти (гривні) у
приписних касах банку, касах безбалансових відділень та віддалених
робочих місцях касирів банків.
   За дебетом рахунку проводяться суми національної валюти, що
надійшли до приписної каси, каси безбалансового відділення та
віддаленого робочого касира банку.
   За кредитом рахунку проводяться суми національної валюти,
виданої з приписної каси, каси безбалансового відділення та з
віддаленого робочого місця касира банку.
   В аналітичному обліку ведуться особові рахунки приписних кас,
кас безбалансових відділень та віддалених робочих місць касирів
банку.
   - N 043 "Каси обмінних пунктів банку".
   Призначення рахунку: облік національної валюти (гривні), що
знаходиться в пунктах обміну іноземної валюти.
   За дебетом рахунку проводяться суми національної валюти, що
надійшли до пунктів обміну іноземної валюти.
   За кредитом рахунків проводяться суми національної валюти,
виданої з пунктів обміну іноземної валюти.
   В аналітичному обліку ведуться особові рахунки кас обмінних
пунктів.
   В розділі V "Іноземна валюта та розрахунки за іноземними
операціями" в підрозділі "Іноземна валюта в касах банків і у
дорозі" вводяться рахунки:
   - N 046 "Готівкова вільно конвертована валюта в обмінному
пункті" - активний.
   Призначення рахунку: облік вільно конвертованої валюти, що
знаходиться в пунктах обміну іноземної валюти.
   За дебетом рахунку проводяться суми вільно конвертованої
валюти, що надійшли до пунктів обміну іноземної валюти.
   За кредитом рахунку проводяться суми вільно конвертованої
валюти, виданої з пунктів обміну іноземної валюти.
   В аналітичному обліку ведуться особові рахунки кас обмінних
пунктів та за видами валют.
   - N 047 "Готівкова неконвертована валюта в обмінному пункті"
- активний.
   Призначення рахунку:  облік  неконвертованої  валюти,  що
знаходиться в пунктах обміну іноземної валюти.
   За дебетом рахунку проводяться суми неконвертованої валюти,
що надійшли до пунктів обміну іноземної валюти.
   За кредитом рахунку проводяться суми неконвертованої валюти,
виданої з пунктів обміну іноземної валюти.
   В аналітичному обліку ведуться особові рахунки кас обмінних
пунктів та за видами валют.
   В підрозділі "Кредитні і розрахункові операції резидентів
(підприємств, організацій та населення) в іноземній валюті", літ.
"е" "Кошти в розрахунках" змінюються назви рахунків:
   - N 071 "Розподільчий рахунок у вільно конвертованій валюті
резидентів України" - пасивний;
   - N  068 "Розподільчий рахунок у неконвертованій валюті
резидентів України" - пасивний.
   Призначення рахунків: облік надходжень в іноземній валюті,
частина яких підлягає обов'язковому продажу на валютному ринку
України згідно з законодавством.
   За кредитом рахунку проводяться суми надходжень в іноземній
валюті на строк до розподілу власником валюти.
   За дебетом рахунків проводяться суми коштів в іноземній
валюті згідно з розпорядженням клієнта на розподіл.
   В аналітичному обліку відкриваються  рахунки  за  кожним
клієнтом.
   Вводяться рахунки:
   - N  320  "Невиплачені перекази із-за кордону у вільно
конвертованій валюті резидентів" - пасивний.
   - N 321 "Невиплачені перекази із-за кордону у неконвертованій
валюті резидентів" - пасивний.
   В підрозділі "Кредитні і розрахункові операції банків у
іноземній  валюті", літ. "г" "Інші розрахунки" відкриваються
рахунки:
   - N 285 "Обов'язкові резерви у вільно конвертованій валюті" -
активний.
   Відкривається на балансі комерційних банків.
   Призначення рахунку: облік коштів у вільно конвертованій
валюті, які резервуються комерційними банками згідно з вказівками
НБУ.
   За дебетом рахунку проводяться суми вільно конвертованої
валюти, що перераховуються комерційним банком на кореспондентський
рахунок НБУ як обов'язкові резерви.
   За кредитом рахунку проводяться суми вільно конвертованої
валюти, що повертаються Національним банком України при зменшенні
обов'язкових резервів.
   В аналітичному обліку ведеться загальний рахунок.
   - N 287 "Обов'язкові резерви комерційних банків у вільно
конвертованій валюті" - пасивний.
   Відкривається на балансі НБУ.
   Призначення рахунку: облік обов'язкових резервів комерційних
банків у вільно конвертованій валюті.
   За кредитом рахунку проводяться суми іноземної валюти, що
надходять на кореспондентські рахунки НБУ від комерційних банків
як обов'язкові резерви.
   За дебетом рахунку проводяться суми іноземної валюти, які
повертаються комерційному банку при зменшенні резервів.
   Аналітичний облік ведеться в розрізі комерційних банків.
   В розділі XI "Кредитні і розрахункові операції підприємств,
організацій та громадян" вводяться рахунки:
   - N 207 "Розрахункові рахунки фізичних осіб (нерезидентів)" -
пасивний.
   Призначення рахунку: облік коштів фізичних осіб-нерезидентів,
які мають вид на проживання в Україні, які проживають в Україні
відповідно до візи строком до 1 року, оплата праці яких згідно з
трудовою угодою (контрактом) здійснюється в грошовій одиниці
України, та громадяни, які отримали спадщину і спадкоємні кошти в
Україні.
   За кредитом рахунку проводиться надходження коштів.
   За дебетом рахунку проводяться суми, які виплачуються або
перераховуються за призначенням.
   Аналітичний облік ведеться в розрізі клієнтів.
   - N 326 "Розрахункові рахунки фізичних осіб (резидентів)" -
пасивний.
   Призначення рахунку: облік коштів фізичних осіб резидентів.
   За кредитом рахунку проводяться надходження коштів.
   За дебетом рахунку проводяться суми, які виплачуються або
перераховуються за призначенням.
   Аналітичний облік ведеться в розрізі клієнтів.
   Підстава: Інструкція N 3 "Про відкриття банками рахунків у
національній та іноземній валюті від  27.05.96  р.  N  121
( v0121500-96 ).
   Залишки за розрахунковими рахунками, які враховуються на
рахунку N 711 переносяться на рахунок N 326.
   Змінюється назва рахунку:
   - N 722 "Розрахункові чекові книжки та розрахункові чеки" та
назва рахунку N 723 "Гарантовані платіжні доручення". Підстава:
постанова Правління НБУ від 2  серпня  1996  року  N  204
( v0204500-96 ).
   В розділі XIII "Кошти і операції громадських організацій"
рахунок N 691 "Кошти Фонду соціального страхування" доповнити
"особові рахунки за балансовим рахунком N 691 відкриваються
профспілковим органам за узгодженням з виконавчими дирекціями
Фонду соціального страхування України".
   Вводиться рахунок N 708 "Кошти Національної конфедерації
професійних спілок України" - пасивний.
   Призначення рахунку: облік коштів професійних спілок, які
входять до складу Національної конфедерації професійних спілок
України, крім обов'язкових страхових внесків на державне соціальне
страхування.
   За кредитом рахунку проводяться суми надходжень на поточні
рахунки професійних спілок, які входять до складу Національної
конфедерації професійних спілок України.
   За дебетом рахунку проводяться суми видатків профспілкових
бюджетів.
   В аналітичному обліку ведуться особові рахунки профспілкових
організацій.
   З розділу XVIII "Розрахунки з банками" виключаються рахунки:
   - N  832  "Аванси,  видані  Національним банком України
комерційним банкам для обміну українських карбованців на гривні".
   - N  833  "Аванси Національного банку України, отримані
комерційними банками для обміну українських  карбованців  на
гривні".
   В розділі XXI "Дебітори і кредитори" з активу статті "аванси
касирам банку та пунктам обміну валют" рахунку N 904 "Дебітори і
кредитори за господарськими операціями банку" виключається "та
пунктам обміну валют".
           Позабалансові рахунки
   З розділу  I "Резервні фонди грошових білетів і монети
Національного банку України" виключаються рахунки:
   - N 9001 "Гроші у сховищах",
   - N 9003 "Резервні фонди Національного банку України",
   - N 9011 "Дозволи на перерахування із фондів в оборотну
касу",
   - N 9903 "Наявна рублева готівка 1961-1992 рр.",
   - N 9909 "Резервні фонди Національного банку гривні і монети
в установах комерційних банків (для регіональних управлінь НБУ).
 
 Головний бухгалтер -
 директор департаменту                  П.М.Сенищ
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка