Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про організаційно оформлені позабіржові торговельно-інформаційні системи


 
        ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
            ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
              Н А К А З
 
 N 328 від 23.12.96          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   26 грудня 1996 р.
 vd961223 vn328            за N 748/1773
 
   Про затвердження Положення про організаційно оформлені
      позабіржові торговельно-інформаційні системи
 
 ( Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Держкомціннихпаперів
  N 11 ( v0011312-97 ) від 10.06.97 )
 
   На виконання Закону України "Про державне регулювання ринку
цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити  Положення  про  організаційно  оформлені
позабіржові торговельно-інформаційні системи (додається).
   2. Встановити, що центри сертифікатних аукціонів, створені
відповідно  до постанови  Кабінету  Міністрів  України  від
24.02.1995 р. N 144 ( 144-95-п ) "Про затвердження положення про
центри сертифікатних аукціонів" можуть функціонувати та бути
зареєстрованими  як  торговельно-інформаційні  системи   з
особливостями, які встановлює Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку.
   3. Управлінню нагляду за організаційно оформленими ринками
забезпечити державну реєстрацію цього Положення в Міністерстві
юстиції України.
   4. Управлінню нагляду за організаційно оформленими ринками
розробити в місячний термін Порядок реєстрації  організаційно
оформлених позабіржових торговельно-інформаційних систем.
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена
Комісії Головка А.Т.
 
 Голова Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку               О.Мозговий
                       Затверджено
                     наказом Державної комісії
                     з  цінних  паперів  та
                     фондового ринку   N 328
                     від 23.12.1996 р.
              Положення
       про організаційно оформлені позабіржові
         торговельно-інформаційні системи
   Положення про   організаційно   оформлені   позабіржові
торговельно-інформаційні системи (далі - Положення) розроблене
відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку
цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), Закону України "Про
господарські товариства"  (  1576-12  ), "Про підприємства в
Україні" ( 887-12 ), Концепції  функціонування  та  розвитку
фондового ринку України ( 342/95-ВР ), Указу Президента України
від 12.06.1995 р. 446/95 "Про Державну комісію з цінних паперів та
фондового  ринку",  постанови Кабінету Міністрів України від
30.01.1996 р. N 140 ( 140-96-п ) "Про заходи щодо розвитку
фондового ринку та вдосконалення його державного регулювання".
           I. Загальні положення
   1. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
   електронна торговельно-інформаційна мережа (далі - ЕТІМ) -
позабіржова електронна система, що зв'язує торгівців цінними
паперами в різних місцях і дає їм змогу обмінюватися котуваннями і
укладати угоди без будь-яких затримань в часі;
   користувач торговельно-інформаційної системи (далі - ТІС) -
особа, що не є учасником ТІС, але має право на одержання всієї
інформації, що містить система;
   котування - механізм визначення та/або фіксації ринкової ціни
цінного папера;
   позабіржова торгівля - операції з купівлі-продажу цінних
паперів, проведені не на фондовій біржі;
   торговельно-інформаційна система  -  юридична  особа, яка
здійснює діяльність з організації торгівлі на позабіржовому ринку
та володіє або управляє ЕТІМ або іншою системою засобів, що надає
можливість обміну пропозиціями купівлі та продажу цінних паперів.
ТІС може використовувати ЕТІМ, не зареєстровану  як суб'єкт
підприємницької діяльності.
   учасник ТІС  - торгівець цінними паперами, який отримав
відповідний дозвіл (ліцензію) на діяльність по випуску та обігу
цінних паперів, зареєстрований у встановленому ТІС правилами
порядку і має право на укладення угод з цінними  паперами
відповідно до цих правил. Учасниками є засновники ТІС та особи, що
мають право на укладення угод з цінними паперами на підставі та на
умовах, визначених установчими документами та правилами ТІС.
   2. Діяльність з організації торгівлі на позабіржовому ринку
цінних  паперів  можуть здійснювати юридичні особи, створені
відповідно  до  Закону України "Про господарські товариства"
( 1576-12 ) як акціонерні товариства або товариства з обмеженою
відповідальністю не менше ніж 20 торгівцями цінними паперами.
Частка статутного фонду, що належить одному засновнику, не може
перевищувати  п'яти  відсотків.  Організація  торгівлі  на
позабіржовому  ринку  цінних паперів є видом діяльності, що
здійснюється за торговельними правилами, затвердженими Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Державною
комісією).
   Об'єднання торговців цінними паперами, які отримали статус
саморегулівної організації  відповідно  до  Положення  про
саморегулівну організацію ринку цінних паперів,  затвердженого
наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
23.12.96 N 329 ( z0749-96 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції  України  26 грудня 1996 р. за N 749/1774, можуть
здійснювати діяльність з організації торгівлі на позабіржовому
ринку шляхом створення ТІС у формі дочірнього підприємства.
( Абзац другий пункту 2 в редакції Рішення Держкомціннихпаперів N
11 ( v0011312-97 ) від 10.06.97 )
   Організація позабіржової  торгівлі  цінними  паперами  та
створення ТІС та/або ЕТІМ юридичними особами без дотримання вимог
цього Положення та правил, не затверджених Державною комісією,
забороняється.
   3. Статус ТІС юридичні особи набувають після реєстрації в
Державній комісії.
   Будь-яке періодичне видання, публікація або  інформаційна
служба, що лише надають інформацію про ціни та обсяги торгівлі в
ТІС або на фондовій біржі і не публікують котувань попиту та
пропозиції, не може отримати статусу ТІС.
   4. ТІС створюються для:
   забезпечення умов  для  здійснення купівлі-продажу цінних
паперів через ЕТІМ;
   інформування учасників ТІС про кон'юнктуру, що склалася на
позабіржовому ринку цінних паперів;
   забезпечення швидкого, точного, надійного та достовірного
збору, обробки, розповсюдження та публікації інформації  про
котування  та  операції  з  цінними  паперами,  забезпечення
достовірності такої інформації;
   забезпечення можливості отримання заінтересованими особами на
прийнятних умовах інформації про котування та операції з цінними
паперами;
   запобігання використанню,  розповсюдженню  або  публікації
недостовірної чи шахрайської інформації про котування та операції
з цінними паперами;
   захист учасників ТІС від можливих зловживань.
   5. Основними завданнями ТІС є:
   розроблення та  запровадження  єдиних  правил  здійснення
операцій купівлі-продажу цінних паперів і вимог до учасників ТІС
та осіб, уповноважених учасниками ТІС на укладення угод;
   розроблення та  запровадження механізму вирішення спірних
питань між учасниками та учасниками і клієнтами;
   розроблення та здійснення заходів щодо захисту клієнтів і
учасників ТІС від зловживань та правопорушень під час здійснення
угод з цінними паперами;
   контроль за дотриманням учасниками ТІС вимог законодавства та
встановлених ТІС правил і вимог.
   6. ТІС здійснює:
   облік учасників ТІС;
   облік укладених угод з купівлі-продажу цінних паперів та
контроль за їх виконанням;
   обмін    інформацією    з    депозитарними    та
розрахунково-кліринговими установами щодо укладених угод;
   зберігання інформації  щодо  укладених  угод  протягом
п'ятирічного терміну;
   надання інформаційних послуг у сфері організації торгівлі
цінними паперами.
   7. За  окремим договором ТІС може надавати реєстраторам
інформацію про реалізовані угоди з купівлі-продажу іменних цінних
паперів.
   Майно та кошти ТІС можуть утворюватися за рахунок внесків до
статутного фонду, періодичних внесків учасників, коштів, одержаних
за підсумком діяльності ТІС та інших надходжень, не заборонених
законодавством України.
   Прибуток від діяльності ТІС має спрямовуватися лише на
розвиток статутної діяльності ТІС.
   8. Учасники ТІС повинні додержуватися правил і вимог ТІС щодо
проведення операцій з цінними паперами у її електронній мережі та
в інших засобах, які використовуються для  забезпечення  її
статутної діяльності. У разі порушення учасником ТІС зазначених
вимог чи правил вона вживає заходів для усунення цих порушень,
повідомляє Державну комісію протягом двох робочих днів  про
порушення або порушує клопотання про призупинення  дії  або
анулювання дозволу (ліцензії).
   Учасники ТІС мають право оскаржити у Державній  комісії
санкції, накладені ТІС.
    II. Вимоги до установчих документів та правил ТІС
   9. Установчі  документи,  крім  положень,  передбачених
законодавством, повинні містити основні засади  створення  і
діяльності ТІС та передбачати:
   умови участі в ТІС, виходу та виключення з неї;
   положення про органи управління ТІС;
   права учасників ТІС та їх обов'язки, у тому числі обов'язок
виконувати  встановлені  ТІС  правила  та  вимоги, включаючи
застереження щодо добровільного виконання учасниками ТІС стягнень,
що накладаються ТІС, і можливості виключення учасника з ТІС в разі
їх невиконання;
   положення про компетенцію загальних зборів учасників ТІС;
   положення про колегіальні органи управління ТІС;
   положення про  керівника  ТІС  (призначення,  обов'язки,
винагорода та звільнення);
   положення про спеціалістів ТІС, що безпосередньо залучені до
організації торгівлі цінними паперами, яке повинно містити вимоги
до кваліфікації спеціаліста відповідно до видів  професійної
діяльності  на  ринку  цінних  паперів,  (підтверджуються
кваліфікаційними посвідченнями встановленого зразка, які видаються
атестаційною комісією, склад та порядок роботи якої визначається
Комісією);
   порядок допуску  учасників  ринку  цінних  паперів  до
користування ЕТІМ;
   відповідальність учасників ТІС за порушення  встановлених
правил та вимог ТІС.
   Установчі документи  ТІС  повинні  відповідати  вимогам
законодавства України про ринок цінних паперів, а також вимогам
нормативних актів Державної комісії, і можуть містити додаткові
норми, які не суперечать законодавству.
   10. Правила ТІС повинні передбачати:
   процедуру  допуску (лістингу) та котування цінних паперів в
ТІС;
   вимоги до учасників звітувати перед ТІС стосовно всіх угод з
допущеними до котування в ТІС цінними паперами;
   надання статусу учасників, які здійснюють в ТІС операції з
цінними паперами, їх права і обов'язки, у тому числі обов'язок
кожного учасника надавати перелік фізичних осіб, уповноважених
здійснювати операції з цінними паперами, а також змін до переліків
у термін не пізніше однієї доби з моменту виникнення необхідності
таких змін;
   права користувачів ТІС;
   здійснення контролю за відповідністю кваліфікації фізичних
осіб, уповноважених учасниками провадити операції в системі (яка
підтверджується  кваліфікаційними  посвідченнями  встановленого
Державною комісією зразка), та відповідає вимогам законодавства, а
також вимогам ТІС;
   правила застосування електронно-технічних засобів торгівлі,
доступу учасників до користування цими засобами;
   вимоги до укладення угод з купівлі-продажу цінних паперів, їх
реєстрації та виконання;
   обов'язкове виконання учасниками угод  з  купівлі-продажу
цінних паперів у заявленому обсязі, за заявленою ціною та в
зазначений час;
   порядок оформлення та обліку документів, які використовуються
при здійсненні угод з купівлі-продажу цінних паперів;
   вимоги до учасників щодо зберігання документації, необхідної
для підтвердження виконаних угод між учасниками та між учасниками
і їх клієнтами протягом п'яти років;
   порядок надання інформаційних та інших послуг учасникам ТІС;
   процедуру вирішення спорів між учасниками, учасниками та
клієнтами, ТІС і учасниками;
   механізм здійснення контролю за додержанням учасниками ТІС її
вимог і правил та відповідальність за їх порушення;
   попереднє, не менше ніж за 10 робочих днів, попередження
учасника ТІС про намір накласти на нього стягнення щодо виявлених
порушень та надання йому можливості дати відповідні пояснення, та
навести виправдувальні докази;
   надсилання у разі застосування до учасника ТІС письмового
повідомлення з обгрунтуванням накладених стягнень, а Державній
комісії копії цього повідомлення;
   застереження щодо заходів, які можуть застосовуватися ТІС у
разі виникнення форс-мажорних обставин;
   положення про фінансування статутної діяльності ТІС.
   Правила ТІС повинні відповідати вимогам законодавства України
про ринок цінних паперів, у тому числі нормативних актів Державної
комісії.
        III. Права та обмеження у діяльності
        торговельно-інформаційної системи
   11. ТІС має право:
   здійснювати контроль за діяльністю своїх учасників в порядку,
встановленому статутом, правилами, та вимогами ТІС;
   застосовувати санкції до порушників правил та інших вимог
ТІС, в тому числі вносити попередження, накладати штраф, якщо це
передбачено договором, чи тимчасові обмеження на провадження
певних видів  операцій  на  учасників  або  фізичних  осіб,
уповноважених  учасниками  провадити операції в системі ТІС,
виключення із складу учасників ТІС;
   порушувати питання  про  призупинення дії або анулювання
дозволів (ліцензій) своїх учасників перед Державною комісією;
   представляти інтереси учасників ТІС в Державній комісії та
інших державних органах;
   розробляти та впроваджувати вимоги до учасників ТІС та осіб,
уповноважених учасниками здійснювати операції з цінними паперами;
   розробляти та впроваджувати звітність для учасників ТІС,
вести облік та звітність щодо операцій з цінними паперами.
   12. ТІС не має права:
   застосовувати обмеження до окремих учасників ТІС у здійсненні
ними інших, крім торговельних, видів діяльності, які не заборонені
законодавством;
   встановлювати мінімальні розміри винагороди за послуги;
   здійснювати інші  організаційні  та  координуючі  заходи,
спрямовані на порушення антимонопольного законодавства;
   встановлювати різні розміри плати за надання інформаційних
послуг користувачам;
   втручатися у господарську діяльність учасників ТІС;
   ТІС не може вести реєстри власників іменних цінних паперів та
надавати учасникам депозитарні та розрахунково-клірингові послуги.
   провадити діяльність з випуску та обігу цінних паперів, а
також діяльність, яка не пов'язана з метою створення ТІС.
   13. ТІС зобов'язана подавати до Державної комісії інформацію
про всі зміни у складі її учасників протягом 10 робочих днів з
моменту прийняття відповідного рішення.
   14. ТІС зобов'язана подавати Державній комісії зміни  і
доповнення, що вносяться в установчі документи та правила ТІС або
до списку її учасників, разом із обгрунтуванням причин таких змін
і доповнень для погодження.
   ТІС можуть здійснювати діяльність з урахуванням внесених змін
та  доповнень, якщо протягом 20 робочих днів з моменту їх
надходження  Державна  комісія  не  надіслала  ТІС  письмове
повідомлення про відмову в їх погодженні із зазначенням причини
цієї відмови. У випадку внесення змін і доповнень до установчих
документів ТІС Державна комісія має право протягом цих 20 робочих
днів повідомити ТІС про свій намір провести детальну перевірку
змін і доповнень. У такому разі Державна комісія має додатково 30
робочих днів для перевірки.
   У виняткових випадках ТІС може здійснювати свою діяльність з
урахуванням змін і доповнень з моменту їх внесення.
   В таких  випадках ТІС інформує про це Державну комісію
протягом 3 робочих днів з моменту внесення змін і доповнень.
   Якщо Державна комісія не погодила цих змін і доповнень
протягом 20 робочих днів з моменту одержання інформації та
повідомила про це ТІС, остання повинна утриматись від здійснення
діяльності з врахуванням внесених змін та доповнень. Державна
комісія  може  провести  детальну перевірку внесених змін і
доповнень, про що вона повинна повідомити ТІС протягом  20
робочих днів з моменту одержання інформації від ТІС. При  цьому
Державна комісія має право вимагати від ТІС утриматись додатково
протягом 30 робочих днів від здійснення діяльності з врахуванням
змін та доповнень.
   15. У разі невідповідності правил ТІС нормативним актам,
виданим Державною комісією, ТІС повинна протягом 2 місяців внести
відповідні зміни в свої документи та подати їх Державній комісії.
     IV. Вимоги до програмно-технічного забезпечення
         торговельно-інформаційних систем
   16. ТІС повинна забезпечити:
   процедури та механізми збору, обробки та передачі пропозицій,
попиту та обсягів котування від торгівців цінними паперами, що є
учасниками такої ТІС;
   наявність записів стосовно операцій з цінними паперами, що
повинні зберігатися протягом п'яти років;
   підключення учасників до системи;
   здійснення зв'язку, що забезпечує Державну комісію даними без
будь-яких затримань в часі в повному обсязі;
   процедури та  механізми забезпечення швидкого доступу до
інформації по кожному дню здійснення торгівлі для Державної
комісії та для осіб, які мають право на користування інформацією,
яка повинна включати відомості про ціни останньої купівлі та
продажу (ціни закриття), найвищий попит та найнижчу пропозицію,
обсяг укладених угод з усіх цінних паперів, що входять до лістингу
системи;
   підтримку системи через непередбачені обставини в разі її
збою і можливість відновлення втрачених даних;
   захисту від несанкціонованого доступу до системи;
   інші заходи, необхідні для ефективної роботи ТІС.
   17. Програмно-технічне забезпечення ТІС може бути реалізоване
на базі апаратної підтримки та з використанням існуючих каналів
зв'язку і засобів телекомунікацій.
        V. Повноваження Державної комісії
  щодо здійснення регулювання та контролю за діяльністю ТІС
   18. Державна комісія здійснює регулювання та контроль за
діяльністю ТІС в межах, визначених законодавством і має право:
   а) пропонувати кандидатуру керівників органів управління ТІС;
   б) призначати державних представників на ТІС;
   в) установлювати  в  межах,  передбачених законодавством,
обов'язкові для виконання вимоги щодо функціонування ТІС;
   г) вимагати від ТІС дотримання порядку ведення документації
та зберігання документації протягом визначеного нею терміну, який
не може бути меншим ніж п'ять років;
   д) вимагати надання інформації про поточну діяльність ТІС;
   е) здійснювати  планові та позапланові перевірки ведення
документації ТІС;
   є) провадити  на підставі отриманої інформації перевірки
фактів порушення ТІС законодавства в сфері ринку цінних паперів,
Статуту,  правил  чи інших документів, які регламентують її
діяльність;
   ж) у разі порушень ТІС законодавства, Статуту, правил чи
інших документів, які регламентують її діяльність, попереджати,
надсилати письмові вимоги про усунення виявлених недоліків чи
порушень із зобов'язанням повідомити Державну комісію про усунення
недоліків, скасовувати реєстрацію ТІС, а також застосовувати інші
санкції в межах, передбачених законодавством. У разі прийняття
рішення про застосування санкції Державна комісія повинна письмово
повідомити про  це  ТІС  із  зазначенням  факту  порушення,
обгрунтовуванням причини застосування санкції та довести це до
відома громадськості. Рішення Державної комісії про застосування
санкції до ТІС може бути оскаржене до суду або арбітражного суду;
   з) розглядати скарги учасників ТІС щодо застосованих до них
санкцій;
   і) розглядати скарги учасників ринку цінних паперів про
відмову в прийнятті до складу ТІС.
    19. У разі порушення ТІС цього Положення, Державна комісія
видає наказ із зазначенням термінів усунення  порушень.  Про
виконання вимог щодо усунення порушень ТІС інформує Державну
комісію.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка