Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про головного конструктора єдиної телекомунікаційної системи Будинку Уряду


            П О С Т А Н О В А
          від 28 грудня 1996 р. N 1567
                Київ
 
  Про головного конструктора єдиної телекомунікаційної системи
             Будинку Уряду
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 473 ( 473-2001-п ) від 06.05.2001 )
 
    ( У назві і тексті постанови слова "автоматизованої
     інформаційної системи Кабінету Міністрів України"
     та  "автоматизованої  інформаційної  системи"
     замінено    відповідно   словами  "єдиної
     телекомунікаційної системи Будинку Уряду"  та
     "єдиної телекомунікаційної системи" згідно  з
     Постановою КМ N 473 ( 473-2001-п ) від 06.05.2001 )
   Для забезпечення своєчасного проведення робіт, пов'язаних із
створенням та введенням у дію єдиної телекомунікаційної системи
Будинку  Уряду,  раціонального  використання  матеріальних  і
фінансових    ресурсів  Кабінет    Міністрів    України
п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити начальника Управління інформаційних технологій
Секретаріату  Кабінету  Міністрів України Фурашева Володимира
Миколайовича головним конструктором (далі - головний конструктор)
єдиної телекомунікаційної системи Будинку Уряду. ( Пункт 1 в
редакції Постанови КМ N 473 ( 473-2001-п ) від 06.05.2001 )
   2. Установити, що головний конструктор у своїй діяльності
підпорядковується  безпосередньо  Урядовому Секретарю Кабінету
Міністрів України. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 473 ( 473-2001-п ) від 06.05.2001 )
   3. Покласти на головного конструктора функції з координації
взаємодії підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України,
Міністерства економіки і Міністерства фінансів з питань створення,
введення в експлуатацію та освоєння єдиної телекомунікаційної
системи та  відповідного інформаційного наповнення баз даних.
( Абзац  перший  пункту  3 в  редакції  Постанови КМ N 473
( 473-2001-п ) від 06.05.2001 )
   Рішення головного  конструктора  із  зазначених питань є
обов'язковими  для  виконання  всіма  учасниками  створення
єдиної телекомунікаційної системи.
   Укладення відповідних договорів здійснюється Господарським
управлінням Секретаріату Кабінету Міністрів України за погодженням
з головним конструктором. ( Абзац третій пункту 3 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 473 ( 473-2001-п ) від
06.05.2001 )
   4. Надати головному конструктору право:
   1) погоджувати та контролювати прийняття основних технічних,
економічних  і  організаційних  рішень щодо створення єдиної
телекомунікаційної системи;
   2)  проводити  наради  з  питань  створення  єдиної
телекомунікаційної системи та залучати в установленому порядку до
роботи в них відповідних фахівців;
   3) вносити пропозиції щодо проведення перевірок витрачання
матеріальних  та  фінансових  ресурсів  у  процесі створення
єдиної телекомунікаційної системи;
   4)  проводити  разом з Відділом бухгалтерського обліку,
фінансів  і  планування господарської діяльності Секретаріату
Кабінету Міністрів України інвентаризацію технічних та програмних
засобів у підрозділах Секретаріату Кабінету Міністрів України.
( Підпункт 4 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 473 ( 473-2001-п ) від 06.05.2001 )
 
   Прем'єр-міністр України           П.ЛАЗАРЕНКО
   Інд.56
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка