Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про підготовку проекту Кримінального кодексу України


 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 23 грудня 1996 р. N 822-р
                Київ
        Про підготовку проекту Кримінального
             кодексу України
 
   З метою завершення підготовки проекту Кримінального кодексу
України створити робочу групу у складі згідно з додатком.
   Дозволити керівникові робочої групи у разі потреби додатково
залучати спеціалістів міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади для участі в її роботі.
   Завершити підготовку проекту Кримінального кодексу України до
1 лютого 1997 року.
   Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Мінюст.
 
   Прем'єр-міністр України             П.ЛАЗАРЕНКО
   Інд. 39
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
             розпорядженням Кабінету Міністрів України
                від 23 грудня 1996р. N 822-р
               СКЛАД
     робочої групи для завершення підготовки проекту
         Кримінального кодексу України
 
   ТАЦІЙ          - президент Академії правових на-
Василь Якович         ук, ректор Національної юридич-
                ної академії (керівник групи)
   СТАШИС         - перший проректор  Національної
Володимир Володимирович    юридичної академії  (заступник
                керівника групи)
   ПАСЕНЮК         - заступник начальника Юридичного
Олександр Михайлович      управління Кабінету  Міністрів
                України (заступник   керівника
                групи)
   ВИНОГРАДОВА       - начальник управління законодавс-
Оксана Іванівна        тва про правосуддя, охорону пра-
                вопорядку і  оборону  Мінюсту
                (секретар групи)
   БАНТИШЕВ        - начальник кафедри кримінального
Олександр Федорович      права та процесу Академії Служби
                безпеки України
   БАУЛІН         - професор Національної юридичної
Юрій Васильович        академії
   БОРИСОВ         - професор Національної юридичної
В'ячеслав Іванович       академії
   МАРТИНЮК        - начальник управління  правового
Володимир Климентійович    забезпечення МВС
   ПШЕНИЧНИЙ        - завідуючий Відділом  з  питань
Валерій Григорович       правоохоронних органів і бороть-
                би зі злочинністю Кабінету Мі-
                ністрів України
   СВЄТЛОВ         - завідуючий відділом  криміналь-
Олександр Якович        но-правових і  кримінологічних
                проблем Інституту держави і пра-
                ва Національної академії наук,
                професор (за згодою)
   СЕЛІВАНОВ        - суддя Верховного Суду (за зго-
Микола Прохорович       дою)
   ТИМОШЕНКО        - перший заступник начальника Го-
Борис Пилипович        ловного слідчого управління Ге-
                неральної прокуратури (за зго-
                дою)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка