Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Міжвідомчу консультативну раду з питань діяльності банків


 
               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
    ( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
     N 889/2000 ( 889/2000 ) від 14.07.2000 )
        Про Міжвідомчу консультативну раду
          з питань діяльності банків
    ( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
     N 70/99 від 27.02.99 )
   З метою  узгодження  дій  Кабінету  Міністрів  України,
Національного банку України та комерційних банків  з  питань
грошово-кредитної та фінансової діяльності п о с т а н о в л я ю:
   1. Утворити   при   Президентові  України  Міжвідомчу
консультативну раду з питань діяльності банків (далі - Міжвідомча
рада).
   2. Затвердити Положення про Міжвідомчу консультативну раду з
питань діяльності банків (додається).
   3. Установити, що головою Міжвідомчої ради є за посадою
Голова Національного банку України.
   До складу Міжвідомчої ради входять  за  посадою  Перший
віце-прем'єр-міністр України,   Віце-прем'єр-міністр  України,
представники від Адміністрації Президента України, Верховної Ради
України (за згодою), Кабінету Міністрів України, а також за
посадою Голова Фонду  державного  майна  України,  керівники
(заступники  керівників)  Міністерства  фінансів  України,
Міністерства економіки України, представники комерційних банків та
інших органів.
   Голові Міжвідомчої ради почати у двотижневий строк пропозиції
щодо персонального складу Міжвідомчої ради.
( Стаття 3  із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N
70/99 від 27.02.99 )
   4. Установити, що матеріально-технічне, фінансове та інші
види забезпечення  діяльності  Міжвідомчої  ради  здійснює
Адміністрація Президента України.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м.Київ, 5 жовтня 1995 року
     N 913/95
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
                 від 5 жовтня 1995 року N 913/95
              ПОЛОЖЕННЯ
        про Міжвідомчу консультативну раду
          з питань діяльності банків
 
   1. Міжвідомча консультативна рада з питань діяльності банків
(далі - Міжвідомча рада) є консультаційно-дорадчим органом при
Президентові України.
   2. Основними завданнями Міжвідомчої ради є:
   підготовка рекомендацій  Президентові  України  з  питань
грошово-кредитної, фінансової та податкової політики, банківської
справи та банківського нагляду;
   розгляд поточних  проблем  (грошово-кредитне  і фінансове
регулювання, зовнішньоекономічна діяльність, платіжна дисципліна)
та розробка пропозицій щодо їх вирішення, узгодження дій та
консолідації інтересів Кабінету Міністрів України, Національного
банку України та комерційних банків;
   експертиза проектів нормативних актів та чинних актів, які
стосуються грошово-кредитної,  валютної  політики,  внесення
пропозицій щодо їх удосконалення;
   проведення консультацій зі стратегічних питань прогнозування
економічної політики та грошово-кредитної політики  на  рівні
держави тощо.
   3. Міжвідомча рада у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України,  актами   Президента
України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
( Пункт 3 в редакції Указу Президента N 70/99 від 27.02.99 )
   4. Для  забезпечення  виконання  завдань,  покладених на
Міжвідомчу раду, вона має право залучати до роботи фахівців
центральних органів виконавчої влади, науково-дослідних установ,
вищих навчальних закладів, а також безоплатно одержувати необхідну
для її діяльності інформацію. ( Пункт 4 із змінами, внесеними
згідно з Указом Президента N 70/99 від 27.02.99 )
   5. Основною формою роботи Міжвідомчої ради є засідання, які
проводяться у міру необхідності, але не рідше як раз на місяць.
   Засідання Міжвідомчої ради є правомочним, якщо на ньому
присутні не менш як дві третини її членів.
   Рішення Міжвідомчої ради мають рекомендаційний характер.
   6. Міжвідомчу раду очолює її голова, який призначається
Президентом України і йому підпорядковується.
   Персональний склад  Міжвідомчої  ради затверджує Президент
України за поданням голови Міжвідомчої кради.
   Голова Міжвідомчої ради має заступників і секретаря.
   7. Голова Міжвідомчої ради,  його  заступники  і  члени
Міжвідомчої ради можуть бути присутніми на засіданнях Кабінету
Міністрів України і Правління Національного банку України з правом
дорадчого голосу.
   8. Організаційне та інші  види  забезпечення  діяльності
Міжвідомчої ради здійснює Адміністрація Президента України.
   9. Міжвідомча рада має бланки зі своїм найменуванням.
 
   Глава Адміністрації
   Президента України               Д.ТАБАЧНИК
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка