Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про порядок видачі разового індивідуального дозволу (ліцензії) на перевищення установлених термінів ввезення товарів (виконання робіт, надання послуг), які імпортуються за бартерними договорами


 
        МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ
          ЗВ'ЯЗКІВ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 54 від 25.09.95          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   6 жовтня 1995 р.
 vd950925 vn54            за N 356/892
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу МЗЕЗторгу
    N 736 ( z0688-99 ) від 29.09.99 )
    Про порядок видачі разового індивідуального дозволу
    (ліцензії) на перевищення установлених термінів
    ввезення товарів (виконання робіт, надання послуг),
      які імпортуються за бартерними договорами
 
   Відповідно  до   статті 2  Указу  Президента  України
від 26.07.95 р. N 660/95 "Про додаткові заходи щодо регулювання
бартерних   (товарообмінних)   операцій    у    галузі
зовнішньоекономічної  діяльності"  та  на  виконання Постанови
Кабінету Міністрів України від 30.08.95 р. N 699 ( 699-95-п ) "Про
забезпечення виконання Указу Президента  України  від 26 липня
1995 р.  N 660   "Про додаткові  заходи  щодо  регулювання
бартерних   (товарообмінних)   операцій   у     галузі
зовнішньоекономічної діяльності", Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити:
   - Положення  про порядок видачі разового індивідуального
дозволу (ліцензії) на подовження законодавчо встановлених термінів
ввезення товарів  (виконання  робіт,  надання  послуг),  які
імпортуються за бартерними договорами, що передбачають виробничу
кооперацію, консигнацію, комплексне будівництво, поставку складних
технічних виробів, товарів спеціального призначення (додається);
   - склад ліцензійної комісії (надалі - Комісії) з питань
видачі разових індивідуальних дозволів (ліцензій) на подовження
законодавчо встановлених  термінів ввезення товарів (виконання
робіт, надання послуг), які імпортуються за бартерними договорами,
що передбачають виробничу кооперацію, консигнацію, комплексне
будівництво,  поставку  складних  технічних  виробів, товарів
спеціального призначення (додається).
   2. Встановити, що рішення про видачу разових індивідуальних
дозволів (ліцензій) приймається на  засіданнях  Комісії,  які
проводяться не  менш ніж раз на тиждень, після відповідного
погодження з Міністерством економіки України.
   3. Покласти  обов'язки  щодо  попереднього  опрацювання
матеріалів та їх підготовки до засідань Комісії на  Головне
управління з питань зовнішньої торгівлі (Віслоух О.В.).
   4. Управлінню інформації та інформатики (Загорняк О.В.),
управлінню  справами  (Медолиз  М.В.)  у  двотижневий термін
забезпечити Головне управління з питань зовнішньої  торгівлі
(Вислоух О.В.) необхідною оргтехнікою, витратними матеріалами,
бланками  заявок,  організувати  програмне  та  інформаційне
забезпечення процесу видачі індивідуальних дозволів (ліцензій).
   5. Головному договірно-правовому управлінню (Нестер Л.Д.)
забезпечити реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України
у встановлений законодавством термін.
   6. Управлінню інформації та інформатики (Загорняк  О.В.)
забезпечити публікацію  Положення Про порядок видачі разового
індивідуального дозволу (ліцензії) на  подовження  законодавчо
встановлених термінів ввезення товарів (виконання робіт, надання
послуг), які  імпортуються  за  бартерними  договорами,  що
передбачають виробничу  кооперацію,  консигнацію,  комплексне
будівництво, поставку складних  технічних  виробів,  товарів
спеціального призначення  та  зразка  заяви  на  отримання
індивідуального дозволу (ліцензії) у газеті "Урядовий кур'єр" у
дводенний термін  після  державної реєстрації цього наказу в
Міністерстві юстиції.
   7. Головному  управлінню з питань  зовнішньої  торгівлі
(Віслоух О.В.) довести цей наказ до Державного митного  комітету
України та регіональних управлінь ЗЕЗ України у дводенний термін
після державної реєстрації.
   8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра п.Олійника В.І.
 
 Міністр                         С.Г.Осика
                         Затверджено
                     наказом МЗЕЗторгу України
                     від 25 вересня 1995 року
                     N 54
              Положення
 про порядок видачі разового індивідуального дозволу (ліцензії)
 на подовження  законодавчо встановлених термінів  ввезення
 товарів (виконання робіт, надання послуг), які імпортуються за
 бартерними договорами, що передбачають  виробничу кооперацію,
 консигнацію,  комплексне  будівництво,  поставку  складних
    технічних виробів, товарів спеціального призначення
   1. Це Положення розроблено відповідно до Указу Президента
України від 26 липня 1995 року N 660/95 "Про додаткові заходи щодо
регулювання  бартерних  (товарообмінних)  операцій  у  галузі
зовнішньоекономічної діяльності та визначає єдиний порядок видачі
разового індивідуального  дозволу  (ліцензії)  на  подовження
законодавчо встановлених  термінів ввезення товарів (виконання
робіт, надання послуг), які імпортуються за бартерними договорами,
що передбачають виробничу кооперацію, консигнацію, комплексне
будівництво, поставку  складних  технічних  виробів,  товарів
спеціального призначення, порядок віднесення до яких затверджено
Постановою  Кабінету  Міністрів України від 30 серпня 1995 року
N 699 ( 699-95-п ) "Про забезпечення виконання Указу Президента
України від 26 липня 1995 р.   N 660  "Про  додаткові заходи
щодо регулювання бартерних (товарообмінних)  операцій у  галузі
зовнішньоекономічної діяльності".
   2. Дія  Положення  поширюється  на  всіх  суб'єктів
підприємницької діяльності України незалежно від форм власності і
місця реєстрації. Якщо міжнародним договором України встановлені
інші  правила,  ніж  ті, що передбачені цим Положенням, то
застосовуються правила міжнародного договору.
   3. Для одержання індивідуального дозволу  (ліцензії)  на
подовження  встановлених термінів ввезення товарів (виконання
робіт, надання послуг) (додаток N 1), резидент не пізніше ніж за
5 днів до закінчення цих термінів має подати до Міністерства
зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі  України  наступні
документи:
   - лист  звернення  про  видачу  індивідуального  дозволу
(ліцензії) за довільною формою з обгрунтуванням необхідності
подовження терміну відстрочки поставки продукції в Україну;
   - належним чином заповнену заяву на отримання індивідуального
дозволу (ліцензії), (додаток N 2);
   - завірену  в  установленому  порядку копію контракту з
нерезидентами, з обов'язковим зазначенням юридичної адреси та
банківських реквізитів іноземних контрагентів (у випадку, якщо
текст контракту викладений на іноземній мові, заявник додає
письмовий переклад документа, виконаний і завірений установою, яка
має право на здійснення офіційних перекладів);
   - письмовий висновок галузевих міністерств і відомств, згідно
з  розподілом,  встановленим  додатком до Постанови Кабінету
Міністрів України від 30.08.95 р. N 699 ( 699-95-п ), щодо
обгрунтованості термінів відстрочення поставок;
   - копію  свідоцтва  про  державну  реєстрацію  суб'єкта
підприємницької  діяльності.
   4. Одночасно з поданням у Міністерство зовнішніх економічних
зв'язків і торгівлі України пакету документів для оформлення
індивідуального дозволу (ліцензії) на подовження термінів поставок
продукції  в  Україну,  заявник  повинен  у письмовій формі
проінформувати про це місцеву податкову інспекцію.
   5. Рішення про видачу (або відмову у видачі) індивідуального
дозволу (ліцензії) суб'єкту підприємницької діяльності України (з
визначенням строку її дії), приймається на засіданні ліцензійної
комісії (після погодження з відповідним  галузевим  відділом
Міністерства економіки України) не пізніше 15 робочих днів від
дати реєстрації заяви у Міністерстві  зовнішніх  економічних
зв'язків і торгівлі України та оформлюється протоколом, підписаним
всіма членами комісії. При цьому, час розгляду документів у
МЗЕЗторзі не зараховується до строку дії ліцензії.
   6. Індивідуальний дозвіл (ліцензія) оформляється у трьох
примірниках,  один  з  яких передається  резиденту, другий -
надсилається в Головну Державну податкову інспекцію, третій -
береться на окремий облік в МЗЕЗторзі України. Підписується
індивідуальний дозвіл (ліцензія) заступником Міністра або Головою
ліцензійної комісії, та засвідчується печаткою.
   7. У видачі  індивідуального  дозволу (ліцензії) може бути
відмовлено, якщо:
   - подається  неповний  або не оформлений належним чином
комплект документів, передбачених пунктом 3 цього Положення;
   - терміни відстрочення поставок необгрунтовано завищені;
   - до суб'єкта підприємницької діяльності який подав документи
для одержання індивідуального дозволу (ліцензії), застосовано
санкції   згідно  з  статтею  37 Закону  України   "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), в частині тимчасового
призупинення зовнішньоекономічної діяльності.
   Про відмову у видачі індивідуального дозволу  (ліцензії)
робиться позначка у листі-зверненні, там же ставиться підпис
заявника про отримання поданих документів та ознайомлення з
причиною відмови у продовженні термінів відстрочення імпортних
поставок. Одночасно, про відмову у видачі індивідуального дозволу
(ліцензії), з обгрунтуванням її причин, повідомляється заявнику (у
письмовій формі), за підписом Голови ліцензійної комісії.
   8. Прийняті, згідно з пунктом 3 цього Положення документи, у
разі одержання індивідуального дозволу (ліцензії), заявнику не
повертаються.
                       Затверджено
                     наказом МЗЕЗторгу України
                     від 25.09.95 р. N 54
               Склад
  ліцензійної комісії з питань видачі разових індивідуальних
  дозволів (ліцензій) на подовження законодавчо встановлених
  термінів ввезення товарів (виконання робіт, надання послуг),
  які імпортуються за бартерними договорами, що передбачають
  виробничу кооперацію, консигнацію, комплексне будівництво,
  поставку складних технічних  виробів, товарів спеціального
              призначення
 
Олійник В.І.    Голова ліцензійної комісії, заступник Міністра
 
Віслоух О.В.    Заступник Голови ліцензійної комісії, начальник
          Головного управління  з  питань  зовнішньої
          торгівлі
          Члени ліцензійної комісії:
 
Лісніченко П.І.   начальник  управління політики регулювання
           імпорту та проблем захисту внутрішнього ринку
 
Главацький В.О.   начальник економічного управління
 
Уваров В.В.     начальник  управління  експортно-імпортного
           контролю
 
Лазарович І.П.    заступник начальника управління контрактного
           обліку та нетарифного регулювання
 
Андріящук В.В.    заступник  начальника   валютно-кредитного
           управління
 
Сервінський А.Ю.   заступник    начальника     Головного
           договірно-правового управління
         Секретар ліцензійної комісії:
 
Яницький Е.Л.    Головний  експерт  Головного  управління з
           питань зовнішньої торгівлі
 
                       Додаток N 1
                 До Положення про порядок видачі
                 разового індивідуального дозволу
                 (ліцензії)   на   перевищення
                 установлених  термінів ввезення
                 товарів (виконання робіт, надання
                 послуг),  які  імпортуються за
                 бартерними договорами
 
   Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі
               України
        Індивідуальний дозвіл (ліцензія) N
 
Виданий __________________________________________________________
    (для юридичних осіб - повне найменування суб'єкта
__________________________________________________________________
  підприємницької діяльності, дата державної реєстрації, для
__________________________________________________________________
 фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, серія, N паспорта,
__________________________________________________________________
коли та ким виданий, свідоцтво підприємця України, коли та ким
________
видане)
Повна юридична адреса ____________________________________________
Р/р ______________________________________________________________
В/р ______________________________________________________________
Податкова інспекція ______________________________________________
Контракт _________________________________________________________
    (номер, дата, загальна сума контракту у доларах США)
Предмет контракту:
   Експорт _____________________________________________________
       (код товару, одиниця виміру, кількість)
   Імпорт ______________________________________________________
       (код товару, одиниця виміру, кількість)
Організація-імпортер _____________________________________________
            (повна назва та повна юридична адреса)
Р/р ______________________________________________________________
 
на подовження терміну поставок продукції по імпорту в Україну з __
______________________________________ до ________________________
(дата закінчення поставок по контракту)     (дата дії дозволу)
 
 Голова ліцензійної комісії
 (посада, прізвище, ім'я, по батькові) Підпис   Дата    М.П.
 
                       Додаток N 2
                 До Положення про порядок видачі
                 разового індивідуального дозволу
                 (ліцензії)   на   перевищення
                 установлених термінів  ввезення
                 товарів (виконання робіт, надання
                 послуг),  які  імпортуються за
                 бартерними договорами
               Заява
   на отримання індивідуального дозволу (ліцензії) на
   подовження законодавчо встановлених термінів ввезення
   товарів  (виконання робіт, надання  послуг), які
   імпортуються за бартерними договорами, що передбачають
   виробничу  кооперацію,  консигнацію,   комплексне
   будівництво,  поставку складних  технічних виробів,
         товарів спеціального призначення
 
Заявник _________________________________________________________
    (для юридичних осіб - повне найменування суб'єкта)
__________________________________________________________________
  підприємницької діяльності, дата державної реєстрації, для
__________________________________________________________________
 фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, серія, N паспорта,
__________________________________________________________________
 коли та ким виданий, свідоцтво підприємця України, коли та ким
________
видане)
Повна юридична адреса ____________________________________________
Р/р ______________________________________________________________
В/р ______________________________________________________________
Податкова інспекція ______________________________________________
               (повна назва, телефон)
Контракт _________________________________________________________
    (номер, дата, загальна сума контракту у доларах США)
Предмет контракту:
   Експорт _____________________________________________________
       (код товару, одиниця виміру, кількість)
   Імпорт ______________________________________________________
       (код товару, одиниця виміру, кількість)
Організація-імпортер _____________________________________________
           (повна назва та повна юридична адреса)
Р/р ______________________________________________________________
 
на подовження терміну поставок продукції по імпорту в Україну з __
________________________________________ до ______________________
(дата закінчення поставок по контракту)   (заявлений термін дії
                       дозволу)
 
 
 Заявник
 (посада, прізвище, ім'я, по батькові) Підпис   Дата   М.П.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка