Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Розпорядження Президента України від 16 вересня 1992 року N 141


 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
 ( Розпорядження втратило чинність на підставі Указу Президента
  N 70/99 від 27.01.99 )
     Про внесення змін до Розпорядження Президента
       України від 16 вересня 1992 року N 141
 
   На зміну пункту 1 Розпорядження Президента України від 16
вересня 1992 року N 141 ( 141/92-рп ) "Про Положення про
Національний комітет боротьби із захворюванням на СНІД" затвердити
персональний  склад  Національного  комітету  боротьби  із
захворюванням на СНІД та його колегії (додаються).
 
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м.Київ, 7 жовтня 1995 року
     N 274/95-рп
                     ДОДАТОК N 1
                до Розпорядження Президента України
                від 7 жовтня 1995 року N 274/95-рп
               СКЛАД
     Національного комітету боротьби із захворюванням
         на СНІД при Президентові України
 
   ІВАСЮК         - Голова Національного комітету
 Валерій Петрович
   КОРДЮМ         - заступник Голови Національного
 Віталій Арнольдович     комітету
   ЩЕРБІНСЬКА       - заступник Голови Національного
 Алла Михайлівна       комітету
   БАРАБАШ        - перший заступник Міністра у справах
 Володимир Васильович     молоді і спорту України
   БЄЛЯЄВ         - заступник Голови Служби безпеки
 Анатолій Михайлович     України
   БОГДАНОВИЧ       - заступник начальника     відділу
 Іван Іванович        міжнародних зв'язків НАН України
   БОЩЕНКО        - керівник Південної       філії
 Юрій Анатолійович      Українського центру по профілактиці
               і боротьбі зі СНІДом (м.Одеса)
   БОЯРЕНКО        - директор творчого об'єднання "Наука"
 Віра Миколаївна       Українського телебачення
   БУТЕНКО        - завідувач відділу     Інституту
 Геннадій Михайлович     геронтології АМН України
   ВИНОГРАД        - завідувач лабораторії  Львівського
 Іван Андрійович       медичного інституту
   ВИХРИСТЕНКО      - перший заступник Голови Державного
 Борис Іванович        комітету України по туризму
   ВОЗІАНОВА       - завідувач кафедри інфекційних хвороб
 Жанна Іванівна        Українського державного  медичного
               університету імені     академіка
               О.О.Богомольця
   ГЕБЕШ         - завідувач кафедри інфекційних хвороб
 Василь Васильович      Інституту вдосконалення   лікарів
               (м.Київ)
   ГІРІН         - ректор Інституту    вдосконалення
 Віталій Миколайович     лікарів (м.Київ)
   ГРИГОРОВИЧ       - народний депутат  України,  голова
 Лілія Степанівна       підкомісії Комісії  Верховної Ради
               України з питань охорони здоров'я,
               материнства і дитинства (за згодою)
   ГРИЩЕНКО        - заступник директора    Інституту
 Володимир Ілліч       кібернетики імені В.М.Глушкова НАН
               України
   ГУНЧЕНКО        - заступник начальника   Управління
 Олександр Миколайович    охорони здоров'я    Міністерства
               внутрішніх справ України
   ДЯЧЕНКО        - завідувач відділу     Інституту
 Наталія Сергіївна      мікробіології і  вірусології імені
               Д.К.Заболотного НАН України
   ДЯЧЕНКО        - начальник Управління   культурних
 Олег Маркович        зв'язків Міністерства  закордонних
               справ України
   ЗАТОЛОКІН       - начальник        Центральної
 Юрій Олександрович      санітарно-епідеміологічної
               лабораторії  Міністерства  оборони
               України
   ЗАХАРАШ        - начальник    Військово-медичного
 Михайло Петрович       управління Служби безпеки України
   ІВАНОВСЬКИЙ      - начальник управління  Міністерства
 Віктор Андрійович      України у справах національностей,
               міграції та культів
   КОБИЩА         - заступник начальника   управління
 Юрій Віталійович       Національного комітету
   КОВАЛЬОВА       - доцент Українського    державного
 Наталія Михайлівна      медичного університету     імені
               академіка О.О.Богомольця
   КРИВОШЕЇН       - завідувач кафедри     Кримського
 Юрій Семенович        медичного        університету
               (м.Сімферополь)
   ЛУКАШЕВИЧ       - начальник управління  Міністерства
 Микола Павлович       освіти України
   МАВРОВ         - директор     Науково-дослідного
 Іван Іванович        інституту дерматології і венерології
               Міністерства охорони    здоров'я
               України (м.Харків)
   МАЙДИКОВ        - завідувач лабораторії   Інституту
 Юрій Леонідович       фізіології О.О.Богомольця НАН
               України
   МАРІЄВСЬКИЙ      - перший заступник Міністра  охорони
 Віктор Федорович       здоров'я України, Головний державний
               санітарний лікар України
   МАЦУКА         - директор Інституту   молекулярної
 Геннадій Харлампійович    біології і генетики НАН України
   МИХАЙЛЮК        - заступник завідувача     відділу
 Петро Григорович       Кабінету Міністрів України
   МОРОЗОВ        - начальник Головного    управління
 Анатолій Миколайович     медичної допомоги     дорослому
               населенню Міністерства    охорони
               здоров'я України
   МУХАРСЬКА       - секретар колегії, секретар  вченої
 Людмила Мирославівна     ради Національного комітету
   ОРЛЕНКО        - заступник начальника   управління
 Павло Петрович        Міністерства України у справах преси
               та інформації
   ОСТАП'ЮК        - начальник управління  Міністерства
 Олег Ярославович       транспорту України
   ПЕРЕХРЕСТЕНКО     - директор     Науково-дослідного
 Петро Михайлович       інституту гематології та переливання
               крові Міністерства охорони здоров'я
               України (м.Київ)
   ПЕТРИЧЕНКО       - керівник лабораторії    Наукового
 Олександр Олександрович   центру радіаційної  медицини  АМН
               України
   РИНДИЧ         - завідувач відділу     Інституту
 Алла Володимирівна      молекулярної біології і генетики НАН
               України
   РОЗЕНФЕЛЬД       - начальник  Науково-координаційного
 Леонід Георгійович      управління АМН України
   СКРИПЧЕНКО       - директор Інституту  вірусології  і
 Георгій Степанович      епідеміології (м.Одеса)
   СМИРНОВ        - директор Інституту мікробіології і
 Валерій Веніамінович     вірусології імені  Д.К.Заболотного
               НАН України
   СПІВАК         - завідувач відділу     Інституту
 Микола Якович        мікробіології і  вірусології імені
               Д.К.Заболотного НАН України
   СТАРОДУБ        - головний науковий    співробітник
 Микола Федорович       Інституту біохімії       імені
               О.В.Палладіна НАН України
   УСІЧЕНКО        - Голова Національного    комітету
 Іван Гнатович        Товариства Червоного Хреста України
   ЦИГАНЕНКО       - ректор Харківського    медичного
 Анатолій Якович       інституту
   ЧЕНЦОВА        - завідувач лабораторії  Українського
 Неля Павлівна        центру по профілактиці та боротьбі
               зі СНІДом
   ЧЕРНИШОВ        - заступник Міністра внутрішніх справ
 Валерій Серафимович     України
   ШИРОБОКОВ       - проректор Українського  державного
 Володимир Павлович      медичного університету     імені
               академіка О.О.Богомольця
 
   Глава Адміністрації
   Президента України             Д.ТАБАЧНИК
 
                     ДОДАТОК N 2
                до Розпорядження Президента України
                від 7 жовтня 1995 року N 274/95-рп
               СКЛАД
       колегії Національного комітету боротьби
    із захворюванням на СНІД при Президентові України
 
 
   ІВАСЮК         - Голова Національного комітету
 Валерій Петрович
   КОРДЮМ         - заступник Голови Національного
 Віталій Арнольдович     комітету
   ЩЕРБІНСЬКА       - заступник Голови Національного
 Алла Михайлівна       комітету
   БАРАБАШ        - перший заступник Міністра у справах
 Володимир Васильович     молоді і спорту України
   БЄЛЯЄВ         - заступник Голови Служби безпеки
 Анатолій Михайлович     України
   БОЯРЕНКО        - директор творчого об'єднання "Наука"
 Віра Миколаївна       Українського телебачення
   БУТЕНКО        - завідувач відділу     Інституту
 Геннадій Михайлович     геронтології АМН України
   ВИХРИСТЕНКО      - перший заступник Голови Державного
 Борис Іванович        комітету України по туризму
   ГРИГОРОВИЧ       - народний депутат  України,  голова
 Лілія Степанівна       підкомісії Комісії  Верховної Ради
               України з питань охорони здоров'я,
               материнства і дитинства (за згодою)
   ГУНЧЕНКО        - заступник начальника   Управління
 Олександр Миколайович    охорони здоров'я    Міністерства
               внутрішніх справ України
   ДЯЧЕНКО        - начальник Управління   культурних
 Олег Маркович        зв'язків Міністерства  закордонних
               справ України
   ЗАТОЛОКІН       - начальник        Центральної
 Юрій Олександрович      санітарно-епідеміологічної
               лабораторії  Міністерства  оборони
               України
   ЗАХАРАШ        - начальник    Військово-медичного
 Михайло Петрович       управління Служби безпеки України
   ІВАНОВСЬКИЙ      - начальник управління  Міністерства
 Віктор Андрійович      України у справах національностей,
               міграції та культів
   КОБИЩА         - заступник начальника   управління
 Юрій Віталійович       Національного комітету
   ЛУКАШЕВИЧ       - начальник управління  Міністерства
 Микола Павлович       освіти України
   МАРІЄВСЬКИЙ      - перший заступник Міністра  охорони
 Віктор Федорович       здоров'я України, Головний державний
               санітарний лікар України
   МАЦУКА         - академік НАН  України,  директор
 Геннадій Харлампійович    Інституту молекулярної біології і
               генетики НАН України
   МИХАЙЛЮК        - заступник завідувача     відділу
 Петро Григорович       Кабінету Міністрів України
   МУХАРСЬКА       - секретар колегії, секретар  вченої
 Людмила Мирославівна     ради Національного комітету
   ОРЛЕНКО        - заступник начальника    Головного
 Павло Петрович        інформаційно-аналітичноно управління
               Міністерства України у справах преси
               та інформації
   ПЕРЕХРЕСТЕНКО     - директор     Науково-дослідного
 Петро Михайлович       інституту гематології та переливання
               крові Міністерства охорони здоров'я
               України (м.Київ)
   ПЕТРИЧЕНКО       - керівник лабораторії    Наукового
 Олександр Олександрович   центру радіаційної  медицини  АМН
               України
   РОЗЕНФЕЛЬД       - начальник  Науково-координаційного
 Леонід Георгійович      управління АМН України
   СМИРНОВ        - директор Інституту мікробіології і
 Валерій Веніамінович     вірусології імені  Д.К.Заболотного
               НАН України
   СПІВАК         - завідувач відділу     Інституту
 Микола Якович        мікробіології і  вірусології імені
               Д.К.Заболотного НАН України
   ЧЕНЦОВА        - завідувач лабораторії  Українського
 Неля Павлівна        центру по профілактиці і боротьбі
               зі СНІДом Міністерства   охорони
               здоров'я України
   ЧЕРНИШОВ        - заступник Міністра внутрішніх справ
 Валерій Серафимович     України
 
   Глава Адміністрації
   Президента України                Д.ТАБАЧНИК
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка