Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про порядок надання відстрочки у сплаті податку на добавлену вартість з імпортних світлих нафтопродуктів


 
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 24-10-321/10-4592 від 25.09.95
   м.Київ
 
 vd950925 vn24-10-321/10-4592
                 Державним податковим інспекціям
                 по Автономній Республіці Крим,
                 областях, мм.Києву та Севастополю
                 Фінансовим управлінням Ради
                 Міністрів Автономної Республіки
                 Крим, державних адміністрацій
                 областей, мм.Києва і Севастополя
 
      Про порядок надання відстрочки у сплаті
      податку на добавлену вартість з імпортних
           світлих нафтопродуктів
 
   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів  України від
26 серпня 1995 року N 676 ( 676-95-п ) "Про відстрочку у сплаті
податку на добавлену вартість з імпортних світлих нафтопродуктів"
Міністерство фінансів України встановлює слідуючий порядок надання
відстрочки по сплаті податку на добавлену вартість з імпортних
світлих нафтопродуктів та контролю за надходженням платежів.
   Сплата податку на добавлену вартість за імпортні світлі
нафтопродукти, які ввозяться господарюючими суб'єктами всіх форм
власності, в тому числі посередниками (прямими постачальниками)
для виробничих потреб, здійснюється такими імпортерами шляхом
видачі  простого  векселя з відстроченням платежу на термін
реалізації (обміну чи передачі), але не більше як на 20 днів з
моменту подачі для оформлення ввізної вантажної митної декларації
на умовах податкового кредиту.
   У термін  відстрочення платежу векселедавець зобов'язаний
сплатити суму відстроченого податку, збільшеного на суму відсотків
за користування кредитом у розмірі 75 відсотків облікової ставки
Національного банку України, що застосовується на день взяття на
облік (авізування) векселя.
   При цьому, у тексті платіжного документу робиться помітка "в
оплату податку на добавлену вартість по векселю від N" та окремо
зазначається сума податку і сума плати за користування кредитом.
   У разі  несплати  платниками  вексельних  сум  у термін
відстрочення, податкова інспекція протягом двох робочих днів після
настання строку платежу по векселю, стягує у безспірному порядку
непогашені вексельні суми податку та плати за податковий кредит
без нарахування пені і штрафних санкцій.
   Підставою для митного оформлення світлих нафтопродуктів є
пред'явлення  декларантом  органові митного контролю простого
векселя з відстрочення платежу, авізованого (взятого на облік)
податковою інспекцією, за місцезнаходженням векселедавця.
   Для видачі векселя використовуються вексельні бланки згідно з
додатком N 2 до Правил виготовлення і використання вексельних
бланків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України і
Національного банку  України  від  10 вересня 1992 року N 528
( 528-92-п ) із обов'язковим зазначенням на  зворотній стороні
векселя дати, N контракту  та найменування фірми з якою його
укладено,  для  посередників  (прямих  постачальників)  - із
зазначенням N договорів (контрактів) та найменувань конкретних
споживачів світлих нафтопродуктів.
   Векселі виписуються  векселедавцем  на  суму  податку на
добавлену вартість як у валюті контракту так і у національній
валюті, перерахованій за курсом Національного банку України на
дату подачі вантажної митної декларації.
   Складений вексель разом з двома копіями подається для взяття
на  облік  до  податкової  інспекції  за  місцезнаходженням
векселедавця.
   Податкова інспекція на звороті векселя та копії з нього
робить напис "взято на облік" із зазначенням облікового номера за
підписом начальника податкової інспекції або його заступника і
засвідчує печаткою податкової інспекції. Копії з векселя, взятого
на  облік  (авізовані)  податковою  інспекцією,  повертаються
векселедавцю для пред'явлення органам митного контролю. Оригінал
векселя залишається в податковій інспекції.
   Взяття векселя на облік проводиться в день подання векселя до
податкової інспекції.
   Облік авізованих державними податковими інспекціями простих
векселів про надання відстрочки платежів податку на добавлену
вартість ведеться податковими органами у спеціальному журналі, де
обов'язково вказується обліковий номер, повна назва платника та
його адреса, сума векселя (відстрочки), сума податкового кредиту,
термін відстрочки, строк платежу по векселю, відмітки про часткове
та повне погашення.
   Погашення векселя проводиться у разі повної сплати  сум
податку на добавлену вартість та плати за податковий кредит.
   Платники податку на добавлену  вартість,  які  під  час
проведення митних процедур щодо імпортних світлих нафтопродуктів
сплатили податок на добавлену вартість шляхом видачі простого
векселя з відстрочення платежу, за місцезнаходженням подають
податковим органам декларацію щодо зазначених сум податку на
добавлену  вартість  за  формою  і в порядку, передбаченому
Інструкцією про порядок обчислення і сплати податку на добавлену
вартість та акцизного збору за товари, ввезені із-за меж митних
кордонів України, і товари (роботи, послуги), що експортуються за
межі митних кордонів України, затвердженої наказом  Головної
державної податкової інспекції від 31.05.94 р. N 44 ( z0140-94 )
та зареєстрованої в Міністерстві  юстиції України 29.06.94 р.
N 140/349.
   Облік податку на добавлену вартість по виданих і сплачених
векселях та нарахованих сумах податку на добавлену вартість по
кожному підприємству ведеться податковими інспекціями відповідно
до встановленого порядку ведення оперативно-бухгалтерського обліку
надходження платежів до бюджету.
 
 Міністр фінансів                  П.К.Германчук
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка