Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи державної підтримки залізниць у 1995-1996 роках


 
            П О С Т А Н О В А
          від 22 вересня 1995 р. N 752
                Київ
 
         Про заходи державної підтримки
         залізниць у 1995-1996 роках
 
   З метою недопущення зривів у роботі залізничного транспорту,
збереження його технічного потенціалу для стабільного задоволення
потреб суспільного виробництва і населення у перевезеннях Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Міністерству фінансів і Міністерству економіки:
   під час уточнення Державного бюджету України на 1995 рік
передбачити виділення Укрзалізниці 1,7 трлн. крб. на придбання
рухомого складу, виробництво якого освоюється на вітчизняних
підприємствах;
   у процесі формування проекту Державного бюджету України на
1996 рік передбачити виділення коштів цільовим призначенням на
придбання  Укрзалізницею рухомого складу в обсягах згідно з
додатком.
   2. Міністерству транспорту і Міністерству економіки під час
визначення  тарифів  на  вантажні та пасажирські перевезення
залізничним транспортом передбачити відшкодування експлуатаційних
витрат і отримання прибутку, необхідного для відновлення основних
виробничих фондів та госпрозрахункової діяльності залізниць.
   3. У разі встановлення залізницями на  вимогу  місцевих
державних  адміністрацій  тарифів  на  приміські  пасажирські
перевезення на рівні нижче фактичних затрат компенсація витрат
залізницям провадиться за рахунок відповідних місцевих бюджетів.
   4. Міністерству транспорту разом з Міністерством економіки та
Міністерством  фінансів  підготувати  і  подати  на  розгляд
Валютно-кредитної ради при Кабінеті Міністрів України пропозиції
щодо забезпечення Укрзалізниці валютними коштами для закупівлі
пасажирського рухомого складу за кордоном.
   5. З  метою  впорядкування  сплати  податків залізницями
Міністерству фінансів, Міністерству транспорту у місячний термін
внести Кабінетові Міністрів України для подання до Верховної Ради
України пропозиції про внесення змін до Законів України "Про
податок на добавлену вартість" ( 2007-12 ) та "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) з урахуванням специфічних умов
економічної  діяльності  залізниць,  визначивши, що платником
податків на добавлену вартість та прибуток для всіх підприємств і
структурних підрозділів основної діяльності залізниць є управління
залізниць.
   6. Міністерству  транспорту,  Міністерству   економіки,
Міністерству  фінансів  разом  з  іншими  заінтересованими
міністерствами і відомствами у двомісячний термін розробити та
подати до Кабінету Міністрів України узгоджений проект Закону
України "Про залізничний транспорт", а у тримісячний термін -
проект Статуту залізниць.
   7. Міністерству фінансів і Міністерству транспорту в місячний
термін узгодити порядок взаємозаліку для погашення заборгованості
залізниць перед бюджетом за рахунок погашення заборгованості
Державного  бюджету  перед  міністерствами,   відомствами,
організаціями та установами, що фінансуються з Державного бюджету
і мають заборгованість перед залізницями.
   8. Для відшкодування витрат на капітальний ремонт основних
засобів до прийняття Закону України про амортизаційні відрахування
встановити починаючи з 1 січня 1995 р. для підприємств, що
належать до сфери управління Укрзалізниці, коефіцієнт збільшення
діючих норм амортизаційних відрахувань на повне відновлення та
капітальний ремонт у розмірі 6,3 без збільшення тарифів на
перевезення.
   9. Міністерству транспорту за участю Міністерства економіки у
місячний  термін  розробити та узгодити порядок переходу на
застосування залізницями вільних тарифів на перевезення вантажів у
місцевому сполученні (в межах залізниці) з урахуванням економічних
інтересів промислових підприємств на території, що обслуговується
цією залізницею.
   10. Затвердити  заходи стабілізації фінансово-економічного
стану і зниження непродуктивних витрат залізниць у 1995 - 1996
роках (додаються).
 
   Прем'єр-міністр України           Є.МАРЧУК
       Міністр
   Кабінету Міністрів України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд.34
                     Додаток
             до постанови Кабінету Міністрів України
                від 22 вересня 1995 р. N 752
               ОБСЯГИ
        придбання Укрзалізницею у 1996 році
        рухомого складу за рахунок бюджету
                           (штук)
 
 Пасажирські вагони
 
 загальний обсяг закупівлі          440
   у тому числі:
 
 у АТ "Крюківський вагонобудівний завод"   60*
 
 за імпортом                 380
 
 Вагони дизель-поїздів
 
 закупівля у ВО "Луганськтепловоз"      120*
 
 Вагони електропоїздів
 
 загальний обсяг закупівлі          250
   у тому числі:
 
 у ВО "Луганськтепловоз"           40*
 
 за імпортом                 210
 
 Магістральні електровози
 
 закупівля у НВО "Дніпропетровський
 
 електровозобудівний завод"         10*
 
____________
   *Обсяги виробництва вітчизняного рухомого складу визначено
постановами Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 1994 р. N 703
( 703-94-п ) "Про організацію виробництва пасажирських вагонів",
від 4 червня 1994 р. N 364 ( 364-94-п ) "Про організацію
виробництва вагонів дизель- та електропоїздів" та від 26 червня
1993 р. N 480 "Про розробку і виробництво у 1993 - 2000 роках
магістральних вантажних і пасажирських електровозів".
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
              постановою Кабінету Міністрів України
                 від 22 вересня 1995 р. N 752
               ЗАХОДИ
      стабілізації фінансово-економічного стану і
       зниження непродуктивних витрат залізниць
            у 1995 - 1996 роках
   1. Розширити  перелік договірних тарифів на послуги, що
надаються у галузі залізничного транспорту.
             Укрзалізниця, Мінтранс, Мінекономіки.
             III квартал 1995 року.
   2. Розробити програму та механізм передачі житлового фонду
залізниць на баланс місцевих органів влади.
             Мінфін, Укрзалізниця, Мінтранс.
             IV квартал 1995 року.
   3. Передати функції із забезпечення залізничників побутовим
вугіллям  паливно-постачальницьким  організаціям  Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій за їхньою згодою.
             Мінтранс, Мінвуглепром, Укрзалізниця.
             IV квартал 1995 року.
   4. Переглянути  порядок нарахування податку на добавлену
вартість у внутрішньозалізничних розрахунках.
             Мінфін, Укрзалізниця, Мінтранс.
             III квартал 1995 року.
   5. Розробити та подати Кабінетові Міністрів України програму
закриття, зміни режиму роботи малодіяльних дільниць та станцій,
передачі на баланс підприємств та організацій під'їзних колій, що
використовуються ними у господарській діяльності.
             Мінтранс, Мінекономіки, Мінфін,
             Укрзалізниця.
             IV квартал 1995 року.
   6. Розглянути питання про відшкодування збитків на утримання
нерентабельних, але соціально необхідних дільниць залізниць за
рахунок відповідних місцевих бюджетів.
             Уряд Автономної Республіки Крим,
             обласні державні адміністрації, Мінтранс,
             Укрзалізниця.
             1995 - 1996 роки.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка