Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про перелік питань для розгляду на четвертій сесії Верховної Ради України


 
            П О С Т А Н О В А
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
    Про перелік питань для розгляду на четвертій сесії
           Верховної Ради України
 
   Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
   1. Перелік питань для розгляду на четвертій сесії Верховної
Ради України схвалити (додається).
   2. Секретаріату Верховної Ради України оформити перелік
питань як план законодавчої роботи постійних комісій Верховної
Ради на четвертій сесії і вручити кожному народному депутату.
   3. Президії Верховної Ради України забезпечити  вручення
народним депутатам  України переліку питань, передбачених для
розгляду на наступному пленарному тижні, не пізніше як за 7 днів
до початку пленарного засідання.
 
 
 Голова Верховної Ради України              О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 22 вересня 1995 року
     N 349/95-ВР
 
             ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
         для розгляду на четвертій сесії
           Верховної Ради України
 
      1. ПИТАННЯ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ В
           ПЕРШОЧЕРГОВОМУ ПОРЯДКУ
 
    Комісія з питань економічної політики та управління
           народним господарством
               Вересень
  * Про програму діяльності Кабінету Міністрів України.
   Про проект Закону України про промислово-фінансові групи в
Україні (друге читання).
   Про проект Закону України "Про довірчі товариства" (друге
читання).
км  Про проект Концепції створення та розвитку ринку цінних
паперів України (друге читання).
   Про проект Закону України про внесення доповнень до Закону
України "Про заставу" (друге читання).
   Про проект Закону України про операції з давальницькою
сировиною у зовнішньоекономічних відносинах (друге читання).
км  Про проект Постанови Верховної Ради України про затвердження
коефіцієнта конверсії приватизаційних майнових сертифікатів і
житлових чеків.
км
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
статті  4  Закону  України  "Про  підприємництво"  (стосовно
ліцензування торгівельної діяльності, надання послуг по ремонту
транспортних засобів і охороні об'єктів державної власності).
               Жовтень
   Про проект Закону України про визнання такими, що втратили
чинність деяких декретів Кабінету Міністрів  України  (щодо
обмеження експорту товарів).
   Про проект Державної програми економічного та соціального
розвитку України на 1995 рік.
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень з
питань приватизації до деяких законодавчих актів України (друге
читання).
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про приватизацію майна невеликих  державних
підприємств (малу приватизацію)" (друге читання).
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств"
(друге читання).
км  Про проект Закону України про режим іноземного інвестування
(друге читання).
   Про проект Закону України про недобросовісну конкуренцію
(друге читання).
км * Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про загальні засади створення і функціонування
спеціальних (вільних) економічних зон".
км  Про проект Закону України про  поставки  продукції  для
державних потреб. км Про проект Закону України про амортизацію
основних фондів.
               Листопад
км * Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про банкрутство" (нова редакція).
км  Про проект Закону України про природні монополії.
км  Про проект Закону України про малий бізнес.
   Про проект Закону України про державне регулювання ринку
цінних паперів.
               Грудень
км * Про проект Закону України про державне регулювання видобутку,
виробництва та використання дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння та державний контроль за операціями із  зазначеними
цінностями.
км * Про проект Закону України про управління державним сектором
економіки.
  * Про проект Державної програми приватизації на 1996 рік.
  * Про прогноз економічного і соціального розвитку України на
1996-2000 роки.
км * Про проект Закону України про захист від імпортних поставок,
які є об'єктами демпінгу з боку інших країн, митних союзів або
угрупувань.
км * Про проект  Закону  України  про  підприємства державної
власності.
       Комісія з питань фінансів і банківської
              діяльності
               Вересень
   Про вето Президента України на Закон України "Про внесення
змін і доповнень до деяких законодавчих актів України з метою
збільшення доходів бюджету і посилення соціального  захисту
населення" від 14.07.95 р. N 306.
   Про постанову Верховної Ради України про звільнення від
оподаткування акцизним збором оборотів з  реалізації  цукру
вітчизняного виробництва.
км  Про проект Закону України про акцизний збір на алкогольні
напої та тютюнові вироби (друге читання).
   Про проект Закону України про індексацію вкладів громадян (в
установах Ощадбанку та Укрдержстраху).
км  Про проект Закону України про внесення змін до статті 3
Закону України "Про банки і банківську діяльність".
               Жовтень
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
статті 9 Закону України "Про Державний бюджет України на 1995 рік"
(щодо порядку повернення бюджетних позичок, наданих АПК у 1994
році для фінансування держконтракту).
км  Про проект Основних положень податкової політики в Україні.
км  Про проект Закону України про декларування майна і доходів
фізичних осіб (друге читання).
   Про кошторис Національного банку України на 1995 рік.
   Про проект Основних напрямків грошово-кредитної політики
Національного банку України на 1995 рік.
км  Про перелік  товарів  продукції),  на які встановлюється
акцизний збір, та ставки цього збору.
   Про проект Закону України  про  державне  регулювання
виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим,
алкогольними напоями та тютюновими виробами (друге читання).
км  Про проект Закону України "Про страхування" (друге читання).
км  Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про Державну податкову службу в Україні" (друге
читання).
км  Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Декрету Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір".
км  Про проект Закону України про Національний банк України.
   Про проект Закону України про валютне регулювання.
   Про проект Закону України про скасування Декрету Кабінету
Міністрів України "Про сплату дивідендів (частини  прибутку)
суб'єктами підприємницької діяльності, створеними за  участю
державних підприємств і організацій.
  * Про проект Закону України про податок на добавлену вартість
(друге читання).
км * Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
деяких законодавчих  актів  України  (питання  обов'язковості
відрахування коштів підприємствами, установами і організаціями
всіх форм власності до Державного іноваційного фонду України).
км  Про проект Закону України про доповнення статті 6 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті".
км  Про проект Закону України "Про внесення змін і доповнень до
Цивільного кодексу Української РСР" (щодо страхування цивільної
відповідальності власників транспортних засобів)
км  Про проект Закону України "Про  обов'язкове  страхування
цивільної відповідальності власників транспортних засобів".
км  Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
деяких законодавчих актів України у зв'язку із запровадженням
обов'язкового страхування Цивільної відповідальності власників
транспортних засобів".
км  Про проект Закону України про податок на майно підприємств.
               Листопад
км  Про проект Закону України про податок на нерухоме майно
громадян (друге читання).
км  Про проект Закону України про прибутковий податок з громадян
(друге читання).
км  Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".
   Про проект Закону України про визнання такими, що втратили
чинність деяких законодавчих актів (у зв'язку з прийняттям Закону
України про оподаткування прибутку підприємств).
          Комісія з питань бюджету
               Жовтень
  * Про уточнення показників Державного бюджету України на 1995
рік, виходячи з підсумків його виконання за перше півріччя цього
року.
км * Про проект Правил оформлення проекту Закону "Про Державний
бюджет України".
  * Про проект Закону України про Державний бюджет України на
1996 рік.
   Про виконання Державного бюджету України за 1993 рік.
  * Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Державного бюджету України по наслідках його виконання за дев'ять
місяців 1995 року.
км * Про проект Постанови Верховної Ради України "Про забезпечення
виконання державного бюджету"
               Листопад
   Проект Постанови Верховної Ради України про  структуру
державного внутрішнього боргу України за станом на 1 січня 1995
року і граничний розмір державного внутрішнього боргу України на
1995 рік.
  Комісія з питань базових галузей та соціально-економічного
            розвитку регіонів
               Жовтень
км  Про проект  Концепції  розвитку  гірничо-металургійного
комплексу України до 2010 року.
     Комісія з питань соціальної політики та праці
               Вересень
   Про проект Закону України про субсидії населенню  для
відшкодування виплат на оплату житлово-комунальних послуг (Проект
О. Шеховцова).
               Жовтень
км  Про проект Закону України про внесення змін до статті 460
Цивільного кодексу Української РСР (щодо Пенсійного фонду).
км  Про проект Закону України про внесення змін до  деяких
законодавчих актів України щодо оплати праці працівників бюджетних
установ і організацій.
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про статус ветеранів війни,  гарантії  їх
соціального захисту".
   Про проект Закону України про порядок вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів).
км * Про проект Закону України "Основи законодавства про соціальне
страхування".
               Листопад
км * Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про зайнятість населення".
  * Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів
праці".
  * Про проект Закону України про страхування громадян на випадок
безробіття.
  * Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про пенсійне забезпечення".
               Грудень
   Про внесення змін і доповнень до Кодексу законів про працю
України, що стосуються оплати праці (пов'язане з прийняттям Закону
"Про оплату праці").
км * Проект Закону України про відпустки.
км * Про проект Закону України про соціальне партнерство.
       Комісія з питань правової політики і
           судово-правової реформи
               Вересень
   Про формування Конституційного Суду України.
   Про подання Генерального прокурора України для одержання
згоди на притягнення до кримінальної відповідальності і взяття під
варту депутата Севастопольської міської Ради народних депутатів
Синєбокова Є. А.
   Про призначення суддів Верховного Суду України та  про
увільнення від обов'язків суддів Верховного Суду України.
   Про проект Закону України про вибори народних депутатів
України (нова редакція).
              Жовтень
   Про проект Постанови Верховної Ради України про затвердження
Положення про помічника консультанта народного депутата України та
Положення про консультанта депутатської групи (фракції) Верховної
Ради України.
   Про проект Закону України про нормативні правові акти в
Україні.
   Про проект Положення про статус офіційних спостерігачів від
інших держав і міжнародних організацій на виборах депутатів і
голів сільських, селищних. районних, міських, районних у містах,
обласних Рад.
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Цивільного процесуального кодексу України (щодо  змагальності
сторін у розгляді спорів між ними).
   Про проект Закону України про зміну і визнання такими, що
втратили чинність деяких законодавчих актів у зв'язку з прийняттям
Закону "Про об'єднання громадян".
   Про проекти законів про внесення зміни до статті  56
Конституції (Основного Закону) України і про внесення змін до
статей 235 і 236 та глави 31-А Цивільного процесуального кодексу
України (друге читання).
              Листопад
  * Про проект Закону України про конституційне судочинство.
      Комісія з питань законності і правопорядку
               Вересень
   Про Генерального Прокурора України.
   Про проект Постанови Верховної Ради України про згоду на
притягнення до кримінальної відповідальності колишнього депутата
Созонівської сільської Ради народних депутатів Кіровоградського
району Кіровоградської області Романенка М. І.
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів України  та
Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення
відповідальності за порушення  законодавства  про  валютне
регулювання.
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо
відповідальності за ухилення від сплати податків.
               Жовтень
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів України  і
Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення
відповідальності за посягання на життя, здоров'я і майно суддів і
працівників правоохоронних органів, осіб, які беруть участь в
охороні громадського порядку та громадян.
   Про проект Закону України про застосування амністії  в
Україні.
   Про проект Закону України про зброю.
  * Про проект Закону України про війська внутрішньої та
конвойної охорони.
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про надзвичайний стан".
   Про воєнізовані неконституційні формування.
км  Про проект Закону України про профілактику злочинності.
   Про проект Кримінального кодексу України (нова редакція).
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Кримінального кодексу України про адміністративні правопорушення
щодо посилення відповідальності за розповсюдження предметів та
продукції порнографічного характеру, а також тих, що пропагують
культ насильства та жорстокості (друге читання).
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Кримінального кодексу України про адміністративні правопорушення
щодо посилення відповідальності за спекуляцію, обман покупців і
замовників, порушення податкового законодавства, правил торгівлі,
незаконну торговельну діяльність (друге читання).
км  Про проект Закону України "Про участь громадськості в охороні
громадського порядку і державного кордону".
               Грудень
км * Про проект Закону України про соціальну реабілітацію осіб,
які звільнилися з місць позбавлення волі, і контроль за їх
поведінкою.
       Комісія з питань державного будівництва,
         діяльності Рад і самоврядування
               Вересень
   Про тлумачення статті 46 та частини 4 статті 48 Закону
України "Про вибори народних депутатів України".
               Жовтень
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про вибори народних депутатів України".
               Листопад
  * Про проект Конституції України (нова редакція).
  * Про проект Закону України про місцеві Ради народних депутатів
(друге читання).
      Комісія з питань оборони і державної безпеки
               Вересень
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону
України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
               Жовтень
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про Службу безпеки України" (друге читання).
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
деяких законодавчих актів України з прикордонних питань.
   Про проект Концепції (основ політики) національної безпеки
України (друге читання).
               Листопад
км  Про проект Закону України про правовий режим воєнного стану.
               Грудень
км * Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про цивільну оборону".
      Комісія з питань боротьби з організованою
           злочинністю і корупцією
               Вересень
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Кримінально-процесуального  кодексу  України  і  Цивільного
процесуального кодексу України.
км  Про проект Закону України про боротьбу з корупцією (прийняття
ст. ст.7-8 у повторному другому читанні).
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
деяких законодавчих актів України в зв'язку з прийняттям Закону
України "Про боротьбу з корупцією" (друге читання).
      Комісія з питань агропромислового комплексу,
     земельних ресурсів та соціального розвитку села
               Вересень
   Про проект Закону України про особливості приватизації майна
в агропромисловому комплексі (друге читання).
км  Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Земельного Кодексу України.
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про оренду державного майна".
               Жовтень
   Про проект Концепції аграрної політики в Україні.
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство".
  * Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про плату за землю".
               Листопад
км * Про проект Закону України про оренду землі.
   Про проект Закону України про особливості сплати в бюджет
податків,  зборів  і  платежів    сільськогосподарськими
товаровиробниками.
км * Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про ветеринарну медицину".
    Комісія з питань паливно-енергетичного комплексу,
            транспорту і зв'язку
               Вересень
   Про проект Закону України про трубопровідний транспорт.
               Жовтень
   Про проект Національної енергетичної програми України на
період до 2010 року (друге читання).
      Комісія з питань Чорнобильської катастрофи
               Жовтень
км  Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
               Грудень
км  Про Концепцію радіаційного захисту громадян України у зв'язку
з Чорнобильською катастрофою.
       Комісія з питань екологічної політики
               Жовтень
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
деяких законодавчих актів України з питань охорони навколишнього
природного середовища (друге читання).
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
деяких законодавчих актів України (у зв'язку з прийняттям Кодексу
про надра).
     Комісія з питань Регламенту, депутатської етики
        та забезпечення діяльності депутатів
               Вересень
   Про проект постанови Верховної Ради України про дострокове
припинення повноважень народних депутатів України, які займають
посади в органах державної виконавчої влади.
               Жовтень
   Про дострокове припинення повноважень народного депутата
України Звягільського Ю. Л.
   Про проект Закону України про відкликання народного депутата
України (друге читання).
   Про проект Закону України про визнання Закону Української РСР
"Про порядок відкликання депутата Верховної Ради Української РСР"
таким, що втратив чинність у зв'язку з прийняттям Закону України
"Про відкликання народного депутата України" (друге читання).
               Листопад
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Регламенту Верховної Ради України.
    Комісія з питань прав людини, національних меншин
          і міжнаціональних відносин
               Жовтень
   Про проект Закону України про порядок організації  та
проведення масових заходів (друге читання).
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про міліцію" (друге читання).
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Кодексу України про шлюб та сім'ю.
     Комісія з питань охорони здоров'я, материнства
              і дитинства
               Жовтень
   Про проект Закону України про лікарські засоби  (друге
читання).
      Комісія з питань молоді, спорту і туризму
               Вересень
   Про проект Закону України про туризм (друге читання).
       Комісія з питань культури і духовності
               Жовтень
   Про проект Закону України про благодійну діяльність  і
благодійні організації.
   Про проект Закону України про доповнення статті 27 Закону
України "Про свободу совісті та релігійні організації".
   Про проект Закону України про внесення змін до статті 73
Кодексу законів про працю України.
     Комісія законодавчого забезпечення свободи слова
         та засобів масової інформації
               Вересень
   Про проект Закону України про рекламу.
   Про порядок висвітлення четвертої сесії Верховної  Ради
України.
   Про розгляд зауважень Президента України до  прийнятого
Верховною Радою України Закону України "Про внесення змін і
доповнень до Закону України "Про телебачення і радіомовлення".
               Жовтень
   Про проект Постанови Верховної Ради України про організацію
телерадіомовлення в особливий період.
               Листопад
   Про проект Закону України про внесення доповнень до статей
97, 108, 114-5 Конституції (Основного закону) України.
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Кодексу України про адміністративні правопорушення та  інших
законів України (на виконання Постанови Верховної Ради України від
15 грудня 1994 року "Про склад Національної ради з питань
телебачення і радіомовлення").
   Про проект Закону України про Національну раду України з
питань телебачення і радіомовлення.
       Комісія з питань науки і народної освіти
               Жовтень
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону Української РСР "Про освіту".
     Комісія у закордонних справах і зв'язках з СНД
               Вересень
   Про проект постанови Верховної Ради України "Про приєднання
Верховної Ради України до Угоди про Міжпарламентську Асамблею
держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав".
               Х Х Х Х
   Інформація Тимчасової депутатської комісії для перевірки
фактів діяльності посадових осіб та народних депутатів, пов'язаних
з виготовленням українських грошей.
                Відповідальний - Старовойтова Г. М.
       II. ПИТАННЯ, ЯКІ ПРОПОНУЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ
            ПРИ НАЯВНОСТІ ЧАСУ
    Комісія з питань економічної політики та управління
           народним господарством
 
  * Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону Української РСР "Про ціни і ціноутворення".
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про аудиторську діяльність".
  * Про проект Закону України про внесення змін до Закону України
"Про господарські товариства".
   Про проект Закону України про державні програми.
  * Про   проект   Концепції   приватизації   об'єктів
соціально-культурного призначення.
   Про проект Закону України про Фонд державного майна України.
  * Про проект Закону України про оцінку майна, майнових та
немайнових прав.
  * Про проект Закону України про націоналізацію в Україні та
реалізацію права держави на придбання майна та корпоративних прав.
  * Про проект Закону України про пробірний нагляд в Україні.
   Про проект Закону України про бухгалтерський облік  і
звітність.
  * Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про цінні папери і фондову біржу".
  * Про проект Закону України про лізінг.
  * Про  Державну  програму  створення спеціальних (вільних)
економічних зон в Україні.
  * Про проект Закону України про електронний обіг цінних паперів
і систему національного депозитарію.
  * Про проект Державної програми розвитку експортного потенціалу
України.
  * Про проект Закону України про приведення законодавчих актів
України у відповідність із Законом України "Про виключну (морську)
економічну зону України".
  * Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність".
  * Про проект Закону України про санацію підприємств.
  * Про проект Закону України про неприбуткові організації.
  * Про проект Закону України  про  порядок  реприватизації
(націоналізації) майна підприємств, організацій, банків.
       Комісія з питань фінансів і банківської
              діяльності
 
  * Про проект Закону України про державний зовнішній борг
України.
  * Про проект Закону України про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо обрахування ставок і розмірів
податків, зборів до бюджету, економічних санкцій у  вигляді
штрафів, що накладаються та стягуються державними податковими
інспекціями у співвідношенні  з  розміром  неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян.
  * Про звіт Національного банку України.
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України про єдиний митний тариф.
  * Про  проект Державної програми реформування та розвитку
банківської системи.
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та
інших самохідних машин і механізмів".
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності
у вигляді штрафу.
  * Про проект Закону України про кредитну систему.
  * Про проект Закону України про акціонерні комерційні банки.
  * Про проект Закону України про спеціалізовані банки.
  * Про проект Закону України про інвестиційно-іпотечні банки.
  * Про проект Закону України про банки і банківську діяльність
(нова редакція).
   Про внесення змін і доповнень до Декрету Кабінету Міністрів
України "Про державне мито" (з метою диференціації розміру мита
при здійсненні купівлі-продажу земельних ділянок, що знаходяться у
власності громадян).
  * Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
законодавчих актів з метою встановлення механізму і засобів
захисту прав юридичних та фізичних осіб, що сплачують податки.
  * Про проект Закону України про пільги платникам податків в
Україні.
  * Про проект Закону України про оподаткування діяльності на
ринку цінних паперів.
   Про проект Закону України про грошову систему.
   Про проект Закону України про порядок обкладення податками
продукції, яка ввозиться і вивозиться (н. д. Терьохін С. А.).
   Про проект Закону України про надання фінансової підтримки
підприємствам і організаціям.
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про державну податкову службу" (щодо застосування
електронно-касових апаратів).
           Комісія з питань бюджету
 
  * Про проект Постанови Верховної Ради України про затвердження
Положення про резервний фонд Кабінету Міністрів України.
  * Про проект Закону України про приведення законодавчих актів
України у відповідність з Законом України "Про бюджетну систему
України".
   Про інформацію про хід виконання Закону України  "Про
Державний бюджет на 1995 рік" (в частині компенсації заощаджень
населення).
   Про проект Положення про Контрольну палату Верховної Ради
України.
  * Про проект Постанови Верховної Ради України про структуру
бюджетної класифікації.
  * Про проект Закону України про порядок та умови надання і
використання дотацій та субсидій з Державного бюджету України,
республіканського бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих
бюджетів.
  Комісія з питань базових галузей та соціально-економічного
            розвитку регіонів
   Про проект Постанови Верховної Ради України про впорядкування
використання нежилих приміщень у будинках, що є  державною
власністю.
   Про проект Житлового кодексу України (нова редакція).
  * Про проект Закону України про архітектурну діяльність.
   Про проект Закону України про будівництво.
  * Про  проект  Закону  України  про  спільне  володіння
багатоквартирними будинками.
     Комісія з питань соціальної політики та праці
 
  * Про проект Закону України про трудові колективи.
  * Про проект Закону України про професійні спілки.
  * Про проект Концепції соціальної політики в Україні.
  * Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про захист прав споживачів" (стосовно вирішення
питання про визнання користувачів фінансових і страхових послуг і
покупців цінних паперів споживачами).
        Комісія з питань правової політики і
           судово-правової реформи
 
  * Про проект Концепції адміністративної реформи в Україні.
  * Про проект Концепції судово-правової реформи в Україні.
   Про проект Закону України про політичні партії.
   Про проект Закону України про внесення змін до Конституції
(Основного Закону) України (щодо організації в Україні державної
виконавчої влади та механізму її здійснення).
   Про проект Закону України про внесення змін до статтей 113 та
116 Цивільного процесуального кодексу України (у зв'язку  з
прийняттям Закону України "Про адвокатуру").
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про об'єднання громадян".
  * Про проект Закону України про судоустрій.
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про статус суддів".
   Про проведення референдуму з конституційних питань.
   Про проект Закону України про внесення змін до Цивільного
процесуального кодексу (статті 90-96, 172 - оскарження дій і
рішень державних органів та службових осіб).
   Про проект Закону України про внесення змін до ст.159
Конституції України.
  * Про проект Закону України про виконавче провадження.
  * Про проект Закону України про юридичну службу.
  * Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну
відповідальність суддів судів України".
      Комісія з питань законності і правопорядку
   Про проект Закону України про внесення доповнень до статті
106 Кримінального кодексу України.
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
деяких законодавчих актів України щодо незаконного використання
спецзасобів негласного отримання інформації.
  * Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Кодексу  України  про  адміністративні  правопорушення  та
Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності посадових
осіб господарюючих суб'єктів за порушення законодавства щодо
захисту прав споживачів.
  * Про проект Кримінально-виконавчого кодексу.
   Про проект Закону України про внесення зміни до статті 75
Кримінального кодексу України щодо незастосування відповідальності
за незаконне перетинання кордону до іноземних громадян і осіб без
громадянства з метою набуття статусу біженців.
  * Проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Кримінального  і  Кримінально-процесуального  кодексів України
(статті 155-8 і 118-2, 45 і 46-1 Кримінального кодексу України).
  * Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Кримінального кодексу України (статті 148-8 і 148-4).
  * Про проект Закону України про доповнення до Кодексу про
адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за
порушення вимог дозвільної системи.
  * Про проект Постанови Верховної Ради України про визнання
такими, що втратили чинність деяких законодавчих актів України з
питань примусового лікування, трудового перевиховання хворих на
наркоманію.
  * Про проект Закону України про недержавну розшукову діяльність
в Україні.
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України про пожежну безпеку щодо обов'язкового страхування
майна від вогневих ризиків.
  * Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Кодексу України про адміністративні правопорушення і Кримінального
Кодексу України в зв'язку з прийняттям Закону України "Про
зв'язок".
       Комісія з питань державного будівництва,
         діяльності Рад і самоврядування
 
  * Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми".
  * Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України  "Про  мови  в  Українській  РСР"  (відносно
двомовності).
  * Про проект Закону України про статус столиці України.
  * Про проект Положення про органи самоорганізації громадян за
місцем їх проживання.
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про вибори депутатів і голів сільських, селищних,
районних, міських, районних у містах, обласних Рад".
   Про проект Постанови Верховної Ради України про Положення про
посвідчення депутатів і голів місцевих Рад.
      Комісія з питань оборони і державної безпеки
   Про проект Постанови Верховної Ради України про збільшення
чисельності контингенту Збройних Сил України в Миротворчих Силах
ООН на території колишньої Югославії.
  * Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову
службу" (щодо порядку призову і проходження військової служби).
  * Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
статей 15 і 16 Закону України "Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей".
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про статус ветеранів війни,  гарантії  їх
соціального захисту".
   Про проект Закону України про внесення змін до статті 22
Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та
осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ".
  * Про проект Закону України про статус іноземних військ на
території України.
  * Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо ухилення
від військового обліку).
  * Про проект Закону України про космічну діяльність.
  * Про проекти законодавчих актів про внесення змін і доповнень
до чинного законодавства щодо забезпечення військовослужбовців і
членів їх сімей службовими і постійними жилими приміщеннями та про
встановлення  податкових  і митних пільг для інвесторів при
будівництві житла для них.
  * Про  проект  Постанови Верховної Ради України про стан
виконання чинного законодавства з питань військової сфери та
невідкладні заходи щодо вдосконалення цієї роботи.
  * Про проект Постанови Верховної Ради України про внесення змін
і доповнень до Положення про паспорт громадянина України (щодо
розділу для військового обліку).
  * Про проект Закону України про Національну гвардію України
(нова редакція).
  * Про проект Закону України про статус ветеранів військової
служби.
  * Про проект Закону України про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей (нова редакція).
  * Про проект Закону України про зовнішню розвідку.
      Комісія з питань боротьби з організованою
           злочинністю і корупцією
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність".
  * Про проект Закону України про приведення законодавчих актів
України у відповідність із Законом України "Про заходи протидії
незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів та зловживання ними".
  * Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону  України "Про організаційно-правові основи боротьби з
організованою злочинністю".
      Комісія з питань агропромислового комплексу,
     земельних ресурсів та соціального розвитку села
 
  * Про проект Закону України про ціни і ціноутворення в АПК.
  * Про проект Закону України про карантин тварин.
  * Про проект Закону України про заставу (іпотеку).
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про споживчу кооперацію".
  * Про проект Закону України про рибне господарство.
  * Про Державну програму розвитку АПК в Україні.
  * Про Національну програму  відродження  та  соціального
розвитку села на період до 2005 року.
   Про проект Закону України  про  розвиток  дорожнього
господарства на селах України.
   Про проект Постанови Верховної Ради України про використання
Національним аграрним університетом коштів,  які  підлягають
перерахуванню до бюджетів у вигляді податків і звільнення його від
обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті.
   Про внесення змін і доповнень до Кодексу України  про
адміністративні правопорушення.
    Комісія з питань паливно-енергетичного комплексу,
            транспорту і зв'язку
   Про проект Закону України про залізничний транспорт.
  * Про проект Концепції використання радіочастотного ресурсу
України.
  * Про проект Закону України про операторів зв'язку.
  * Про проект Закону України про електроенергетику.
   Про проект Закону України про приведення законодавчих актів
України у відповідність з Кодексом торговельного мореплавства
України.
      Комісія з питань Чорнобильської катастрофи
 
  * Про  проект  Закону  України про радіаційну безпеку та
радіаційний захист.
        Комісія з питань ядерної політики
            та ядерної безпеки
 
  * Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про використання ядерної енергії і радіаційну
безпеку".
       Комісія з питань екологічної політики
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
деяких законодавчих актів України (у зв'язку з прийняттям Закону
України "Про екологічну експертизу").
  * Про Національну програму охорони навколишнього природного
середовища  і  раціонального  використання природних ресурсів
України.
  * Про проект Закону України про відходи.
  * Про проект Закону України про охорону  і  використання
рослинного світу.
  * Про проект Закону України про захист рослин.
   Про проект Закону України про  охорону  навколишнього
природного середовища (нова редакція).
     Комісія з питань Регламенту, депутатської етики
        та забезпечення діяльності депутатів
   Про Указ Президії Верховної Ради України від 30 серпня 1991
року "Про заборону Компартії України".
  * Про проект Постанови Верховної Ради України про основні
правила депутатської етики.
    Комісія з питань прав людини, національних меншин
          і міжнаціональних відносин
 
  * Про проект Закону України про порядок прийому громадян та
розгляду їх звернень.
  * Про проект Постанови Верховної Ради України про тлумачення
пункту 2 статті 2 Закону України "Про громадянство України".
  * Про проект Закону України про громадянство (нова редакція).
  * Про проект Закону України про імміграцію.
  * Про проект Закону України про посилення відповідальності осіб
за порушення законодавства про правовий статус іноземців.
  * Про проект Декларації прав громадян, юридичних осіб та
історичних спільностей, які були незаконно порушені в 1918-1991
роках.
  * Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на
Україні".
     Комісія з питань охорони здоров'я, материнства
              і дитинства
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
деяких законодавчих актів України (у зв'язку з прийняттям Закону
України "Про забезпечення санітарно-епідемічного  благополуччя
населення").
  * Про проект Закону України про трансплантацію органів і
тканин.
  * Про проект Закону України про курорти.
  * Про проект Закону України про надання психіатричної допомоги.
  * Про проект Закону України про медичне страхування.
      Комісія з питань молоді, спорту і туризму
 
  * Про проект Закону України про внесення доповнень до ст.4
Закону України "Про підприємництво" (щодо спортивної діяльності).
  * Про проект Закону України про захист від небезпечних впливів
на психіку та про психологічну допомогу особам, які зазнали таких
впливів.
  * Про проект Закону України про  статус  та  особливості
діяльності молодіжних громадських об'єднань.
       Комісія з питань культури і духовності
   Про проект Закону України про державні нагороди України.
  * Про проект Закону України про видавничу справу.
  * Про проект Закону України про порядок ввезення і вивезення
культурних цінностей.
  * Про проект Закону України про творчі спілки.
  * Про проект Закону України про охорону культурної спадщини.
  * Про проект Закону України про приведення законодавчих актів
України у відповідність із Законом України "Про бібліотеки і
бібліотечну справу.
  * Про проект Закону України про кіно і  кінематографічну
діяльність.
   Про проект Закону України про внесення доповнень до Закону
України "Про свободу совісті та релігійні організації".
     Комісія законодавчого забезпечення свободи слова
         та засобів масової інформації
 
  * Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в
Україні".
  * Про проект Постанови Верховної Ради України про статути
Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії
України.
  * Про проект Закону України про порядок висвітлення діяльності
органів державної влади в державних засобах масової інформації.
   Про проект Закону України про державну підтримку засобів
масової інформації, видавничої діяльності та соціальний захист
журналістів.
   Про проект Постанови Верховної Ради України про  звіт
головного редактора газети "Голос України".
  * Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів України  та
Кодексу України про адміністративні правопорушення (у зв'язку з
прийняттям законів України "Про інформацію", "Про друковані засоби
масової інформації (пресу) в Україні" та "Про телебачення і
радіомовлення").
       Комісія з питань науки і народної освіти
 
  * Про проект Закону України про зміни і доповнення до Закону
України "Про авторське право і суміжні права".
  * Про проект Закону України про зміни і доповнення до Закону
України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".
   Про проект Закону України про зміни і доповнення до Закону
України "Про охорону прав на промислові зразки".
   Про проект Закону України про зміни і доповнення до Закону
України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".
  * Про проект Закону України про професійно-технічну освіту.
  * Про проект Закону України про зміни і доповнення до Закону
України "Про основи державної політики  в  сфері  науки  і
науково-технічної діяльності".
  * Про проект Закону України про статус наукового працівника.
  * Про проект Закону України про Національну Академію наук
України.
              х  х  х
   Питання про проекти законів України  щодо  ратифікації
міжнародних договорів та угод подаються на розгляд у порядку
надходження пропозицій від Президента України  та  Кабінету
Міністрів України.
   Питання про вилучення і надання земельних ділянок  для
несільськогосподарських потреб та адміністративно-територіального
устрою розглядаються в міру надходження.
   Питання про інформацію Уряду, Національного банку України
щодо поточних  питань  господарсько-економічної  діяльності
розглядаються в міру необхідності.
   Звіти постійних комісій Верховної Ради України про свою
діяльність розглядаються згідно графіка, затвердженого Президією
Верховної Ради України.
   Парламентські слухання проводяться по мірі підготовки питань.
               Відповідальні - Голови комісій
                       за приналежністю
 
км - Питання, які пропонуються Кабінетом  Міністрів України
    для першочергового розгляду
 * - проекти законодавчих актів, які не внесені суб'єктами
   законодавчої ініціативи до Верховної Ради України.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка