Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про створення робочих груп з метою поліпшення якості підготовки питань для розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України


 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 18 вересня 1995 p. N 577-р
                Київ
 
( Розпорядження втратило чинність на підставі Постанови КМ N 70
( 70-2000-п ) від 18.01.2000 )
  ( Розпорядження втратило чинність в частині, що стосується 
   Президії Кабінету Міністрів України на підставі Постанови 
   КМ N 264 ( 264-97-п ) від 25.03.97 )
        Про створення робочих груп з метою
        поліпшення якості підготовки питань
   для розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України
  ( Розпорядження втратило чинність в частині, що стосується 
   Президії Кабінету Міністрів України на підставі Постанови 
   КМ N 264 ( 264-97-п ) від 25.03.97 )
   З метою поліпшення якості підготовки питань для розгляду на
засіданнях Кабінету  Міністрів  України  та  його  Президії,
забезпечення  об'єктивного  і  критичного  аналізу та оцінки
діяльності центральних і місцевих органів державної виконавчої
влади:
   1. Установити, що в разі внесення для розгляду на засіданнях
Кабінету Міністрів України та його Президії питань про роботу
міністерств і відомств, місцевих органів державної виконавчої
влади щодо виконання ними законів України, указів та розпоряджень
Президента України, рішень Кабінету Міністрів України, окремих
доручень Президента України і Кабінету Міністрів України Міністром
Кабінету Міністрів України утворюються, як правило, робочі групи у
складі представників центральних та місцевих органів державної
виконавчої  влади,  установ,  організацій  та  відповідальних
працівників апарату Кабінету Міністрів України.
   2. Покласти на робочі групи:
   а) здійснення  ретельних  перевірок  роботи  міністерств,
відомств, місцевих органів державної виконавчої влади з питань,
зазначених у пункті 1 цього розпорядження;
   б) надання  в  ході  перевірок  практичної  допомоги
міністерствам, відомствам, місцевим органам державної виконавчої
влади в організації виконання актів законодавства, а також окремих
доручень Президента України і Кабінету Міністрів України;
   в) підготовку матеріалів до засідань відповідно до вимог
Тимчасового регламенту засідань Кабінету Міністрів України та його
Президії  і  Положення  про  підготовку проектів постанов і
розпоряджень Кабінету Міністрів України, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 8 липня 1993 р. N 523 ( 523-93-п ).
   У проекті рішення Кабінету Міністрів України (постанови,
розпорядження Кабінету Міністрів України, протокольного рішення)
має  бути  дана  об'єктивна оцінка стану справ на підставі
перевірених і документально підтверджених  фактів,  зазначені
причини  та  названі конкретні посадові особи, з вини яких
незадовільно або не повною мірою виконуються акти законодавства,
доручення  Президента України, Кабінету Міністрів України та
недостатньо використовуються надані їм повноваження,  внесені
пропозиції про притягнення винних до відповідальності, а також
запропоновані заходи, спрямовані на усунення виявлених недоліків.
При цьому у проекті рішення не повинні передбачатися доручення
декларативного характеру, а також ті, виконання яких належить до
компетенції центральних та місцевих органів державної виконавчої
влади і не потребує втручання Уряду.
   Загальний обсяг матеріалів разом з проектом відповідного
рішення Кабінету Міністрів України не повинен перевищувати, як
правило, 8 сторінок;
   г) ознайомлення керівників центральних і місцевих органів
державної виконавчої влади, діяльність яких перевіряється, з
наслідками перевірок та проектом рішення Кабінету  Міністрів
України.
   3. У разі, коли для підготовки матеріалів утворюється робоча
група,  орган  державної  виконавчої  влади,  робота  якого
розглядається на засіданні Кабінету Міністрів України та його
Президії, замість  матеріалів,  підготовка  яких  передбачена
Тимчасовим регламентом засідань Кабінету Міністрів України та його
Президії, подає на адресу Кабінету Міністрів України (Президії)
доповідну записку (звіт), обсягом не більше 5 сторінок, у якій
дається всебічний аналіз та критична  оцінка  стану  справ,
пояснюються причини, що призвели до негативних наслідків у роботі,
з повідомленням про заходи, які вживаються для їх усунення.
   4. Віце-прем'єр-міністрам України:
   посилити контроль за підготовкою питань для розгляду на
засіданнях Кабінету Міністрів України та його Президії, оперативно
вживати  вичерпних  заходів  для  остаточного  врегулювання
розбіжностей  між розробниками проектів документів та пошуку
взаємоприйнятних рішень  з  метою  внесення  на  обговорення
максимально узгоджених проектів;
   забезпечити невідкладний розгляд та візування доопрацьованих
в апараті Кабінету Міністрів України проектів актів законодавства.
   5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
Міністра Кабінету Міністрів України Пустовойтенка В.П.
 
   Прем'єр-міністр України        Є. МАРЧУК
   Інд.50
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка