Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про введення в дію Положення "Про економічні нормативи регулювання діяльності комерційних банків", затвердженого постановою Правління Національного банку України N 167 від 30.06.95 р.


 
          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
         Департамент банківського нагляду
               Л И С Т
 
 N 12015/968 від 13.09.95
   м.Київ
 
 vd950913 vn12015/968
                   Кримському республіканському
                   управлінню НБУ
                   Обласним управлінням НБУ
                   Асоціації українських банків
                   Комерційним банкам
                   Промінвестбанку
                   АКБ "Україна"
                   Укрсоцбанку
                   Ексімбанку
 
  Про введення в дію Положення "Про економічні нормативи
  регулювання діяльності комерційних банків", затвердженого
  постановою Правління Національного банку України N 167
             від 30.06.95 р.
 
   Відповідно до  Закону  України  "Про банки і банківську
діяльність" ( 872-12 ) з метою захисту інтересів клієнтів та
забезпечення фінансової надійності банків  Національний  банк
України  встановлює  обов'язкові для всіх комерційних банків
економічні нормативи:
   - мінімальний розмір статутного фонду;
   - платоспроможність банку;
   - показники ліквідності банку;
   - максимальний розмір ризику на одного позичальника.
   Основною новиною  Положення  "Про  економічні  нормативи
регулювання  діяльності  комерційних  банків",  затвердженого
постановою Правління НБУ N 167 ( v0167500-95 ) від 30.06.95 р. є
наступне:
   1. Вводяться  показники,  які  визначаються  по щоденним
електронним балансам:
   - показник  достатності  капіталу (співвідношення власних
коштів до залучених);
   - три показника щоденної ліквідності:
   а) співвідношення коштів на кореспондентському рахунку, без
врахування обов'язкових резервів в Національному банку, та каси і
залучених коштів (значення показника повинно бути не нижчим 0,15).
   б) співвідношення суми по наданих кредитах до суми залишків
на розрахункових, поточних  рахунках,  вкладах  та депозитах
(значення цього показника повинно бути не більшим 0,7).
   в) співвідношення високоліквідних активів і загальних активів
(значення показника повинно бути не нижчим 0,2).
   Ці показники є оціночними і рекомендуються комерційним банкам
для розрахунку при регулюванні активних і пасивних операцій з
точки зору підтримки необхідного рівня ліквідності і зниження
ризикової діяльності банку.
   Слід відзначити, що введення цих показників не потребує від
комерційних банків надання додаткової звітності; за їх порушення
не передбачається застосування штрафних санкцій. Контроль за
дотриманням оціночних показників (достатності капіталу та Л1, Л2,
Л3) здійснюється тільки департаментом банківського нагляду НБУ не
щоденно, а вибірково на будь-яку дату по щоденному балансу.
Систематичне порушення банком (протягом 5 робочих днів на місяць)
цих показників (або хоча б одного з них) може бути приводом для
більш детального вивчення діяльності  банку.  У цьому  разі
департамент банківського нагляду НБУ може запросити у комерційного
банку детальне пояснення причин цих порушень і перспектив їх
усунення.
   Для отримання найбільш аргументованих пропозицій з  боку
обласних  управлінь  НБУ  щодо  вдосконалення Положення "Про
економічні нормативи регулювання діяльності комерційних банків"
N 167 ( v0167500-95 ) від 30.06.95 р. пропонуємо кожному обласному
управлінню НБУ зробити розрахунок щоденних показників по одному
або декількох комерційних банках. (Не менш, як за 5 робочих днів).
Розрахунок показників, їх значення та свої пропозиції надавати
департаменту банківського нагляду НБУ до 20 вересня 1995 року.
   2. Зміни у розрахунках платоспроможності та ліквідності, а
саме:
   При розрахунку платоспроможності (ф.ПС) до основного капіталу
додається рахунок 018(п) - у частині переоцінки статутного фонду
банку. З додаткового капіталу виключені балансові рахунки 150, 151
у зв'язку з тим, що це рахунки в валюті, а переоцінка по них
ведеться по балансовому рахунку  018.  Виключений  також  з
відрахувань рахунок 92 (в частині майнового внеску до статутного
фонду) на підставі змін до Закону України "Про банки і банківську
діяльність" ( 872-12 ) в частині формування статутного фонду.
   У формі ПС(2) в розділі "Кошти на депозитних рахунках в
банках" виключений рахунок 689 у зв'язку із  змінами  його
характеристики з активно-пасивного на пасивний.
   У формі Л(1) в розділі "Кредити та допомога, отримані від
установ одного банку та інших банків" додаються рахунки 816 (у
зв'язку із змінами до Плану рахунків бухгалтерського обліку
( v0332500-95 ) та 809.
   У формі ЛБ(2) в розділі "Депозити" виключений рахунок 686 у
зв'язку із змінами його характеристики, а до розділу "Кредити та
допомога, надані банком" додається рахунок 808.
   3. Застосування штрафних санкцій.
   У відповідності до статті 48 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 872-12 ) було змінено порядок нарахування
штрафів за порушення економічних нормативів та розроблено механізм
розрахунку штрафів за порушення економічних нормативів, який був
надісланий регіональним управлінням НБУ електронною поштою за
N 12015/813 від 09.08.95 р.
   У зв'язку з тим, що строк введення Положення "Про економічні
нормативи регулювання діяльності банків", затвердженого постановою
Правління НБУ N 167 ( v0167500-95 ) від 30.06.95 р. перенесено на
1 жовтня 1995 року (за вересень) штрафні санкції до банків за
порушення економічних нормативів за липень, серпень та вересень
місяці поточного року не нараховуються.
 
 Заступник Голови Правління              В.М.Кравець








Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
Реклама



Наша кнопка