Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Примірних переліків управлінь, відділів та інших підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міських, районної, районної у містах Києві, Севастополі державних адміністрацій


 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
  ( Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження
   Президента N 98/98-рп від 24.04.98 )
   
     Про затвердження Примірних переліків управлінь,
    відділів та інших підрозділів обласної, Київської
    та Севастопольської міських, районної, районної у
    містах Києві, Севастополі державних адміністрацій
 
  ( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Президента
   N 10/96-рп від 12.01.96 
   N 112/96-рп від 13.05.96 )
 
   1. Затвердити Примірні переліки управлінь, відділів та інших
підрозділів обласної, Київської та Севастопольської  міських,
районної, районної у  містах  Києві,  Севастополі  державних
адміністрацій ( додатки NN 1-6).
   2. ( Пункт 2 втратив чинність на підставі Розпорядження
Президента N 10/96-рп від  12.01.96  )  Затвердити  перелік
територіальних органів міністерств і відомств України, з якими
співпрацюють та координують свою діяльність обласні, Київська та
Севастопольська міські, районні,  районні  в  містах  Києві,
Севастополі державні адміністрації без утворення  відповідних
структурних підрозділів (додаток N 7).
   3. Утворення  управлінь,  відділів,  інших  підрозділів
державної адміністрації, не передбачених Примірним переліком, може
бути здійснено  головою  державної  адміністрації  у  межах
встановленої граничної  чисельності  та  фонду  оплати  праці
працівників відповідної державної адміністрації. ( Пункт 3 в
редакції Розпорядження Президента N 10/96-рп від 12.01.96 )
   4. Установити, що  фінансування  видатків  на  утримання
управлінь, відділів, інших підрозділів державної адміністрації
проводиться в єдиному порядку в межах встановлених Кабінетом
Міністрів України коштів з Державного бюджету України, за винятком
управлінь капітального будівництва, які фінансуються за рахунок
коштів, передбачених у вартості будівництва на утримання служб
замовника.
 
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м.Київ, 22 вересня 1995 року
   N 234/95-рп
 
                     ДОДАТОК N 1
               до Розпорядження Президента України
               від 22 вересня 1995 року N 234/95-рп
 
            ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
       управлінь, відділів, інших підрозділів
         обласної державної адміністрації
 
   I. Відділи, інші підрозділи секретаріату адміністрації:
   1. Організаційний відділ
   2. Юридичний відділ
   3. Загальний відділ
   4. Відділ по роботі із зверненнями громадян
   5. Відділ контролю
   6. Відділ нагород
   7. Відділ кадрової роботи та з питань державної служби
   8. Інформаційно-аналітичний відділ
   9. Відділ з гуманітарних питань
   10. Відділ взаємодії з правоохоронними органами
   11. Відділ з питань охорони праці
   12. Режимно-секретний відділ
   13. Відділ зовнішніх зв'язків
   14. Господарський відділ
   15. Відділ бухгалтерського обліку
   16. Служба комісій
   II. Інші управління, відділи та підрозділи адміністрації:
   17. Управління економіки *
   18. Фінансове управління *
   19. Управління майном області
   20. Управління  промисловості,  енергетики, транспорту та
     зв'язку
   21. Управління капітального будівництва
   22. Управління з питань торгівлі та побутового обслуговування
     населення *
   23. Управління житлово-комунального господарства
   24. Управління містобудування та архітектури
   25. Управління сільського господарства та продовольства *
   26. ( Пункт 26  виключено  на  підставі  Розпорядження
Президента N 10/96-рп від 12.01.96 )  Управління  земельних
ресурсів *
   27. Управління ветеринарної медицини з державною ветеринарною
     інспекцією *
   28. Управління праці та зайнятості населення *
   29. Управління соціального захисту населення *
   30. Управління освіти
   31. Управління охорони здоров'я
   32. Управління культури
   33. Управління  у  справах молодіжної політики, фізичної
     культури та спорту
   34. Управління у справах національностей, міграції і культів
*
   35. ( Пункт 35  виключено  на  підставі  Розпорядження
Президента N 10/96-рп від 12.01.96 ) Управління екологічної
безпеки *
   36. Управління у справах захисту населення від наслідків
     аварії на ЧАЕС (в окремих областях) *
   37. Управління з питань оборонної і мобілізаційної роботи
   38. Комітет у справах преси та інформації *
   39. ( Пункт 39  виключено  на  підставі  Розпорядження
Президента N 10/96-рп від 12.01.96 ) Регіональне відділення Фонду
державного майна *
   40. ( Пункт 40  виключено  на  підставі  Розпорядження
Президента N 10/96-рп від 12.01.96 ) Державна інспекція контролю
за цінами *
   41. Інспекція  заготівель  і якості сільськогосподарської
     продукції *
   42. Інспекція державного технічного нагляду *
   43. Обласний державний архів *
   44. Штаб цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій *
   45. Служба у справах неповнолітніх * 
 ———————————————————
   * Управління, відділи, інші структурні підрозділи державної
адміністрації, що підпорядковуються центральним органам державної
виконавчої влади.
 
( Додаток N 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Президента N 112/96-рп від 13.05.96 )
 
   Глава Адміністрації
   Президента України               Д.ТАБАЧНИК
 
                     ДОДАТОК N 2
               до Розпорядження Президента України
               від 22 вересня 1995 року N 234/95-рп
 
            ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
       управлінь, відділів, інших підрозділів
      Київської міської державної адміністрації
 
   I. Відділи, інші підрозділи секретаріату адміністрації:
   1. Організаційний відділ
   2. Юридичний відділ
   3. Загальний відділ
   4. Відділ по роботі із зверненнями громадян
   5. Відділ контролю
   6. Відділ нагород
   7. Відділ кадрової роботи та з питань державної служби
   8. Інформаційно-аналітичний відділ
   9. Відділ з гуманітарних питань
   10. Відділ взаємодії з правоохоронними органами
   11. Відділ з питань охорони праці
   12. Відділ зовнішніх зв'язків
   13. Режимно-секретний відділ
   14. Господарський відділ
   15. Відділ бухгалтерського обліку
   16. Служба комісій
   17. Прес-служба
   II. Інші управління, відділи та підрозділи адміністрації:
   18. Управління економіки *
   19. Фінансове управління *
   20. Управління майном міста
   21. Управління промисловості
   22. Управління транспорту
   23. Управління енергетики та зв'язку
   24. Управління капітального будівництва
   25. Управління з питань торгівлі
   26. Управління побутового обслуговування
   27. Управління житлового господарства
   28. Управління комунального господарства
   29. Управління ритуальних послуг
   30. Управління містобудування та архітектури
   31. Управління обліку та розподілу житлової площі
   32. Управління з питань готельного господарства, туризму та
     екскурсій
   33. Управління парків та установ дозвілля
   34. Управління контролю за благоустроєм міста
   35. Управління по охороні пам'яток історії, культури та
     історичного середовища
   36. Управління реклами та дизайну міського середовища
   37. Управління праці та зайнятості *
   38. Управління соціального захисту населення *
   39. Управління освіти
   40. Управління охорони здоров'я
   41. Управління культури
   42. Управління  у  справах молодіжної політики, фізичної
     культури та спорту
   43. Управління у справах національностей, міграції і культів
*
   44. Управління у справах захисту населення від наслідків
     аварії на ЧАЕС *
   45. Управління з питань оборонної і мобілізаційної роботи
   46. ( Пункт 46  виключено  на  підставі  Розпорядження
Президента N 10/96-рп від 12.01.96 ) Управління екологічної
безпеки *
   47. ( Пункт 47  виключено  на  підставі  Розпорядження
Президента N 10/96-рп від 12.01.96 )  Управління  земельних
ресурсів *
   48. Управління ветеринарної медицини з державною ветеринарною
     інспекцією *
   49. Комітет у справах преси та інформації *
   50. ( Пункт 50  виключено  на  підставі  Розпорядження
Президента N 10/96-рп від 12.01.96 ) Регіональне відділення Фонду
державного майна *
   51. ( Пункт 51  виключено  на  підставі  Розпорядження
Президента N 10/96-рп від 12.01.96 ) Державна інспекція контролю
за цінами *
   52. Інспекція державного технічного нагляду *
   53. Міський державний архів *
   54. Штаб цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій *
   55. Служба у справах неповнолітніх *
 
 ———————————————————
   * Управління, відділи, інші структурні підрозділи державної
адміністрації, що підпорядковуються центральним органам державної
виконавчої влади.
 
( Додаток N 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Президента N 112/96-рп від 13.05.96 )
 
   Глава Адміністрації
   Президента України               Д.ТАБАЧНИК
 
                     ДОДАТОК N 3
               до Розпорядження Президента України
               від 22 вересня 1995 року N 234/95-рп
 
            ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
       управлінь, відділів, інших підрозділів
     Севастопольської міської державної адміністрації
 
   I. Відділи, інші підрозділи секретаріату адміністрації:
   1. Організаційний відділ
   2. Юридичний відділ
   3. Загальний відділ
   4. Відділ по роботі із зверненнями громадян
   5. Відділ контролю
   6. Відділ нагород
   7. Відділ кадрів та з питань державної служби
   8. Інформаційно-аналітичний відділ
   9. Відділ з гуманітарних питань
   10. Відділ взаємодії з правоохоронними органами
   11. Відділ з питань охорони праці
   12. Відділ зовнішніх зв'язків
   13. Режимно-секретний відділ
   14. Господарський відділ
   15. Відділ бухгалтерського обліку
   16. Служба комісій
   II. Інші управління, відділи, підрозділи адміністрації:
   17. Управління економіки *
   18. Фінансове управління *
   19. Управління майном міста
   20. Управління промисловості, енергетики,  транспорту  та
     зв'язку
   21. Управління капітального будівництва
   22. Управління з питань торгівлі*
   23. Управління побутового і готельного господарства
   24. Управління житлового господарства
   25. Управління обліку, розподілу житлової площі
   26. Управління комунального господарства
   27. Управління водопостачання і водних ресурсів
   28. Управління містобудування та архітектури
   29. Управління рекреацій та туризму
   30. Управління сільського господарства *
   31. ( Пункт 31  виключено  на  підставі  Розпорядження
Президента N 10/96-рп від 12.01.96 )  Управління  земельних
ресурсів *
   32. Управління праці та зайнятості *
   33. Управління соціального захисту населення *
   34. Управління освіти
   35. Управління охорони здоров'я
   36. Управління культури
   37. Управління  у  справах молодіжної політики, фізичної
     культури та спорту
   38. Управління у справах національностей, міграції і культів*
   39. ( Пункт 39  виключено  на  підставі  Розпорядження
Президента N 10/96-рп від 12.01.96 ) Управління екологічної
безпеки *
   40. Управління з питань оборонної і мобілізаційної роботи
   41. Управління морської акваторії
   42. ( Пункт 42  виключено  на  підставі  Розпорядження
Президента N 10/96-рп від 12.01.96 ) Регіональне відділення Фонду
державного майна *
   43. ( Пункт 43  виключено  на  підставі  Розпорядження
Президента N 10/96-рп від 12.01.96 ) Державна інспекція контролю
за цінами *
   44. Інспекція  заготівель  і якості сільськогосподарської
     продукції *
   45. Інспекція державного технічного нагляду *
   46. Управління ветеринарної медицини з державною ветеринарною
     інспекцією *
   47. Міський державний архів *
   48. Штаб цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій *
   49. Служба у справах неповнолітніх *
 
 ———————————————————
   * Управління, відділи, інші структурні підрозділи державної
адміністрації, що підпорядковуються центральним органам державної
виконавчої влади.
 
( Додаток N 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Президента N 112/96-рп від 13.05.96 )
 
   Глава Адміністрації
   Президента України               Д.ТАБАЧНИК
 
                     ДОДАТОК N 4
               до Розпорядження Президента України
               від 22 вересня 1995 року N 234/95-рп
 
            ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
       управлінь, відділів, інших підрозділів
         районної державної адміністрації
 
   I. Відділи, інші підрозділи секретаріату адміністрації:
   1. Організаційний відділ
   2. Юридичний відділ
   3. Загальний відділ
   4. Відділ оборонної і мобілізаційної роботи
   5. Відділ з гуманітарних питань
   6. Відділ бухгалтерського обліку
   7. Служба з питань охорони праці
   8. Служба комісій
   9. Служба кадрів та з питань нагород
   10. Служба господарського забезпечення
   II. Управління, відділи та підрозділи адміністрації:
   11. Управління економіки *
   12. Управління сільського господарства та продовольства *
   13. Управління соціального захисту населення *
   14. Відділ з питань торгівлі та побутового обслуговування
     населення
   15. Відділ містобудування та архітектури
   16. Відділ субсидій
   17. Відділ управління майном району
   18. Фінансовий відділ *
   19. ( Пункт 19  виключено  на  підставі  Розпорядження
Президента N 10/96-рп від 12.01.96 ) Відділ земельних ресурсів *
   20. Відділ освіти *
   21. Відділ культури *
   22. Відділ молодіжної політики, фізичної культури та спорту *
   23. ( Пункт 23  виключено  на  підставі  Розпорядження
Президента N 10/96-рп від 12.01.96 ) Відділ з питань екологічної
безпеки *
   24. Відділ у справах ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (в
     окремих районах) *
   25. Відділ реєстрації актів громадянського стану *
   26. Архівний відділ *
   27. ( Пункт 27  виключено  на  підставі  Розпорядження
Президента N 10/96-рп від 12.01.96 )  Представництво  Фонду
державного майна *
   28. Штаб цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій *
   29. Служба у справах неповнолітніх *
 
 ———————————————————
   * Управління, відділи, інші підрозділи, що підпорядковані
відповідним органам державної виконавчої влади вищого рівня.
 
( Додаток N 4 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Президента N 112/96-рп від 13.05.96 )
 
   Глава Адміністрації
   Президента України               Д.ТАБАЧНИК
 
                     ДОДАТОК N 5
               до Розпорядження Президента України
               від 22 вересня 1995 року N 234/95-рп
 
            ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
       управлінь, відділів, інших підрозділів
     районної у місті Києві державної адміністрації
 
   I. Відділи, інші підрозділи,  які  входять  до  складу
секретаріату:
   1. Організаційний відділ
   2. Юридичний відділ
   3. Загальний відділ
   4. Відділ по роботі із зверненнями громадян
   5. Відділ з гуманітарних питань
   6. Відділ обліку та розподілу житлової площі
   7. Відділ з питань оборонної та мобілізаційної роботи
   8. Відділ бухгалтерського обліку
   9. Служба з питань охорони праці
  10. Служба комісій
  11. Служба кадрів та з питань нагород
  12. Служба господарського забезпечення
   II. Інші управління, відділи, підрозділи адміністрації:
   13. Управління економіки *
   14. Управління майном району
   15. Управління соціального захисту населення *
   16. Фінансовий відділ *
   17. Відділ житлово-комунального господарства *
   18. Відділ благоустрою *
   19. Відділ з питань торгівлі і побутового обслуговування
     населення *
   20. Відділ містобудування і архітектури * ( Пункт 20 із
змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Президента
N 10/96-рп від 12.01.96 )
   21. Відділ субсидій
   22. Відділ освіти *
   23. Відділ культури *
   24. Відділ молодіжної політики, фізичної культури та спорту *
   25. ( Пункт 25  виключено  на  підставі  Розпорядження
Президента N 10/96-рп від 12.01.96 ) Відділ з питань екологічної
безпеки *
   26. Відділ захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС *
   27. Відділ реєстрації актів громадянського стану *
   28. ( Пункт 28  виключено  на  підставі  Розпорядження
Президента N 10/96-рп від 12.01.96 )  Представництво  Фонду
державного майна *
   29. Штаб цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій *
   30. Служба у справах неповнолітніх *
 
 ———————————————————
   * Управління, відділи, інші підрозділи, які підпорядковані
відповідним органам державної виконавчої влади вищого рівня.
 
( Додаток N 5 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Президента N 112/96-рп від 13.05.96 )
 
   Глава Адміністрації
   Президента України               Д.ТАБАЧНИК
 
                     ДОДАТОК N 6
               до Розпорядження Президента України
               від 22 вересня 1995 року N 234/95-рп
 
            ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
       управлінь, відділів, інших підрозділів
    районної у місті Севастополі державної адміністрації
 
   I. Відділи, інші підрозділи секретаріату адміністрації:
   1. Організаційний відділ
   2. Юридичний відділ
   3. Загальний відділ
   4. Відділ з гуманітарних питань
   5. Відділ з питань охорони праці
   6. Відділ бухгалтерського обліку
   7. Служба комісій
   8. Служба кадрів та з питань нагород
   9. Служба матеріально-технічного обслуговування
   II. Інші управління, відділи та підрозділи адміністрації:
   10. Управління економіки *
   11. Управління соціального захисту населення *
   12. Відділ управління майном району
   13. Фінансовий відділ *
   14. Відділ житлово-комунального господарства *
   15. Відділ з питань торгівлі і побутового обслуговування
     населення *
   16. Відділ містобудування і архітектури * ( Пункт 16 із
змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Президента N 10/96-рп
від 12.01.96 )
   17. Відділ субсидій
   18. Відділ освіти *
   19. Відділ культури *
   20. Відділ молодіжної політики, фізичної культури та спорту*
   21. Відділ з питань оборонної і мобілізаційної роботи *
   22. ( Пункт 22  виключено  на  підставі  Розпорядження
Президента N 10/96-рп від 12.01.96 ) Відділ з питань екологічної
безпеки *
   23. Відділ реєстрації актів громадянського стану *
   24. Штаб цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій *
   25. Служба у справах неповнолітніх *
 ———————————————————
   * Управління, відділи, інші підрозділи, які підпорядковані
відповідним органам державної виконавчої влади вищого рівня.
 
( Додаток N 6 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Президента N 112/96-рп від 13.05.96 )
 
   Глава Адміністрації
   Президента України               Д.ТАБАЧНИК
                     ДОДАТОК N 7
               до Розпорядження Президента України
               від 22 вересня 1995 року N 234/95-рп
 
               ПЕРЕЛІК
     територіальних органів міністерств та відомств
    України, з якими співпрацюють та координують свою
     діяльність обласні, Київська та Севастопольська
      міські, районні, районні у містах Києві та
     Севастополі державні адміністрації без утворення
        відповідних структурних підрозділів
 
   1. Управління, відділи Міністерства внутрішніх справ України
   2. Управління Міністерства юстиції України
   3. Податкові  інспекції  Головної  державної  податкової
    інспекції України
   4. Управління, відділи Міністерства статистики України
   5. Територіальні управління та митниці Державного митного
    комітету України
   6. Уповноважені  Державного  комітету  України  з питань
    державних секретів
   7. Управління Державного комітету України у справах захисту
    прав споживачів
   8. Територіальні відділення Антимонопольного комітету України
   9. Управління,  відділи  Головного  контрольно-ревізійного
    управління України
   10. Управління, відділення Головного управління Державного
     казначейства України
   11. Управління Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і
     торгівлі України
   12. Відділення Державної комісії з  цінних  паперів  та
     фондового ринку
   13. Управління, відділи Служби безпеки України
 
   Глава Адміністрації
   Президента України               Д.ТАБАЧНИК
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка