Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про надання висновків щодо обгрунтованості перевищення термінів повернення виручки в іноземній валюті за договорами консигнації


 
      МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
            І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 81 від 09.10.95          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   24 жовтня 1995 р.
 vd951009 vn81            N 387/923
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу МЗЕЗторгу
    N 777 ( z0783-98 ) від 24.11.98 )
      Про надання висновків щодо обгрунтованості
      перевищення термінів повернення виручки в
      іноземній валюті за договорами консигнації
    ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом МЗЕЗторгу
     N 146 ( z0113-97 ) від 19.03.97 )
 
   На виконання Постанови Кабінету  Міністрів  України  від
28.12.94 р. N 882 ( 882-94-п ) "Про порядок віднесення операцій
резидентів при здійсненні ними зовнішньоекономічної діяльності до
договорів  виробничої  кооперації,  консигнації,  комплексного
будівництва,  поставки  складних  технічних  виробів  товарів
спеціального призначення" Н А К А З У Ю:
   1. Покласти  обов'язки  з  підготовки  висновків  щодо
обгрунтованості перевищення  термінів  повернення  виручки  в
іноземній валюті за договорами консигнації відповідно до статті 1
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній
валюті" ( 185/94-ВР ) на:
   - Міністерство торгівлі, зовнішньоекономічних зв'язків  і
захисту прав споживачів Автономної Республіки Крим (за його
згодою), Донецьке,  Дніпропетровське,  Запорізьке,  Луганське,
Львівське, Одеське та Харківське обласні управління ЗЕЗ стосовно
контрактів, вартість яких не перевищує 500 000 дол.США;
   - інші обласні, Київське та Севастопольське міські управління
ЗЕЗ стосовно контрактів, вартість яких не перевищує 250 000
дол.США;
   - Головне управління з питань зовнішньої торгівлі (О.Вислоух)
разом з юридичним управлінням  (А.Сервінський)  та  Головним
управлінням експортного  контролю  та  валютного  регулювання
(В.Уваров) - по контрактах, вартість яких перевищує вищезазначені
суми.
( Пункт 1 в редакції Наказу МЗЕЗторгу N 146 ( z0113-97 ) від
19.03.97 )
   2. Затвердити Порядок надання висновків щодо обгрунтованості
перевищення термінів повернення виручки в іноземній валюті за
договорами консигнації (додається).
   3. Головному  договірно-правовому  управлінню  (Л.Нестер)
забезпечити реєстрацію цього наказу в установлений законодавством
термін у Міністерстві юстиції України.
   4. Управлінню  інформації  та  інформатики  (О.Загорняк)
забезпечити опублікування цього наказу в газеті "Урядовий кур'єр"
після його  державної  реєстрації та довести його до відома
регіональних управлінь ЗЕЗ.
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра В.І.Олійника.
 
 Міністр                         С.Г.Осика
                        Затверджено
                     наказом МЗЕЗторгу України
                     від 9 жовтня 1995 року
                     N 81
               Порядок
    надання висновків щодо обгрунтованості перевищення
    термінів повернення виручки в іноземній валюті за
           договорами консигнації
   Цей Порядок визначає механізм розгляду в МЗЕЗторзі договорів
консигнації і надання висновків щодо обгрунтованості перевищення
термінів повернення виручки в іноземній валюті за договорами
консигнації у відповідності зі статтею 1 Закону України "Про
порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ).
Порядок розроблено на виконання Постанови Кабінету Міністрів
України від 28.12.94 р. N 882 ( 882-94-п ) "Про порядок віднесення
операцій  резидентів при здійсненні ними зовнішньоекономічної
діяльності до договорів виробничої  кооперації,  консигнації,
комплексного будівництва, поставки складних технічних виробів і
товарів спеціального призначення".
   1. Для надання висновків щодо обгрунтованості перевищення
термінів повернення валютної виручки за договорами консигнації
суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності України  (консигнант),
який є стороною зовнішньоекономічного договору (контракту), подає
до  МЗЕЗторгу,  Міністерства  торгівлі,  зовнішньо-економічних
зв'язків і захисту прав споживачів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь ЗЕЗ
на загальних засадах такі документи:
   - лист-звернення з обгрунтуванням причин перевищення термінів
повернення валютної виручки;
   - копію контракту, завірену в установленому порядку;
   - копії документів, що засвідчують стан виконання контракту
на  дату  звернення  до  МЗЕЗторгу,  Міністерства  торгівлі,
зовнішньо-економічних  зв'язків  і  захисту  прав  споживачів
Автономної  Республіки  Крим,  обласних,  Київського  та
Севастопольського міських управлінь ЗЕЗ (копії вантажно-митних
декларацій, довідку консигнатора про залишки товарів на складах
на зазначену дату, довідку банку про надходження платежів),
   - документи, що підтверджують обгрунтування причин затримки
розрахунків за договором (контрактом).
   У  разі  потреби  МЗЕЗторг,  Міністерство  торгівлі,
зовнішньо-економічних  зв'язків  і  захисту  прав  споживачів
Автономної Республіки Крим, обласні, Київське та Севастопольське
міські управління ЗЕЗ можуть вимагати інші документи.
   Відповідальність за достовірність інформації, наведеної у
поданих на розгляд документах, несе консигнант.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 146
( z0113-97 ) від 19.03.97 )
   2. Документи, що подаються до  МЗЕЗторгу  для  надання
висновків щодо обгрунтованості перевищення термінів повернення
виручки в іноземній валюті за договорами консигнації, приймаються
Головним управлінням з питань зовнішньої торгівлі, де проводиться
їх попередня перевірка. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом МЗЕЗторгу N 146 ( z0113-97 ) від 19.03.97 )
   3. Прийняті  документи разом з доданими до них Листком
погодження (форма додається) та попередніми висновками Головне
управління з  питань  зовнішньої торгівлі передає на розгляд
(експертизу) до Головного  договірно-правового  управління  та
валютно-кредитного управління.
   4. Зазначені  у  пункті  3  управління  після  розгляду
(експертизи) документів повертають їх до Головного управління з
питань зовнішньої торгівлі разом із  своїми пропозиціями та
зауваженнями, які заносяться ними до Листка погодження.
   5. Головне управління з питань  зовнішньої  торгівлі, з
урахуванням отриманих пропозицій та зауважень, готує остаточні
висновки щодо обгрунтованості перевищення термінів  повернення
виручки в іноземній валюті за договорами консигнації.
   6. МЗЕЗторг надає консигнанту у десятиденний термін з моменту
прийняття документів на розгляд висновок щодо обгрунтованості
перевищення термінів повернення виручки в іноземній валюті за
договорами консигнації, який оформлюється у вигляді листа, що
підписується заступником Міністра та копія листа направляється до
Національного банку України. ( Пункт 6 із змінами, внесеними
згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 146 ( z0113-97 ) від 19.03.97 )
   7. Висновки  Міністерства  торгівлі, зовнішньоекономічних
зв'язків і захисту прав споживачів Автономної Республіки Крим та
регіональних  управлінь  ЗЕЗ щодо обгрунтованості перевищення
термінів повернення виручки в іноземній валюті за договорами
консигнації оформлюються у вигляді листа, та направляється до
регіонального  відділення  НБУ.  Копія  листа  направляється
консигнанту. ( Порядок доповнено пунктом 7 згідно з Наказом
МЗЕЗторгу N 146 ( z0113-97 ) від 19.03.97 )
 
                       Додаток
                 до Порядку надання висновків щодо
                 обгрунтованості    перевищення
                 термінів повернення  виручки  в
                 іноземній валюті за  договорами
                 консигнації
            Листок погодження
    висновків щодо обгрунтованості перевищення термінів
    повернення виручки в іноземній валюті за договорами
              консигнації
   Консигнант: ___________________________________________
   Контракт N ______________ від _________________________
   Консигнатор: __________________________________________
 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
|     Управління      |   Зауваження і пропозиції  |
|———————————————————————————————|————————————————————————————————|
|Головне управління з питань  |                |
|зовнішньої торгівлі      |                |
|                |                |
|Підпис:            |                |
|Дата              |                |
|———————————————————————————————|————————————————————————————————|
|Головне договірно-правове   |                |
|управління           |                |
|                |                |
|Підпис:            |                |
|Дата:             |                |
|———————————————————————————————|————————————————————————————————|
|Валютно-кредитне управління  |                |
|                |                |
|Підпис:            |                |
|Дата:             |                |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка