Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про порядок відчуження засобів виробництва, що є державною власністю


 
         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 1020 від 07.08.95         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   22 серпня 1995 р.
 vd950807 vn1020           за N 311/847
    ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду
                     державного майна
     N 1477 ( z0573-99 ) від 30.07.99 )
       Про затвердження Положення про порядок
       відчуження засобів виробництва, що є
            державною власністю
 
   З метою  всебічного,  державного комплексного підходу до
вирішення питань щодо відчуження засобів виробництва,  що  є
державною власністю та керуючись частиною 3 статті 10 Закону
України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ), Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Положення про порядок  відчуження  засобів
виробництва, що є державною власністю (додається).
   2. Скасувати дію Положення про порядок відчуження засобів
виробництва, що є державною власністю і закріплені за державним
підприємством, затвердженого наказом Голови Фонду  державного
майна України від 02.12.92 N 530 ( v0530224-92 ) і наказу Голови
Фонду державного майна України від 01.03.94 N 113 ( v0113224-94 )
"Про внесення змін і доповнень до  Положення  про  порядок
відчуження засобів виробництва, що є державною власністю  і
закріплені за державним підприємством".
   3. Юридичному управлінню та Департаменту у справах управління
державним майном зареєструвати Положення у Міністерстві юстиції.
   4. Контроль за виконанням Наказу покласти на заступника
Голови Фонду Тимошенка О.Є.
 
 Голова Фонду                      Ю.Єхануров
                        Затверджено наказом
                        Голови Фонду
                        від 07.08.95 N 1020
              Положення
      про порядок відчуження засобів виробництва,
           що є державною власністю
   Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про
підприємства  в Україні" ( 887-12 ), "Про приватизацію майна
державних підприємств" ( 2163-12 ), "Про приватизацію невеликих
державних підприємств  (малу  приватизацію)"  ( 2171-12 )  та
Державної програми приватизації майна державних підприємств і
визначає порядок відчуження (продажу, списання, передачі з балансу
на баланс, обміну тощо) від держави засобів виробництва (в частині
основних фондів), що є державною власністю.
   1. Дія цього Положення поширюється на окремі інвентарні
об'єкти (групу інвентарних об'єктів), які є засобами виробництва і
віднесені до основних фондів.
   2. Дія цього Положення не поширюється на цілісні майнові
комплекси підприємств, їх структурні підрозділи та незавершене
капітальне будівництво,  відчуження  яких  відбувається шляхом
приватизації. У  випадках,  коли  цілісні  майнові  комплекси
підприємств, їх  структурні  підрозділи,  будівлі, споруди та
незавершене капітальне будівництво є предметом застави згідно з
договором застави, їх відчуження здійснюється шляхом продажу з
урахуванням вимог, що визначаються законодавчими актами України з
питань приватизації та застави.
   3. Будівлі та споруди, які є окремими інвентарними об'єктами,
відчужуються шляхом продажу, передачі з балансу на баланс тощо.
   4. Списання основних фондів здійснюється з дозволу Фонду
державного майна України, його регіональних відділень стосовно
підприємств змішаної форми власності ( в частині основних фондів
державної власності),  а для державних підприємств з дозволу
міністерств та відомств тільки у випадках неповного зносу основних
фондів або прискореної амортизації.
   5. Передача з балансу на баланс основних фондів підприємств
змішаної форми власності (в частині основних фондів державної
власності) здійснюється з дозволу Фонду державного майна України,
його регіональних відділень при умові обов'язкового погодження з
відповідними органами управління.
   6. У разі відчуження шляхом продажу загальнодержавного майна
рішення приймається безпосередньо підприємством. При цьому дозвіл
на продаж дає орган державного управління, уповноважений управляти
майном, що належить до загальнодержавної власності (далі - орган
управління), або  Фонд  державного  майна України, при умові
обов'язкового погодження з відповідним міністерством (відомством).
   Межовий рівень   вартості  засобів  виробництва,  які
відчужуються, з дозволу міністерств та відомств -
   основні фонди, вартістю до суми еквівалентної 100 розмірам
установленого чинним  законодавством  неоподаткованого мінімуму
доходів  на  місяць, діючого на момент продажу;
   з дозволу Фонду державного майна  України  (регіональних
відділень) -
   основні фонди, вартістю понад суму, еквівалентну 100 розмірам
установленого чинним  законодавством  неоподаткованого мінімуму
доходів на місяць, діючого на момент продажу.
   Дозволом для відчуження майна, що є предметом застави і на
яке звернено стягнення, є узгоджений органом державного управління
відповідно до Закону України "Про заставу" ( 2654-12 ) договір
застави.
   Відчуження майна, яке є предметом застави згідно з договором
застави, здійснюється відповідно до Закону України "Про заставу".
   7. Оцінка вартості інвентарних об'єктів  при  здійсненні
відчуження проводиться згідно з Методикою оцінки вартості об'єктів
приватизації, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України
від 18.01.95 N 36 ( 36-95-п ).
   8. Для одержання дозволу на відчуження державного майна
підприємству необхідно подати:
   погодження відповідного органу управління;
   обгрунтовану заяву (при необхідності ТЕО);
   акт оцінки основних фондів;
   акт технічного стану основних фондів;
   спрацьовану кон'юнктуру  ринку,  акт  інвентаризації  та
незалежну експертну  оцінку  вартості  основних  фондів  при
необхідності (визначається Фондом).
   9. Фонд державного майна України (регіональні відділення)
після отримання заяви в 20-денний строк  затверджує  перелік
інвентарних об'єктів,  які  підлягають  відчуженню, а в разі
відчуження шляхом продажу додатково визначає посередника, який
буде здійснювати оцінку і продаж відповідного майна, про що
повідомляє заявника. Підприємство після отримання дозволу  на
відчуження шляхом продажу укладає договір з посередником.
   10. Продаж основних фондів (у тому числі повністю зношених)
здійснюється тільки  на аукціоні. Порядок і умови проведення
аукціону визначаються  відповідно  до  Законів  України  "Про
приватизацію майна державних підприємств", "Про  приватизацію
невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" та Положення
про  застосування  способів  приватизації  майна  державних
підприємств, затвердженого Фондом державного майна України від
04.02.93 р. N 56 ( z0034-93 ).
   11. Одержані внаслідок продажу на аукціоні зазначеного майна
кошти (за  вирахуванням  плати за послуги та суми податків)
направляються на інвестиції підприємства і є державною власністю.
   12. Контроль за використанням коштів, одержаних від продажу,
покладається відповідно на органи управління та Фонд державного
майна України.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка