Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи щодо завершення збиральних робіт, формування продовольчих ресурсів в 1995 році та проведення комплексу робіт під урожай 1996 року


 
            П О С Т А Н О В А
          від 14 серпня 1995 р. N 652
                Київ
       Про заходи щодо завершення збиральних
       робіт, формування продовольчих ресурсів
      в 1995 році та проведення комплексу робіт
            під урожай 1996 року
 
   З метою забезпечення поставок зерна за державним контрактом
та  формування  продовольчих ресурсів у 1995 - 1996 роках,
завершення збиральних робіт поточного року та проведення комплексу
робіт під  урожай  1996  року  Кабінет  Міністрів  України
п о с т а н о в л я є:
   1. Установити, що виконання укладеного державного контракту
на  зерно  сільськогосподарськими товаровиробниками всіх форм
власності є обов'язковим.
   Проавансована коштами та матеріально-технічними  ресурсами
частина  державного контракту на зерно підлягає обов'язковій
поставці заготівельним організаціям і передається у власність
держави. Непроавансована частина підлягає обов'язковій поставці в
державні ресурси і приймається на відповідальне  безкоштовне
зберігання  заготівельними  організаціями  та  оплачується
здавальникам зерна в міру його використання за цінами, що склалися
на Українській аграрній біржі на день використання.
   Міністерству сільського господарства і продовольства разом з
Міністерством економіки, Міністерством фінансів та Національним
банком  розробити  у тижневий термін механізм розрахунку за
непроавансовану частину зерна, що здається в рахунок державного
контракту.
   2. Встановити, що:
   Уряд України гарантує оплату непроавансованої частини зданого
в рахунок державного контракту зерна в міру його реалізації.
Остаточні розрахунки провести не пізніше як до 1 травня 1996 року.
   Міністерству фінансів  спрямувати  для  цієї мети кошти,
одержувані від повернення бюджетної позички, що використовувалася
для фінансування державних контрактів 1994 і 1995 років;
   вивезення зерна (код ТН ЗЕД 10.01-10.08) за межі України
сільськогосподарськими товаровиробниками усіх форм власності, які
уклали державний контракт, може здійснюватися лише за умови
завершення ними розрахунків за отриманими авансами та поставки до
державних ресурсів на відповідальне безкоштовне зберігання зерна в
рахунок непроавансованої частини державного контракту;
   експорт зерна здійснюється за цінами не нижче тих,  що
склалися на останніх торгах Української аграрної біржі.
   Міністерству сільського  господарства  і  продовольства
забезпечити не пізніше ніж на другий операційний день доведення до
сільськогосподарських товаровиробників та інших заінтересованих
організацій інформації про ціни, що склалися на останніх торгах
Української аграрної біржі.
   3. Рекомендувати Національному банку виробити до 16 серпня
1995 р. разом з комерційними банками механізм ефективної кредитної
підтримки сільськогосподарських товаровиробників, переробних і
обслуговуючих підприємств з урахуванням необхідності кредитного
покриття сезонного розриву у витратах на виробництво і надходження
виручки від реалізації продукції та забезпечення гарантованого
повернення кредиту.
   4. Міністерству  сільського господарства і продовольства,
Міністерству економіки, Міністерству  фінансів  і  Державному
експортно-імпортному  банку  забезпечити  в  місячний  термін
наповнення кредитних ліній Ексімбанку США та Уряду Японії в сумі
225 млн. доларів США з метою задоволення потреб у товарах
критичного імпорту і матеріально-технічних ресурсах для проведення
осінніх польових робіт у поточному році та збирання врожаю 1996
року, передусім  сільськогосподарських  товаровиробників,  які
виконали державний контракт на зерно.
   5. Міністерству  сільського господарства і продовольства,
Міністерству економіки, Міністерству фінансів разом з Національним
банком:
   вирішити питання  закупівлі  зерна  в рахунок державного
контракту у населення за готівку;
   з метою накопичення коштів для проведення осінніх польових
робіт відкрити сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм
власності, які виконали державний контракт, спеціальний рахунок
"Урожай-96",  на який зараховувати 30 відсотків виручки від
реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг), з їх
використанням лише на витрати під урожай 1996 року, зокрема на
придбання матеріально-технічних ресурсів для цих цілей. Вважати,
що до цього рахунку не можуть пред'являтися будь-які платіжні
претензії та стягнення.
   6. Міністерству сільського господарства і  продовольства,
Міністерству  економіки,  Міністерству  фінансів і Державному
комітетові по харчовій промисловості розробити до 20 серпня ц. р.
механізм  приймання  і  переробки цукрових буряків, а також
розрахунку цукрових заводів з постачальниками цукросировини.
   7. Уряду Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській   міським  державним  адміністраціям  для
гарантованого  забезпечення  населення  регіонів  продуктами
харчування та насичення споживчого ринку продовольчими товарами
передбачити до кінця поточного року і на 1996 рік обсяги закупівлі
продукції  рослинництва  і  тваринництва за рахунок місцевих
бюджетів, оборотних коштів заготівельних і переробних підприємств,
кредитів банків, коштів підприємницьких структур та з проведенням
обміну на іншу продукцію.
   8. Міністерству сільського господарства і  продовольства,
Міністерству  зовнішніх  економічних  зв'язків  і  торгівлі,
Міністерству  економіки,  Міністерству  рибного  господарства,
Державному  комітетові  по харчовій промисловості, Державному
комітетові з питань садівництва, виноградарства та виноробної
промисловості,  Уряду  Автономної  Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
активізувати  роботу  із  створення  та  розширення  мережі
спеціалізованих бірж, торгових домів, ділерських і брокерських
контор, оптових ринків і ярмарків для забезпечення вільного
доступу  товаровиробників  усіх  форм  власності  до  ринку
сільськогосподарської продукції та сировини.
   9. Контроль  за  виконанням  цієї постанови покласти на
Віце-прем'єр-міністра України Саблука П. Т.
 
   Прем'єр-міністр України           Є.МАРЧУК
       Перший заступник
   Міністра Кабінету Міністрів України     М.СЕЛІВОН
   Інд.22
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка