Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Українську державну кредитно-інвестиційну компанію


 
               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
    ( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
     N 533/2000 від 25.03.2000 )
     Про Українську державну кредитно-інвестиційну
               компанію
 
 
   З метою залучення внутрішніх і зовнішніх кредитних ресурсів
та інвестицій у  пріоритетні  галузі  економіки  України  та
забезпечення реалізації державної політики у цій сфері, сприяння
врегулюванню    проблеми    зовнішньої   заборгованості
п о с т а н о в л я ю:
   1. Створити  Українську  державну  кредитно-інвестиційну
компанію (далі - Компанія).
   2. Установити, що основними завданнями Компанії є:
   розроблення та здійснення комплексу заходів щодо фінансування
інвестиційних проектів, у тому числі за рахунок бюджетних та
позичкових коштів, коштів суб'єктів підприємницької діяльності,
іноземних інвестицій та кредитів, супроводження  інвестиційних
проектів та  контроль за раціональним використанням залучених
ресурсів;
   обслуговування іноземних кредитів, у тому числі за дорученням
Кабінету Міністрів України -  кредитів,  які  відповідно  до
міжнародних договорів України надаються під гарантії Кабінету
Міністрів України  урядами  іноземних  держав,  міжнародними
фінансовими організаціями та іноземними банками;
   співробітництво з міжнародними організаціями, урядовими та
неурядовими організаціями іноземних держав з питань залучення
фінансових ресурсів в економіку України.
   3. Компанія здійснює свою діяльність на підставі Статуту,
який затверджується Кабінетом Міністрів України після погодження
його проекту з Президентом України.
   Установити, що керівним органом Компанії є рада директорів,
яку очолює президент Компанії, контролюючим органом - наглядова
рада Компанії.
   Наглядову раду Компанії очолює Прем'єр-міністр України.
   Персональний склад наглядової  ради  Компанії  затверджує
Президент України.
   4. Призначити СОБОЛЄВА Бориса Володимировича  президентом
Української державної кредитно-інвестиційної компанії.
   Б.Соболєву подати у місячний строк проект Статуту Компанії та
погоджені з  Кабінетом  Міністрів  України  пропозиції  щодо
персонального складу наглядової ради Компанії.
   5. Кабінету Міністрів України вирішити у місячний строк
питання, пов'язані зі створенням Компанії, зокрема  визначити
перелік майна, що перебуває у загальнодержавній власності та
передається до статутного фонду  Компанії,  вирішити  питання
фінансового та  матеріально-технічного  забезпечення діяльності
Компанії, розміщення її керівного органу в місті Києві.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м.Київ, 8 серпня 1995 року
     N 719/95
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка