Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи щодо розв"язання політико-правових, соціально-економічних та етнічних проблем в Автономній Республіці Крим


 
            П О С Т А Н О В А
          від 11 серпня 1995 р. N 636
                Київ
     Про заходи щодо розв'язання політико-правових,
      соціально-економічних та етнічних проблем
          в Автономній Республіці Крим
 
   Заслухавши інформацію Віце-прем'єр-міністра України з питань
державної безпеки і надзвичайних ситуацій - Голови Координаційного
комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при
Президентові України Дурдинця В. В. про додаткове вивчення причин,
що призвели до ускладнення соціально-політичного становища та
порушень законності і правопорядку в окремих населених пунктах
Автономної Республіки Крим, Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
   1. Інформацію Віце-прем'єр-міністра України Дурдинця В. В. з
цього питання взяти до відома.
   2. Затвердити заходи, розроблені з участю Уряду Автономної
Республіки Крим, міністерств і відомств України, щодо розв'язання
політико-правових, соціально-економічних та етнічних проблем в
Автономній Республіці Крим.
   3. Звернути  увагу  Уряду Автономної Республіки Крим на
допущені   недоліки,   що   призвели   до   ускладнення
соціально-політичного  становища  та  порушень  законності  і
правопорядку в окремих населених пунктах Автономної Республіки,
недостатню організаційну роботу, спрямовану на виконання Указу
Президента України від 26 червня 1995 р. N 487 ( 487/95 ) "Про
невідкладні  заходи  щодо  усунення  порушень  законності та
правопорядку в Автономній Республіці Крим".
   4. Контроль за виконанням заходів,  затверджених  цією
постановою, покласти на  Віце-прем'єр-міністра  України 
Дурдинця В. В.
   Прем'єр-міністр України              Є. МАРЧУК
       Перший заступник
   Міністра Кабінету Міністрів України        М. СЕЛІВОН
   Інд.28
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 11 серпня 1995 р. N 636
               ЗАХОДИ
       щодо розв'язання політико-правових,
      соціально-економічних та етнічних проблем
          в Автономній Республіці Крим
 
          I. Загальнополітична сфера
 
   1. Розробити Програму першочергових заходів щодо розселення
та облаштування депортованих кримських татар і осіб  інших
національностей, які повернулися і проживають в Криму.
              Міннацміграції, Держкоммістобудування,
              Держкомзем,  Мінфін,  Мінекономіки,
              Мінпраці, МЗС, Національна академія
              наук, Уряд Автономної Республіки Крим.
              Листопад 1995 року.
   Розробити перспективну Програму організованого повернення,
розселення та облаштування в Криму депортованих кримських татар і
осіб інших національностей.
              Міннацміграції, Держкоммістобудування,
              Держкомзем,  Мінфін,  Мінекономіки,
              Мінпраці, МЗС, Національна академія
              наук, Уряд Автономної Республіки Крим.
              Листопад 1997 року.
   2. Розробити Концепцію державної політики  України  в
міжнаціональних відносинах.
              Міннацміграції,  Мінюст,  Міносвіти,
              Мінкультури, МЗС, Національна академія
              наук.
              Жовтень 1995 року.
   Розробити Програму реалізації в Автономній Республіці Крим
Концепції державної політики України в міжнаціональних відносинах.
              Уряд  Автономної  Республіки  Крим,
              Міннацміграції.
              У місячний термін після  затвердження
              Верховною Радою України зазначеної
              концепції.
   3. Поінформувати Конституційні комісії України та Автономної
Республіки Крим про пропозиції  об'єднань  громадян  щодо
забезпечення представництва депортованих кримських татар і осіб
інших національностей у Верховній Раді України і Верховній Раді
Автономної Республіки Крим.
              Мінюст, Міннацміграції.
              Вересень 1995 року.
   4. Підготувати подання до Верховної Ради України  щодо
прискорення розгляду проекту Декларації прав громадян, юридичних
осіб та історичних спільностей, права яких були незаконно порушені
в 1918 - 1991 роках, а також проекту постанови Верховної Ради
України про тлумачення пункту 2 статті 2 Закону України "Про
громадянство України".
              Міннацміграції.
              Серпень 1995 року.
   5. Доопрацювати проект Закону України "Про реабілітацію та
забезпечення прав національних меншин, яких  було  піддано
примусовому переселенню з території України" і подати його на
розгляд Кабінету Міністрів України.
              Міннацміграції,  Мінюст,  МВС, МЗС,
              Мінфін.
              Листопад 1995 року.
   6. Порушити перед Верховною Радою України питання  про
скасування Закону Республіки Крим від 22 квітня 1993 р. "Про
об'єднання громадян".
              Мінюст.
              Серпень 1995 року.
   7. Перевірити законність діяльності всіх об'єднань громадян в
Автономній Республіці Крим, вжити передбачених законодавством
заходів для припинення діяльності незареєстрованих  об'єднань
громадян, а також зареєстрованих об'єднань громадян, які порушують
чинне законодавство України, провадять діяльність, не передбачену
їхніми статутами.
              Мінюст, Мінфін разом з Генеральною
              прокуратурою.
              Вересень 1995 року.
   8. Підготувати пропозиції про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про об'єднання громадян" з урахуванням статусу
Автономної Республіки Крим.
   Здійснити перереєстрацію всіх політичних партій Автономної
Республіки Крим на підставі Закону України "Про  об'єднання
громадян".
              Мінюст, Уряд  Автономної Республіки
              Крим.
              Листопад 1995 року.
   9. Переглянути кадровий резерв органів державної виконавчої
влади Автономної Республіки Крим з метою  поповнення  його
висококваліфікованими фахівцями із числа депортованих осіб різних
національностей, які повернулися в Крим.
              Уряд  Автономної  Республіки Крим,
              виконавчі  комітети  місцевих Рад,
              Головдержслужба.
              Вересень 1995 року.
   10.  Враховуючи  незадовільний  рівень  інформаційного
забезпечення в Автономній Республіці Крим, невідкладно розглянути
і визначити порядок проходження інформації від низових органів
державної виконавчої влади до центральних, порядок організації
чергування в державних установах у робочі, вихідні та святкові
дні, дії посадових осіб у надзвичайних ситуаціях.
              Уряд Автономної Республіки Крим.
              Серпень 1995 року.
   11. Створити робочу групу для розроблення пропозицій щодо
законодавчого визначення статусу Меджлісу  кримськотатарського
народу та його входження в політико-правове поле України.
   Включити в робочу групу представників Уряду  Автономної
Республіки Крим, Адміністрації Президента України (за згодою),
фракції "Курултай" Верховної Ради Автономної Республіки Крим (за
згодою) та заінтересованих міністерств і відомств.
              Мінюст, Міннацміграції.
              Серпень 1995 року.
 
     II. Облаштування депортованих кримських татар
         та осіб інших національностей
 
   12. Передбачити додаткове виділення 2 трлн. крб.  для
фінансування витрат, пов'язаних з поверненням та облаштуванням
депортованих кримських татар і осіб інших національностей, за
рахунок коштів, виділених на капітальне будівництво.
              Мінекономіки, Мінфін.
              Серпень 1995 року.
   13. Розглянути питання про можливість виділення в 1995 році
коштів на облаштування депортованих кримських татар і осіб інших
національностей із бюджету Автономної Республіки Крим.
              Уряд Автономної Республіки Крим.
              Серпень 1995 року.
   14. Перевірити цільове використання бюджетних коштів та
внести Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо подальшого
порядку фінансування заходів облаштування депортованих осіб в
Автономній Республіці Крим.
              Міннацміграції,  Мінфін  за  участю
              Автономної Республіки Крим.
              Серпень 1995 року.
   15. Розглянути питання про можливість використання частини
кредитів, що надаються Міжнародним Валютним Фондом та іншими
зарубіжними кредиторами на облаштування депортованих осіб, та
внести узгоджені пропозиції на розгляд Кабінету Міністрів України.
              Мінекономіки, Мінфін.
              Вересень 1995 року.
   16. З'ясувати на 1996 рік потребу у  працевлаштуванні
депортованих кримських татар і осіб інших національностей, які
повертаються в Автономну Республіку Крим. Визначити  перелік
об'єктів, на яких створюватимуться для них робочі місця, джерела
їх фінансування та матеріально-технічного забезпечення.
              Мінпраці,  Уряд Автономної Республіки
              Крим.
              Вересень 1995 року.
   17. Вирішити питання  щодо  створення  в  Кримському
республіканському центрі зайнятості власної учбової бази для
навчання і перенавчання депортованих кримських татар і осіб інших
національностей. Забезпечити належні умови для роботи місцевих
центрів зайнятості.
              Мінпраці, Уряд Автономної Республіки
              Крим.
              Грудень 1995 року.
   18. Провести інвентаризацію земельних ресурсів у міській і
сільській місцевостях Криму, визначити резервні земельні ділянки
для різних потреб, умови їх використання та оцінку вартості.
              Уряд  Автономної  Республіки Крим,
              Держкомзем.
              Червень 1996 року.
   19. Забезпечити  архітектурно-будівельний  контроль  за
індивідуальним житловим будівництвом для депортованих осіб.
              Уряд  Автономної  Республіки  Крим,
              Держкоммістобудування.
              Постійно.
   20. З метою прискорення ратифікації державами-учасницями СНД
Угоди з питань, пов'язаних з відновленням прав депортованих осіб,
національних меншин і народів:
   підготувати проекти звернень Верховної Ради  України  до
парламентів держав-учасниць СНД та Президента України Л.Кучми до
Голови Ради держав СНД, Президента Російської Федерації  Б.
Єльцина;
   звернутися з листами Міністра закордонних справ України до
міністрів  закордонних справ держав-учасниць Співдружності та
Виконавчого секретаря СНД І.Коротчені;
   доручити послам України в державах-учасницях СНД порушити
відповідні питання перед керівництвом законодавчих органів держав
перебування, провести аналогічну роботу з послами держав-учасниць
СНД в Україні;
   доручити постійному представникові України при координаційних
інститутах СНД провести відповідну роботу  через  структуру
Виконавчого Секретаріату Співдружності.
              МЗС.
              Вересень 1995 року.
   21. Внести  пропозицію про включення до порядку денного
чергового засідання Ради глав держав СНД питання про сприяння
держав-учасниць   Співдружності   добровільному   поверненню
депортованих осіб у місця попереднього проживання з метою його
всебічного розгляду і прийняття рішення.
              МЗС.
              Вересень 1995 року.
   22. З метою підписання двосторонніх угод з Казахстаном,
Киргизстаном, Російською Федерацією, Узбекистаном і Таджикистаном
про співробітництво в організації добровільного повернення та
облаштування в Україні депортованих осіб у згаданих державах:
   повторно звернутися з листами Міністра закордонних справ
України до урядів Казахстану, Киргизстану, Російської Федерації,
Таджикистану з пропозицією про укладення зазначених угод;
   розпочати переговорний процес з Узбекистаном щодо укладення
такої угоди;
   доручити посольствам України  в  державах  проживання
депортованих осіб здійснити заходи щодо прискорення підписання
двосторонніх угод шляхом впливу на державні структури і громадську
думку країн перебування;
   провести аналогічну роботу з посольствами зазначених держав в
Україні.
              МЗС.
              Вересень 1995 року.
   23. З метою залучення коштів іноземних держав, міжнародних
організацій і фондів підготувати проекти звернень Прем'єр-міністра
України та Міністра закордонних справ України до керівництва:
   Туреччини, Федеративної Республіки Німеччини,  Болгарії,
Саудівської Аравії, Ірану, Лівії, а також країн Аравійського
півострова;
   Управління Верховного Комісара  у  справах  біженців;
Міжнародної організації міграції; Департаменту з гуманітарних
питань Секретаріату ООН; Міжнародного Комітету Червоного Хреста;
Програми розвитку ООН.
              МЗС.
              Вересень 1995 року.
   24. Доручити посольствам України в іноземних державах та
постійним представництвам при міжнародних організаціях з'ясувати
можливість залучення коштів міжнародних, національних та приватних
фондів і валютно-фінансових установ для фінансування заходів,
пов'язаних із поверненням і облаштуванням депортованих осіб в
Україну.
   З цією ж метою звернутися до представництв міжнародних і
національних фондів, що діють в Україні.
              МЗС.
              Вересень 1995 року.
 
           III. Гуманітарна сфера
 
   25. Розробити Державну програму адаптації та інтеграції в
українське суспільство депортованих кримських татар, а також осіб
інших національностей, відродження і розвитку їхньої культури і
освіти та подати її Кабінетові Міністрів України.
              Міннацміграції,  Уряд   Автономної
              Республіки Крим.
              Січень 1996 року.
   26. Забезпечити цільову  підготовку  і  перепідготовку
національних кадрів для соціально-культурної сфери Автономної
Республіки Крим.
              Міносвіти, Мінкультури, Мінпресінформ,
              Держтелерадіо.
              1995 - 2000 роки.
   27.  Сформувати  перспективний    план    випуску
суспільно-політичної, історичної, художньої,  культурологічної
літератури українською, російською, кримськотатарською та іншими
національними мовами.
   Вивчити питання про можливість створення в  Автономній
Республіці Крим окремого багатогалузевого видавництва літератури
кримськотатарською мовою.
              Мінпресінформ,  Уряд   Автономної
              Республіки Крим.
              Вересень 1995 року.
   28. Розробити і реалізувати перспективний план виробництва
художніх, документальних, науково-популярних кіно- і телефільмів
кримської тематики на 1996 - 2000 роки. Забезпечити оперативне
виготовлення кіножурналу "Крим сьогодні".
              Мінкультури, Держтелерадіо,
              Міннацміграції.
              1996 - 2000 року.
   29. Розробити довгострокову державну програму розвитку в
Автономній Республіці Крим фундаментальних наукових досліджень у
природничій, соціально-економічній та історико-культурній галузях,
зокрема з проблем:
   сучасного соціально-економічного та етнокультурного життя
Криму;
   відродження і  використання  для  масової  пропаганди
багатовікової поліетнічної історико-культурної спадщини Криму.
              Національна академія наук, Міносвіти,
              Мінкультури,      Міннацміграції,
              Мінпресінформ, Держкоммістобудування,
              Держтелерадіо,   Уряд   Автономної
              Республіки Крим.
              Грудень 1995 року.
   30. Розглянути питання про передачу функцій фінансування ряду
державних установ, створених за національною ознакою, які зараз
покладені на Держкомнац Криму, відповідним міністерствам  і
відомствам Автономної Республіки Крим.
              Уряд Автономної Республіки Крим.
              Вересень 1995 року.
 
        IV. Організаційно-інформаційна сфера
 
   31. Створити у мережі мовлення державної телерадіокомпанії
"Крим" щотижневу програму, присвячену  проблемам  повернення,
облаштування та інтеграції в українське суспільство депортованих
кримських татар та осіб інших національностей. Забезпечити вихід в
ефір зазначених програм в Криму по каналу УТ-1.
              Держтелерадіо.
              Листопад 1995 року.
   32. Розглянути питання щодо видання в 1996 році для кримських
татар додатка до газети "Урядовий кур'єр".
              Редакція газети "Урядовий кур'єр".
              1996 рік.
   33. Створити в м. Сімферополі Кримський регіональний відділ
інформації Українського національного інформаційного агентства,
поклавши на нього функції збирання та підготовки для засобів
масової інформації матеріалів про події в Автономній Республіці
Крим і здійснення сучасного оперативного зв'язку з місцевою
пресою.
   Обладнати відділ комп'ютерами, факсимільними апаратами та
іншими технічними засобами прийому, обробки і розповсюдження
інформаційної продукції.
              Укрінформ, Уряд Автономної Республіки
              Крим.
              1996 рік.
   34. Поновити діяльність інформаційного агентства "Кримський
кур'єр".
   Розглянути питання про надання  агентству  невідкладної
фінансової, матеріально-технічної та кадрової допомоги.
   Визначити і затвердити статус агентства та порядок його
взаємовідносин  з  Українським  національним  інформаційним
агентством.
              Уряд  Автономної  Республіки  Крим,
              Укрінформ.
              Грудень 1995 року.
   35. Створити в м. Сімферополі Всеукраїнський інформаційний
просвітницький центр (на першому етапі як  філіал  Центру
"Український дім" при Кабінеті Міністрів України) з бібліотекою та
відеотекою з базовими і пересувними  фондами  українською,
російською, кримськотатарською мовами, виставочним павільйоном,
редакційно-видавничим комплексом для випуску періодичних видань
трьома мовами, телевізійною одноканальною студією, навчальними та
методичними кабінетами, аматорськими студіями і секціями.
              Мінпресінформ, Мінкультури, Міносвіти,
              Міннацміграції,  Укрінформ,   Центр
              "Український дім",  Уряд Автономної
              Республіки Крим.
              1996 рік.
   36. Вивчити питання та внести Кабінету Міністрів України
пропозиції про заснування в 1996 році в Автономній Республіці Крим
трьох нових україномовних газет  (дитячої,  молодіжної  та
спортивної) із загальнодержавною сферою розповсюдження, а також
безкоштовне українське рекламне видання  Мінзв'язку  в  м.
Сімферополі.
              Мінпресінформ, Мінзв'язку, Мінфін,
              Мінекономіки.
              1996 рік.
   37. Організовувати двотижневі стажування журналістів Криму в
провідних загальнодержавних українських видавництвах та семінари
підвищення кваліфікації в Інституті журналістики Національного
університету імені Т. Г. Шевченка (м. Київ) та на факультеті
журналістики Львівського університету.
              Мінпресінформ, Міносвіти.
              Постійно.
   Провести в Укртелерадіоінституті протягом 1995/96 навчального
року цільову перепідготовку кадрів телерадіопрацівників,  які
готують і здійснюють ефірні програми кримськотатарською мовою.
              Держтелерадіо.
              1995/96 навчальний рік.
   38. З метою більш широкого і цілеспрямованого інформування
населення автономії  про  політику  Української  держави,
закономірності економічного,  соціально-культурного  розвитку,
інтеграції Криму в Україну вжити заходів  щодо  повнішого
використання можливостей програм  Державної  телерадіомовної
компанії "Крим", Севастопольської регіональної телерадіокомпанії,
які ведуться російською і кримськотатарською мовами.
              Держтелерадіо, Укрінформ.
              Постійно.
   39. Щорічно передбачати  в  республіканському  бюджеті
Автономної Республіки Крим виділення коштів на:
   проведення соціологічних досліджень з вивчення ставлення
населення до ринкових реформ, питань міжнаціональних відносин,
інших актуальних проблем соціально-економічного розвитку;
   видання  науково-практичного   інформативно-аналітичного
збірника з проблем соціально-економічного розвитку Автономної
Республіки Крим.
              Уряд Автономної Республіки Крим.
              Постійно.
 
                    Для службового користування
 
         V. Заходи забезпечення законності і
               правопорядку
 
   1. Колегіям МВС, СБУ, Генеральній прокуратурі розглянути
причини і наслідки групових порушень громадського порядку в
Автономній Республіці Крим. Провести з керівним складом головних
управлінь МВС України в Криму, областей, міст  Києва  та
Севастополя, органів внутрішніх справ на транспорті та навчальних
закладів системи МВС оперативно-тактичні навчання, на  яких,
змоделювавши ситуацію, що мала місце 23 - 25 червня 1995 р. в
Криму, відпрацювати механізм управління силами і засобами під час
ліквідації масових безпорядків та захисту службових приміщень.
   Аналіз причин і рекомендації щодо запобігання  масовим
безпорядкам надіслати на місця для врахування в практичній роботі.
              МВС, СБУ, Генеральна прокуратура.
              До 15 серпня 1995 року
   2. Згідно з вимогами Указу Президента України від 26 червня
1995 р. "Про невідкладні заходи щодо усунення порушень законності
та правопорядку в Автономній Республіці  Крим"  Генеральній
прокуратурі, СБУ, МВС, враховуючи наявність на території Криму
великої кількості нерозкритих  злочинів,  надати  місцевим
правоохоронним органам реальну практичну допомогу в розслідуванні
та розкритті тяжких злочинів, передусім вчинених із застосуванням
зброї та вибухівки, виявленні та знешкодженні  організованих
злочинних угруповань з ознаками бандитизму.
              Генеральна прокуратура, СБУ, МВС.
              Серпень - грудень 1995 року.
   3. З метою прискорення розслідування кримінальних справ,
порушених у зв'язку з масовими безпорядками 23 - 25 червня 1995 р.
у містах Феодосії, Судаку та інших населених пунктах, зміцнити
утворені  регіональні  слідчо-оперативні  групи   найбільш
кваліфікованими працівниками Генеральної прокуратури, МВС, СБУ.
Контроль за її роботою покласти на відповідні міністерства і
відомства.
   Про хід розслідування щомісячно інформувати  Генеральну
прокуратуру.
              Генеральна прокуратура, СБУ, МВС.
              Серпень 1995 року.
   4. З урахуванням оперативної обстановки, яка склалася в
Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, переглянути схеми
комплексного використання сил і засобів єдиної  дислокації,
передбачивши участь в охороні громадського порядку підрозділів
військ внутрішньої та конвойної охорони і Національної гвардії,
які дислокуються на території Криму.
   Розробити і затвердити спільний план залучення особового
складу цих підрозділів, техніки та спорядження, передбачивши
спільні навчання та інструктажі нарядів щодо їх взаємодії.
              МВС, СБУ, Національна гвардія,
              Головне управління МВС України в
              Криму, Управління МВС України в
              м. Севастополі.
              До 25 серпня 1995 року.
   5. Створити Єдину міжвідомчу постійно діючу оперативну групу
для систематичного відслідкування стану оперативної обстановки в
Криму, своєчасної підготовки пропозицій і розробки управлінських
рішень у разі її ускладнення та визначити порядок взаємодії
правоохоронних органів.
              Головне управління МВС України в
              Криму, Головне управління СБУ
              в Криму, Національна гвардія.
              До 20 серпня 1995 року.
   6. Подати для узгодження з Урядом Автономної Республіки Крим
відпрацьований з Міноборони, МВС, СБУ, Національною гвардією
комплексний план спільних дій органів внутрішніх справ, СБУ,
військ внутрішньої та конвойної охорони, Національної гвардії з
використанням засобів 32-го армійського корпусу Збройних Сил
України щодо попередження і ліквідації масових безпорядків на
території Криму.
              Уряд Автономної Республіки Крим,
              Міноборони, Головне управління
              МВС України в Криму,
              Головне управління СБУ в Криму,
              Національна гвардія.
              До 20 серпня 1995 року.
   7. Провести на базі 32-го армійського корпусу Збройних Сил
України спільне командно-штабне навчання органів внутрішніх справ,
СБУ, прикордонних військ, Національної гвардії, військ внутрішньої
та конвойної охорони, що дислокуються на території Автономної
Республіки Крим, для відпрацювання спільних дій під час ліквідації
масових безпорядків.
              Кабінет Міністрів України,
              Міноборони, МВС, СБУ, Держкомкордон,
              Національна гвардія, Головне
              управління МВС України в Криму,
              Головне управління СБУ в Криму
              за участю Уряду Автономної
              Республіки Крим.
              Серпень 1995 року.
   8. Провести у всіх військових частинах та підрозділах, які
дислокуються на території Криму, інвентаризацію та  номерну
перереєстрацію зброї, боєприпасів та вибухових речовин,  що
зберігаються на складах, з метою виявлення фактів їх недостачі та
вжиття заходів для розшуку вкраденого (загубленого) озброєння.
   Особливу увагу звернути на технічний стан сховищ та арсеналів
зброї, підвищення відповідальності командирів військових частин за
її збереження.
   Про виявлені факти недостачі зброї, боєприпасів та вибухових
речовин негайно повідомляти територіальним органам внутрішніх
справ для організації розшуку вкраденого  або  загубленого
озброєння.
   Про наслідки доповісти Кабінетові  Міністрів  України,
Міноборони, МВС та Генеральній прокуратурі.
              Міноборони, СБУ, МВС,
              Національна гвардія, Держкомкордон,
              війська внутрішньої та конвойної
              охорони, командири військових
              частин.
              До 1 жовтня 1995 року.
   9. Розглянути пропозиції щодо докорінної перебудови роботи та
більш чіткого визначення функцій підрозділів по боротьбі  з
організованою злочинністю, маючи на увазі залучення їх  до
розкриття резонансних злочинів, скоєних організованими злочинними
угрупованнями (вбивств "на замовлення", сутичок із застосуванням
вогнепальної зброї та вибухових речовин, фактів тероризму і
захоплення заложників, бандитизму),  злочинів,  здійснюваних
кримінальними структурами в банківській та кредитно-фінансовій
системі тощо.
   Після уточнення  функцій  цих  підрозділів  визначити
навантаження на їх штатних працівників. У разі потреби розглянути
питання про доцільність збільшення штатної чисельності  цих
підрозділів.
              Колегії МВС та СБУ.
              До 1 вересня 1995 року.
   10. З метою попередження злочинних проявів під час проведення
приватизації посилити контроль за  процесами  приватизації,
правильністю визначення балансової  вартості  об'єктів,  що
підлягають приватизації. Організувати  постійний  оперативний
супровід цих процесів, а також окремих юридичних та фізичних осіб,
які, порушуючи встановлений порядок,  намагаються  незаконно
заволодіти об'єктами державної власності.
              Фонд державного майна України,
              Фонд державного майна
              Автономної Республіки Крим,
              регіональне відділення Фонду
              державного майна України разом з
              Мінфіном Автономної Республіки
              Крим та Мінекономіки Автономної
              Республіки Крим, Головне
              управління МВС України в Криму,
              Головне управління СБУ в Криму,
              Прокуратура Автономної Республіки Крим.
              До 25 серпня 1995 року.
   11. Вивчити пропозиції правоохоронних органів Автономної
Республіки Крим і у разі потреби розробити законопроекти про
внесення необхідних змін до чинного законодавства щодо посилення
відповідальності за бандитизм, вимагательство та ряд  інших
злочинів корисливої спрямованості, а також про розширення сфери
використання протокольної форми досудової підготовки матеріалів та
спрощення інших слідчих дій.
              Мінюст, МВС, СБУ. Генеральна
              прокуратура
              Серпень 1995 року.
   12. Вирішити питання про розробку механізму реалізації вимог
Кримінально-процесуального кодексу України щодо  обов'язкової
участі захисника під час провадження дізнання,  попереднього
слідства і розгляду кримінальної справи в суді першої інстанції,
для усунення перепон у своєчасному розслідуванні і судовому
розгляді кримінальної справи.
              Мінюст, МВС, СБУ, Генеральна
              прокуратура.
              Серпень 1995 року.
   13. Розглянути  питання  про  забезпечення  надійного
радіозв'язку між усіма правоохоронними органами і військовими
підрозділами, що дислокуються в Криму, на випадок ускладнення
оперативної обстановки, передбачивши можливість  установлення
радіозасобів на антенно-мачтових спорудах Мінзв'язку та виділення
для цієї мети 10 командно-штабних машин.
              Уряд Автономної Республіки Крим,
              Мінзв'язку, Міноборони, МВС,
              Держтелерадіо, Національна гвардія,
              Держкомкордон, СБУ.
              До 1 вересня 1995 року.
   14. Вивчити причини тривалого утримання в слідчому ізоляторі
міста Сімферополя осіб, стосовно яких кримінальні справи закінчені
розслідуванням, а також осіб, щодо яких справи розглянуті судами.
Внести відповідні пропозиції Кабінетові Міністрів України.
              Генеральна прокуратура, МВС,
              Верховний Суд (за згодою) та
              підпорядковані їм органи в Автономній
              Республіці Крим.
              До 1 вересня 1995 року.
   15. Проаналізувати хід виконання Республіканської програми
боротьби зі злочинністю в Криму на 1993 - 1995 роки, а також стан
фінансового та матеріально-технічного  забезпечення  заходів
боротьби зі злочинністю, затверджених Верховною Радою Автономної
Республіки Крим на 1994 - 1996 роки.
   За результатами аналізу визначити, виходячи з  наявних
фінансових та матеріальних можливостей, реальні для виконання
обсяги робіт та фінансування в поточному році і забезпечити їх
виконання.
   Про результати поінформувати Кабінет Міністрів України.
              Уряд Автономної Республіки Крим.
              До 1 вересня 1995 року.
   16. Внести на розгляд Кабінету Міністрів України проект
постанови про виділення додатково з Державного бюджету України на
1995 рік:
   МВС - 420 млрд. крб., у тому числі на:
   перепрофілювання   Керченського    лікувально-трудового
профілакторію для хронічних алкоголіків у слідчий ізолятор - 20
млрд. карбованців;
   реконструкцію приміщень моторизованої бригади  МВС,  що
дислокується у Криму, - 29 млрд. крб., на придбання для неї
технічних засобів - 60 млрд. карбованців;
   придбання технічних засобів для  підрозділів  Головного
управління МВС України в Криму - 328 млрд. карбованців;
   проектування режимного корпусу слідчого ізолятора N 1 у м.
Сімферополі і будівництво гуртожитку для його працівників - 11
млрд. карбованців;
   будівництво житлових будинків і гуртожитків для працівників
правоохоронних органів Автономної Республіки Крим - 72 млрд.
карбованців;
   Національній гвардії - 335 млрд. крб., у тому числі на:
   спорудження житлових будинків для військовослужбовців та
складів для зберігання техніки - 175 млрд. карбованців;
   придбання технічного майна для бригади, що дислокується в
Криму, - 160 млрд. карбованців;
   Держкомкордону - 44 млрд. крб. на придбання палива і запасних
частин для літаків та кораблів, що знаходяться в Криму.
              Мінфін, Мінекономіки, МВС,
              Національна гвардія, Держкомкордон.
              Серпень 1995 року.
   Генеральній прокуратурі - 50 млрд. крб. на придбання житла
для працівників та капітальний ремонт приміщень  Прокуратури
Автономної Республіки Крим.
              Мінфін, Генеральна прокуратура.
              Серпень 1995 року.
   СБУ - 50 млрд. крб. на придбання житла для працівників та
технічних засобів Головному управлінню СБУ в Криму.
              Мінфін, СБУ.
              Серпень 1995 року.
   Мінфіну під час уточнення показників Державного бюджету
України за 9 місяців 1995 року детальніше розглянути пропозиції
Генеральної Прокуратури, СБУ щодо виділення коштів  цільовим
призначенням на придбання спецтехніки, озброєння, автотранспорту
тощо.
              Мінфін, Генеральна прокуратура, СБУ.
              Жовтень 1995 року.
   Мінфіну розглянути пропозиції Уряду Автономної Республіки
Крим щодо виділення коштів для придбання обладнання та спецзасобів
для гасіння пожеж. Уряд Автономної Республіки Крим,
              Мінфін, Мінекономіки, МВС.
              Жовтень 1995 року.
   17. Під час складання Програми економічного і соціального
розвитку та Державного бюджету України на 1996 рік передбачити
кошти на продовження реконструкції приміщень моторизованої бригади
МВС,  перепрофілювання  Керченського   лікувально-трудового
профілакторію в слідчий ізолятор, будівництво слідчого ізолятора
N 1 та гуртожитку для його працівників у м. Сімферополі, приміщень
для бригади Національної гвардії, житла для військовослужбовців і
працівників правоохоронних органів дислокованих у Криму  та
зміцнення матеріально-технічної бази всіх формувань, що здійснюють
правоохоронні функції.
              Мінекономіки, Мінфін, МВС, Міноборони,
              Національна гвардія, Держкомкордон.
              IV квартал 1995 року.
   18. Розробити за участю відповідних міністерств і відомств
України та затвердити програму матеріально-технічного забезпечення
органів внутрішніх справ за рахунок коштів республіканського
бюджету Автономної Республіки Крим, передбачивши вирішення таких
питань:
   забезпечення співробітників органів внутрішніх справ житлом;
   проектування і будівництво  адміністративних  приміщень
міжрайонних відділів внутрішніх справ у м. Армянську, селищах
міського типу Первомайському і Чорноморському, пожежних депо у
містах Сімферополі, Алушті та  у  селищі  міського  типу
Чорноморському,  ізоляторів  тимчасового  утримання    в
Красногвардійському і Кіровському райвідділах Головного управління
МВС у Криму, закінчення будівництва Керченського міськуправління
та 120-квартирного житлового будинку в м. Сімферополі;
   забезпечення ремонту та реконструкції ізоляторів тимчасового
утримання, колишнього адміністративного будинку  Центрального
райвідділу МВС України у м. Сімферополі, спецприймальників та
медвитверезників;
   передача на баланс Головного управління МВС України в Криму
приміщення СПТУ-46 у м. Євпаторії для  розміщення  училища
професійної підготовки співробітників  міліції;
   повернення Головному управлінню МВС України  в  Криму
недобудованого комплексу виправно-трудового профілакторію у м.
Джанкої;
   забезпечення дільничних інспекторів  міліції  службовими
приміщеннями, службовими та квартирними телефонами, коштами для
придбання автотранспорту і радіостанцій.
              Уряд Автономної Республіки Крим
              за участю міністерств і
              відомств України.
              До 1 листопада 1995 року.
   19. Розглянути питання про виділення правоохоронним органам
Автономної Республіки Крим автотранспортних засобів, технічного
майна.
              Уряд Автономної Республіки Крим.
              Серпень 1995 року.
   20. Внести Кабінетові Міністрів України узгоджені пропозиції
щодо передачі Держкомкордону частини території з будівлями та
причальною стінкою в м. Балаклаві, які вивільняються дивізією
підводних човнів Чорноморського флоту, для базування окремої
бригади прикордонних сторожових кораблів.
              Міноборони, Держкомкордон,
              Уряд Автономної Республіки Крим.
              Вересень - жовтень 1995 року.
   21. Під час розподілу фондів Чорноморського флоту розглянути
питання про передачу військового  містечка  з  відповідною
інфраструктурою  (причал,  комунікації)  432-го  дивізіону
Чорноморського флоту, що дислокується на заводі "Залив" у м.
Керчі, для базування новоствореної окремої бригади сторожових
кораблів.
              Міноборони, Держкомкордон,
              Уряд Автономної Республіки Крим.
              IV квартал 1995 року.
   22. Передати для розміщення в Криму бригади Національної
гвардії військове містечко N 261 32-го армійського  корпусу
Збройних Сил України у м. Сімферополі по вул. Кубанській з метою
доведення чисельності бригади до 2,5 тис. чоловік і виділити
додатково для цих цілей 330 млрд. карбованців.
              Міноборони, Мінфін, Національна
              гвардія.
              IV квартал 1995 року.
   23. Розглянути питання щодо передачі Міноборони бригаді
Національної гвардії, що дислокується в Криму, 35  одиниць
автотранспорту - КАМАЗ 4310 (5320).
              Міноборони,  Національна гвардія.
              III квартал 1995 року.
   24. У процесі формування в Криму бригади Національної гвардії
розглянути питання про додаткове виділення коштів, необхідних для
забезпечення її життєдіяльності.
              Мінфін, Національна гвардія.
              III квартал 1995 року.
   25. Розглянути питання про передачу бригаді Національної
гвардії, що дислокується в Криму, частини військових містечок 126
дивізії берегової охорони Чорноморського  флоту  після  їх
розформування.
              Міноборони,  Національна гвардія.
              IV квартал 1995 року.
   26. У зв'язку з неукомплектованістю ряду служб і підрозділів
Головного управління МВС України в Криму збільшити  штатну
чисельність дільничних інспекторів міліції на  30  одиниць,
патрульно-постової служби - на 70 одиниць за рахунок скорочення на
20 одиниць управління по виконанню покарань та на 80 одиниць
управління кримінального пошуку.
   МВС, Мінфіну відновити скорочену чисельність  зазначених
управлінь за умови створення ними резерву нового прийому на
службу, збільшивши їх  граничну  чисельність  за  рахунок
перерозподілу штатів інших управлінь МВС, які протягом тривалого
часу не укомплектовані.
              МВС, Мінфін.
              До 20 серпня 1995 року.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка