Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку встановлення нормативів відрахувань за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету, та їх справляння


 
            П О С Т А Н О В А
          від 11 серпня 1995 р. N 645
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 115 ( 115-99-п ) від 29.01.99 )
     Про затвердження Порядку встановлення нормативів
      відрахувань за геологорозвідувальні роботи,
       виконані за рахунок Державного бюджету,
             та їх справляння
    ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
     N 501 ( 501-97-п ) від 26.05.97 )
   Відповідно  до  статті  33  Кодексу  України про надра
( 132/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 36,
ст. 340) Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
   1. Затвердити Порядок встановлення нормативів відрахувань за
геологорозвідувальні роботи, виконані за  рахунок  Державного
бюджету, та їх справляння, що додається, і ввести його в дію з 1
жовтня 1995 року.
   2. Головній державній податковій інспекції та Державному
комітетові по геології і використанню надр розробити і затвердити
інструкцію про порядок обчислення і справляння відрахувань за
зазначені геологорозвідувальні роботи.
  3. Міністерству економіки за поданням Державного комітету по
геології і використанню надр визначати в проектах державних планів
(програм)  економічного  і  соціального  розвитку України на
відповідні  періоди  напрями  використання  відрахувань  за
геологорозвідувальні  роботи,  виконані за рахунок Державного
бюджету.
 
   Прем'єр-міністр України             Є. МАРЧУК
        Перший заступник
   Міністра Кабінету Міністрів України       М. СЕЛІВОН
   Інд.19
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 11 серпня 1995 р. N 645
 
               ПОРЯДОК
       встановлення нормативів відрахувань за
     геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок
        Державного бюджету, та їх справляння
 
   1. Відповідно  до цього Порядку встановлюються нормативи
відрахувань за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок
Державного бюджету (далі - відрахування за геологорозвідувальні
роботи), що справляються з користувачів надр усіх форм власності,
які видобувають корисні копалини на раніше розвіданих родовищах,
включаючи підприємства з іноземними  інвестиціями,  а  також
здійснюється справляння цих відрахувань.
   2. Нормативи відрахувань за  геологорозвідувальні  роботи
визначаються як частка вартості одиниці видобутої мінеральної
сировини (за винятком  підземних  вод,  для  яких  норматив
визначається  у  вигляді  ставки  відрахувань за одиницю їх
видобутку). При цьому вартість одиниці видобутої мінеральної
сировини обчислюється за цінами її реалізації без урахування плати
за користування надрами при видобуванні корисних копалин, рентної
плати і податку на добавлену вартість.
   3. Нормативи відрахувань за  геологорозвідувальні  роботи
затверджуються Мінекономіки за поданням Держкомгеології.
   4. Розмір  відрахувань  за  геологорозвідувальні  роботи
визначається користувачами надр самостійно виходячи з вартості
видобутої мінеральної сировини або продукції її переробки за
відповідний  період,  нормативів  відрахувань та знижувальних
коефіцієнтів (щодо підземних вод - виходячи з обсягу їх видобутку
та  ставок  відрахувань)  і  відображається у бухгалтерській
звітності.
   Знижувальний коефіцієнт  застосовується  у випадках, коли
продукція, що реалізується, одержана в результаті  переробки
видобутої мінеральної сировини, і визначається як відношення
собівартості видобутої мінеральної сировини  до  собівартості
продукції її переробки.
   5. Відрахування за геологорозвідувальні роботи сплачуються до
Державного  бюджету  і відносяться на собівартість продукції
користувачів надр.
   6. Сплата  до  Державного  бюджету  відрахувань  за
геологорозвідувальні роботи не звільняє користувачів надр від
сплати інших обов'язкових платежів, передбачених законодавчими
актами .
   7. Від сплати відрахувань за геологорозвідувальні роботи
звільняються землевласники і землекористувачі, які здійснюють у
встановленому  порядку  видобуток  корисних копалин місцевого
значення для власних потреб або  користуються  надрами  для
господарських і побутових потреб на наданих їм у власність або
користування земельних ділянках, а також видобувні підприємства
щодо додатково видобутих понад базові обсяги нафти і газу на
родовищах, визначених Кабінетом Міністрів України як родовища з
важковидобувними та виснаженими запасами, терміном на десять
років від дня одержання ліцензій на експлуатацію таких родовищ.
( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 501
( 501-97-п ) від 26.05.97 )
   8. Авансова сплата відрахувань за геологорозвідувальні роботи
користувачами надр провадиться до Державного бюджету у такі
терміни:
   при середньомісячній сумі відрахувань 1 млрд. крб. і більше
(за даними попереднього місяця) - виходячи з фактичної вартості
видобутих корисних копалин за кожну минулу декаду до 13 і 23-го
числа поточного місяця відповідно за першу і другу декаду, до 3-го
числа наступного місяця - за решту днів звітного місяця;
   при середньомісячній сумі відрахувань менш як 1 млрд. крб. -
виходячи з фактичної вартості видобутих корисних копалин за кожний
минулий місяць не пізніше ніж 15-го числа наступного місяця.
   Після закінчення I кварталу, півріччя, 9 місяців і року
користувачі  надр  обчислюють  повну  суму  відрахувань  за
геологорозвідувальні роботи з наростаючим підсумком з початку
року,  виходячи  з  фактичної вартості видобутої мінеральної
сировини. Розрахунки цих відрахувань за формою, встановленою
Головною державною податковою інспекцією, подаються державним
податковим інспекціям за місцем знаходження платника у терміни,
визначені для подання бухгалтерських звітів.
   Остаточна сплата відрахувань за геологорозвідувальні роботи
провадиться у п'ятиденний термін з дати, встановленої для подання
бухгалтерських звітів.
   9. Платіжні доручення на перерахування до Державного бюджету
відрахувань за геологорозвідувальні роботи подаються користувачами
надр в установи банків до настання терміну платежу.
   10. У разі розробки користувачами надр більше одного виду
мінеральної сировини відрахування за геологорозвідувальні роботи
обчислюються за кожний вид окремо.
   11. Видобувне підприємство, що сплачує зазначені відрахування
за включені до його складу гірничодобувні цехи (шахти, рудники,
кар'єри тощо), складає розрахунок відрахувань у розрізі цих
підрозділів.
   12. Органи державного гірничого нагляду у місячний термін
повідомляють про надання гірничого відводу для розробки родовищ
корисних  копалин  державні  податкові  інспекції  за місцем
знаходження користувачів надр.
   13. Контроль за правильністю визначення обсягів видобутку
корисних копалин здійснюється органами  державного  гірничого
нагляду.
   14. Платники  несуть  відповідальність  за  правильність
обчислення   і   своєчасність   сплати   відрахувань  за
геологорозвідувальні роботи, а також за правильне складання і
своєчасне подання державним податковим інспекціям розрахунків за
встановленою формою.
   15. Контроль за правильністю обчислення і своєчасністю сплати
відрахувань за геологорозвідувальні роботи до Державного бюджету
здійснюється державними податковими інспекціями у взаємодії з
органами державного геологічного контролю.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка