Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заповнення деяких граф вантажної митної декларації


 
         ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 11/3-3419 від 10.08.95
   м.Київ
 
 vd950810 vn11/3-3419
    ( Лист втратив чинність на підставі Листа Державної
                       митної служби
     N 10/2-2046-ЕП ( v2046342-00 ) від 05.06.2000 )
          Про заповнення деяких граф
          вантажної митної декларації
    ( Із змінами, внесеними згідно з Листом Державного
                     митного комітету
     N 11/2-1473 ( v1473342-96 ) від 06.03.96 )
 
   Виходячи з міжнародних угод, що підписані Україною,  та
тенденцій до  уніфікації  документів, що використовуються при
митному оформленні вантажів, з метою забезпечення міждержавного
інформаційного співставлення  даних  митної статистики, ввести
наступний порядок заповнення граф 12, 20, 22, 42, 45, 46, 47
вантажної митної декларації.
   1. Правила заповнення даних граф на товари, що вивозяться в
митному режимі експорту:
   Графа 12 "Загальна митна вартість".
   У даний  графі  проставляється  загальна  митна вартість
декларованих товарів, що складається як сума митних вартостей
товарів, вказаних у графах 45 основного та додаткових аркушів.
   Графа 20 "Умови поставки".
   У першому підрозділі графи вказується двозначний цифровий код
умови поставки у відповідності з Класифікатором умов поставки.
   У другому  підрозділі  вказується  скорочене  літерне
найменування умов поставки (латинськими літерами) з зазначенням
географічного пункту.
   У третьому підрозділі графи вказується двозначний цифровий
код застосованої  форми розрахунків за експортований товар у
відповдності з умовами договору купівлі-продажу:
   "10" - акредитив; "20" - інкасо;  "30" - переказ; "40" -
акредитив/інкасо; "50" - акредитив/переказ; "60" - інкасо/переказ;
"70" - акредитив/інкасо/переказ.
   У випадку вивезення товарів за договором, який відрізняється
від договора купівлі-продажу або міни або відсутності договора чи
іншого документа, який підтверджує намір  сторін,  графа  не
заповнюється.
   Графа 22 "Валюта та загальна фактурна вартість товарів ".
   Зазначена графа заповнюється при декларуванні товарів, що
переміщуються за договорами купівлі-продажу або міни.
   У лівому підрозділі графи вказується цифровий код валюти
договору у відповідності з Класифікатором валют.
   У випадку переміщення товарів по договору, який відрізняється
від договору купівлі-продажу або міни, або відсутності договору чи
іншого документу, який підтверджує наміри сторін, вказується код
валюти України.
   В правовому підрозділі графи для товарів, що переміщуються за
договором купівлі-продажу або міни, вказується у валюті України
загальна фактурна вартість товарів, одержана як сума вартостей,
вказаних в графах 42 основного та додаткових аркушів ВМД.
   У разі, якщо договором передбачено, що валюта розрахунку
відмінна від валюти, у якій зроблена оцінка товарів, і  у
представленому рахунку-фактурі ціни вказані у валюті розрахунку, у
лівому підрозділі графи 22 вказується код валюти розрахунку, у
правому підрозділі зазначеної графи вказується фактурна вартість
товару, перерахована у валюту україни за курсом Національного
банку України на день подання митної декларації.
   В інших випадках правий підрозділ графи не заповнюється.
( Порядок заповнення графи 22 в редакції Листа Державного митного
комітету N 11/2-1473 ( v1473342-96 ) від 06.03.96 )
   Графа 42 "Фактурна вартість товару".
   В графі вказується фактурна вартість декларованої партії
товарів у валюті України, розрахована за курсом Національного
банку України на день подання декларації.
   Якщо фактурна вартість має дробні одиниці, вона округлюється
до цілої величини за правилами округлення.
   У випадку вивезення товарів за договором, який відрізняється
від договора купівлі-продажу або міни або відсутності договора чи
іншого документа, який підтверджує наміри сторін,  графа  не
заповнюється.
   Графа 45 "Митна вартість".
   В графі  вказується  в  валюті  України  митна вартість
декларованих в графі 31 товарів.
   Якщо митна вартість містить дробні одиниці, вона округлюється
до цілої величини за правилами округлення.
   Графа 46 "Статистична вартість".
   В графі вказується статистична вартість декларованих товарів,
приведена за фактурною вартістю до бази цін FOB - український порт
або DAF - кордон України, в валюті України розрахована за курсом
Національного банку України на день подання митної декларації.
   При цьому, якщо товари продані на умовах, у відповідності з
якими пункт  поставки  (відвантаження)  знаходиться на митній
території України (наприклад, EXW - Київ або FCA - Чернігів), тоді
до фактурної вартості додаються додаткові невключені витрати по
доставці товарів до місця вивозу з митної території України.
   Для випадків,  коли  умовами поставки передбачений пункт
поставки (призначення), який розташований  за  межами  митної
території України  (наприклад,  CIF  -  Стамбул,  DAF  -
польсько-німецький кордон), з фактурної вартості відраховуються
витрати по доставці товарів після вивезення з митної території
України.
   Якщо статистична  вартість  містить дробні одиниці, вона
округлюється до цілої величини за правилами округлення.
   Графа 47 "Нарахування мита та зборів".
   В другу колонку "Основа рахування"  вноситься  вартість,
вказана в графі 12.
   2. Правила заповнення даних граф ВМД на товари, які ввозяться
у відповідності до митного режиму випуску у вільний обіг:
   Графа 12 "Загальна митна вартість".
   Заповнюється у порядку, передбаченому Правилами по заповненню
ВМД на товари, які вивозяться в митному режимі експорту.
   Графа 20 "Умови поставки".
   У першому підрозділі графи вказується двозначний цифровий код
умови поставки у відповідності з Класифікатором умов поставок.
   У другому  підрозділі  вказується  скорочене  літерне
найменування умови поставки.
   Права частина другого і третього підрозділів не заповнюється.
   Графа 22 "Валюта та загальна фактурна вартість товарів".
   Заповнюється у порядку, передбаченому Правилами по заповненню
ВМД на товари, які вивозяться в митному режимі експорту.
   Графа 42 "Фактурна вартість товару".
   Заповнюється у порядку, передбаченому Правилами по заповненню
ВМД на товари, які вивозяться в митному режимі експорту.
   Графа 45 "Митна вартість товарів".
   В графі  вказується  в  валюті  України  митна вартість
товарів, заявлених в графі 31.
   Якщо митна вартість містить дробні одиниці, вона округлюється
до цілої величини за правилами округлення.
   Графа 46 "Статистична вартість".
   В графі вказується статистична вартість декларованих товарів,
приведена за фактурною вартістю до бази цін CIF - український порт
або CIP - пункт призначення на кордоні України, в валюті України.
   При цьому, якщо товари куплені за умовами, у відповідності з
якими  пункт  поставки (призначення) знаходиться поза митною
територією України (наприклад, EXW - Будапешт, FOB - Токіо, CIF -
Рига, DAF - Брест), тоді до фактурної вартості додаються додаткові
невключені витрати по доставці товарів до місця ввезення на митну
територію України.
   Для випадків, коли умовами  поставки  передбачено  пункт
призначення,  який  знаходиться  на митній території України
(наприклад, CIP - Миколаїв, DDP - Львів), з фактурної вартості
відраховуються витрати по доставці товарів після ввезення на митну
територію України.
   Якщо статистична  вартість  містить дробні одиниці, вона
округлюється до цілої величини за правилами округлення.
   Графа 47 "Нарахування мита і зборів".
   Заповнюється у порядку, передбаченому Правилами по заповненню
ВМД на товари, які вивозяться в митному режимі експорту.
   Відповідно до чинного законодавства та Наказу ДМКУ N 155 дані
за контролем по поверненню валютної виручки надаються ГДПІ в
графі 22.
   Днем подання в митницю вантажної митної декларації вважається
день присвоєння ВМД порядкового номера.
   Передекларування вартості товарів після випуску їх у вільний
обіг або після здійснення фактичного експорту  продукції  не
допускається, за винятком випадків, якщо допущена помилка при
декларуванні.
   Зазначений порядок вводиться в дію з 15 серпня 1995 року.
 
 Заступник голови Комітету             О.Б.Єгоров
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка