Законы Украины

Новости Партнеров
 

Роз"яснення щодо окремих питань податкового законодавства


 
      ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 19-311/10-4957 від 17.10.95
   м.Київ
 
 vd951017 vn19-311/10-4957
                  Першому заступнику начальника
                  державної податкової інспекції
                  по Дніпропетровській  області
                  Р.Й.Твердоступ
 
         Роз'яснення щодо окремих питань
          податкового законодавства
 
   Головна державна  податкова  інспекція  розглянула  лист
державної податкової інспекції по Дніпропетровській області від
29.08.95 р. N 2/19-011/1-3148 і роз'яснює.
   Запитання 1. Який порядок сплати податків і платежів, що
підлягають розподілу між бюджетами за затвердженими нормативами
(ПДВ, податок на прибуток, акцизний збір, прибутковий податок) у
разі прийняття рішення про взаємозалік за рахунок фінансування або
надання відстрочки на умовах податкового кредиту лише по одному
виду бюджету. Так, згідно з протоколом від 12.07.95 р. Мінфіну
України і Держадміністрації залізничного транспорту по Управлінню
Придніпровської залізниці проведено взаємозалік по податку на
прибуток - 147 млрд.крб. і ПДВ - 33 млрд.крб.
   Яким чином слід стягувати частку вказаних платежів, належних
за нормативами обласному бюджету.
   Відповідь. Якщо по платежах, що підлягають розподілу між
бюджетами, прийнято рішення про взаємозалік або надання відстрочки
на умовах податкового кредиту по надходженнях до бюджету одного
рівня, то решта платежів, що належать до сплати у бюджети інших
рівнів, слід по домовленості з банком, зарахувати безпосередньо на
рахунки тих бюджетів, по яких відстрочка не надавалась.
   Запитання 2. Чи мають право державні податкові інспекції у
випадках,  коли  банки  через   банкрутство   припиняють
розрахунково-касову діяльність, безспірно стягувати платежі до
бюджету з інших рахунків платника або звертати стягнення на суми,
що належить одержати недоїмникові від його дебіторів. Які санкції
застосовуються до банків, якщо сума платежу списана несвоєчасно з
вини банку.
   Відповідь. У випадку визначення банку банкрутом та припинення
ним розрахунково-касової діяльності, державні податкові інспекції
стягують не сплачені своєчасно платежі, за порядком, передбаченим
п.1 статті 6 і п.1а. статті 7 Декрету Кабінету Міністрів України
від 21 січня 1993 року N 8-93 "Про стягнення не внесених у строк
податків і неподаткових платежів", а саме: списання не внесених у
строк податків і неподаткових платежів проводиться з сум, які є на
окремих рахунках та акредитивах, відкритих за рахунок недоїмника в
установах банків.
   У разі відсутності коштів на рахунках боржника державним
податковим інспекціям, згідно з наказом Міністерства фінансів
України від 14 липня 1994 року N 61 ( z0166-94 ) "Про внесення
змін і доповнень до Інструкції про особливості застосування
Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 8-93
"Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових
платежів", що затверджена наказом Міністерства фінансів України
від 2 листопада 1993 року N 84 ( z0168-93 ) і зареєстрована в
Міністерстві юстиції України 15 листопада 1993 року за N 168,
надано право звернення стягнення на суми, які належить одержати
недоїмнику від його дебіторів.
   Якщо сума платежу списана несвоєчасно з вини банку, то за
результатами перевірки до установи банку застосовується фінансова
санкція  та нараховується пеня за кожний день прострочки у
відповідності до п.2 статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України
"Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових
платежів", п.5 Указу Президента України N 227 ( 227/95 ) від
16.03.95 р. "Про заходи щодо нормалізації платіжної дисципліни в
народному господарстві України".
   Запитання 3. Чи поширюються заходи безспірного стягнення,
встановлені Декретом Кабінету Міністрів України від 21.01.93 р.
N 8-93, на суми пені, нарахованої за несвоєчасне перерахування
податків і платежів та не сплаченої платником у зв'язку з
відсутністю коштів на розрахунковому рахунку.
   Відповідь. Згідно з п.11 Інструкції N 84 (z0168-93 ) від
02.11.93 "Про особливості застосування Декрету Кабінету Міністрів
України від 21.01.93 р. N 8-93", а саме: після закінчення
встановлених строків сплати відповідних платежів невнесена сума
вважається недоїмкою і стягується з нарахуванням пені. Таким чином
заходи безспірного стягнення поширюються на суми пені.
   Запитання 4. Яким терміном сплати проводити нарахування в
особових рахунках в розділі "основні платежі" сум збільшення
донарахованих платежів і штрафних санкцій, виходячи з облікової
ставки Національного банку України за актами перевірок, проведених
у І кв. 1995 року, якщо ці суми не включались у рішення про
застосування фінансових санкцій і платником до теперішнього часу
донараховані суми в зв'язку з відсутністю коштів на рахунках в
бюджет не перераховані. З якого періоду на ці суми нараховується
пеня.
   Відповідь. Відповідно  до статті 27 Закону України "Про
Державний бюджет України на 1995 рік" ( 126/95-ВР ) від 6 квітня
1995 року, у разі заниження платниками сум податку або іншого
обов'язкового платежу до бюджету, виявлених податковими органами у
ході перевірок, з них стягуються суми донарахованих платежів і
штрафних санкцій у розмірах, передбачених чинним законодавством
України,  збільшених  на  суму, виходячи з облікової ставки
Національного банку України, що застосовується на день складання
акта перевірки з дня, наступного за первісним терміном сплати
податку або іншого обов'язкового платежу і сум санкцій до бюджету.
Порядок вказаних нарахувань визначено наказом Головної державної
податкової інспекції України від 09.06.95 р. N 49 ( z0178-95 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 19.06.95 р.
N 178/714.
   Державні податкові інспекції здійснюють виконання статті 27
названого Закону щодо збільшення донарахованих платежів і штрафних
санкцій за актами перевірок, складеними з 1 січня 1995 року.
   Згідно з п.5 статті 11 Закону України "Про внесення змін і
доповнень до Закону України "Про систему оподаткування" від
2 лютого 1994 року N 3904-12 суми донарахованих податків та інших
обов'язкових платежів і фінансових санкцій сплачуються до бюджетів
і державних цільових  фондів  підприємствами,  установами  і
організаціями  у  десятиденний  термін з дня складання акта
перевірки. Після закінчення встановлених строків сплати невнесена
сума вважається недоїмкою і стягується з нарахуванням пені. Пеня
нараховується з дня, наступного за строком сплати, встановленим у
рішенні відповідного податкового органу, прийнятому за наслідками
перевірки платника, який зобов'язаний вносити такі платежі.
   Запитання 5. За яким порядком та яким органом здійснюється
перерахування в державний бюджет 30 відсотків суми податку на
землю. Які санкції передбачені за його порушення.
   Відповідь. Відповідно до статті 2 Закону  України  "Про
Державний бюджет України на 1995 рік" ( 126/95-ВР ) передбачено,
що 30 відсотків надходжень коштів плати за землю зараховуються до
державного бюджету України.
   Згідно з листом Міністерства фінансів України від 31.05.94
року  N 09-404 передбачено, що в установах банків на ім'я
рай(міськ)фінвідділу відкривається рахунок з доходів державного
бюджету України по розділу 37, символ звітності банку 37.
   Сільські, селищні, міські Ради народних депутатів суми коштів
від плати за землю щомісячно, не пізніше 25 числа, платіжними
дорученнями перераховують на бюджетний рахунок державного бюджету,
відкритий в установі банку, а також на бюджетні поточні рахунки
обласних чи районних та міських бюджетів, якщо Верховною Радою
Республіки Крим і обласними Радами народних депутатів установлені
такі нормативи централізації коштів від плати за землю.
   Санкції до  фінорганів  за  порушення  перерахування до
державного бюджету чинним законодавством не передбачені.
   Запитання 6. Установи банків, посилаючись на роз'яснення
Правління Промінвестбанку України (копія додається), повертають
інкасові розпорядження державних податкових інспекцій на стягнення
недоїмки по платежах у бюджет з валютних рахунків платників.
   Прохання вирішити питання про порядок списання коштів з
валютних рахунків  в  рахунок  погашення  недоїмки  разом з
Національним банком України.
   Відповідь. Питання про порядок списання коштів з валютних
рахунків на погашення недоїмки вирішується Міністерством фінансів
і Національним банком України. До вирішення цього питання слід
керуватися п.1.а. статті 7 Декрету Кабінету Міністрів України від
21 січня 1993 року N 8-93 "Про стягнення не внесених у строк
податків і неподаткових платежів".
   Згідно з листом Національного банку України від 02.06.1994 р.
N 17219/320-2564 усім установам банків доведено, що у разі
відсутності коштів на розрахунковому (поточному) рахунку списання
не  внесених у строк податків і неподаткових платежів може
виконуватись з окремих рахунків недоїмника, відкритих в установах
банків, у тому числі валютних.
 
 Перший заступник начальника             О.І.Шитря
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка