Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про догляд за військовими могилами в Україні і у Федеративній Республіці Німеччина


 
       МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
               Угода
    між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки
     Німеччина про догляд за військовими могилами в
     Україні і у Федеративній Республіці Німеччина
 
   Уряд України та Уряд Федеративної Республіки Німеччина,
   керуючись  обопільним бажанням надати загиблим у війнах
громадянам обох держав належне останнє пристановище,
   усвідомлюючи, що догляд за могилами загиблих у війні на
українській і німецькій землі є конкретним виразом взаєморозуміння
між народом України і німецьким народом,
   керуючись п.14 Спільної декларації про основи відносин між
Україною і ФРН від 1 червня 1993 року ( 276_012 ),
   бажаючи остаточно врегулювати питання щодо розташованих на
територіях Договірних Сторін військових могил першої і другої
світових війн, у яких поховані загиблі громадяни обох держав,
   прагнучи забезпечити цілість цих могил і догляд за ними
належним чином і відповідно до положень діючого міжнародного
гуманітарного права,
   домовились про таке:
               Стаття 1
   Ця Угода стосується збереження військових могил Договірних
Сторін і догляду за ними на території обох держав.
               Стаття 2
   Для цілей цієї Угоди нижченаведені терміни означають:
   а) "загиблі у війнах німецькі громадяни":
   - особи, які входили до складу німецьких збройних сил,
   - прирівняні до них відповідно до німецького законодавства
особи,
   - інші особи з німецьким громадянством, померлі в результаті
подій війни 1914-1918 років, а також війни 1939-1945 років  або
під час їх депортації,
   б) "німецькі військові могили":
   - кладовища або ділянки кладовищ на території України, які ще
існують, можуть бути виявлені або закладені знову і на яких
поховані загиблі у війнах німецькі громадяни,
   г) "загиблі у війні громадяни України":
   - українські громадяни, які входили до складу радянських
збройних сил і загинули на німецькій землі в результаті другої
світової війни,
   - українські громадяни, померлі в німецькому воєнному полоні
або від його наслідків до 31 березня 1952 року,
   - українські громадяни, померлі у німецьких таборах для
інтернованих у період з 1 вересня 1939 року до 8 травня 1945 року,
   - українські громадяни які були забрані до Німеччини в період
з 1 вересня 1939 року по 8 травня 1945 року на примусові роботи
або які знаходились там проти своєї волі і померли в цей період,
   - українські громадяни, що утримувались у збірних таборах під
наглядом загальновизнаних міжнародних організацій по  наданню
допомоги біженцям і померли там або після переводу їх у лікарні в
період з 9 травня 1945 року по 30 червня 1950 року. У випадку коли
управління збірного табору було переведене в компетенцію німецької
влади після 1 липня 1950 року, зазначений період продовжується з
30 червня 1950 року до дня, який передує його передачі під
німецьке управління,
   д) "могили  українських  громадян  -  військовослужбовців
Радянської  Армії,  що знаходяться на території Федеративної
Республіки Німеччина",
   е) "військові       поховання       українських
громадян-військовослужбовців Радянської  Армії  на  території
Федеративної Республіки Німеччина, де поховані загиблі в другій
світовій війні українські громадяни-військовослужбовці Радянської
Армії".
               Стаття 3
   1. Уряд України та Уряд Федеративної Республіки Німеччина
забезпечують захист військових могил і вічний спокій загиблих у
війнах громадян обох держав у своїй державі і прагнутимуть
звільнити територію навколо військових поховань від усіляких
споруд, несумісних з гідним виглядом цих місць.
   2. Уряд Федеративної Республіки Німеччина вправі за свій
рахунок здійснювати облаштування німецьких військових могил і
німецьких військових поховань в Україні та догляд за ними.
   3. Федеративна  Республіка  Німеччина забезпечує за свій
рахунок збереження військових поховань і  могил  українських
громадян-військовослужбовців Радянської Армії і догляд за ними на
території Федеративної Республіки Німеччина.
               Стаття 4
   1. Уряд України та Уряд Федеративної Республіки Німеччина
надають один одному з моменту закладення кладовищ безплатно і на
необмежений строк використовувані під військові поховання обох
сторін ділянки землі як місце вічного спокою загиблих у війнах.
   2. Права власності не зачіпаються цією Угодою. Всі питання
про зміну кордонів ділянок, що використовуються під військові
поховання,  які  в  майбутньому  можуть  стати  необхідними,
вирішуватимуться за взаємною згодою  Договірних  Сторін  або
уповноважених ними організаціями. Якщо за згодою Договірних Сторін
ділянка повністю або частково перестає використовуватись для
передбаченої могили, то в цьому випадку уряд відповідної держави
втрачає право користування нею.
   3. Якщо ділянка, яку виділено відповідно з пунктом 1 цієї
статті, через пекучу державну необхідність потрібна для інших
цілей, то уряд відповідної держави надає уряду другої держави іншу
придатну ділянку і бере на себе витрати по перепохованню померлих
і облаштуванню нових могил. Підбір нової ділянки, її облаштування
і перепоховання здійснюються за взаємною згодою відповідно до
законодавства.  Перепоховання  відбувається  переважно  шляхом
перенесення військових могил в місця вже існуючих військових
поховань.
               Стаття 5
   1. Уряд України дозволятиме Уряду Федеративної Республіки
Німеччина перенесення могил загиблих у війнах німецьких громадян,
перепоховання яких Уряд Федеративної Республіки Німеччина вважає
необхідним, якщо в зв'язку з цим для Уряду України не виникнуть
видатки, і після  розгляду  поданого  йому  для  узгодження
відповідного плану. Ексгумація загиблих у  війнах  німецьких
громадян здійснюється робітниками за вибором Німецької Сторони.
   2. Якщо Уряд України вважає за необхідне перенесення могил
українських громадян-військовослужбовців Радянської  Армії  на
території  Федеративної  Республіки  Німеччина  дозволятиме
перепоховання померлих після розгляду поданого йому для погодження
відповідного плану, якщо у зв'язку з цим для Німецької Сторони не
виникнуть видатки. Уряд Федеративної Республіки Німеччина з свого
боку і за свій рахунок має право запропонувати Уряду України
провести подібні перепоховання.
   3. Про кожне перепоховання загиблого у війнах з Німецької
Сторони укладається протокол, у якому зазначається колишнє і нове
розташування могил, особисті дані, напис на особистому знаку або
інші розпізнавальні ознаки. Один примірник  цього  протоколу
передається Уряду України.
   4. Коли  німецькі  військові  поховання  на  українській
території, які за наявними вірогідними відомостями  існували
раніше, тепер внаслідок змін інфраструктури  припинили  своє
існування, і вилучення останків похованих там загиблих з Німецької
Сторони вже не представляється можливим, то уряд України за
німецьким клопотанням дозволить встановлення у цих місцях простих
і достойних пам'ятних знаків. З цією метою Уряд  України надає
придатну ділянку визначену місцевою владою СНД відповідно до
вимог.
   5. У  разі наступного виявлення на німецькій  території
загиблих у другій  світовій  війні  громадян  України  уряд
Федеративної  Республіки  Німеччина забезпечить їх належне і
достойне поховання і позначення могил.
               Стаття 6
 
   Якщо в межах українських або німецьких військових поховань
поряд з військовими могилами громадян обох держав є також могили
загиблих у війнах з інших держав, то цей факт має належним чином
враховуватись під час винесення рішень щодо збереження цих могил
може і догляду за ними.
               Стаття 7
 
   1. Перевезення останків загиблих у війнах німецьких громадян
з території України до Федеративної Республіки Німеччина потребує
попередньої згоди Уряду Федеративної Республіки Німеччина. Уряд
України дозволятиме здійснення таких перевезень лише при наявності
такої згоди.
   2. Згода Уряду Федеративної Республіки Німеччина потрібна
також щодо клопотань, одержаних Урядом України, які мають на меті
перевезення останків загиблих у війнах німецьких громадян у треті
країни.
   3. Пункти 1 і 2 цієї статті діють відповідно щодо перевезення
останків загиблих у другій світовій війні громадян України в
Україну або треті країни.
   4. Всі витрати і збори по ексгумації і перевезенню за кордон
останків загиблих у війнах українських і німецьких громадян
сплачує сторона, яка подає клопотання.
   5. Під час ексгумації останків загиблих у війнах з метою їх
перевезення повинні бути присутніми представники влади Договірних
Сторін.
               Стаття 8
   1. Уряд Федеративної Республіки Німеччина доручає технічне
здійснення завдань в Україні, що випливають для Німецької Сторони
з цієї Угоди, Німецькій народній Спілці по догляду за військовими
могилами і  далі  іменуються  "Народна  Спілка",  і  несе
відповідальність за її дію.
   2. У разі наміру Німецької Сторони дати відповідне доручення
будь-якій іншій організації щодо цього досягається домовленість
між Договірними Сторонами.
               Стаття 9
   1. Уряд України надає Народній спілці всіляку підтримку,
зокрема забезпечує доступ до документів про німецькі військові
могили і померлих німецьких військовослужбовців,  які  є або
з'являться у розпорядженні усіх державних та інших установ. Інші
домовленості цим не зачіпаються.
   2. Уряд Федеративної Республіки Німеччина сприяє Українській
Стороні у наданні всіх документів, що містять відомості про
особисті  дані  і  розташування військових поховань і могил
українських  громадян-військовослужбовців  Радянської  Армії,
загиблих у другій світовій війні.
   3. Для виконання своїх завдань Народна Спілка може направляти
в Україну своїх представників, спеціалістів та інших працівників.
              Стаття 10
   1. Народна Спілка під час виконання робіт, що випливають з
цієї Угоди, використовує місцеві  матеріали  і  користується
послугами місцевої робочої сили відповідно до діючого трудового
законодавства України.
   2. Народна Спілка може з Федеративної Республіки Німеччина
або іншої держави-члена Європейської Співдружності  ввозити в
Україну техніку, транспортні засоби, матеріали та інструменти, які
необхідні для виконання зазначених у цій Угоді робіт, та вивозити
з України після спеціальної обробки техніку, транспортні засоби,
які були ввезені для виконання зазначених у цій Угоді робіт.
   3. Під час провезення цих предметів діє такий порядок:
   а) митне оформлення технічних і транспортних засобів, що
тимчасово ввозяться в Україну, здійснюється згідно з чинним
законодавством України;
   б) матеріали та приладдя, призначені для облаштування і
прикрашання могил або догляду за могилами, пам'ятними знаками або
кладовищами,  звільняться під час ввезення від сплати мита,
податків та інших зборів, якщо додатково до звичайної митної
декларації митним органам подаються:
   - докладний опис предметів, що ввозяться;
   - підписане  належним  чином уповноваженою на це особою
зобов'язання про те, що названі предмети будуть використані лише в
цілях, передбачених цією Угодою.
              Стаття 11
   1. Надання зазначених у пункті 1 статті 4 цієї Угоди ділянок,
використовуваних під німецькі військові поховання, дає Народній
Спілці  право  в  рамках  діючого українського законодавства
безпосередньо проводити всі роботи по облаштуванню та благоустрою
військових поховань, а також по будівництву відповідних під'їздних
шляхів, приміщень для відвідувачів і по створенню інших необхідних
умов для їхнього перебування.
   2. Народна Спілка забезпечує дотримання всіх правових норм,
що регулюють питання гігієни та охорони здоров'я, які передбачені
законами України, і взаємодіє для цього з відповідними органами.
Вона виконує чинні на території України правові, нормативні та
адміністративні правила щодо розташування і планування кладовищ та
перепоховання останків.
              Стаття 12
   Зі свого боку Уряд Федеративної Республіки Німеччина надасть
такі ж права і буде таким же чином сприяти організації, яка
призначена Урядом України для технічного здійснення завдань, що
випливають для Української Сторони з цієї Угоди.
               Стаття 13
   Ця Угода набирає чинності через 1 місяць від дня повідомлення
Договірними Сторонами одна одній про те, що ними виконані всі
необхідні для цього внутрішньодержавні процедури відповідно до
існуючого порядку.
   Здійснено в м.Києві 10 червня 1993 року в двох примірниках,
кожний українською і німецькою мовами, причому обидва тексти є
однаково автентичними.
 
 За Уряд України               За Уряд Федеративної
                       Республіки Німеччина
  (підпис)                    (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка