Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи щодо скорочення готівкового обігу


 
               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
    ( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
     N 40/95 від 15.01.95 )
      Про заходи щодо скорочення готівкового обігу
    ( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
     N 248/93 від 06.07.93
     N 478/93 від 22.10.93 )
   ( В редакції Указу Президента N 197/94 від 29.04.94 )
 
 
   З метою нормалізації грошового обігу і скорочення темпів
зростання емісії грошей  п о с т а н о в л я ю:
   1. Установити, що на території України всі юридичні особи,
незалежно від форм власності та виду діяльності, а також фізичні
особи -  громадяни  України,  іноземні  громадяни, особи без
громадянства, які є суб'єктами підприємницької діяльності:
   - здійснюють між собою одноразові розрахунки за товари,
роботи, послуги  та  цінні  папери,  вартість яких перевищує
шестикратний розмір мінімальної заробітної  плати,  тільки  в
безготівковому порядку.  Установи  банків  видають  протягом
календарного місяця підприємствам, установам і організаціям з
кількістю працюючих до трьох тисяч чоловік готівку на поточні
потреби у межах п'ятнадцятикратного, а понад три тисячі чоловік -
у межах тридцятикратного розміру мінімальної заробітної плати.
Готівка на витрати на відрядження не входить до поточних потреб і
видається банками в установленому порядку;
   - зберігають у своїх касах готівку в межах установлених
лімітів. Порядок лімітування готівки та організації контролю за
його додержанням визначається Національним банком України;
   - мають право зберігати у своїх касах суми готівки, які
перевищують установлені ліміти, лише для оплати праці, виплати
допомоги за соціальним страхуванням, стипендій, пенсій і тільки
строком не більше трьох робочих днів, включаючи день одержання
грошей в установах банків.
   Дія абзацу другого цієї статті не поширюється на розрахунки
колективних сільськогосподарських  підприємств  і  фермерів  з
підприємствами й організаціями торгівлі.
   Положення абзаців  третього і четвертого цієї статті не
поширюються на  фізичних  осіб  -  суб'єктів  підприємницької
діяльності.
   2. Ліміти залишків кас для юридичних осіб встановлюються
комерційними банками, які їх обслуговують, на підставі поданих
цими особами розрахунків. У разі відсутності таких розрахунків
зазначені ліміти встановлюються комерційними банками самостійно.
   Комерційні банки здійснюють видачу готівки лише за наявності
відповідних обгрунтувань і забезпечують контроль за її цільовим
використанням.
   3. Юридичні та фізичні особи, що займаються  закупівлею
сільськогосподарської продукції,  дикорослих  плодів  і  ягід,
лікарських рослин, макулатури, ганчір'я, склотари,  брухту  в
населення, а  також  юридичні особи, що здійснюють ломбардні
операції, одержують готівку на повний  обсяг  розрахунків  з
населенням.
   Автотранспортні підприємства і організації (спеціалізовані
підприємства та організації, основним видом статутної діяльності
яких є надання транспортних послуг), що здійснюють міжобласні
перевезення, одержують готівку для оплати вартості пального на
обсяг його  закупівлі  за межами області, на території якої
розташовані такі підприємства й організації.
   Контроль за витрачанням авансових сум на закупівлю продукції
(оплату вартості пального) здійснюють комерційні банки.
   Належна до оплати громадянам сума за продану ними продукцію
може бути зарахована на ощадні книжки лише за бажанням громадян.
 
 
   4. Установи банків надають юридичним особам, що здійснюють
страхову діяльність, кошти для виплати страхових сум (страхових
відшкодувань) за  укладеними  договорами  добровільного  й
обов'язкового страхування у безготівковому порядку, за винятком:
   сум, що підлягають  виплаті  громадянам  готівкою  після
закінчення строку дії договорів страхування або дострокового їх
припинення;
   компенсаційних виплат громадянам у вигляді страхових сум і
страхових відшкодувань.
   5. Установити, що підприємства, установи і організації, в
тому числі організації торгівлі, які мають постійний грошовий
виторг і використовують його для оплати праці, виплати пенсій,
закупівлі сільськогосподарської продукції, мають право затримувати
готівку у своїх касах лише на три робочих дні до настання строку
виплати без обмеження норм витрачання готівки.
   6. Контроль за додержанням вимог цього Указу юридичними
особами, крім комерційних банків, і фізичними особами - суб'єктами
підприємницької діяльності здійснюють комерційні банки, органи
державної податкової   служби   в   Україні,   державної
контрольно-ревізійної служби та Міністерства внутрішніх  справ
України.
   Контроль за  додержанням  вимог цього Указу комерційними
банками здійснюють установи Національного банку України.
   7. Установити, що продаж громадянам непродовольчих товарів
торговельними організаціями  та  іншими  підприємствами  і
організаціями, а також  розрахунки  з  фізичними  особами  -
комітентами за здані на комісію та до скупки товари (за одиницю
або партію незалежно від виду і найменування) вартістю понад
двохсоткратний розмір мінімальної заробітної плати здійснюються
відповідно за чеками банків України або шляхом перерахування
платіжними дорученнями на особисті рахунки вкладників.
   Виписування громадянам   чеків  установами  банків  і
перерахування грошей на особисті рахунки громадян понад зазначений
розмір мінімальної заробітної плати здійснюються безплатно.
   8. До підприємств, установ і організацій, незалежно від форм
власності та виду діяльності, та фізичних осіб -  суб'єктів
підприємницької діяльності, винних у порушенні вимог цього Указу,
державні податкові інспекції на підставі матеріалів проведених
ними перевірок і подань комерційних банків, державної контрольно-
ревізійної служби, органів Міністерства внутрішніх справ України,
Національного банку  України застосовують фінансові санкції у
вигляді штрафу в розмірі сум перевищення нормативних розрахункових
операцій або наявності понадлімітної готівки в касах.
   Відповідальність за порушення вимог абзацу другого статті 1
цього Указу в частині перевищення суми одноразових розрахунків
несуть юридичні та фізичні особи, що здійснили оплату готівкою.
   У разі порушення комерційними банками вимог цього Указу до
них застосовуються за поданням  Національного  банку  України
фінансові санкції у вигляді штрафу:
   - за  невстановлення  лімітів  залишків  кас  -  у
п'ятдесятикратному розмірі мінімальної заробітної плати за кожний
випадок;
   - за видачу готівки без відповідних обгрунтувань - у розмірі
виданих сум.
   Штрафи, передбачені цією статтею, стягуються до державного
бюджету у безспірному порядку.
   9. Кабінету Міністрів України разом з Національним банком
України визначити порядок застосування положень цього Указу.
 
 
 Президент України                    Л.КРАВЧУК
 
 м.Київ, 12 червня 1993 року
   N 206/93
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка