Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про ліквідну діяльність комерційних банків


 
          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
 
 N 26014/1438-7909 від 30.12.93
   м.Київ
 
 vd931230 vn26014/1438-7909
   ( Лист втратив чинність на підставі Постанови Нацбанку
    N 12 ( v0012500-96 ) від 22.01.96 )
      Про ліквідну діяльність комерційних банків
 
   Національний банк  України  занепокоєний  реальним станом
платоспроможності комерційних банків вважає за необхідне прийняти
ряд заходів для підвищення їх ліквідної діяльності на наступних
умовах:
   Перше. Національний банк починаючи з 30 грудня 1993 року і до
30 січня 1994 року проводить закупку валюти у підприємств регіону
які мають одночасно заборгованість по кредитах в карбованцях та
залишки на валютних рахунках.
   Комерційні банки  повідомляють  регіональному  управлінню
Національного банку суму валюти яка пропонується для продажу.
Регіональне управління Національного банку згідно з порядком
викупу Національним банком України коштів з іноземній валюті від
28.12.93 р.  N  19010/3085-7838  (  v7838500-93  )  здійснює
розрахункові операції в той же день.
   Друге. Для підвищення ліквідності балансів комерційних банків
та забезпечення своєчасного проведення розрахунків Національний
банк України надає комерційним банкам стабілізаційні кредити на
слідуючих умовах:
   а) кредит надається на строк не більше 45 днів на рівних для
всіх комерційних банків умовах. Критерієм його максимального
розміру є сума  яка не перевищує 50 відсотків  обов'язкових
резервних вимог відповідного комерційного банку.
   б) кредит надається як правило під валютну заставу та інші
швидколіквідні активи комерційного банку і як виняток, під заходи
комерційного банку які повинні забезпечити реальне своєчасне
повернення стабілізаційного кредиту та ліквідну діяльність банку в
подальшому.
   Умови отримання  кредиту  на  підвищення  ліквідності
передбачається угодою, проект якої направляється регіональному
управлінню Національного банку. Як виключення комерційним банкам
може бути наданий аванс в розмірі половини належної суми кредиту
по спрощеній формі договору, при умові, що напротязі трьох днів
банком буде наданий комплект документів відповідно до даної
вказівки.
   Промінвестбанк, банк  "Україна",  Укрсоцбанк,  Ощадбанк,
Ексімбанк оформлення кредиту  здійснюють  в  централізованому
порядку.
   Третє. Інші  комерційні  банки  які  бажають  отримати
стабілізаційний  кредит  надають  регіональному  управлінню
Національного банку заявку на його отримання.
   Кримське республіканське   та   регіональні  управління
Національного банку розглядають отримані заявки  на  предмет
реального повернення кредиту та забезпечення ліквідної діяльності
банку та приймаючи рішення про видачу кредиту повинні мати на
увазі, що при неповерненні комерційним банком в строк отриманого
кредиту Національний банк залишає за собою право стягувати в
безспірному порядку заборгованість по кредиту з кореспондентського
рахунку комерційного банку незалежно від наявних на ньому коштів з
приміненням діючих штрафних санкцій і розглядає питання про
доцільність функціонування комерційного банку який не забезпечує
ліквідну діяльність.
   Четверте. Регіональні управління Національного банку надають
щоденно  інформацію  управлінню  кредитного  регулювання  про
комерційні банки, які продали валюту та отримали стабілізаційний
кредит на строк до 45 днів. Інформація про банки, які отримали
стабілізаційний кредит повинна відображати слідуючі дані: розмір
кредитних вкладень, залишки коштів в касі, власні валютні кошти та
кошти на валютних рахунках обслуговуємих клієнтів, в розмірі
кожного комерційного банку.
   П'яте. Отримані від Національного банку кошти для підвищення
ліквідності комерційним банком можуть бути використані лише на
здійснення розрахунково-касових операцій. Надання в їх рахунок
кредитів не допускається.
   Національний банк вносить зміни до вказівок від 21.12.93 р.
N 26014/1393-7697 ( v7697500-93 ) та 30.11.93 р. N 17010/1925-7171
встановлює, і відціняє плату за дебетове сальдо по коррахунку
комерційного банку, в розмірі 10 процентів. Одночасно повідомляємо
що з 10 січня 1994 року плата за дебетове сальдо по коррахунку
комерційного банку встановлюється виходячи із розміру 5%, щоденно.
   Доведіть дану вказівку до відома всіх комерційних банків.
   Прошу взяти  під персональний контроль повноту виконання
положення даної вказівки.
 
 Голова Правління
 Національного банку України              В.А.Ющенко
                           (проект)
               Договір
       про надання Національним банком України
       стабілізаційного кредиту для підтримки
          ліквідної діяльності банку
   м.Київ                   1994 рік
   Національний банк  України,  в  подальшому  іменується
"Банк-кредитор", в особі керівника _______________________________
__________________________________________________________________
        (прізвище,ім'я, по-батькові, посада)
діючого на підставі Статуту з однієї сторони, та _________________
__________________________________________________________________
    (назва комерційного банку та його підпорядкування)
 
в подальшому іменується "Банк-позичальник", в особі керівника
_________________________________________________________________,
       (прізвище, ім'я, по-батькові, посада)
діючого на підставі Статуту з іншого боку, уклали договір про
слідуюче.
            I. Предмет договору
   1.1. Банк-кредитор, як виняток, надає стабілізаційний кредит
Банку-позичальнику в розмірі не більше 50 відсотків від суми
коштів, перерахованих ним у фонд регулювання кредитних ресурсів,
для підтримки його ліквідної діяльності на строк до 45 днів за
плату 240% річних без права збільшення розміру кредитних вкладень
на цей період.
        2. Банк-позичальник зобов'язується:
   2.1. Надати  Національному  банку України інформацію про
розміри статутного та резервного фондів, кредитних вкладень та
коштів, перерахованих у фонд регулювання кредитних ресурсів,
залишки коштів в касі, власні валютні кошти та кошти на валютних
рахунках обслуговуємих клієнтів.
   2.2. Провести  відповідну  роботу  з  клієнтами,  що
обслуговуються  банком  по  забезпеченню  продажу  валюти
підприємствами, які мають заборгованість по кредитах в карбованцях
та  залишки  на  валютних рахунках з наступною продажом їх
Національному банку та погашення кредиту комерційному банку за
рахунок коштів, отриманих від Банку-кредитора.
   2.3. Продати або передати як заставу під отриманий кредит
Банку-кредитору (зайве закреслити) власні валютні резерви на суму
________ млн.крб., інші швидколіквідні активи банку (вказати які
конкретно) на суму ____________ млн.крб.
   2.4. Надати Банку-кредитору реальні заходи по зниженню в
січні 1994 року "кредитного портфелю" та забезпечення своєї
ліквідної діяльності в подальшому.
   2.5. Забезпечити  використання  отриманих коштів лише на
здійснення розрахунково-касових операцій і не допускати видачу
нових кредитів.
   2.6. Забезпечити своєчасне погашення одержаного кредиту та
плати за нього.
   2.7. Забезпечити  щоденне  надання  Національному  банку
інформації передбачити  п.4.  вказівки  від  30.12.93  р.
N _____________.
         3. Банк-кредитор зобов'язується:
   3.1. Перерахувати  на  коррахунок  комерційного  банку
N _____________ кошти в розмірі _______________ млн.карбованців не
пізніше слідуючого дня після підписання договору.
          4. Відповідальність сторін.
   4.1. За недостовірність представлення необхідної інформації
та розрахунків для одержання кредиту, порушення умов договору і
нецільове  використання  кредиту,  Банк-позичальник  сплачує
Банку-кредитору штраф в розмірі 5 відсотків за кожний день
нецільового використання кредиту.
   4.2. Банк-кредитор  залишає  за собою право стягувати в
безспірному порядку заборгованість по кредиту та нарахованих
процентів по ньому у випадку несвоєчасного їх погашення кредиту з
кореспондентського рахунку  Банку-позичальника  незалежно  від
наявних на ньому коштів з приміненням штрафних санкцій в розмірах,
передбачених п.4.1. від суми несвоєчасного поверненого кредиту та
розглядає питання про доцільність функціонування комерційного
банку.
   4.3. Банк-кредитор залишає за собою право перевіряти на місці
та по даних бухгалтерської звітності достовірність представленої
інформації та розрахунків і у випадку встановлення порушень
достроково стягує кредит та штраф, в розмірі передбаченому пунктом
4.1.
           5. Умови зміни договору.
   5.1. Національний банк України залишає за собою право вносити
зміни в договір в залежності від зміни його грошово-кредитної
політики.
   5.2. Зміни в договір вносяться в письмовій  формі  за
погодженням сторін, як додаткове узгодження до цього договору.
   Строк дії договору встановлюється з дня його підписання до
____________ 1994 року.
   Юридичні адреси та банківські реквізити сторін.
   Національний банк            Комерційний банк
   України
   Адреса:                 Адреса:
           М.П.                  М.П.
   ____________________          ___________________
   (посада, підпис керівника)     (посада, підпис керівника)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка