Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про умови оплати праці працівників Українського державного центру соціальних служб для молоді


 
          МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 66 від 20.08.93          Зареєстровано в Міністерстві
   м. Київ             юстиції України
                   3 вересня 1993 р.
 vd930820 vn66            за N 127
    ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінпраці
     N 7 ( z0054-00 ) від 20.01.2000 )
 
        Про умови оплати праці працівників
         Українського державного центру
          соціальних служб для молоді
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінпраці
    N 42 ( z0398-95 ) від 18.10.95 
    N 17 ( z0091-96 ) від 15.02.96 )
   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13
серпня 1993 року N 648 ( 648-93-п ) Міністерство праці України за
погодженням з Міністерством фінансів України і Міністерством
України у справах молоді і спорту НАКАЗУЄ:
   1. Затвердити  шкали  співвідношень  посадових  окладів
працівників Українського державного центру соціальних служб для
молоді до мінімального розміру заробітної плати згідно з таблицями
N1, 2
   2. Надати право керівнику у межах установленого фонду оплати
праці та граничної чисельності працюючих:
   а) вносити у затверджену структуру апарати зміни, викликані
необхідністю застосування нових прогресивних організаційних форм
праці, затверджувати штати, установлювати керівникам підрозділів,
спеціалістам і службовцям посадові оклади відповідно до вказаних
шкал співвідношень;
   б) установлювати:
   заступнику керівника, заступникам  керівників  структурних
підрозділів, не передбачених цим наказом, посадові оклади на 2-7
процентів нижче посадового окладу відповідного керівника;
   посадові оклади для окремих спеціалістів, не передбачених цим
наказом, стосовно до розмірів окладів, визначених на основі шкал
співвідношень відповідних категорій працівників;
   керівникам підрозділів, спеціалістам і службовцям надбавки;
   за високі досягнення у праці або за виконання особливо
важливої  роботи до 50 відсотків посадового окладу. У разі
несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи  і
порушення  трудової  дисципліни ці надбавки скасовуються або
зменшуються;
   за знання та використання в роботі іноземної мови до 10
відсотків посадового окладу; ( Абзац шостий підпункту "б" пункту 2
із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінпраці N 42 ( z0398-95 ) 
від 18.10.95 )
   спеціалістам і  службовцям  (за  винятком  заступників
керівників, керівників підрозділів та їх заступників) доплати за
виконання  обов'язків тимчасово відсутніх працівників цих же
категорій персоналу (у разі хвороби, відпустки без збереження
заробітної плати, з інших причин) - у розмірі до 50 відсотків
посадового окладу за основною роботою, з використанням на цю мету
до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника; доплату
за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників-жінок, які
перебувають у відпусці, пов'язаній з вагітністю і родами, а також
осіб, які перебувають у відпусці по догляду за дитиною до
досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством у розмірі
до 30 відсотків  посадового  окладу  за  основною  роботою,
використовуючи на цю мету всю економію заробітної плати на посадах
осіб, що займають відсутні з цих причин працівники;
   в) преміювати працівників апарату відповідно до їх особистого
вкладу в загальні результати роботи, в межах фонду преміювання,
створеного у розмірі 4-місячного фонду заробітної плати  та
економії фонду заробітної плати;
   г) надавати працівникам матеріальну допомогу, спрямовуючи на
цю мету кошти у розмірі середньомісячного заробітку. ( Абзац
перший підпункту "г" пункту 2 в редакції Наказу Мінпраці N 42
( z0398-95 ) від 18.10.95 )
   Преміювання керівника,  його  заступників,  надання  їм
матеріальної допомоги і встановлення надбавок до посадових окладів
здійснюється за рішенням вищестоящих органів у межах наявних
коштів на оплату праці.
   3. З  метою  залучення  до  роботи  висококваліфікованих
спеціалістів виплачувати працівникам, які мають вчений ступінь
кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності, доплату до
посадових окладів у розмірах відповідно 15 і 20  відсотків
посадового окладу. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Мінпраці N 42 ( z0398-95 ) від 18.10.95 )
   4. Посадові оклади керівних працівників, спеціалістів і
службовців Українського державного центру соціальних служб для
молоді,  визначені  цим  наказом,  обчислюються  за  шкалою
співвідношень посадових окладів до установленого мінімального
розміру заробітної плати і  підвищуються  за  коефіцієнтами,
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня
1995 року N 1043 ( 1043-95-п ) "Про упорядкування оплати праці
працівників  апарату  органів  державної  виконавчої  влади,
прокуратури, судів, митної служби та інших органів". ( Пункт 4 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Мінпраці N 42 ( z0398-95 )
від 18.10.95, в редакції Наказу Мінпраці N 17 ( z0091-96 ) від
15.02.96 )
   5. Умови оплати праці і посадові оклади, затверджені цим
наказом, впроваджуються з 14 вересня 1993 року.
 
   Міністр                 М. Г. Каскевич
 
   "Погоджено"
   Заступник міністра фінансів України  В. М. Матвійчук
   19 серпня 1993 р.
 
   Заступник міністра України у спра-
   вах молоді і спорту            В. В. Барабаш
   19 серпня 1993 р.
   Проект наказу подано відділом
   бюджетних організацій управління
   заробітної плати Мінпраці України   Т. І. Пономаренко
 
   ПОГОДЖЕНО:
   Начальник управління заробітної
   плати                    О. М. Дзюбенко
   Заступник міністра праці           Е. І. Андрющенко
   В. о. начальника управління право-
   вого регулювання та соціальних
   питань Мінпраці України           Я. Г. Лінков
 
                        Таблиця N 1
                    до наказу Мінпраці України
                      від 20.08.93  N 66
            ШКАЛА СПІВВІДНОШЕНЬ
       посадових окладів керівних працівників і
      спеціалістів Українського державного центру
      соціальних служб для молоді до мінімального
           розміру заробітної плати
   ————————————————————————————————————————————————————————————
      Найменування посад         Коефіцієнти
   ————————————————————————————————————————————————————————————
    Директор                 12,0 - 13,0
    Начальник відділу            10,5 - 11,5
    Головний спеціаліст            9,0 - 10,0
    Провідний спеціаліст           8,0 - 9,0
    Спеціаліст I категорії          7,0 - 8,0
    Спеціаліст II категорії          6,0 - 7,0
    Спеціаліст                5,0 - 6,0
 
 
                        Таблиця N 2
                    до наказу Мінпраці України
                      від 20.08.93  N 66
            ШКАЛА СПІВВІДНОШЕНЬ
    посадових окладів службовців апарату Українського
    державного центру соціальних служб для молоді до
       мінімального розміру заробітної плати
   ————————————————————————————————————————————————————————————
      Найменування посад         Коефіцієнти
   ————————————————————————————————————————————————————————————
   Завідуючі: архівом, підрозділом по
   обліку і доставці документів        4,5 - 5,5
   Старші: інспектор, статистик;
   завідуючі: друкарським бюро, копію-
   вально-розмножувальним бюро         4,5 - 5,0
   Завідуючі: експедицією, господарст-
   вом, складом, касир, інспектор, ста-
   тистик                   4,0 - 4,5
   Секретар керівника, комендант       4,0 - 4,5
   Друкарка I категорії, друкарка II ка-
   тегорії, секретар-друкарка         3,5 - 4,5
   Діловод, архіваріус            3,5 - 4,0
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка