Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про проект Закону України про військову міліцію в складі Збройних Сил України


 
            П О С Т А Н О В А
         ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
     Про проект Закону України про військову міліцію
         в складі Збройних Сил України
 
   Розглянувши внесений  Кабінетом  Міністрів України проект
Закону України про військову міліцію в складі Збройних  Сил
України, висновки  комісій Верховної Ради України у питаннях
законодавства і законності та з питань оборони і державної безпеки
щодо зазначеного законопроекту, Президія Верховної Ради України
п о с т а н о в л я є:
   Повернути Кабінету Міністрів України поданий на  розгляд
Верховної Ради України проект Закону України про військову міліцію
в складі Збройних Сил України для доопрацювання з урахуванням
зауважень і пропозицій, викладених у поданні зазначених комісій
Верховної Ради України (додається).
 
 
 Голова Верховної Ради України           І.ПЛЮЩ
 
 м. Київ, 15 листопада 1993 року
     N 3587-XII
 
                  ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
   У комісіях Верховної Ради України у питаннях законодавства і
законності та з питань оборони і державної безпеки розглянуто
поданий Кабінетом Міністрів проект Закону України "Про військову
міліцію в складі Збройних Сил України".
   Прийняття цього Закону має сприяти зміцненню правопорядку в
військах, посиленню  боротьби  із  злочинністю  та  іншими
правопорушеннями серед військовослужбовців.
   Проте поданий законопроект потребує суттєвого доопрацювання.
Насамперед, слід концептуально визначитись щодо статусу цього
органу, основних його функцій, повноважень,  підпорядкованості
тощо.
   Вважали б  за  доцільне передбачити створення військової
міліції як єдиного органу для правового забезпечення Збройних Сил
України,  Прикордонних  військ,  Національної гвардії, військ
цивільної оборони та військ  конвойної  і  охоронної  служби
Міністерства внутрішніх справ України, інших військових формувань,
створених у відповідності до чинного законодавства України, а не
тільки в Збройних Силах України.
   Виходячи з цього, а також зважаючи на те, що підпорядкування
військової міліції командуванню Збройних Сил чи інших військових
формувань поставить її в повну залежність від командного складу
відповідних рівнів, що негативно позначиться на виконанні нею
функціональних завдань, вважали б за доцільне розглянути питання
про створення військової міліції при Міністерстві внутрішніх справ
України. Це сприятиме також тісній взаємодії військової міліції з
відповідними структурними підрозділами цього  міністерства  та
Генеральної прокуратури України, дозволить більш цілеспрямовано
зосередити сили  і  засоби  боротьби  із  злочинністю  серед
військовослужбовців.
   Такий підхід буде відповідати загальнодержавній концепції
щодо створення інших військових правоохоронних органів. Зокрема,
військові суди,  військова  прокуратура,  контррозвідка  є
структурними підрозділами відповідно Верховного Суду, Генеральної
прокуратури та Служби безпеки України.
   Слід зазначити, що ряд положень законопроекту не відповідає
вимогам чинного законодавства України. Так, положення  статей
законопроекту, за якими органи військової міліції зобов'язуються
забезпечувати військову дисципліну у Збройних Силах  України,
суперечать чинним  військовим  статутам,  згідно з якими цей
обов'язок покладено на командирів і  начальників  відповідних
структур військових формувань.
   Всупереч вимогам відповідних норм Кримінально-процесуального
кодексу України військовій міліції не надається право проведення
слідства у справах про злочини, скоєні військовослужбовцями. Не
відповідають нормам Кримінально-процесуального кодексу  України
( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) та Закону України "Про міліцію"
( 565-12 ) також положення, що визначають завдання, обов'язки і
права військової міліції щодо цивільного персоналу Збройних Сил
України.
   Передбачене статтею 25 проекту положення щодо здійснення
контролю з боку Міністра оборони України та його командного складу
за діяльністю військової міліції суперечить чинному Закону України
"Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ).
   Враховуючи вищевикладене, пропонуємо повернути проект Закону
України "Про військову міліцію в складі Збройних Сил України"
Кабінету  Міністрів  України для доопрацювання з урахуванням
зауважень і пропозицій комісій.
   Проект Постанови Президії Верховної Ради України додається.
 
 
 Голова Комісії у питаннях      Заст. Голови Комісії з питань
 законодавства і законності     оборони і державної безпеки
   О.КОЦЮБА                О.ТАРАСЕНКО
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.16681
EUR32.17776
RUB0.41989
PLN7.4954
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка