Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Міжвідомчий комітет України у справах Європейського Союзу


 
               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
   ( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
    N 148/98 від 24.02.98 )
    
      Про Міжвідомчий комітет України у справах
            Європейського Союзу
    ( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента 
     N 108/95 від 07.02.95
     N 355/97 від 21.04.97 )
    ( у тексті Указу та Положення слова "Європейські 
     Співтовариства" замінено словами "Європейський  
     Союз" у відповідному відмінку згідно з Указом
     Президента N 108/95 від 07.02.95 )
 
   1. Створити  Міжвідомчий  комітет  України  у  справах
Європейського Союзу.
   2. Призначити Віце-прем'єр-міністра України ЛАНДИКА Валентина
Івановича Головою  Міжвідомчого  комітету  України  у справах
Європейського Союзу. ( Додатково див. Укази Президента N 108/95
від 07.02.95, N 355/97 від 21.04.97 )
   3. Затвердити Положення про Міжвідомчий комітет  України
у справах Європейського Союзу (додається).
   4. В.Ландику за погодження з відповідними міністерствами,
іншими центральними органами державної виконавчої влади України у
місячний строк подати пропозиції щодо  персонального  складу
Міжвідомчого комітету України у справах Європейського Союзу.
 
 
 
 Президент України                    Л.КРАВЧУК
 
 м.Київ, 28 серпня 1993 року
     N 358/93
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
                 Указом Президента України
                 від 28 серпня 1993 року N 358/93
 
            П О Л О Ж Е Н Н Я
      про Міжвідомчий комітет України у справах
          Європейського Союзу
 
   1. Міжвідомчий комітет України у справах Європейського Союзу
(далі - Комітет) є державним органом погодження і координації
політики України  стосовно  Європейського  Союзу,  підзвітним
Кабінету Міністрів України.
   2. Комітет  у  своїй  діяльності  керується Конституцією
( 888-09 ) і законами України, іншими актами законодавства
України, договорами між Україною та Європейським Союзом, а також
цим Положенням.
   Основними завданнями Комітету є:
   міжвідомча координація робіт з питань підготовки рекомендацій
щодо діяльності України стосовно Європейського Союзу;
   аналіз реалізації політики України стосовно Європейського
Союзу, тенденцій розвитку процесів, які відбуваються в Україні за
допомогою і при сприянні органів Європейського Союзу;
   розробка заходів щодо забезпечення диверсифікації економічних
та науково-технічних зв'язків України з Європейським Союзом;
   контроль за  реалізацією  договорів  між  Україною  та
Європейським Союзом.
   3. Комітет відповідно до покладених на нього завдань:
   розробляє за участю відповідних центральних органів державної
виконавчої влади України пропозиції щодо визначення, погодження та
коригування напрямів діяльності України стосовно співробітництва з
Європейського Союзу;
   аналізує вплив результатів виконання договорів між Україною
та Європейським Союзом на економіку України;
   подає Президентові України та Кабінету Міністрів України
пропозиції щодо координації роботи відповідних органів державної
виконавчої влади України, спрямованої на реалізацію договорів між
Україною та Європейським Союзом, аналізує хід їх здійснення;
   бере участь у розробці проектів нормативних актів з питань
діяльності міністерств,  інших  центральних  органів державної
виконавчої влади України щодо реалізації політики України стосовно
Європейського Союзу;
   погоджує з відповідними державними органами України проекти
директив делегаціям України  на  міжнародних  переговорах  з
Європейським Союзом, вносить на розгляд Президентові України та
Кабінету Міністрів України пропозиції щодо персонального складу
цих делегацій та їх голів, організовує й координує  роботу
делегацій;
   організовує проведення  наукових  досліджень  з  питань
входження України  до  системи західноєвропейської інтеграції,
розвитку взаємного   економічного,   науково-технічного   і
торговельного обміну,  стимулювання  підприємства та іноземних
інвестицій;
   інформує державні органи України про питання співробітництва
з Європейським Союзом;
   вносить Президентові України та Кабінету Міністрів України
пропозиції щодо скасування актів міністерств та інших центральних
органів державної  виконавчої  влади  України,  що суперечать
договорам між Україною та Європейським Союзом.
   4. Комітет має право:
   одержувати від органів державної виконавчої влади інформацію,
статистичні та інші аналітичні матеріали, необхідні для виконання
покладених на нього завдань;
   залучати до  вирішення  питань,  що  належать  до  його
компетенції, спеціалістів міністерств, інших центральних органів
державної виконавчої влади України, установ,  організацій  за
погодженням з їх керівниками, а також провідних учених;
   проводити в установленому порядку конференції, в тому числі
міжнародні, семінари, зустрічі з питань взаємних зв'язків  і
співробітництва з Європейським Союзом.
   5. Комітет утворюється у складі Голови, першого заступника
Голови, заступників Голови та членів Комітету.
   Комітет очолює  Голова,  який  призначається  Президентом
України.
   Голова Комітету має першого заступника та заступників.
   Першим заступником Голови Комітету - Уповноваженим Кабінету
Міністрів України з питань  Європейської  і  трансатлантичної
інтеграції є за посадою перший заступник Міністра закордонних
справ України.
   Заступником Голови Комітету є за посадою перший заступник або
заступник Міністра зовнішніх економічних зв'язків і  торгівлі
України, заступником Голови Комітету - Національним координатором
України з питань технічної допомоги Європейського Союзу є за
посадою Голова Національного агентства України з реконструкції та
розвитку.
   Членами Комітету за посадою є перший заступник або заступник
Міністра економіки України, Міністра енергетики і електрифікації
України, Міністра зв'язку України, Міністра промисловості України,
Міністра сільського господарства і продовольства України, Міністра
транспорту України, Міністра України у справах науки і технологій,
Міністра юстиції України, Голови Державної митної служби України,
Голови Державного комітету України по стандартизації, метрології
та сертифікації, Голови Національного банку України (за згодою),
Голови правління Державного експортно-імпортного банку України,
Голови Торговельно-промислової палати України (за згодою). У разі
потреби до складу Комітету можуть бути введені відповідальні
працівники Адміністрації  Президента  України,  Апарату  Ради
національної безпеки  і  оборони  України, Кабінету Міністрів
України.
   Персональний склад Комітету затверджує Президент України за
поданням Голови Комітету.
( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N
108/95 від 07.02.95, в редакції Указу Президента N 355/97 від
21.04.97 )
   6. На  засіданнях  Комітету,  які  проводяться  в  міру
необхідності, але не рідше як один  раз  на  два  місяці,
розглядаються питання діяльності Комітету та стан  виконання
договорів між Україною та Європейським Союзом. ( Пункт 6 із
змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 355/97 від
21.04.97 )
   7. Для оперативного вирішення питань у Комітеті  можуть
утворюватися галузеві  комісії,  персональний  склад  яких
затверджується Головою Комітету.
   8. Функції виконавчого органу Комітету здійснює управління
міжнародного   економічного   співробітництва   Міністерства
закордонних справ України. ( Пункт 8 в редакції Указу Президента
N 108/95 від 07.02.95 )
   9. Голова  Комітету, його заступники, члени Комітету та
співробітники виконавчих органів Комітету утримуються за рахунок
коштів відповідних державних органів, де вони перебувають на
службі.
   10. Комітет  має  печатку  та  емблему  із  зображенням
Державного герба України і своїм найменуванням.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка