Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Примірного положення про гуртожитки


 
         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
            П О С Т А Н О В А
          від 3 червня 1986 р. N 208
                Київ
    Про затвердження Примірного положення про гуртожитки
 
   Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
   Відповідно до статті 131 Житлового кодексу Української РСР
( 5464-10 ) затвердити Примірне  положення  про  гуртожитки,
погоджене з Укрпрофрадою і ЦК ЛКСМ України, що додається.
 
   Голова Ради Міністрів УРСР           О.ЛЯШКО
   Керуючий справами
   Ради Міністрів УРСР               К.БОЙКО
 
                       Затверджене
                  постановою Ради Міністрів УРСР
                  від 3 червня 1986 р. N 208
        Примірне положення про гуртожитки
            I. Загальні положення
   1. Це Примірне положення встановлює порядок надання жилої
площі  в  гуртожитках  підприємств,  установ,  організацій,
користування цими гуртожитками та їх утримання.
   2. Гуртожитки  призначаються  для  проживання робітників,
службовців, студентів, учнів, а також інших громадян у період
роботи або навчання.
   3. Під гуртожитки надаються  спеціально  споруджені  або
переобладнані для цієї мети жилі будинки. Переобладнання жилих
будинків під гуртожитки провадиться з дозволу виконавчого комітету
обласної, міської (міста республіканського підпорядкування) Ради
народних депутатів.
   Не допускається розміщення гуртожитків у підвалах і цокольних
поверхах, а також використання під гуртожитки приміщень у жилих
будинках, призначених для постійного проживання громадян.
   4. Гуртожитки підрозділяються на два види:
   для проживання одиноких громадян (жилі приміщення знаходяться
у спільному користуванні кількох осіб, які не перебувають у
сімейних стосунках);
   для проживання сімей (жилі приміщення, що складаються з
однієї чи кількох кімнат, перебувають у відособленому користуванні
сімей).
   У гуртожитках, призначених для проживання одиноких громадян,
при необхідності, з дозволу виконавчого  комітету  районної,
міської, районної в місті Ради народних депутатів можуть бути
виділені приміщення для проживання сімей. Ці приміщення повинні
розташовуватися в окремих під'їздах (секціях) жилого будинку.
   5. Жилі будинки реєструються як гуртожитки у виконавчому
комітеті  районної, міської, районної в місті Ради народних
депутатів.
   6. У гуртожитках повинні забезпечуватися необхідні умови для
проживання, занять, відпочинку і проведення політико-виховної
роботи серед мешканців.
   7. Заселення гуртожитків провадиться після створення в них
необхідних житлово-побутових умов для проживання й одержання
дозволу санітарно-епідеміологічної станції.
   8. Внутрішній  розпорядок  у  гуртожитках  встановлюється
правилами, затверджуваними адміністрацією підприємства, установи,
організації за погодженням з профспілковим комітетом і комітетом
комсомолу.
       II. Надання жилої площі в гуртожитках
   9. Жила площа в гуртожитку надається за спільним рішенням
адміністрації  підприємства,  установи, організації чи органу
кооперативної або іншої громадської організації та відповідного
профспілкового комітету і комітету комсомолу.
   10. На підставі рішення про надання жилої площі в гуртожитку
адміністрація  підприємства,  установи,  організації  видає
громадянинові спеціальний ордер (додаток), який є єдиною підставою
для вселення на надану жилу площу.
   Ордер може бути виданий лише на вільну жилу площу.
   При одержанні ордера пред'являються паспорти всіх членів
сім'ї, включених до ордера, з відміткою про виписку з попереднього
місця проживання.
   Адміністрація підприємства, установи, організації веде облік
ордерів, що видаються громадянам на зайняття жилої площі.
   Бланки ордерів зберігаються як документи суворої звітності.
   11. Жила площа в гуртожитках надається в порядку черговості,
що визначається адміністрацією підприємства, установи, організації
та профспілковим комітетом і комітетом комсомолу.
   12. Жила площа в гуртожитку надається в розмірі не менше
6 кв.метрів на одну особу.
   13. Громадянам, які вибули з гуртожитку у зв'язку з призовом
на дійсну строкову військову службу, а також офіцерам, які вибули
з гуртожитку у зв'язку з призовом із запасу на дійсну військову
службу на строк до трьох років, повинна бути знову надана жила
площа в гуртожитку, якщо після проходження військової служби вони
повернулися на те ж підприємство, в установу, організацію.
      III. Користування жилою площею в гуртожитках
   14. Вселення в гуртожиток робітників, службовців, студентів,
учнів та інших громадян провадиться в установленому порядку
завідуючим (директором) гуртожитком або працівником, який його
заступає, на підставі виданого  адміністрацією  підприємства,
установи, організації ордера.
   Тому, хто вселяється в гуртожиток, вказується надана жила
площа, видаються необхідний інвентар, постільні речі, перепустка
на право входу в гуртожиток. Він повинен бути ознайомлений з
правилами внутрішнього розпорядку, правами й обов'язками мешканців
гуртожитку.
   15. Жила площа в гуртожитку не підлягає обміну, розділу,
бронюванню і здачі в піднайом.
   16. Робітники, службовці, студенти, учні, а також  інші
громадяни, які проживають у гуртожитку, мають право:
   користуватися приміщеннями культурно-побутового призначення,
обладнанням,  інвентарем  гуртожитку  та комунально-побутовими
послугами;
   обирати раду гуртожитку і бути обраними до її складу, брати
участь у культурно-масовій та фізкультурно-оздоровчій роботі, в
обговоренні питань організації побуту в гуртожитку і вносити свої
пропозиції щодо поліпшення цієї роботи;
   вимагати своєчасної заміни обладнання, меблів, постільних
речей та іншого інвентаря, що стали непридатними, а також усунення
недоліків у культурно-побутовому обслуговуванні.
   17. Громадяни, які проживають у приміщеннях, що перебувають у
їх відособленому користуванні, вправі вселити в займані приміщення
своїх неповнолітніх дітей.
   Вселення інших членів сім'ї в указані приміщення допускається
лише з дозволу адміністрації, профспілкового комітету і комітету
комсомолу підприємства, установи, організації та письмової згоди
членів сім'ї громадянина, які проживають разом з ним.
   18. Робітники,  службовці, студенти, учні, а також інші
громадяни, які проживають у гуртожитку, зобов'язані:
   використовувати надану  жилу  площу  відповідно  до  її
призначення;
   забезпечувати схоронність приміщень, обладнання й інвентаря;
   додержувати правил соціалістичного співжиття і правил
внутрішнього розпорядку гуртожитку;
   зберігати чистоту й порядок у жилих приміщеннях, кабінах
ліфтів,  на  сходових клітках та в інших місцях загального
користування;
   ощадливо витрачати теплову й електричну енергію, воду і газ;
   суворо додержувати правил пожежної безпеки при користуванні
електричними, газовими та іншими приладами й обладнанням;
   брати участь  у  благоустрої  й озелененні прилеглої до
гуртожитку території, охороні зелених насаджень,  обладнанні,
ремонті і належному утриманні спортивних та дитячих майданчиків;
   своєчасно вносити плату за користування жилою площею і за
комунальні послуги відповідно до пункту 38 цього Примірного
положення.
   Особи, які вибувають з гуртожитку, зобов'язані здати все
майно, що рахується за ними. При нездачі указаного майна або його
псуванні той, хто вибуває з гуртожитку, відшкодовує заподіяні
збитки.
   Ремонт пошкоджених з вини мешканців приміщень гуртожитку, а
також меблів, обладнання й інвентаря провадиться винними особами
або за їх рахунок.
   19. Мешканцям гуртожитку забороняється:
   провадити самовільно  переобладнання  й  перепланування
приміщень;
   захаращувати предметами домашнього вжитку балкони, пожежні
проходи, коридори, сходові клітки й запасні виходи;
   зберігати в жилих приміщеннях, на сходових клітках, балконах
легкозаймисті й горючі рідини, вибухонебезпечні матеріали та
речовини, що забруднюють повітря;
   установлювати без дозволу керівництва гуртожитку тимчасові
електронагрівальні прилади для додаткового обігрівання приміщень;
   кидати в сміттєпровід великогабаритні предмети, незагашені
недопалки й сірники, виливати рідини;
   у період з 23 до 7 години включати на підвищену гучність
телевізійну, магнітофонну і радіоапаратуру, грати на музичних
інструментах та створювати інший шум, що порушує спокій громадян;
   самовільно переселятися з одного приміщення в інше.
   Переселення в разі необхідності громадян з одного жилого
приміщення в інше в даному гуртожитку провадиться за рішенням
адміністрації  підприємства,  установи,   організації   та
профспілкового комітету і комітету комсомолу з видачею нового
ордера.
    IV. Експлуатація гуртожитку, його утримання і ремонт
   20. Експлуатація      гуртожитку      здійснюється
житлово-експлуатаційною організацією, а при її відсутності -
відповідним підприємством, установою, організацією, у віданні якої
перебуває  гуртожиток,  відповідно  до єдиних правил і норм
експлуатації та ремонту житлового фонду.
   21. Підприємство,  установа, організація, у віданні якої
перебуває гуртожиток, укомплектовує його меблями, постільними
речами  та  іншим  інвентарем  відповідно  до типових норм,
затверджених Держпланом СРСР, Держбудом СРСР і Міністерством
фінансів СРСР.
   22. Адміністрація підприємства, установи, організації,  у
віданні якої перебуває гуртожиток, зобов'язана:
   утримувати гуртожиток відповідно до встановлених санітарних
правил, єдиних правил і норм експлуатації та ремонту житлового
фонду;
   забезпечувати надання мешканцям гуртожитку побутових послуг і
виділення для цих цілей приміщень;
   своєчасно провадити необхідний капітальний і поточний ремонт
гуртожитку та ремонт інвентаря;
   забезпечувати своєчасне фінансування витрат на  утримання
гуртожитку    і    проведення   культурно-масової   та
фізкультурно-оздоровчої роботи;
   забезпечувати в необхідних випадках виділення приміщень для
організації в гуртожитку в установленому порядку їдалень  і
буфетів, оснащення їх за діючими нормами торговельно-технологічним
обладнанням, меблями та посудом.
   Керівники підприємств, установ, організацій, у віданні яких
перебувають гуртожитки, несуть відповідальність за  правильну
експлуатацію  та  утримання  гуртожитків,  підтримання в них
установленого порядку і правил проживання, організацію побуту
мешканців,    політико-виховної,   культурно-масової   та
фізкультурно-оздоровчої роботи.
   23. Капітальний ремонт гуртожитків провадиться за рахунок
коштів підприємств, установ,  організацій,  у  віданні  яких
перебувають гуртожитки.
   При проведенні капітального ремонту гуртожитку, коли ремонт
не може бути проведений без виселення мешканців, громадянам на час
ремонту  адміністрацією  підприємства,  установи,  організації
надається жила площа в тому ж або іншому гуртожитку чи інше жиле
приміщення. Після закінчення капітального ремонту  зазначеним
особам надається жила площа, яку вони займали раніше.
   24. Поточний  ремонт  гуртожитків  (крім  приміщень  що
перебувають у відособленому користуванні громадян) провадиться за
рахунок коштів підприємств, установ, організацій, у віданні яких
перебувають ці гуртожитки.
   Поточний ремонт приміщень, які перебувають у відособленому
користуванні громадян (побілка стелі, побілка, фарбування або
обклеювання шпалерами стін, фарбування радіаторів, віконних рам з
внутрішнього боку, підвіконників, дверей та вбудованих шаф і
антресолей,  вставляння шибок, фарбування або покриття лаком
підлог, ремонт електропроводки), провадиться за рахунок мешканців.
   25. Витрати по утриманню, капітальному і поточному ремонту
гуртожитку, збудованого за рахунок коштів кількох підприємств,
установ, організацій, відшкодовуються підприємству  (установі,
організації), у віданні якого перебуває гуртожиток, пропорційно
жилій площі, що пропадає на їх долю.
   26. Штати гуртожитку эатверджуються керівником підприємства,
установи, організації, у віданні якої перебуває  гуртожиток,
відповідно до примірних штатних нормативів персоналу гуртожитків.
   27. Завідуючий  (директор)  гуртожитком   призначається
адміністрацією підприємства, установи, організації з урахуванням
думки профспілкового комітету і комітету комсомолу.
   Якщо за штатним розписом завідуючий (директор) гуртожитком не
передбачений, його функції покладаються на одного з працівників
підприємства, установи, організації.
   28. Завідуючий  (директор)   гуртожитком   зобов'язаний
забезпечити:
   вселення громадян, яким надано жилу площу в гуртожитку, при
наявності у них ордерів;
   облік і прописку осіб, які проживають у гуртожитку, а також
додержання правил паспортної системи;
   видачу мешканцям необхідного інвентаря, постільних та інших
речей, своєчасну зміну (не рідше одного разу на 10 днів), прання і
дезинфекцію постільних речей;
   підтримання чистоти в гуртожитку і на прилеглій до нього
території, схоронність обладнання й інвентаря, додержання правил
внутрішнього розпорядку гуртожитку, правил пожежної безпеки та
санітарних правил;
   ведення книги санітарного й пожежного нагляду, а також книги
скарг, заяв і пропозицій мешканців та своєчасне реагування на
виявлені порушення й недоліки.
   Завідуючий (директор)  гуртожитком  зобов'язаний своєчасно
вносити  адміністрації  підприємства,  установи,  організації,
профспілковому комітетові і комітетові комсомолу пропозиції щодо
поліпшення житлово-побутових умов мешканців, політико-виховної,
культурно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи.
   29. Гуртожиток відповідає за збереження майна громадян, яке
знаходиться у відведених їм приміщеннях, хоч би це майно, крім
грошей і дорогоцінностей, не було особо здано на збереження
гуртожитку.
 
 V. Політико-виховна, культурно-масова і фізкультурно-оздоровча
       робота в гуртожитку. Рада гуртожитку
   30. Адміністрація, профспілковий комітет і комітет комсомолу
підприємства, установи, організації, у віданні якої перебуває
гуртожиток, організує роботу по ідейно-політичному, трудовому та
моральному вихованню робітників, службовців, студентів, учнів, а
також інших громадян, які проживають у гуртожитку.
   31. Для проведення політико-виховної, культурно-масової і
фізкультурно-оздоровчої  роботи  з  мешканцями  адміністрація
підприємства, установи, організації за погодженням з профспілковим
комітетом і комітетом комсомолу призначає вихователя, визначає
його обов'язки та режим роботи.
   Вихователями призначаються  переважно  особи,  які  мають
педагогічну  освіту  або  практичний  досвід педагогічної чи
політико-виховної роботи.
   32. План проведення політико-виховної, культурно-масової і
фізкультурно-оздоровчої  роботи  розробляється   вихователем
гуртожитку й затверджується профспілковим комітетом і комітетом
комсомолу підприємства, установи, організації.
   33. Вихователь зобов'язаний:
   вивчати інтереси і запити мешканців гуртожитку, проводити
роботу, спрямовану на виховання мешканців у дусі колективізму,
товариськості та свідомого  виконання  правил  проживання  у
гуртожитку;
   здійснювати контроль за створенням у гуртожитку належних умов
для відпочинку й навчання мешканців;
   сприяти підвищенню  загальноосвітнього  рівня  мешканців,
впровадженню  в  побут радянських традицій, свят і обрядів,
проводити науково-атеїстичну й антиалкогольну пропаганду.
   Вихователь звітує про здійснювану роботу перед адміністрацією
підприємства, установи, організації, профспілковим комітетом і
комітетом комсомолу.
   34. Для широкого залучення робітників, службовців, студентів,
учнів, а також інших громадян, які проживають у гуртожитку, до
розробки та проведення заходів,  спрямованих  на  поліпшення
політико-виховної,  культурно-масової,  фізкультурно-оздоровчої
роботи, затвердження норм і правил соціалістичного співжиття,
тверезого та здорового способу життя, подання допомоги керівництву
гуртожитку в поліпшенні житлових умов і побутового обслуговування
в  кожному гуртожитку створюється рада гуртожитку. Рада діє
відповідно до Положення про раду  гуртожитку,  затвердженого
Президією ВЦРПС і Бюро ЦК ВЛКСМ.
   35. Рада гуртожитку обирається відкритим голосуванням на
загальних зборах робітників, службовців, студентів, учнів, а також
інших громадян, які проживають у гуртожитку, строком на один рік.
   36. Рада гуртожитку працює під керівництвом профспілкового
комітету, в тісному контакті з  комсомольською  організацією
підприємства, установи, організації.
   37. У кожному жилому приміщенні, що знаходиться у спільному
користуванні  кількох  осіб,  які не перебувають у сімейних
стосунках, обирається старший, який забезпечує додержання правил
внутрішнього розпорядку, сприяє у проведенні політико-виховної,
культурно-масової,  фізкультурно-оздоровчої  роботи  та  інших
заходів.
   VI. Плата за користування жилою площею в гуртожитку і за
           комунальні послуги
   38. Плата за користування жилою площею в приміщеннях, що
знаходяться  в  спільному користуванні кількох осіб, які не
перебувають у сімейних стосунках, провадиться за встановленими
ставками. Витрати на комунальні послуги входять до ставки плати за
користування жилою площею і окремо плата за них не стягується.
   Громадяни, які проживають у приміщеннях, що перебувають у їх
відособленому користуванні, вносять плату за користування жилою
площею і  за комунальні послуги по ставках квартирної плати
(тарифах), установлених для будинків державного та громадського
житлового фонду.
   39. Плата за користування жилою площею в гуртожитку і за
комунальні послуги вноситься не пізніше десятого числа наступного
за оплачуваним місяця.
          VII. Виселення з гуртожитків
   40. Сезонні, тимчасові працівники і особи, що працювали за
строковим трудовим договором, які припинили роботу, а також особи,
що вчились у навчальних закладах і вибули з них, підлягають
виселенню без надання іншого жилого приміщення з гуртожитку, який
їм було надано у зв'язку з роботою чи навчанням.
   Інших працівників  підприємств, установ, організацій, які
поселилися в гуртожитку у зв'язку з роботою, може бути виселено
без надання іншого жилого приміщення в разі звільнення за власним
бажанням без поважних причин, за порушення трудової дисципліни або
вчинення злочину. Осіб, які припинили роботу з інших підстав, може
бути виселено лише з наданням їм іншого жилого приміщення.
   41. З гуртожитку без надання іншого жилого приміщення не може
бути виселено:
   1) інвалідів  війни  та  інших  інвалідів  з  числа
військовослужбовців, які стали інвалідами внаслідок поранення,
контузії або каліцтва, що їх вони дістали при захисті СРСР чи при
виконанні інших обов'язків військової служби, або  внаслідок
захворювання, зв'язаного з перебуванням на фронті; учасників
Великої Вітчизняної війни, які перебували у складі діючої армії;
сім'ї військовослужбовців і партизанів, які загинули або пропали
безвісти при захисті СРСР чи при виконанні інших обов'язків
військової служби; сім'ї військовослужбовців; інвалідів з числа
осіб рядового і начальницького складу  органів  Міністерства
внутрішніх справ СРСР, які стали інвалідами внаслідок поранення,
контузії або каліцтва, що їх вони дістали при виконанні службових
обов'язків;
   2) осіб, які пропрацювали на підприємстві, в  установі,
організації, що надали їм жилу площу в гуртожитку, не менш як
десять років;
   3) осіб, звільнених у зв'язку з ліквідацією підприємства,
установи, організації або за скороченням чисельності чи штату
працівників;
   4) пенсіонерів по старості, персональних пенсіонерів; членів
сім'ї померлого працівника, якому було надано жилу площу в
гуртожитку; інвалідів праці I і II груп, інвалідів I і II груп з
числа військовослужбовців і прирівняних до них осіб;
   5) одиноких осіб з неповнолітніми дітьми, які проживають
разом з ними.
   42. Осіб, які проживають у гуртожитках, виселяють також у
разі  знесення  будинку  чи  переобладнання  будинку (жилого
приміщення) в нежилий, а також якщо будинок (жиле приміщення)
загрожує обвалом. При цьому виселюваним надається інша жила площа
в гуртожитку або інше жиле приміщення (сім'ї - кімната  в
гуртожитку для проживання сімей, а одинаку, який проживає в
кімнаті, що перебуває в його відособленому користуванні, - така ж
кімната).
   43. Надаване громадянам у зв'язку з виселенням з гуртожитку
інше  жиле  приміщення має відповідати вимогам, передбаченим
частиною другою статті 114 Житлового кодексу Української РСР
( 5464-10 ).
   44. Громадян, які самоправно зайняли жилу площу в гуртожитку,
виселяють без надання їм іншого жилого приміщення.
   Громадяни можуть бути виселені з гуртожитку без надання
іншого жилого приміщення також на підставах, передбачених частиною
першою статті 116 Житлового кодексу Української РСР.
   VIII. Відповідальність за порушення правил надання жилої
      площі в гуртожитку, користування гуртожитками та їх
      утримання
   45. Особи, винні у порушенні правил надання жилої площі в
гуртожитку, правил користування гуртожитками та їх утримання,
несуть відповідальність відповідно до законодавства Союзу РСР і
Української РСР.
                         Додаток
                      до Примірного положення
                      про гуртожитки
 
_________________________________________ "___"___________ 19__ р.
    (населений пункт)
__________________________________________________________________
        (підприємство, установа, організація)
 
ОРДЕР на жилу площу в гуртожитку N _________ серія _________
 
Виданий гр. ______________________________________________________
          (прізвище, ім'я, по батькові)
який працює (вчиться) у __________________________________________
                 (місце роботи, навчання)
на право зайняття з сім'єю з ____ чоловік жилої площі в гуртожитку
N _________ по вул. __________________, буд.N ____, корпус N ____,
кімната N _________ розміром _____________________________________
               (вказується при наданні приміщення
_____________________________ кв.метрів.
 у відособлене користування)
   Ордер виданий на підставі спільного рішення адміністрації,
профспілкового комітету і комітету комсомолу _____________________
_____________________________________ від "___"_________ 19__ р.
(підприємство, установа, організація)
              СКЛАД СІМ'Ї
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 N |Прізвище, ім'я, по батькові|Рік  |Родинні відносини з особою,
п/п|              |народ-|на ім'я якої видано ордер
  |              |ження |
———|———————————————————————————|——————|———————————————————————————
___|___________________________|______|___________________________
___|___________________________|______|___________________________
___|___________________________|______|___________________________
 
 Печатка _______________________      _____________
     (керівник підприємства,       (підпис)
     установи, організації -
     прізвище та ініціали)
   Цей ордер є єдиною підставою для вселення на надану жилу
площу.
   При вселенні  ордер  здається  в  житлово-експлуатаційну
організацію, а при її відсутності - завідуючому (директору)
гуртожитком підприємства, установи, організації.
   Ордер дійсний протягом 30 днів.
 
_________________________________________ "___"___________ 19__ р.
    (населений пункт)
__________________________________________________________________
        (підприємство, установа, організація)
 
КОРІНЕЦЬ ОРДЕРА на жилу площу в гуртожитку N _____ серія _____
 
Ордер виданий гр. ________________________________________________
          (прізвище, ім'я, по батькові)
який працює (вчиться) у __________________________________________
                 (місце роботи, навчання)
на право зайняття з сім'єю з ____ чоловік жилої площі в гуртожитку
N _________ по вул. __________________, буд.N ____, корпус N ____,
кімната N _________ розміром _____________________________________
               (вказується при наданні приміщення
_____________________________ кв.метрів.
 у відособлене користування)
   Ордер виданий на підставі спільного рішення адміністрації,
профспілкового комітету і комітету комсомолу _____________________
_____________________________________ від "___"_________ 19__ р.
(підприємство, установа, організація)
              СКЛАД СІМ'Ї
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 N |Прізвище, ім'я, по батькові|Рік  |Родинні відносини з особою,
п/п|              |народ-|на ім'я якої видано ордер
  |              |ження |
———|———————————————————————————|——————|———————————————————————————
___|___________________________|______|___________________________
___|___________________________|______|___________________________
___|___________________________|______|___________________________
     _______________________      _____________
     (керівник підприємства,       (підпис)
     установи, організації -
     прізвище та ініціали)
 
Ордер одержав _____________________ (підпис, дата)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка