Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи щодо запобігання недобросовісній рекламі та її припинення


 
               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
   ( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента 
    N 1010/96 від 29.10.96 )
      Про заходи щодо запобігання недобросовісній
           рекламі та її припинення
   ( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента 
    N 1010/96 від 29.10.96 )
 
   З метою  впорядкування  рекламної  діяльності,  створення
сприятливих умов для функціонування товарних ринків, запобігання
недобросовісній конкуренції у сфері реклами, забезпечення захисту
прав громадян, інтересів держави та відповідно до пункту 7-4
статті 114-5 Конституції України ( 888-09 ) п о с т а н о в л я ю:
   1. Установити, що недобросовісною рекламою є замовлення,
виготовлення, розміщення чи поширення юридичними або фізичними
особами  (далі  - рекламодавцями) інформації, спрямованої на
формування або підтримання інтересу до товарів, робіт, послуг,
цінних  паперів, грошових вкладів, інших інвестицій (далі -
товарів), яка не відповідає вимогам цього Указу та інших актів
законодавства  України  і  може  завдати  шкоди  громадянам,
підприємствам, установам, організаціям або державі.
   2. Заборонити рекламу:
   з використанням державних символів України (Державного герба,
Державного прапора, Державного гімну), а також наслідуванням,
імітуванням їх у будь-якому вигляді, крім випадків, визначених
законодавством;
   із зазначенням розмірів дивідендів, що  виплачуються  за
простими акціями та інвестиційними сертифікатами, крім фактично
виплачених за підсумками не менш як одного року;
   з гарантіями,  крім  передбачених  чинним  законодавством
гарантій обов'язкового страхування, обіцянками чи пропозиціями про
майбутню ефективність або доходність діяльності юридичної чи
фізичної особи;
   наркотичних засобів,  отруйних,  радіоактивних  речовин і
препаратів, тютюнових виробів, алкогольних напоїв  та  інших
товарів, шкідливих для здоров'я людини, а також рекламу проведення
без спеціального дозволу Міністерства охорони здоров'я України
лікувальних сеансів, розрахованих на масову аудиторію, аналогічних
їм заходів з використанням гіпнозу та інших методів психічного або
біоенергетичного впливу;
   рекламу, що грає на почутті страху (за винятком реклами,
спрямованої на запобігання подіям, що можуть бути застрахованими)
або на забобонах, властивих окремим громадянам, чи легковірності
неповнолітніх.
   3. Не допускається реклама, в якій є  не  підтверджені
фактичними даними відомості про юридичних і фізичних осіб щодо
їхньої діяльності та товарів, включаючи будь-яке порівняння,
зокрема така, що:
   містить неправдиві або неточні відомості щодо виробників,
походження, сертифікації, ліцензування товарів та цін на них;
   приписує товарам невластиві  їм  характеристики,  способи
виготовлення та використання, складові компоненти, а юридичним і
фізичним особам - повноваження, зв'язки, права, яких вони не
мають;
   представляє пошкоджені, неякісні, застарілі або такі, що вже
були в користуванні, товари як нові, сучасні або оригінальні;
   може ввести юридичних і фізичних осіб в оману щодо кількості,
стандарту,  якості,  строку  придатності, особливостей оплати
вартості товарів;
   посилається на  обсяги проведення робіт, надання послуг,
поставки товарів, яких фактично не було досягнуто на  день
поширення реклами.
   4. Рекламу засобів і методів медичної  профілактики  та
лікування,  засобів  косметики та побутової хімії, продуктів
харчування та харчових добавок може бути здійснено лише за
наявності дозволу на їх застосування та реалізацію, виданого
спеціально уповноваженими органами охорони здоров'я України.
   ( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента 
    N 1010/96 від 29.10.96 )
   5. Реклама товарів, які можуть бути виготовлені, продані,
надані за наявності дозволу (ліцензії), має містити номер дозволу
(ліцензії) та назву органу, що його видав, а реклама цінних
паперів, грошових вкладів та інших інвестицій, крім того, -
відомості про:
   дату і номер реєстрації випуску цінних паперів та інформації
про випуск цінних паперів, що рекламуються, місце їх реєстрації та
спосіб, у який можна ознайомитися з умовами їх обігу;
   фактичні розміри  доходу  (дивідендів,  процентів)  за
рекламованими цінними паперами і грошовими вкладами, виплаченого
протягом останнього фінансового року за місяцями (кварталами).
   6. Вимоги, встановлені цим Указом, поширюються на будь-яку
рекламу, включаючи рекламу в засобах масової інформації, поштових
відправленнях, засобах зв'язку, на території населених пунктів та
уздовж доріг у вигляді плакатів, оголошень, стендів, світлових
табло та  інших  технічних  засобів  стабільного  розміщення
інформації, а також на транспортних засобах, товарах народного
споживання тощо.
   7. Покласти на Антимонопольний комітет України повноваження з
контролю  за  запобіганням  недобросовісній  рекламі  та  її
припиненням.
   8. Установити, що розгляд справ про недобросовісну рекламу
здійснює Антимонопольний комітет України за поданням Національного
банку України (у сфері банківських послуг), Міністерства фінансів
України (у сфері обігу цінних паперів), Комітету у справах нагляду
за страховою діяльністю (у сфері страхових послуг), Державного
комітету України у справах захисту прав споживачів (у сфері
захисту прав споживачів), Фонду державного майна України (у сфері
приватизації), Міністерства охорони здоров'я України (у сфері
охорони здоров'я), інших державних органів, місцевих органів влади
і самоврядування, органів, що здійснюють ліцензування окремих
видів діяльності, реєстрацію випуску цінних паперів та інформації
про їх випуск, за заявами підприємств, установ, організацій, а
також громадян та їх об'єднань.
   9. Антимонопольному комітету України визначити у двомісячний
строк порядок розгляду справ, зазначених у статті 8 цього Указу.
   10. Установити, що рішення Антимонопольного комітету України
у справах про недобросовісну рекламу надсилається рекламодавцеві,
чию  рекламу  визнано недобросовісною, і є обов'язковим для
виконання в десятиденний строк з моменту його одержання.
   У разі, якщо рекламодавець не виконав зазначеного рішення,
органи, що здійснюють ліцензування  діяльності  рекламодавця,
реєстрацію випуску цінних паперів та інформації про їх випуск,
повинні зупинити в десятиденний строк за поданням Антимонопольного
комітету  України  чинність дозволу (ліцензії) на здійснення
відповідного виду діяльності до усунення порушення та припинити
розміщення (передплату, продаж) цінних паперів.
   Надати Антимонопольному комітету України право зупиняти у
визначеному Комітетом порядку чинність дозволу (ліцензії), якщо
рекламодавець, чию рекламу визнано недобросовісною, не зняв свою
рекламу,  а  орган,  що  здійснив  ліцензування  діяльності
рекламодавця, не вжив заходів до виконання подання Комітету.
   11. Рішення Антимонопольного комітету України, прийняті у
справах про недобросовісну рекламу, можуть бути оскаржені у
встановленому чинним законодавством порядку.
   12. Кабінету  Міністрів  України  у  двомісячний  строк,
Національному банку України, Міністерству фінансів України, Фонду
державного майна України, Комітету у справах нагляду за страховою
діяльністю та іншим органам, що здійснюють ліцензування окремих
видів діяльності, реєстрацію випуску цінних паперів та інформації
про їх випуск, - у місячний строк привести свої рішення у
відповідність з цим Указом.
   Антимонопольному комітету України подати у двомісячний строк
до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення змін і
доповнень до антимонопольного законодавства України з питань
запобігання недобросовісній рекламі та її припинення.
   13. Рекламодавцям привести у місячний строк свою рекламну
діяльність у відповідність з цим Указом з дня набрання ним
чинності.
   14. Уповноважити Антимонопольний комітет  України  давати
роз'яснення з питань застосування цього Указу.
   15. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м.Київ, 5 грудня 1994 року
   N 723/94
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка