Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України


            З А К О Н У К Р А Ї Н И
       Про внесення змін і доповнень до деяких
          законодавчих актів України
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 52, ст.456 )
 
  ( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
   N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності
   01.09.2001 )
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
   Внести зміни і доповнення до таких  законодавчих  актів
України:
   ( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
   2. У Виправно-трудовому кодексі України ( 3325-07 ) статті
120 і 121 викласти у такій редакції:
   "Стаття 120. Встановлення  адміністративного  нагляду  за
          особами, звільненими з місць позбавлення волі
   Адміністративний нагляд встановлюється щодо осіб, зазначених
у пунктах "а" і "б" статті 3 Закону України "Про адміністративний
нагляд за особами, звільненими з  місць  позбавлення  волі"
( 264/94-ВР ), за постановою судді в порядку,  передбаченому
статтею 5 цього ж Закону.
   Стаття 121. Виконання постанови судді про встановлення та
         припинення адміністративного нагляду
   Постанова судді  про  встановлення   або   припинення
адміністративного нагляду  надсилається  судом  для  виконання
начальнику районного (міського) відділу (управління) внутрішніх
справ за місцем проживання особи, щодо якої встановлено або
припинено адміністративний нагляд, а у випадках, передбачених
пунктами "а" і "б" статті 3 Закону України "Про адміністративний
нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі", -
начальнику виправно-трудової установи.
   Адміністрація виправно-трудової установи надсилає постанову
судді для виконання  органу  внутрішніх  справ  за  вибраним
піднаглядним місцем проживання в день його звільнення.
   Постанова судді оголошується піднаглядному під розписку. При
цьому особі,  щодо  якої встановлено адміністративний нагляд,
роз'яснюються обов'язки  піднаглядного,   сповіщається   про
відповідальність за порушення правил адміністративного нагляду та
про встановлені щодо неї обмеження, передбачені статтями 9, 10 і
11 Закону  України  "Про адміністративний нагляд за особами,
звільненими з місць позбавлення волі".
 
 
 Президент України                   Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 1 грудня 1994 року
    N 265/94-ВР
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка