Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо проведення платежів за облігаціями внутрішньої державної позики


 
          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
         Емісійно-кредитний департамент
 
 N 14-322/1454-4529 від 13.06.96
   м.Київ
 
 vd960613 vn14-322/1454-4529
                   Кримському республіканському,
                   обласним та по м.Києву і
                   Київській області управлінням
                   Національного банку України,
                   Операційному управлінню НБУ
                   Комерційним банкам
                   Міжбанківській валютній біржі
                   Асоціації комерційних банків
 
 
 
   Для проведення платежів за облігаціями внутрішньої державної
позики, що придбані на 109-112 аукціонах, можуть бути використані
кошти, що надходять при погашенні облігацій 53 аукціону.
   Розрахунок взаємних зобов'язань за облігаціями  надається
емісійно-кредитним департаментом  Національного банку  України
електронною поштою комерційним банкам за наслідками проведення
аукціонів до 10 години ранку 16 серпня поточного року за формою,
яка представлена у додатку 1. Цей документ є підставою для
проведення комерційним банком грошового клірингу за облігаціями та
у випадку наявності заборгованості за ними - розрахунків з
Державним казначейством.
   Для проведення грошового клірингу комерційними банками за
балансовим  рахунком  N 904 відкривається окремий субрахунок
"Розрахунки за облігаціями внутрішньої державної  позики  на
клірингових умовах". Сальдо на кінець операційного дня за цим
субрахунком не допускається.
   Комерційні банки,  у  власності  яких  або  їх клієнтів
перебувають облігації 53 аукціону, що не бажають прийняти участь у
клірингових  розрахунках,  повинні  дати про це повідомлення
електронною поштою на адресу емісійно-кредитного департаменту
Національного банку України до 16 години 14 серпня поточного
року. У  разі  придбання облігацій на 109-112 аукціонах ці
комерційні банки здійснюють розрахунки з Державним казначейством
на підставі повідомлення про результати проведення аукціонів.
   Кошти за придбані облігації на 109-112 аукціонах повинні бути
перераховані на рахунок в ОПЕРУ Національного банку України: МФО
300001, рахунок N 154102 "Надходження коштів від розміщення
державних цінних паперів (облігації внутрішньої державної позики
1996 року)" до 14-ої години 16.08.96 року.
 
 Перший заступник Голови Правління
 Національного банку України             В.С.Стельмах
 
 Заступник Міністра фінансів України          А.В.Литвин
                           Додаток 1
 
_____ 1996 р. N ____
 
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ     ________________________________
ЕМІСІЙНО-КРЕДИТНИЙ          (назва комерційного банку)
ДЕПАРТАМЕНТ
 
    Про проведення взаємних розрахунків за результатами
     109-112 аукціонів з розміщення безвідсоткових
    (дисконтних) облігацій внутрішньої державної позики,
         що відбулися 15 серпня 1996 року
                        (млн.крб.)
------------------------------------------------------------------
                        | Суми надходжень
        Назва показника         | та платежів за
                        | облігаціями
------------------------------------------------+-----------------
           1             |    2
------------------------------------------------+-----------------
Сума надходжень за рахунок коштів Державного  |
казначейсва при погашенні облігацій 53 аукціону |
16.08.96 р.                   |
                        |
Сума платежів за облігаціями що придбані на   |
аукціонах, які відбулися 15.08.96 р. всього,  |
  в тому числі                 |
      аукціоні N 109            |
      аукціоні N 110            |
      аукціоні N 111            |
      аукціоні N 112            |
                        |
Нетто платежі за наслідками взаєморозрахунків  |
(сальдо):                    |
- сума надходжень з Державного казначейства (+);|
- сума платежів до Державного казначейства (-) |
------------------------------------------------------------------
   Загальна сума платежів до Державного казначейства (надходжень
за рахунок коштів Державного казначейства) складає ______ млн.крб.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка