Законы Украины

Новости Партнеров
 

Тимчасовий порядок обліку доходів та видатків Державного і галузевих позабюджетних фондів охорони праці


 
          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
 
 N 12-116/1364-5889 від 03.10.96
   м.Київ
 
 vd961003 vn12-116/1364-5889
              Державному і галузевим фондам
              охорони праці
              Міністерству фінансів Республіки Крим
              Фінансовим управлінням областей,
              міст Києва та Севастополя
              Територіальним органам Державного
              казначейства
              Регіональним управлінням Національного
              банку України Республіки Крим,
              областей, міста Києва і
              Київської області
              Установам комерційних банків
              Головній державній податковій інспекції
 
            Тимчасовий порядок
    обліку доходів та видатків Державного і галузевих
        позабюджетних фондів охорони праці
 
   1. Цей порядок впроваджується на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 23 вересня 1996 року N 1154 ( 1154-96-п ),
відповідно до якого кошти Державного і галузевих фондів охорони
праці зараховуються до Державного бюджету України на балансовий
рахунок N 100.
   2. Для зарахування надходжень до Державного і галузевих
фондів охорони праці установи уповноважених банків відкривають по
балансовому рахунку N 100 на  ім'я  територіальних  органів
Державного  казначейства  рахунки  відповідно по розділу 58,
параграфу 4, символу звітності банку 54 та розділу 58, параграфу
5, символу звітності банку 68.
   Підприємства, установи,  організації-платники  обов'язкових
внесків, подають установі банку, в якій вони обслуговуються,
платіжні доручення по перерахуванню коштів (обов'язкових внесків,
штрафних санкцій, пені) до Державного та галузевих фондів охорони
праці на вищезазначені рахунки. Термін платежу - 15 число місяця
наступного за звітним. У платіжних дорученнях на перерахування
коштів до Державного фонду охорони праці та галузевих фондів
зазначаються: розділ, параграф, символ звітності банку.
   Відповідальність за  правильність  оформлення  платіжних
документів згідно з бюджетною класифікацією несуть платники.
   3. Установи уповноважених банків  подають  територіальним
органам Держказначейства виписки по вказаних рахунках з доданням
відповідних первинних документів. Щоденно разом із звітом по формі
N 412 складається розшифровка символа 68 по групі 5 у розрізі
міністерств і відомств по символах, що приміняються при складанні
розшифровки по групі 3.
   Для забезпечення  контролю  за  своєчасним  та  повним
перерахуванням підприємствами обов'язкових внесків до Державного і
галузевих фондів охорони праці на рахунки  Держказначейства,
уповноважені представники Державного і галузевих фондів охорони
праці отримують в органах Держказначейства довідки та відповідні
документи про щоденні надходження.
   4. Для здійснення фінансування видатків Державний комітет по
нагляду за охороною праці, міністерства і відомства подають
Головному управлінню Державного казначейства  затверджений  в
установленому порядку кошторис витрат, узгоджений з Міністерством
фінансів України.
   5.Виходячи із потреб в коштах, відповідно до затверджених
кошторисів, та в межах фактичних надходжень до бюджету Головне
управління Державного казначейства фінансує Державний і галузеві
фонди охорони праці відповідно по розділах 246 та 247 бюджетної
класифікації шляхом перерахування коштів на поточні бюджетні
рахунки N 120, що відкриваються на їх  ім'я  в  установах
Національного банку України. Подальше фінансування здійснюється на
бюджетні рахунки, що відкриваються в уповноважених банках згідно
з постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1996 року
N 401 ( 401-96-п ).
   6. Державний і галузеві фонди охорони праці подають звітність
по формі N 2-мдб Головному управлінню Державного казначейства до 8
числа місяця, наступного за звітним.
 
 В.о. Голови Правління
 Національного банку України              В.Стельмах
 N 12-116/1364-5889 від 03.10.96 р.
 
 Міністр фінансів України              В.Короневський
 N 02-02/598-1689 від 03.10.96 р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка