Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо митного оформлення сільгосппродукції, проданої на торгах бірж, що діють у відповідності з постановою Кабінету Міністрів N 768 від 26.09.95 р.


 
         ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
 
 N 11/6-4040 від 12.06.96
   м.Київ
 
 vd960612 vn11/6-4040
                        Начальникам ТМУ
                        Начальникам митниць
 
    ( Лист втратив чинність на підставі Листа Державної
     митної служби N 10/1-993-ЕП ( v-993342-99 ) від
     05.04.99 )
    Щодо митного оформлення сільгосппродукції, проданої
   на торгах бірж, що діють у відповідності з постановою
       Кабінету Міністрів N 768 від 26.09.95 р.
 
   На виконання  постанови  Кабінету  Міністрів України від
17.11.95 р. N 916 ( 916-95-п ) "Про прискорення організації
біржового  сільськогосподарського  ринку"  спільним  наказом
Мінсільгосппроду, Мінекономіки та Міністерства фінансів України
від 03.04.96 р. N 103/44/62 ( z0184-96 ) (реєстрація в Мінюсті
України від 16.04.96 р. за N 184/1209) затверджені Типові правила
біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією.
   Звертаємо Вашу увагу, що дія положень пункту 2.4, як і інших
положень зазначених Типових правил, поширюється лише на біржі та
укладені на них угоди, що діють у відповідності з постановою
Кабінету Міністрів України від 26.09.95 р. N 768 ( 768-95-п )
(лист Держмиткому N 05/3320 ( v3320342-95 ) від 27.10.95.)
   Наявність в справах митниці та на відповідному митному Пункті
реєстрації угод належним чином  завірених  копій  установчих
документів біржі і переліків членів біржі є обов'язковою.
   При здійсненні митного оформлення  сільгосппродукції  за
зовнішньоекономічними контрактами, укладеними на  вищезгаданих
біржах, забезпечити при заповненні вантажних митних декларацій
обов'язкове внесення до 37 графи "Процедури" на місці п'ятого і
шостого знаків (особливості переміщення товарів) коду:
   52 - вивезення продукції за контрактами, укладеними на
сільгоспбіржах (відповідно до постанови Кабінету Міністрів від
26.09.96 р. N 768).
   Оскільки згідно з пунктом 10.4 Типових правил біржа може
видавати завірені копії зовнішньоекономічного контракту, оригінал
покупця, який є підставою для митного  оформлення  експорту
продукції,  вилучається  митницею  після  здійснення  митного
оформлення за біржовим контрактом у повному  обсязі.  Також
роз'яснюємо положення постанови Кабінету Міністрів України N 768
від 26.09.95 р. (пункт 2, третій абзац, останнє речення) з
врахуванням Порядку реєстрації біржових контрактів та оформлення
експорту сільськогосподарської продукції, проданої на біржових
торгах, та пункту 2.6 Порядку реєстрації біржових контрактів
Пунктами  реєстрації угод (лист Держмиткому від 23.11.95 р.
N 05/3524 ( v3524342-95 ): оригінал покупця вимагається при
митному оформленні експорту сільгосппродукції, і після здійснення
такого оформлення внутрішньою митницею пропуск через митний кордон
здійснюється в загальному порядку, тобто оригінал покупця не
вимагається.
   У зв'язку з тим, що згідно з положеннями пункту 2.4, за умови
дотримання положень пунктів 2.1, 10.1, 10.4 та 10.7, право на
декларування може отримати один з двох біржових посередників,
повідомляємо, що в разі проведення декларування експорту продукції
за зовнішньоекономічним контрактом біржовим посередником (або
митним брокером за його дорученням) вантажна митна декларація
заповнюється у звичайному порядку  з  врахуванням  наступних
особливостей заповнення граф 2, 9, 37 та 44:
   - в гр. 2 вказується біржовий посередник - сторона біржового
контракту;
   - в гр. 9 вказуються реквізити уповноваженого банку, на
рахунок якого за контрактом надходить валюта в Україну, та номер
рахунку  (При  митному  оформленні  експорту  продукції  за
зовнішньоекономічним контрактом біржовим посередником, або митним
брокером за його дорученням, вимагається довідка банку  про
надходження валюти за контрактом в Україну і здійснення оплати за
цим контрактом на рахунок продавця. У разі, якщо оплата за
контрактом (який було заключено до приведення правил торгівлі
конкретної біржі у відповідність з п. 12.4 вищезазначених Типових
правил) здійснюється покупцем безпосередньо на рахунок продавця, у
гр. 9 вказується банк і рахунок продавця, та при  митному
оформленні вимагається довідка цього банку про оплату контракту);
   - в гр. 37 вказується код "особливості переміщення товарів"
- 52;
   - в гр. 44 під N 4 вказується номер біржового контракту та
реєстраційний номер контракту, наданий Пунктом реєстрації угод.
   При декларуванні біржовим посередником експорту продукції за
зовнішньоекономічним біржовим контрактом наявність  у  такому
контракті, або у окремому протоколі як додатку  до  нього,
зареєстрованому відповідним Пунктом реєстрації угод, положень щодо
прав, обов'язків і відповідальності з митного оформлення експорту
продукції, які не суперечать укладеному цим або другим біржовим
посередником - членом біржі - стороною контракту договору на
брокерське  обслуговування  продавця  цієї  продукції,  є
обов'язковою.
   Начальникам  митниць  забезпечити  доведення  зазначених
особливостей  здійснення  зовнішньоекономічних  операцій  при
посередництві бірж і заповнення ВМД до суб'єктів ЗЕД, що приймають
участь у торгах бірж, визначених наказами Мінсільгосппроду на
виконання постанови Кабінету Міністрів N 768 від 28.09.95 р., та
митних брокерів.
   Нерезиденти-покупці з країн - суб'єктів колишнього СРСР
(крім Естонії) можуть здійснювати оплату укладених на біржах
контрактів в українських карбованцях через "ЛОРО"-рахунки банків
зазначених країн в уповноважених банках України.
   Дія положень листа Держмиткому від 19.07.95 р. N 11/18-3099
( v3099342-95 ) розповсюджується лише по відношенню до митного
оформлення  продукції  за  пролонгованими  Мінсільгосппродом
аукціонними контрактами, доведеними листами  Держмиткому  від
16.01.96  N 11/3-197, від 19.01.96 N 11/18-350 та від 10.02.96
N 11/18-859, до повного виконання цих контрактів.
   Додатково, до відома, надсилаємо Вам Типове положення про
міжрегіональний та районний агроторговий дім (затверджено наказом
Міністерства сільського господарства і продовольства України,
Української  академії аграрних наук від 18.03.96 р. N 85/17
( z0185-96 ).
 
 Заступник Голови Комітету               Ю.Соловков
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка