Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про відрахування до Державного інноваційного фонду та позабюджетних фондів фінансування галузевих і міжгалузевих науково-дослідних робіт і заходів щодо освоєння нових технологій і виробництва нових видів продукції


 
      ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 14-211/10-3973 від 12.06.96
   м.Київ
 
 vd960612 vn14-211/10-3973
                 Державним податковим інспекціям
                 по Автономній Республіці Крим,
                 областях, мм.Києву та Севастополю
 
    Про відрахування до Державного інноваційного фонду
    та позабюджетних фондів фінансування галузевих і
    міжгалузевих науково-дослідних робіт і заходів щодо
    освоєння нових технологій і виробництва нових видів
              продукції
 
   Головна державна податкова інспекція України у зв'язку з
численними запитами платників податків і державних податкових
інспекцій  щодо  обов'язковості  відрахувань  до  Державного
інноваційного фонду та позабюджетних фондів фінансування галузевих
і міжгалузевих науково-дослідних робіт і заходів щодо освоєння
нових  технологій  і  виробництва  нових  видів  продукції
підприємствами, об'єднаннями, організаціями повідомляє.
   Згідно з підпунктом 9.5.12 пункту 9.5 статті 9 Закону України
від 28 грудня 1994 року "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ) та підпункту "ї" пункту 25 Правил застосування
цього Закону, затверджених Постановою Верховної Ради України від
27 червня 1995 року N 247/95-ВР, на собівартість продукції (робіт,
послуг) відносяться  відрахування  до Державного інноваційного
фонду, позабюджетних фондів фінансування галузевих і міжгалузевих
науково-дослідних робіт і заходів щодо освоєння нових технологій і
виробництва нових видів продукції, які створюються за рахунок
відрахувань від внесків до Державного інноваційного фонду.
   Державний інноваційний фонд створено згідно з постановою
Кабінету Міністрів  України  від  18 лютого  1992 року  N 77
( 77-92-п ) "Про створення Державного інноваційного фонду" на
виконання статті 24 Закону України  від 13 грудня 1991 року
N 1977-12 "Про основи державної політики в сфері  науки  і
науково-технічної  діяльності",  введеного  в  дію Постановою
Верховної Ради України від 13 грудня 1991 року N 1978-12.
   Цією постановою ( 77-92-п ) із змінами, внесеними постановою
Кабінету Міністрів  України  від  6 грудня  1993 року  N 981
( 981-93-п ) встановлено, що підприємства, об'єднання, організації
відраховують до вказаного фонду кошти в розмірі 1 відсотка обсягу
реалізації продукції (робіт, послуг), за винятком податку на
добавлену вартість і акцизного збору, з віднесенням цих коштів на
собівартість продукції. При цьому 70 відсотків обсягу зазначених
відрахувань  перераховуються  підприємствами,  об'єднаннями  і
організаціями до спеціального фонду позабюджетних коштів, що
утворюється в міністерствах, відомствах, концернах, корпораціях та
інших  формуваннях  для  фінансування галузевих, міжгалузевих
науково-дослідних робіт, а також заходів щодо освоєння нових
технологій і виробництва нових видів продукції.
   Посередницькі, оптові, постачальницько-збутові, торговельні й
страхові організації, а також банки визначають суми відрахувань до
фонду та зазначених спеціальних фондів позабюджетних коштів,
виходячи з обсягу валового доходу, за винятком податку  на
добавлену вартість і акцизного збору.
   Установам кримінально-виконавчої   системи    дозволено
здійснювати  відрахування  до  зазначеного спеціального фонду
позабюджетних коштів у розмірі до 2 відсотків  від  обсягу
реалізації продукції (робіт, послуг). Відрахувань до Державного
інноваційного фонду ці установи не провадять.
   Статтею 32 Закону України "Про Державний бюджет України на
1995 рік" ( 126/95-ВР ) кошти Державного інноваційного фонду (крім
його регіональних відділень) включено до складу доходів і видатків
Державного бюджету України на 1995 рік. Статтею 18 Закону України
"Про Державний бюджет України на 1996 рік" ( 96/96-ВР ) до складу
доходів і видатків Державного бюджету України на 1996 рік включено
кошти Державного інноваційного  фонду  і  його  регіональних
відділень.
   Пунктом 10 Постанови Верховної Ради України від 13.12.95 р.
N 466/95-ВР "Про Основні положення податкової політики і податкову
реформу в Україні", викладеним в новій редакції в пункті 13
Постанови Верховної Ради України  від  22 березня 1996 року
N 97/96-ВР "Про введення в дію Закону України "Про Державний
бюджет України на 1996 рік", встановлено, що кошти Державного
інноваційного фонду входять до складу  доходів  і  видатків
відповідних бюджетів, але зараховуються не на основні рахунки
Державного бюджету України, а також місцевих бюджетів усіх рівнів,
а обліковуються на окремих рахунках та використовуються відповідно
до їх цільового призначення.
   Виходячи з  вищенаведеного,  відрахування  до  Державного
інноваційного фонду (30 відсотків) є обов'язковими для всіх
підприємств,   об'єднань,   організацій,   крім   установ
кримінально-виконавчої системи.
   Згідно з пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України від
18 лютого 1992 року N 77  ( 77-92-п ) Міністерством фінансів
України,  Міністерством  економіки  України  та Комітетом по
науково-технічному прогресу при  Кабінеті  Міністрів  України
(Державним  комітетом  України з питань науки і технологій)
розроблено і затверджено Порядок формування  і  використання
спеціального фонду позабюджетних коштів цільового призначення від
21 лютого 1992 року відповідно за N 12-02, N 57-86/37, N 1-8/176
із внесеними змінами та доповненнями 10 листопада 1992 року
відповідно за N 12-02, N 35-51/328, N 1-8/1278.
   Відповідно до цього Порядку із загальної суми нарахованих
коштів 70 відсотків перераховуються безпосередньо підприємствами,
об'єднаннями й організаціями до галузевого спеціального фонду
позабюджетних коштів, якщо такий створено міністерством  або
відомством, а 30 відсотків - до Державного інноваційного фонду на
транзитні рахунки 143,  відкриті  в  регіональних  установах
Національного банку України та АК АПБ "Україна". В окремих
випадках за  письмовим  погодженням  з  вищестоячим  органом
функціонального управління галуззю (міністерством, відомством),
яким створено галузевий спеціальний фонд позабюджетних коштів,
державні об'єднання (концерни, корпорації, компанії), підприємства
і організації можуть залишати у своєму розпорядженні кошти по
відрахуваннях у частині, належній галузевому позабюджетному фонду.
Відрахування до фонду, передбачені підприємствами, об'єднаннями й
організаціями у собівартості продукції (робіт, послуг), але не
перераховані  міністерствам,  відомствам  та  іншим  органам,
вилучаються податковими органами до державного бюджету на розділ
12 параграф 55 "Кошти, не перераховані до спеціальних фондів
цільового призначення" за підсумками роботи за рік при перевірці
бухгалтерської звітності. Підприємства, об'єднання, організації,
підпорядкованість  яких  не  визначена,  залишають  у своєму
розпорядженні вказані кошти, за винятком відрахувань до Державного
інноваційного  фонду,  і  використовують їх для фінансування
науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, заходів щодо
освоєння нових технологій і виробництва нових видів продукції
(робіт, послуг) і не можуть направляти їх на капітальні вкладення
(будівництво;  придбання  основних  фондів,  устаткування  чи
обладнання, не пов'язане із здійсненням науково-дослідних робіт і
заходів щодо освоєння нових технологій і виробництва нових видів
продукції).
   Виходячи з  вищенаведеного,  підприємства,  об'єднання,
організації, що не мають галузевого фонду позабюджетних фондів, і
ті, підпорядкованість яких не визначена, залишають у своєму
розпорядженні вказані кошти (70 відсотків) при умові, що ними
проводяться або будуть проводитися науково-дослідні роботи і
заходи щодо освоєння нових технологій і виробництва нових видів
продукції. Ці кошти, не використані протягом року, не вилучаються
податковими органами до державного бюджету за підсумками роботи за
рік при перевірці бухгалтерської звітності, а використовуються за
цільовим призначенням у наступному році. Якщо вищеназвані роботи і
заходи не проводяться і не будуть проводитись, вказані нарахування
(70 відсотків) не здійснюються.
   Одержана підприємством, об'єднанням, організацією інноваційна
позичка не є об'єктом оподаткування, оскільки надається  на
зворотній основі.
   Якщо кошти фонду, створеного платником податку за рахунок
собівартості продукції (робіт, послуг), використано ним не за
цільовим призначенням, балансовий прибуток  платника  податку
збільшується на цю суму і є об'єктом оподаткування податком на
прибуток (підпункт 3.1.1 пункту 3.1 статті 3 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ).
   Перерахування обов'язкових   внесків   до   Державного
інноваційного фонду та галузевих фондів позабюджетних коштів
проводиться не пізніше 15 числа місяця, слідуючого за звітним
(згідно з пунктом 5 Порядку формування і використання спеціального
фонду позабюджетних коштів цільового призначення).
   За несвоєчасну сплату обов'язкових внесків до Державного
інноваційного фонду стягується пеня в розмірі 0,3 відсотки за
кожний день прострочення, включаючи день сплати  (згідно зі
статтею 4 Декрету Кабінету Міністрів України  від 21 січня
1993 року N 8-93 "Про стягнення не внесених у строк податків і
неподаткових платежів"). Донараховані за наслідками перевірок суми
внесків та пені  сплачуються у 1996 році згідно з Порядком
оформлення відстрочок  по  платежах  до  бюджету,  державних
позабюджетних фондів та термін сплати відстрочених сум платежів,
пені,  фінансових і  штрафних  санкцій, затвердженим наказом
Міністерства фінансів України  від 9 квітня 1996 року N 67
( z0188-96 ) і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
17 квітня 1996 року за N 188/1213.
   Фінансові санкції за несплату  обов'язкових  внесків  до
Державного інноваційного фонду не застосовуються, оскільки за цими
внесками не встановлено обов'язкове подання державним податковим
інспекціям  розрахунків  (пункт  6  Інструкції  про  порядок
застосування та стягнення фінансових санкцій органами державної
податкової  служби,  затвердженої  наказом Головної державної
податкової інспекції України від 20.04.95 р. N 28 ( z0127-95 ) та
зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 6 травня 1995 року
за N 127/663).
 
 Перший заступник начальника            В.В.Регурецький
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка