Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про українську частину Консультаційного Комітету Президентів України і Республіки Польща


 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
  ( Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження
   Президента N 127/99-рп від 14.06.99 )
       Про українську частину Консультаційного
      Комітету Президентів України і Республіки
               Польща
 
   1. Затвердити  персональний  склад  української  частини
Консультаційного Комітету Президентів України і Республіки Польща
(додається).
   2. Главі  Адміністрації  Президента  України  Д.Табачнику
вирішити у двотижневий строк питання щодо утворення секретаріату
української частини Консультаційного Комітету в межах штатної
чисельності Управління з питань зовнішньої політики Адміністрації
Президента України та Секретаріату Ради національної безпеки при
Президентові України.
   3. Визнати таким, що  втратило  чинність,  Розпорядження
Президента України від 18 листопада 1994 року N 171 ( 171/94-рп )
"Про оновлений склад української частини Консультаційного Комітету
Президентів України і Республіки Польща".
 
 
 Президент України                 Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 12 червня 1996 року
     N 146/96-рп
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
                Розпорядженням Президента України
                від 12 червня 1996 року N 146/96-рп
               СКЛАД
     української частини Консультаційного Комітету
       Президентів України і Республіки Польща
   ГОРБУЛІН          - Секретар Ради  національної
   Володимир Павлович      безпеки при Президентові Ук-
                 раїни - Радник Президента
                 України з питань національ-
                 ної безпеки, Уповноважений
                 Президента України в Кон-
                 сультаційному Комітеті Пре-
                 зидентів України і Республі-
                 ки Польща
   БЕРШЕДА          - завідувач відділу Секретарі-
   Євген Романович       ату Ради національної безпе-
                 ки при Президентові України,
                 заступник   Уповноваженого
                 Президента України в Кон-
                 сультаційному Комітеті
   БУТЕЙКО          - перший заступник  Міністра
   Антон Денисович       закордонних справ  України,
                 член Консультаційного Комі-
                 тету
   МАЛЄВ           - Міністр   машинобудування,
   Валерій Іванович       військово-промислового комп-
                 лексу і конверсії України,
                 член Консультаційного Комі-
                 тету
   ОГРИЗКО          - Керівник Управління з питань
   Володимир Станіславович   зовнішньої політики  Адмі-
                 ністрації Президента Украї-
                 ни, член  Консультаційного
                 Комітету
   ОЛІЙНИК          - заступник Міністра зовнішніх
   Василь Іванович       економічних зв'язків і тор-
                 гівлі України, член Консуль-
                 таційного Комітету.
 
   Глава Адміністрації
   Президента України              Д.ТАБАЧНИК
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка