Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про створення Координаційного комітету з питань реформування житлової політики


 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 12 червня 1996 р. N 396-р
                Київ
 
  ( Дію Розпорядження відновлено у зв'язку з виданням 
   Постанови КМ N 1511 ( 1511-96-п ) від 16.12.96 )
 
  ( Розпорядження втратило чинність на підставі Постанови КМ
   N 1272 ( 1272-96-п ) від 17.10.96 ) 
       Про створення Координаційного комітету
       з питань реформування житлової політики
    ( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
     N 735-р ( 735-96-р ) від 15.11.96 )
   1. На виконання положень  Концепції  державної  житлової
політики, схваленої постановою Верховної Ради України від 30
червня 1995 р. N 254 ( 254/95-ВР ),  створити  Координаційний
комітет  з  питань  реформування  житлової політики (далі -
Координаційний комітет) у складі згідно з додатком.
   2. Координаційному комітетові у місячний термін розробити та
подати Кабінету Міністрів України Положення про Координаційний
комітет з питань реформування житлової політики
 
   Прем'єр-міністр України        П.ЛАЗАРЕНКО
                    Додаток
           до розпорядження Кабінету Міністрів України
              від 12 червня 1996 р. N 396-р
               СКЛАД
          Координаційного комітету з
       питань реформування житлової політики
 
МІНЧЕНКО           - Державний міністр з питань про-
Анатолій Каленикович      мислової політики  та  палив-
                но-енергетичного комплексу, го-
                лова Комітету
 
ГУСАКОВ           - голова  Держкоммістобудування,
Володимир Миколайович     заступник голови Комітету
 
ОНИЩУК            - голова Держжитлокомунгоспу, зас-
Георгій Ілліч         тупник голови Комітету
 
МУЛЯР            - начальник Головного  управління
Леонід Харитонович       житлово-цивільного  будівництва
                Держкоммістобудування, секретар
                Комітету
 
ОРЛОВСЬКИЙ          - заступник начальника  житлового
Валентин Олександрович     управління Держжитлокомунгоспу,
                секретар Комітету
 
БЕРЕЗОВИК          - заступник голови правління Укр-
Надія Іванівна         соцбанку (за згодою)
 
ГЛАДИШ            - заступник завідуючого Відділом з
Костянтин Клавдійович     питань будівництва, архітектури
                і житлово-комунального  госпо-
                дарства Кабінету Міністрів Укра-
                їни
 
ГРИГОРЕНКО          - перший заступник  Голови Фонду
Євген Миколайович       державного майна
 
ГУБАРЄВ           - перший заступник голови Держком-
Володимир Сергійович      зему
 
ДРОНЬ            - народний депутат  України  (за
Анатолій Андрійович      згодою)
 
ЄЛЄНЄВ            - заступник завідуючого Відділом з
Ігор Георгійович        питань будівництва, архітектури
                та житлово-комунального  госпо-
                дарства Кабінету Міністрів Укра-
                їни
 
ЛАВРЕНЧУК          - заступник голови правління Ощад-
Володимир Миколайович     банку (за згодою)
 
ЛОТОЦЬКИЙ          - начальник відділу економіки жит-
Орест Богданович        лового та комунального  госпо-
                дарства Мінекономіки
 
МАРТИНЮК           - перший заступник президента хол-
Станіслав Михайлович      дингової компанії "Київміськбуд"
 
ОЛІЙНИК           - голова правління Фонду сприяння
Дмитро Миколайович       молодіжному будівництву
 
ПЕЛИХ            - президент державної будівельної
Юрій Костянтинович       корпорації "Укрбуд"
 
ПЕРШИН            - заступник Міністра фінансів
Володимир Леонідович
 
ПРИСЯЖНЮК          - заступник голови Держкоммістобу-
Василь Федорович        дування
 
ПУКШИН            - заступник Міністра юстиції
Ігор Гілярович
 
СТАШЕВСЬКИЙ         - перший заступник голови Київсь-
Станіслав Телесфорович     кої міськдержадміністрації
 
СТЕЛЬМАХ           - перший заступник Голови правлін-
Володимир Семенович      ня Національного банку (за зго-
                дою)
 
ТИЧИНА            - перший заступник голови правлін-
Віктор Григорович       ня іпотечного комерційно-акціо-
                нерного банку (за згодою)
 
ЧЕРНЯВСЬКИЙ         - заступник голови Держжитлокомун-
Віктор Петрович        госпу
 
ЯБЛОНСЬКИЙ          - вчений секретар Української ака-
Дмитро Нілович         демії архітектури
 
ЯКОВЕНКО           - заступник Міністра  сільського
Валентин Петрович       господарства і продовольства
 
ЯРЕМЕНКО           - заступник Міністра економіки
Олександр Степанович
 
( Склад Координаційного комітету в редакції Розпорядження КМ 
N 735-р ( 735-96-р ) від 15.11.96 )
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України       В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка