Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Положення про Службу Прем"єр-міністра України


 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 12 червня 1996 р. N 397-р
                Київ
  ( Розпорядення втратило чинність на підставі Постанови КМ
   N 761 ( 761-2000-п ) від 06.05.2000 )
           Про Положення про Службу
           Прем'єр-міністра України
 
   Затвердити Положення про Службу Прем'єр-міністра  України
(додається).
 
   Прем'єр-міністр України           П.ЛАЗАРЕНКО
   Інд.49
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
             розпорядженням Кабінету Міністрів України
               від 12 червня 1996 р. N 397-р
              ПОЛОЖЕННЯ
        Про Службу Прем'єр-міністра України
   1. Служба  Прем'єр-міністра  України утворюється з метою
сприяння ефективній  діяльності  Прем'єр-міністра   України,
раціональній організації та використанню в оптимальному режимі
його робочого часу, а також для  координації  роботи  інших
підрозділів апарату,  що безпосередньо забезпечують діяльність
Прем'єр-міністра України.
   2. Служба складається із Секретаріату, групи помічників та
групи радників, Інформаційно-аналітичного відділу.
   3. Секретаріат Прем'єр-міністра України:
   здійснює організаційно-технічне  забезпечення  діяльності
Прем'єр-міністра України як глави Уряду;
   забезпечує опрацювання і попередній розгляд кореспонденції,
що надійшла на ім'я Прем'єр-міністра України і потребує доповіді
главі Уряду;
   доповідає Прем'єр-міністру України про кореспонденцію та інші
матеріали, крім проектів актів законодавства, разом з проектами
рішень та відповідних доручень;
   передає окремі матеріали та звернення  для  розгляду  і
прийняття рішення  Віце-прем'єр-міністрам,  Міністру  Кабінету
Міністрів, міністрам та керівникам інших центральних і місцевих
органів державної виконавчої влади, у Загальний відділ апарату для
розподілу їх за належністю між управліннями і відділами;
   повертає за   дорученням   Прем'єр-міністра   України
міністерствам, іншим органам виконавчої влади документи та інші
матеріали, внесені з порушенням установленого порядку;
   забезпечує за дорученням  Прем'єр-міністра  України  його
оперативну взаємодію з керівниками органів державної влади, інших
органів та організацій;
   організовує чітку  роботу  приймальної  Прем'єр-міністра
України;
   здійснює контроль за виконанням доручень Прем'єр-міністра
України;
   виконує інші доручення Прем'єр-міністра України.
   4. Група помічників Прем'єр-міністра України:
   готує необхідні  матеріали  для  виступів,  доповідей
Прем'єр-міністра України з основних напрямів діяльності Кабінету
Міністрів України;
   бере участь  у  підготовці  та  організації  поїздок
Прем'єр-міністра України у різні регіони країни та за кордон;
   виконує оперативні доручення Прем'єр-міністра України.
   5. Група радників Прем'єр-міністра України:
   працює на перспективу; виконує прогнозно-аналітичні функції;
   глибоко вивчає існуючі проблеми економіки, політики, права,
соціальні процеси, що відбуваються в суспільстві, аналізує причини
сучасних труднощів, дає конкретні рекомендації щодо їх подолання;
залучає до цієї роботи провідних фахівців з різних проблем, які
працюють на позаштатній основі;
   виконує поточні доручення Прем'єр-міністра України;
   тісно взаємодіє з Інформаційно-аналітичним відділом Служби.
   6. Інформаційно-аналітичний відділ:
   постійно аналізує статистичні дані, стан справ у визначених
сферах економіки,  матеріали  засобів  масової  інформації,
повідомлення світових агентств, інші джерела інформації, на цій
основі робить щотижневі узагальнення найбільш актуальних процесів
у суспільному житті України, країн далекого і близького зарубіжжя;
   складає перспективні  прогнози  розвитку  економічної  і
соціально-політичної ситуації в країні;
   за дорученням  Прем'єр-міністра  України  вивчає  окремі
проблемні питання та пропонує шляхи їх розв'язання;
   виконує поточні доручення Прем'єр-міністра України.
   7. Служба Прем'єр-міністра України бере безпосередню участь у
проведенні протокольних  заходів  за  участю  Прем'єр-міністра
України.
   8. Службу Прем'єр-міністра України очолює керівник, який
призначається на посаду і звільняється  з  посади  Кабінетом
Міністрів України.
   Керівник Служби здійснює безпосереднє  керівництво  усіма
підрозділами Служби, поточне і перспективне планування робочого
часу Прем'єр-міністра України, несе повну відповідальність за
організацію роботи Служби, чітке, своєчасне і якісне виконання
доручень Прем'єр-міністра України.
   9. Служба   працює   під  безпосереднім  керівництвом
Прем'єр-міністра України,  усі  його  доручення,  завдання  і
розпорядження, що  йдуть  через  Службу, повинні виконуватись
підрозділами апарату, відповідними міністерствами і відомствами
безумовно, якісно і в зазначені строки.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка