Законы Украины

Новости Партнеров
 

Договір про співробітництво між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Грузії в галузі судової експертизи


 
               Договір
     про співробітництво між Міністерством юстиції
     України та Міністерством юстиції Грузії в галузі
            судової експертизи
 
   Міністерство юстиції України та Міністерство юстиції Грузії,
що далі іменуються "Сторони",
   грунтуючись на Договорі між Україною та Республікою Грузія
про правову допомогу та правові відносини у  цивільних  та
кримінальних справах, підписаному 9 січня 1995 року у м.Тбілісі
( 268_542 ),
   прагнучи до налагодження зв'язків у галузі судової експертизи
та  вважаючи,  що  зміцнення  існуючих  відносин  дружби та
взаємовигідного співробітництва відповідає національним інтересам
обох держав,
   а також з метою подальшого зміцнення відносин шляхом розвитку
співробітництва  в галузі права та правозастосовчої практики
погодились про таке:
               Стаття 1
           Мета та предмет Договору
   Здійснення співробітництва в галузі наукової  роботи  з
основних проблем судової експертизи, удосконалення існуючих та
створення нових методів та методик судової експертизи, обмін
досвідом експертної практики.
               Стаття 2
             Порядок зносин
   При здійсненні співробітництва Сторони зносяться одна з одною
відповідно через Міністерство юстиції України  та  Київський
науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції
України та Міністерство юстиції та Дослідний Центр  судових
експертиз Грузії.
               Стаття 3
           Форми співробітництва
   Сторони розвиватимуть співробітництво у наукових напрямках
діяльності, що відносяться до їх компетенції:
   1. Обмін інформацією:
   - з науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок;
   - з нових учбових, методичних та довідкових видань;
   - з наукових конференцій, семінарів, виставок в  галузі
криміналістики та судової експертизи, що плануються;
   - безпосередній обмін методичними, науковими та довідковими
матеріалами   та   документацією,   у   тому   числі
інформаційно-довідковими даними в електронному вигляді відповідно
до міжнародних стандартів.
   2. Координація наукової роботи з проблем судової експертизи у
формі:
   - спільної розробки методів та методик судової експертизи,
   - виконання наукових розробок за заявками однієї з Сторін;
   - здійснення авторського  супроводження  та  впровадження
розробок в експертну практику.
   3. Проведення підготовки та підвищення кваліфікації кадрів на
засадах:
   - проведення спільних шкіл, семінарів, курсів з освоєння
нових методів та методик судової експертизи;
   - взаємних стажувань спеціалістів.
   4. Взаєморецензування  наукових  розробок  та  експертних
висновків. Апробація методик експертних досліджень та технічних
засобів, розроблених Сторонами.
   5. Надання науково-методичної, консультативної та практичної
допомоги одна одній у питаннях наукової та експертної діяльності.
               Стаття 4
   Сторони за взаємною домовленістю сприятимуть заходам, які не
передбачені цим Договором, проте відповідають меті  розвитку
співробітництва в галузі судової експертизи між Україною та
Грузією.
               Стаття 5
   Зобов'язання, пов'язані з дією цього  Договору,  Сторони
зобов'язуються виконувати без фінансових розрахунків на умовах
взаємності.
               Стаття 6
   Цей Договір укладено на невизначений строк, він набуває
чинності з моменту підписання.
   Дія Договору  може  бути  припинена  з  дня  письмового
повідомлення однієї з Сторін щодо наміру припинити його дію.
   Вчинено 4  листопада 1996 р. в двох примірниках, кожен
українською та грузинською мовами, причому обидва тексти мають
однакову силу.
 
 Міністр юстиції                  Міністр юстиції
 України                      Грузії
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка