Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про відрядження народних депутатів України - членів та заступників членів Постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї Ради Європи, а також супроводжуючих осіб за кордон для участі у Третій частині сесії та засіданнях комісій ...


 
            П О С Т А Н О В А
         ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
    Про відрядження народних депутатів України - членів
    та заступників членів Постійної делегації Верховної
    Ради України у Парламентській асамблеї Ради Європи,
    а також супроводжуючих осіб за кордон для участі у
      Третій частині сесії та засіданнях комісій
        Парламентської асамблеї Ради Європи
 
   Президія Верховної Ради України  п о с т а н о в л я є:
   1. Відрядити з 9 по 11 червня 1996 року до міста Парижа для
участі у засіданні Комісії Парламентської асамблеї Ради Європи з
соціальних питань, здоров'я і сім'ї:
 
   ЧИЖА       - члена Постійної делегації Верховної Ради
Івана Сергійовича    України у Парламентській асамблеї Ради
             Європи,  заступника  Голови  постійної
             Комісії Верховної Ради України з питань
             соціальної політики та праці;
   ХУНОВА      - заступника члена  Постійної  делегації
Анатолія Ісмаїловича   Верховної Ради України у Парламентській
             асамблеї Ради Європи, члена постійної
             Комісії  Верховної  Ради  України  у
             закордонних справах і зв'язках з СНД;
   КОРНІЙЧУКА    - консультанта Відділу  міжпарламентських
Андрія Сергійовича    зв'язків  Секретаріату  Верховної Ради
             України (перекладач).
   2. Відрядити з 11 по 14 червня 1996 року до міста Талліна для
участі у засіданні Комісії Парламентської асамблеї Ради Європи з
політичних питань:
   ЧОРНОВОЛА     - члена Постійної делегації Верховної Ради
Вячеслава Максимовича  України у Парламентській асамблеї Ради
             Європи,  голову  підкомісії  постійної
             Комісії Верховної Ради України з питань
             культури і духовності;
   СИМОНЕНКА     - заступника члена  Постійної  делегації
Петра Миколайовича    Верховної Ради України у Парламентській
             асамблеї Ради Європи, члена постійної
             Комісії Верховної Ради України з питань
             культури і духовності;
   ПІЛЯЄВА      - заступника постійного секретаря Постійної
Ігоря Славовича     делегації  Верховної  Ради  України у
             Парламентській асамблеї  Ради  Європи,
             головного  консультанта  секретаріату
             постійної Комісії Верховної Ради України
             у закордонних справах і зв'язках з СНД
             (перекладач).
   3. Відрядити з 11 по 15 червня 1996 року до міста Любляни
(Словенія) для участі у засіданні Комісії Парламентської асамблеї
Ради Європи по зв'язках з парламентами та громадськістю
   САМОФАЛОВА    - члена Постійної делегації Верховної Ради
Геннадія Григоровича   України у Парламентській асамблеї Ради
             Європи, члена постійної Комісії Верховної
             Ради України з питань бюджету.
   4. Відрядити з 12 по 15 червня 1996 року до міста Новгорода
для участі у засіданні підкомісії з питань сільськогосподарського
розвитку між Сходом і Заходом Комісії Парламентської асамблеї Ради
Європи з питань сільського господарства
   ДОВГАНЯ      - члена Постійної делегації Верховної Ради
Сергія Васильовича    України у Парламентській асамблеї Ради
             Європи, члена постійної Комісії Верховної
             Ради  України  з  питань  фінансів і
             банківської діяльності.
   5. Відрядити з 15 по 19 червня 1996 року до міста Варшави для
участі  у  засіданні  підкомісії  з питань міграції Комісії
Парламентської асамблеї Ради Європи з питань міграції, біженців і
демографії:
   КАРПАЧОВУ     - заступника  члена  Постійної делегації
Ніну Іванівну      Верховної Ради України у Парламентській
             асамблеї Ради Європи, заступника Голови
             постійної Комісії Верховної Ради України
             з питань прав людини, національних меншин
             і міжнаціональних відносин;
 
   АВРАМЕНКА     - завідуючого протокольним сектором Відділу
Олександра        міжпарламентських зв'язків Секретаріату
Володимировича      Верховної Ради України (перекладач).
   6. Відрядити з 16 по 18 червня 1996 року до міста Парижа для
участі у засіданні Комісії Парламентської асамблеї Ради Європи з
питань регламенту
   СТРЕТОВИЧА     - члена  Постійної делегації Верховної
Володимира Миколайовича  Ради України у Парламентській асамблеї
              Ради Європи, Голову постійної Комісії
              Верховної  Ради  України  з  питань
              правової  політики і судово-правової
              реформи.
 
   7. Відрядити з 20 по 22 червня 1996 року до міста Парижа для
участі у засіданні Комісії Парламентської асамблеї Ради Європи з
економічних питань і розвитку:
   МЕРКУШОВА     - члена Постійної делегації Верховної Ради
Віктора Тимофійовича   України у Парламентській асамблеї Ради
             Європи, члена постійної Комісії Верховної
             Ради  України  з  питань  економічної
             політики   та  управління  народним
             господарством;
   ЯРОШИНСЬКОГО   - члена Постійної делегації Верховної Ради
Богдана Харитоновича   України у Парламентській асамблеї Ради
             Європи, члена постійної Комісії Верховної
             Ради України у закордонних справах і
             зв'язках з СНД.
   8. Відрядити з 23 по 29 червня 1996 року до міста Страсбурга
для участі у Третій частині сесії Парламентської асамблеї Ради
Європи Постійну делегацію Верховної Ради України у Парламентській
асамблеї Ради Європи у такому складі:
   ОЛІЙНИК      - голова    Постійної    делегації,
Борис Ілліч       віце-президент Парламентської  асамблеї
             Ради Європи, Голова постійної Комісії
             Верховної Ради України у  закордонних
             справах і зв'язках з СНД;
   ГОЛОВАТИЙ     - член Постійної делегації Верховної Ради
Сергій Петрович     України у Парламентській асамблеї Ради
             Європи,  голова  підкомісії  постійної
             Комісії  Верховної  Ради  України  у
             закордонних справах і зв'язках з СНД;
   ДОВГАНЬ      - член Постійної делегації Верховної Ради
Сергій Васильович    України у Парламентській асамблеї Ради
             Європи, член постійної Комісії Верховної
             Ради України  з  питань  фінансів  і
             банківської діяльності;
   МАРМАЗОВ     - член Постійної делегації Верховної Ради
Євген Васильович    України у Парламентській асамблеї Ради
             Європи, член постійної Комісії Верховної
             Ради України у закордонних справах і
             зв'язках з СНД;
   МЕРКУШОВ     - член Постійної делегації Верховної Ради
Віктор Тимофійович    України у Парламентській асамблеї Ради
             Європи, член постійної Комісії Верховної
             Ради  України  з  питань  економічної
             політики   та  управління  народним
             господарством;
   РАХАНСЬКИЙ    - член Постійної делегації Верховної Ради
Анатолій         України у Парламентській асамблеї Ради
Варфоломійович      Європи, член постійної Комісії Верховної
             Ради  України  з  питань  державного
             будівництва,   діяльності   Рад   і
             самоврядування;
   ЧЕРЕП       - член Постійної делегації Верховної Ради
Валерій Іванович     України у Парламентській асамблеї Ради
             Європи,  Голова  постійної  Комісії
             Верховної Ради України з питань базових
             галузей   та   соціально-економічного
             розвитку регіонів;
   ЧИЖ        - член Постійної делегації Верховної Ради
Іван Сергійович     України у Парламентській асамблеї Ради
             Європи,  заступник  Голови  постійної
             Комісії Верховної Ради України з питань
             соціальної політики та праці;
   ЧОРНОВІЛ     - член Постійної делегації Верховної Ради
Вячеслав Максимович   України у Парламентській асамблеї Ради
             Європи,  голова  підкомісії  постійної
             Комісії Верховної Ради України з питань
             культури і духовності;
   ЯРОШИНСЬКИЙ    - член Постійної делегації Верховної Ради
Богдан Харитонович   України у Парламентській асамблеї Ради
             Європи, член постійної Комісії Верховної
             Ради України у закордонних справах і
             зв'язках з СНД;
   ВАЩУК       - заступник  члена  Постійної  делегації
Катерина Тимофіївна   Верховної Ради України у Парламентській
             асамблеї Ради Європи, член  постійної
             Комісії  Верховної  Ради  України  у
             закордонних справах і зв'язках з СНД;
   ПОПЕСКУ      - заступник  члена  Постійної  делегації
Іван Васильович     Верховної Ради України у Парламентській
             асамблеї Ради Європи, голова підкомісії
             постійної Комісії Верховної Ради України
             з питань прав людини, національних меншин
             і міжнаціональних відносин;
   ШЕВЧУК      - постійний секретар Постійної делегації
Анатолій Анатолійович  Верховної Ради України у Парламентській
             асамблеї Ради Європи, завідуючий Відділом
             міжпарламентських зв'язків Секретаріату
             Верховної Ради України;
   ПІЛЯЄВ      - заступник постійного секретаря Постійної
Ігор Славович      делегації Верховної  Ради  України  у
             Парламентській  асамблеї  Ради Європи,
             головний   консультант   секретаріату
             постійної Комісії Верховної Ради України
             у закордонних справах і зв'язках з СНД;
             шість перекладачів-синхроністів  робочих
             мов Парламентської асамблеї Ради Європи
             (англійська і французька).
   8. Кабінету Міністрів України профінансувати  відрядження
народних депутатів України та супроводжуючих осіб за кордон для
участі  у  засіданнях  комісій  та  Третьої  частини  сесії
Парламентської асамблеї Ради Європи.
   9. Уповноважити Голову та заступників Голови Верховної Ради
України приймати у робочому порядку рішення  щодо  змін  у
відрядженнях членів і заступників членів Постійної делегації
Верховної Ради України у Парламентській асамблеї Ради Європи для
участі у засіданнях сесії та офіційних органів Парламентської
асамблеї Ради Європи, якщо цього вимагають обставини, пов'язані з
роботою Верховної Ради України.
 
 
 Голова Верховної Ради України            О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 4 червня 1996 року
     N 381/96-ПВ








Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
Реклама



Наша кнопка