Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода про порядок переведення і виплати пенсій відповідно до Тимчасової угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про гарантії прав громадян, які працювали в районах Крайньої Півночі та місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півно...


               Угода
    про порядок переведення і виплати пенсій відповідно
     до Тимчасової угоди між Урядом України та Урядом
     Російської Федерації про гарантії прав громадян,
      які працювали в районах Крайньої Півночі та
      місцевостях, прирівняних до районів Крайньої
      Півночі, у галузі пенсійного забезпечення
           від 15 січня 1993 року
 
   Пенсійний фонд Російської Федерації, Міністерство соціального
захисту населення Російської Федерації і Пенсійний фонд України,
Міністерство соціального захисту населення України,
   ВІДПОВІДНО до статей 3 і 5 Тимчасової угоди між Урядом
України та Урядом Російської Федерації про гарантії прав громадян,
які працювали  в  районах Крайньої Півночі і в місцевостях,
прирівняних до районів Крайньої Півночі, у галузі пенсійного
забезпечення,  що підписана  в м. Москві 15 січня 1993 року
( 643_004 ), у подальшому іменованої Тимчасовою угодою,
   ПОГОДИЛИСЬ про нижченаведене:
               Стаття 1
   Відповідно до статті 3 Тимчасової угоди ( 643_004 ) Пенсійний
фонд Російської Федерації переводить Пенсійному фонду України для
виплати пенсіонерові частину його пенсії, що відповідає тривалості
трудового стажу, виробленого починаючи з 1 січня 1991 року в
районах Крайньої Півночі і в місцевостях, прирівняних до районів
Крайньої Півночі.
   Переведення цієї частини пенсії здійснюється Пенсійним фондом
Російської Федерації до виникнення права на пенсійне забезпечення
відповідно до законодавства України (з урахуванням Угоди про
гарантії прав громадян держав-учасниць Співдружності Незалежних
Держав у галузі пенсійного забезпечення від 13 березня 1992 року
( 997_107 ).
               Стаття 2
   Відповідно  до  статті 5  Тимчасової  угоди  громадянам
( 643_004  ),  яким  на території Російської Федерації було
призначено пенсію згідно із частиною третьою статті 14 Закону
РРФСР "Про державні пенсії в РРФСР" і які переселилися з території
Російської Федерації на територію України, пенсія переводиться
Пенсійним фондом Російської Федерації і виплачується Пенсійним
фондом України до виникнення права на пенсійне забезпечення
відповідно до законодавства України (з урахуванням Угоди про
гарантії прав громадян держав-учасниць Співдружності Незалежних
Держав у галузі пенсійного забезпечення від 13 березня 1992 року
( 997_107).
               Стаття 3
   Обчислення частини пенсії, що відповідає тривалості трудового
стажу, виробленого починаючи з 1 січня 1991 року в районах
Крайньої Півночі і в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої
Півночі,  здійснюється органами соціального захисту населення
Російської Федерації, на підставі формуляра про обчислення і
виплату частини пенсії (додаток N 1), що подається Пенсійним
фондом України.
               Стаття 4
   Переведення пенсії або її частини відповідно до цієї Угоди
здійснюється Пенсійним фондом Російської Федерації за умови, що
особа, яка має право на зазначені виплати, постійно проживає на
території України.
               Стаття 5
   Виплата недоодержаних у зв'язку зі смертю пенсіонера сум
пенсії здійснюється Пенсійним фондом Російської Федерації на
підставах і в розмірах, передбачених законодавством Російської
Федерації.
               Стаття 6
   Заява громадянина про переведення частини пенсії відповідно
до статті 1 цієї Угоди і документи, які підтверджують його
постійне проживання на території України, подаються до органу
соціального захисту населення за місцем постійного проживання на
території України, який в триденний термін заповнює формуляр про
обчислення та виплату частини пенсії (додаток N 1) у трьох
примірниках і надсилає їх до Пенсійного фонду України.
   Пенсійний фонд  України в триденний строк надсилає один
примірник формуляра Пенсійному фонду Російської Федерації, а
другий примірник - Міністерству соціального захисту населення
Російської Федерації. Обчислення частини пенсії  здійснюється
Міністерством соціального захисту населення Російської Федерації
за нормами законодавства Російської Федерації.
   Міністерство соціального  захисту  населення  Російської
Федерації організовує роботу щодо подання до Пенсійного фонду
Російської Федерації доручення на виплату пенсії і довідку по
пенсійній справі.
               Стаття 7
   Заява громадянина про переведення пенсії відповідно до статті
2 цієї Угоди і документ, що підтверджує постійне проживання на
території України, подається до органу  соціального  захисту
населення за місцем його постійного проживання на території
України, який в триденний строк пересилає їх до Пенсійного фонду
України.
   Отримані документи Пенсійний фонд України в триденний строк
надсилає в Міністерство соціального захисту населення Російської
Федерації.
   Міністерство соціального  захисту  населення  Російської
Федерації організовує роботу щодо подання до Пенсійного фонду
Російської Федерації доручення на виплату пенсії та довідку по
пенсійній справі.
               Стаття 8
   Переведення пенсії або її частини відповідно до цієї Угоди
здійснюється раз на квартал, але не пізніше другого місяця цього
кварталу.
   Пенсійний фонд Російської Федерації надсилає по дипломатичним
каналам Пенсійному фонду України відомість-список (додаток N 2)
на переведення пенсії або її частини громадянам, які проживають на
території України, у двох примірниках, один з яких повертається з
позначкою про здійснену виплату.
   Одночасно з надсиланням відомостей Пенсійний фонд Російської
Федерації  перераховує  суми  пенсій в російських рублях на
банківський рахунок, вказаний Пенсійним фондом України.
   Перерахунок російських рублів в національну валюту України
проводиться по курсу національного Банку  України  на  день
перерахування.
   Невиплачені суми пенсій  зараховуються  Пенсійним  фондом
Російської Федерації при наступному переведенні коштів на виплати,
передбачені статтями 1 і 2 цієї Угоди.
               Стаття 9
   Пенсійний фонд Російської Федерації несе відповідальність за
повне і своєчасне переведення пенсії або її частини відповідно до
цієї Угоди.
   Пенсійний фонд України несе відповідальність за своєчасну і
правильну виплату пенсії або її частини, а також повідомляє про
всі обставини, що мають значення для пенсійного забезпечення
громадян відповідно до Тимчасової угоди ( 643_004 ).
              Стаття 10
   Громадяни, які мають право на одержання пенсії або її частини
відповідно до цієї Угоди, не несуть ніяких витрат, пов'язаних із
переведенням і виплатою пенсії або її частини.
   Пенсійний фонд Російської Федерації несе банківські витрати,
пов'язані з переведенням пенсії або її частини.
   Пенсійний фонд України несе поштові та банківські витрати,
пов'язані з виплатою пенсії або її частини.
              Стаття 11
   Міністерство соціального  захисту  населення  Російської
Федерації, Пенсійний фонд Російської Федерації і Міністерство
соціального захисту населення України, Пенсійний фонд України
здійснюють співробітництво з метою надання заявникам допомоги в
одержанні пенсій.
              Стаття 12
   Пенсійний фонд Російської Федерації і Пенсійний фонд України
безплатно надають один одному необхідну інформацію і допомогу,
пов'язану з переведенням пенсій.
   Пенсійний фонд Російської Федерації і Пенсійний фонд України
повідомляють один одному про зміни в законодавстві своїх держав і
відомчих нормативних актах, що стосуються реалізації положень цієї
Угоди.
   Обмін інформацією, що випливає з реалізації цієї Угоди,
здійснюється російською мовою.
              Стаття 13
   Спори, пов'язані  з  переведенням  пенсій,  розв'язуються
Пенсійним фондом Російської Федерації і Пенсійним фондом України
шляхом переговорів.
              Стаття 14
   Угода набуває чинності з дня її підписання і поширюється
також на пенсії,  призначені до її підписання відповідно до Угоди
про  гарантії  прав  громадян  держав-учасниць  Співдружності
Незалежних Держав у галузі пенсійного забезпечення від 13 березня
1992 року ( 997_107 ).
   Ця Угода дійсна протягом дії Тимчасової угоди ( 643_004 ).
              Стаття 15
   ВЧИНЕНО у м. Києві 30. 07. 1996 року в чотирьох примірниках,
кожен українською і російською мовами, причому усі тексти мають
однакову юридичну силу.
 
 Міжнародне приватне право, том 2,
 Двосторонні міжнародні економічні
 договори України
 Port-Royal, Київ, 2000
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка